Robert Saxton Taylor

Z WikiKnihovna


Robert Saxton Taylor

Rstaylor.png

 
Ithaka, stát New York (USA)
Datum a
místo úmrtí
1. 1. 2009
Syracuse, stát New York (USA)
  nemoc
  dvakrát ženatý
  USA
  americké
Vzdělání Cornell University
Columbia University
Pracoviště Lehigh University
Hampshire College
Syracuse University
  ocenění za nejlepší knihu - The Making a Library
Známý pro vytvoření oboru Informační studia

Robert Saxton Taylor (1918-2009) byl americký knihovní a informační vědec, který odvážně vedl oblast knihovnictví do informačního věku, a v letech 1972-1981 působil jako děkan Syracuse University School of Information Studies. Jeho výzkum a publikace se zaměřovaly na uživatele informačních systémů a služeb. Publikoval řadu vědeckých děl, z toho dvě klíčová - Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries; Value-added Processes in Information Systems.[1]

Život

Taylor se narodil ve městě Ithaca, stát New York, získal bakalářský titul z historie na Cornellově univerzitě a pracoval krátce jako sportovní reportér, než byl roku 1942 povolán do armády. Sloužil v Německu, kde se stal členem kontrarozvědky armády Spojených států. Jako špion hledal informace proti francouzským a ruským komunistům a i proti bývalým nacistům.[2] Taylor se vrátil do Spojených států roku 1947. Roku 1950 získal magisterský titul z knihovnictví na Kolumbijské univerzitě. Do roku 1967 pokračoval v práci knihovníka, profesora a vedoucího centra informační vědy na Lehigh University. V letech 1967 až 1972 působil jako profesor a ředitel knihovnického centra na Hampshire College a také jako vedoucí the Program in Language and Communication. Od roku 1972 začal pracovat na Syracuse University, kde byl v letech 1972 až 1981 děkanem.

Taylor byl dvakrát ženatý a z druhého manželství má několik nevlastních synů.

Zemřel 1. ledna 2009 ve věku 90 let po dlouhé nemoci. Jeho práce byly uloženy v oddělení speciálních fondů v syrakuské univerzitní knihovně.[3]

Dílo

Value-Added Process
User Criteria and Values Added

Robert Saxton Taylor významně přispěl k oboru informačních studií, i v dnešní době je jeho práce relevantní a citována.

Jedním z jeho nejdůležitějších děl je: Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries (Otázka, vyjednávání a hledání informací v knihovnách, 1967). Tato práce se zaměřuje na formální vyhledávání informací. Jeho model byl nástrojem pro vzdělávání referenčních knihovníků. V článku identifikoval čtyři úrovně vyhledávání informací:

 1. identifikace neurčité potřeby či nespokojenosti, kterou uživatel neumí vyjádřit
 2. formulace vědomé potřeby, která se projevuje jako nejednoznačné a nesourodé prohlášení, a které někdy vede ke komunikaci s jinou osobou
 3. výstavba formalizované potřeby, vyjádřené jako kvalifikované a racionální prohlášení o potřebě
 4. organizace informačního systému (tj. knihovního fondu nebo databáze)[4]

Další významná Taylorova práce Value-added Processes in Information Systems (Přidaná hodnota procesů v oblasti informačních systémů, 1986) rozvíjí nové pojetí - Value-Added Model (model přidané hodnoty), které slouží k analýze různých typů informačních systémů. Tento přístup je založen na analýze užití informačních prostředí a na systémové reakci na potřeby tohoto prostředí. Model lze aplikovat na různé informační systémy - dokumentační systémy, akademickou obec, veřejnost a specializované knihovny. Uvádí zde šest kategorií value-added services (služeb s přidanou hodnotou) v knihovních a informačních systémech:

 1. ease of use (snadnost použití)
 2. noise reduction (snížení hluku)
 3. quality (kvalita)
 4. adaptability (přizpůsobivost)
 5. time savings (úspora času)
 6. cost savings (úspora nákladů)[5]

Aktivity

Během práce v kontrarozvědce rekrutoval bývalého člena gestapa, Klause Barbieho, známého také jako „lyonský řezník”, avšak později přiznal, že si v té době nebyl vědom Barbieho aktivit v době války. Taylor řekl, že na něj Barbie zapůsobil jako: „čestný muž, a to jak intelektuálně, tak osobnostně. Člověk, který nemá z ničeho strach. Je to silný antikomunista a nacistický idealista, který věří, že on a jeho přesvědčení byli zrazeni vládnoucími nacisty.” Když se velitelství kontrarozvědky dozvědělo, že Barbie sloužil jako informátor, nařídilo jeho zatčení. Taylor žádal velitelství o jeho propuštění s tím, že: „jeho hodnota jako informátora nekonečně převáží jakoukoliv funkci, kterou by měl ve vězení”.[6][7]

V roce 1961 se Taylor účastnil konference pracovníků informační vědy na Georgia Institute of Technology. Konference měla významný dopad na zřízení školy informatiky a počítačové vědy na Georgia Tech, centra pro informační vědu na Lehigh University, a programu v oblasti informačních věd na Drexel University.[8]

Po Taylorovi a jeho rodině bylo pojmenováno stipendium: Fay a Robert Taylor Stipendium, které poskytuje částečné stipendium a finanční podporu záslužným postgraduálním studentům v oboru knihovní a informační vědy.[9]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Z jeho děl je nejdůležitější Otázka, vyjednávání a hledání informací v knihovnách a Přidaná hodnota procesů v oblasti informačních systémů. Tato díla zásadně ovlivnila budování nového oboru a také umožnila pokrok v informační vědě. Jsou v dnešní době i nadále citována a jsou relevantní při formování vědecké diskuse.

Roku 1963 Taylor navrhl rozdělit přístupy k informační vědě na: informační vědu a informační inženýrství.

Když byl děkanem na Syracuse University, zasloužil se o vznik nového oboru Informační studia, který vycházel z oboru knihovnictví. Později se tento obor šířil a rozvíjel na dalších vysokých školách ve Spojených státech a později i v Evropě.

Roku 1980 založil na Syracuse University magisterský program v oboru Správa informačních zdrojů, který se dnes nazývá Informační management. V té době byl tento obor prvním v USA.[10]

Úspěchy

 • 1959-1961: člen výkonné rady Association for Information Science (ASIS, dnes ASIS&T)
 • 1968: byl zvolen prezidentem ASIS
 • 1972: získal od ASIS ocenění za nejlepší knihu z oblasti informační vědy (kniha The Making a Library)
 • 1992: získal od ASIS cenu za zásluhy[11]

Publikace

 1. TAYLOR, Robert Saxton. An Approach to Library Systems Analysis. Center for the Information Sciences, 1964, 26 s.
 2. TAYLOR, Robert Saxton. Review and Critique of Undergraduate Course in the Information Sciences. 1964, 44 s.
 3. TAYLOR, Robert Saxton. Syllabus for Course: Analysis of Information. Lehigh University, 1965, 58 s.
 4. TAYLOR, Robert Saxton. Education for Information Science. Southern Connecticut State College, 1966, 30 s.
 5. TAYLOR, Robert Saxton. Curriculum for the Information Sciences: Report. Lehigh University: Center for the Information Sciences, 1967.
 6. TAYLOR, Robert Saxton. Question-negotiation and Information-seeking in Libraries. Lehigh University: Center for the Information Sciences, 1967, 99 s.
 7. TAYLOR, Robert Saxton. A Study of the Impact of Hampshire College on the Libraries of the Five College Community. U. S. Department of Health, 1969, 44 s.
 8. TAYLOR, Robert Saxton. The Extended and Experimenting College Library: Configurations and Functions of the Academic Library in Transition. U.S. Department of Health, 1969, 24 s.
 9. TAYLOR, Robert Saxton. The Making of a Library: The Academic Library in Transmitor: Final Report. Hampshire College, 1970.
 10. TAYLOR, Robert Saxton. Curriculum Design for Library and Information Science. Syracuse University: School of Library Science, 1973, 58 s.
 11. TAYLOR, Robert Saxton. Reminiscing About the Future: Professional Education and the Information Environment, in Library Journal, 1979, 104(16), s. 1871-1875.
  • Taylor zde nastiňuje nový vzdělávací rámec pro studenty knihovnictví, který integruje knihovnictví do oboru informační vědy.[12] Rozeznává šest oblastí budoucího vývoje této profese: organizace informací, informační prostředí, informační média, systémy a technologie, výzkumné metody a management.[13] V závěru uvádí, že má tato profese několik problémů, se kterými se musí vypořádat: informační nerovnováha, dostupnost informací, informační gramotnost a potřeba zachovat lidský aspekt.[14]
 12. TAYLOR, Robert Saxton. Value Added Processes in the Information Life Cycle: Final Report. NSF, 1982, 11 s.
 13. TAYLOR, Robert Saxton. Value-added processes in information systems. Ablex Publishing Corporation, 1986, 257 s.[15]

Použitá literatura

 1. Taylor. SYRACUSE UNIVERSITY. University of South Carolina [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/taylor.htm
 2. Robert Saxton Taylor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- , poslední aktualizace 27. 11. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Saxton_Taylor
 3. Robert S. Taylor: in memoriam. SCHOOL OF INFORMATION STUDIES. Syracuse University [online]. 2008 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://ischool.syr.edu/remembrance/taylor/taylor_bio.html
 4. Value-added Processes in Information Systems. GOOGLE. Google books [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=y-bgAAAAMAAJ&q=inauthor:%22Robert+Saxton+Taylor%22&dq=inauthor:%22Robert+Saxton+Taylor%22&hl=cs&sa=X&ei=sQo9Va3lEIutacjdgcgP&ved=0CCAQ6AEwAA
 5. Robert Saxton Taylor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- , poslední aktualizace 27. 11. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Saxton_Taylor
 6. The United States of America. Klaus Barbie and the United States Government: A Report to the Attorney General of the United States. In: The United States of America: U. S. Department of Justice - Criminal Division, 1983. Dostupné z: http://www.justice.gov/criminal/hrsp/archives/1983/08-02-83barbie-rpt.pdf
 7. Robert Saxton Taylor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- , poslední aktualizace 27. 11. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Saxton_Taylor
 8. History of information science technology. UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. University of South Carolina [online]. 2002 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/istchron/ISCNET/ISC1960.HTM
 9. Robert S. Taylor: in memoriam. SCHOOL OF INFORMATION STUDIES. Syracuse University [online]. 2008 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://ischool.syr.edu/remembrance/taylor/taylor_scholarship.html
 10. Taylor. SYRACUSE UNIVERSITY. University of South Carolina [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/taylor.htm
 11. Robert S. Taylor: in memoriam. SCHOOL OF INFORMATION STUDIES. Syracuse university [online]. 2008 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://ischool.syr.edu/remembrance/taylor/taylor_bio.html
 12. Reminiscing about the Future: Professional Education and the Information Environment. In: ERIC: Institute of Educational Sciences [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: http://eric.ed.gov/?id=EJ209871
 13. MACAULAY, Jennifer. Synopsis of Robert S. Taylor Article. In: Life As I Know It [online]. 2006 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: https://scruffynerf.wordpress.com/2006/01/27/synopsis-of-robert-s-taylor-article/
 14. Reminiscing about the Future: Professional Education and the Information Environment. In: ERIC: Institute of Educational Sciences [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: http://eric.ed.gov/?id=EJ209871
 15. GOOGLE. Google books [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Saxton+Taylor%22&gws_rd=ssl

Extrerní zdoje

 1. For Whom We Design Systems. CHAMBERLIN, Eric. University of South Carolina [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/taylor2.htm
 2. PIMENTEL, David M. The KO roots of Taylor´s Value-Added Model. North American Symposium on Knowledge Organization [online]. 2009, roč. 2, s. 58-67 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://journals.lib.washington.edu/index.php/nasko/article/view/12814/11296
 3. MORGAN, Ted. The Barbie File. New York Times: Magazine [online]. 1987 [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1987/05/10/magazine/the-barbie-file.html?pagewanted=1