Roger K. Summit

Z WikiKnihovna


Roger Kent Summit

Horvath1.jpg

 
Detroit, Michigan
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý, od roku 1964, žena Ginger
2 děti, dcera Jennifer, syn Scott
  Los Altos Hills, USA
  USA
Vzdělání Bakalář psychologie, Stanfordská univerzita
titul M.B.A. z Podnikatelské fakulty, Stanfordská univerzita
titul Ph.D., obor management, Stanfordská univerzita
Pracoviště 1957 – účetní firma Arthura Andersena
1960 – společnost Lockheed Missiles & Space Company
1972 – prezident v Dialogu
  -
Známý pro databázové centrum DIALOG

Dr. Roger Kent Summit (* 14. října 1930, Detroit, Michigan) byl jedním z hlavních zakladatelů světového informačního průmyslu v 60. letech minulého století. Déle jak třicet let dokázal udržovat a hlavně ovlivňovat povědomí o tomto nově vznikajícím oboru. Je zakladatelem databázového centra Dialog. „Roger Summit může být považován za „otce online vyhledávání“."[1]


Život

Roger K. Summit se narodil 14. Října 1930 v Detroitu. Jeho rodiče byli učitelé, otec Paul učil botaniku, poté pracoval ve školní administrativě, matka Mildred učila na základní škole anglický jazyk. Oba byli hudebně vzděláni, tak se i Summit zajímal o hudbu – hraje na trombón i na klavír. Má o 4 roky mladšího bratra Rolanda, jenž vystudoval psychologii a vykonával psychiatrickou praxi.

Základní školu navštěvoval v Dearbornu, kde také bydleli. Chodil do dvou středních škol. První, soukromá internátní škola Cranbrook v Bloomfield, s přísným systémem hodnocení ho naučila studovat, takže druhou, Dearborn High School, absolvoval s vyznamenáním.

Díky vyznamenání dostal dvě stipendia, první na Michiganskou universitu, druhé, N.R.O.T.C. ( Naval Reserve Officer Training Corps), mu umožňovalo několik univerzit v USA. Po úspěšném složení testu ke stipendiu N.R.O.T.C. , nastoupil v roce 1948 na Stanfordskou univerzitu v Kalifornii, kde studoval psychologii. Dostudoval v roce 1952 a stal se bakalářem psychologie.

Od roku 1952 až do roku 1955 absolvoval povinnou vojenskou službu u Námořnictva Spojených Států Amerických. Po skončení dostal stipendium GI Bill na 4 roky. Začal studovat Podnikatelskou fakultu na Stanfordu a v roce 1957 obdržel titul M.B.A. . Rovněž navštěvoval počítačové kurzy, jelikož se začal velmi zajímat o počítače, kde pracovali s počítačem IBM 650, první počítač, který se vešel do jedné místnosti. Pokračoval ve studiu na Podnikatelské fakultě kde v roce 1965 dokončil dizertaci a získal doktorát z managementu , titul Ph.D. .

V roce 1957 začal pracovat v účetní firmě Arthura Andersena v systémovém oddělení specializujícím se na počítačové aplikace, kde pracoval na vývoji Bank Americard. V roce 1960 nastoupil do letecké a zbrojařské společnosti Lockheed Missiles & Space Company v Kalifornii. Zde začala jeho profesní kariéra. Ze začátku pracoval pro ředitele informačních procesů, zjišťoval, jak se využívají počítače při vyhledávání informací. V roce 1962 učil skupinu vrchního vedení podniku používat model ABES (Aerospace Business Environment Simulator), co vytvořil. ABES – návrh instruktážního hospodaření podniku, který například umožňuje přijímat a propouštět zaměstnance, sestavovat mzdové tarify atd. . O modelu ABES přednášel i na Státní univerzitě v San Jose (1963-1965). Summit přemluvil firmu Lockheed k vytvoření tzv. vědecko-technické laboratoře a zakoupení počítače 3. Generace – IBM 360/30. Chtěl využít novou technologii k přístupu k informacím zcela novým způsobem. Laboratoř měla několik projektů, Summit dohlížel na projekt vyhledávání informací a jeho tým vytvořil a naprogramoval systém, který předcházel Dialogu. V roce 1966 obdržel Summit (pro firmu Lockheed) kontrakt od společnosti NASA na zpřístupnění databáze NASA STAR, která začala fungovat v roce 1967. V roce 1968 vyhrála firma Lockheed kontrakt od NASA na vyvinutí online vyhledávácího systému pro jejich databázi leteckého průmyslu. Vznikl NASA/RECON, byl podobný původnímu Dialogu. V roce 1969 Summit vyjednal zpřístupnění databáze ERIC na počítač přímo ve firmě Lockheed. V roce 1972 vznikl díky Summitovi Dialog – první světová komerční služba – které po dobu 20 let dělal prezidenta. V roce 1988 odkoupila Dialog firma Knight-Ridder,Inc. od společnosti Lockheed. V roce 1992 odešel do důchodu, ale nadále zastává funkci emeritního předsedy a konzultanta. R. Summit je ženatý od roku 1964, jeho žena Ginger má bakalářský titul v oboru Dětská psychologie a titul MA v oboru Jazyková patologie. Ginger byla učitelkou, zajímá se o ruční práce a textilní umění. Mají spolu dvě děti, dcera Jennifer, která vyučuje na Stanfordské univerzitě, publikuje odborné články a knihy o anglické literatuře. Je vedoucí Anglického oddělení Stanfordské univerzity. Jejich syn Scott je zakladatelem a ředitelem firmy Summit ID. Firma se specializuje na moderní design nových technologií a spotřebních výrobků. Od doby co je Roger Summit v důchodu hraje opět na trombón, v jazzové kapele Daddios a v chóru trombónů. Léto tráví na své jachtě v Desolation Sound v Britské Kolumbii.


Dílo

Roger Kent Summit, v informačním světě známý jako Roger dokázal zdánlivě nemožné – vytvořil systém, který byl přístupný široké veřejnosti a umožnit tak vstup do různě zaměřených databází. Díky své pracovitosti bude Roger Summit pro odborníky zapsán jako muž, který položil základy moderního světového informačního průmyslu.

Roku 1972 stál Summit u zrodu první světové komerční služby „Dialog Information Retrieval Service“. Během několika let se služba rozšířila takřka na všechny kontinenty. R. Summit setrval na pozici prezidenta dvacet let. V době jeho prezidentské funkce se poskytovaly přístupy do databází zaměřených na obchod a ekonomiku, užité vědy a technologii, sociální a humanitní vědy a přírodní vědy.

V čele jednoho z nejúspěšnějších světových databázových center byl Roger Summit přítomen všem technickým novinkám a inovacím, které spolu se svým týmem zabudoval do vyhledávacího rozhraní systému Dialog. Stejně tak byl přítomen programu zavedení služby do amerických akademických institucí a škol, kterým se poskytovala speciální sleva jako podpora informační gramotnosti. V roce 1988 byl také u odkoupení Dialogu firmou Knight-Ridder, Inc. (KRI) od společnosti Lockheed, což je označováno v informačním světě za událost desetiletí.

Na vlastní žádost odešel Roger Summit ze společnosti Knight-Ridder koncem roku 1991 do důchodu. Po svém odchodu byl k 1. lednu 1992 byl jmenován emeritním předsedou a jako konzultant pokračoval v podpoře činností Dialogu.

Jim Batten, vedoucí celé společnosti Knight-Ridder, k tomu poznamenal: „Byla to neobyčejná pocta dívat se do budoucnosti společně s Rogerem Summitem. Jeho kreativita a zkušenosti nám pomohly utvořit náhled na to, jak nejlépe předvídat a plnit potřeby zákazníků, zatímco vkráčíme vstříc novému století. Jeho průkopnická práce v oblasti informačních služeb vytvořila průmysl, který v dohledné době ještě zvýší svůj potenciál“ [Change of Command at Dialog. Information Today, 1991, vol. 8, no. 9, s. 1, 18. ISSN: 8755-6286].


Další aktivity

7 let působil Roger Summit jako komisař knihovny ve městě Los Altos Hills. Byl na finančním výboru pro školu hudby a umění, neziskovou organizaci podporující hudbu a umění hlavně pro děti. Summit je v poradním sboru Entelosu, to je společnost , která dělá simulační modelování lidského organismu.


Význam pro informační vědu/knihovnictví

Roger K. Summit položil základy moderního světového informačního průmyslu. Založením databázového centra Dialog pomohl nejen komerční sféře ale i ve vzdělávacích centrech (školy,knihovny). Služba se zasloužila o změnu profese referenčního knihovnictví.


Úspěchy

Dr. Summit získal za svou úspěšnou karieru mnohá ocenení. Níže uvádíme v seznam ocenení a uznání, která získal (ve vzestupném pořadí)

 • Miles Conrad Memorial Lecture and Award, National Federation of Abstracting and Information Services (1996)
 • Isadore Gilbert Mudge – R. R. Bowker Award, Reference and Adult Services Division, American Library Association (1995)
 • Board of Visitors, University of Pittsburg School of Library and Information Science (1992+).
 • Award of Merit, American Society for Information Science (1991)
 • Distinguished Service Award, Information Industry Association (1991)
 • Honorary Membership Award, Special Libraries Association (1989)
 • Elected Fellow of the American Association of Science (AAAS) (1986)
 • Appointed to Advisory Board of the Leavey School of Business and Administration, Santa Clara University (1986)
 • LITA/Gaylord Award for Achievement in Library and Information Technology, American Library Association (1984)
 • Honorary Fellowship, Institute of Information Scientists, Great Britain (1983)
 • Hall of Fame Award, Information Industry Association (1982)
 • Information Product of the Year Award, Information Industry Association (1975)
 • Special Invention Award for the Aerospace Business Environment Simulator Computer Program, Lockheed Missiles and Space Company (1968)


Publikace

Dr. Roger Kent Summit publikoval více jak stovku prací a článků, níže jsou uvedeny některé z nich. Publikační činnost se týká téměř výhradně informačního průmyslu, informačních služeb, online vyhledávání, informační společnosti a příbuzných témat z oblasti informační vědy.


 • "Dialog and the User: An Evaluation of the User Interface With a Major Online Retrieval System." Proceedings of a Workshop, Palo Alto, California, 1-15 January 1971; edited by Donald E. Walker, Montvale, New Jersey, SFIPS Press. 1971.
 • “In Search of the Elusive End User.” Online Review. Vol. 13 (6) December 1989, pp. 485-491. Eight refs.
 • "Knowledge Online: Current Implications and Future Trends." In: Proceedings of the 1st East-West Online Information Meeting, Moscow, USSR, 11-13 October 1989.
 • "Online 2000 and Beyond: Where Can We Go?" 13th National Online Meeting, Medford, New Jersey, Learned Information, Inc., 1992, p. 5-13. Il. Refs.
 • "Online Information: A Ten-Year Perspective and Outlook." Online, Vol. 11 (1) January 1987, p. 61-64.
 • "Outlook for Electronic Information Services." Tudomanyos es Mueszaki Tajekoztatas. Vol. 37 (10) October 1990, pp. 403-408. Two refs.
 • "Problems and Challenges in the Information Society-the Next Twenty Years." Journal of Information Science, Vol. 1 (4) October 1979, pp. 223-226. Five refs.
 • "Problems and Outlook for the Information Services Industry." Proceedings of the EUSIDIC Conference, Oslo, 4th-5th December 1975.
 • "Remote Information Retrieval Facility." Report NASA-CR-1318; N-07-68-1. Lockheed Missiles and Space Co., Inc., Palo Alto, California, April 1969.
 • "Technology and Innovation – Heredity and Environment of Development." Technology and Competence. Proceedings of the 8th Nordic Conference on Information and Documentation, Helsingborg, 19-21 May 1992, p. 33-7. Refs.
 • "The Dynamics of Costs and Finances of On-line Computer Searching." Research Quarterly, Vol. 20 (1) Fall 1980, pp. 60-63. Illus.
 • "The Emerging Internationalism of Online Information Retrieval." ERIC report. ED-190 103, Arlington, Virginia, Educational Resources Information Center, 1980.
 • "The New Information Paradigm – Threat or Opportunity (or Both)?" 1996 Miles Conrad Memorial Lecture, Philadelphia, 26-28 February 1996. National Federation of Abstracting and Information Services Newsletter, April/May 1996, pp. 57-69.
 • "Traditional Services and/or the Internet." Proceedings of the 1996 TLS Conference on Information and Documentation, Stockholm, 19-20 November 1996. (In publication).
 • "Will Full-text On-line Files Become 'Electronic Periodicals'?" Serials Review Vol. 14 (3) 1988, pp. 7-10.

Citace

 1. HERNER, Saul. Brief History of Information Science. Journal of the American Society for Information Science. 1984, vol. 35, no. 3, s. 162. „Roger Summit can be reasonably called the ,Father of On-Line Systems'."


Použité zdroje

 • HORVÁT, David. Profesní a osobní život Rogera Summita [online] 2011 [2012-05-18] Dostupné z: [1]
 • The Dialog Corporation. Professional Biography of Dr. Roger K. Summit – Chairman Emeritus, Dialog [online]. Dialog: About Us, 2011 [2011-05-18]. Dostupný z: [2]
 • BJORNER, Susanne. ARDITO, Stephanie C. Online Before the Internet: Early Pioneers Tell Their Stories. Part 4: Roger Summit. Searcher [online] 2003, vol. 11, no. 9 [2012-05-18] Dostupné z: [3]

Externí zdroje

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_K._Summit

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/924

http://support.dialog.com/publications/chronolog/200206/1020628.shtml

http://www.linkedin.com/in/rogersummit