Robert M. Hayes

Z WikiKnihovna


Robert M. Hayes

Robert M Hayes.jpg [1]

 
Spojené státy americké
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  Manželka: Alice Peters
  Los Angeles, Kalifornie
  Spojené státy americké
Vzdělání Kalifornská univerzitě v Los Angeles, UCLA
Pracoviště Kalifornská univerzitě v Los Angeles, UCLA
  Best Information Science Book 1971
Známý pro Práci v oblasti informačních systému a informační ekonomie

Robert M. Hayes (narozen 1926) je americký informační vědec, matematik a emeritní profesor, který působil na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Je považován za průkopníka v oblasti vývoje digitálního ukládání a vyhledávání dat, přenosu informací a analýz informačních systémů. V těchto oblastech publikoval mnoho vědeckých prací a článků. Jeho práce měla obrovský vliv na informační politiku a ekonomiku knihovnických služeb.

Život a aktivity

Robert Hayes (celým jménem Robert Mayo Hayes) se narodil 3. prosince 1926 v New Yorku. V průběhu svého dětství byl nucen se často stěhovat a vystřídal tak velké množství středních škol. V průběhu své vojenské služby v roce 1952[2] se oženil s Alice Peters. V letech 1947, 1949 a 1952 získal tři stupně matematického vzdělání na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Nejvyšším vzděláním je jeho doktorský titul. V letech 1962-1963 a 1967-1968[1] zastával dvě funkční období pozici prezidenta Asociace pro informační vědy a technologie (ADI/ASIS&T). V letech 1968-1970 působil jako prezident Americké knihovnické asociace a poté jako víceprezident Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS)[1].

Z počátku své profesní kariéry se věnoval informačnímu průmyslu a pracoval pro firmu Magnavox, která pracovala pro vládní organizace jako CIA a NSA. Především se podílel na vývoji mikrofilmu pro široké použití. V roce 1959 založil vlastní společnost pod názvem Advanced Information Systems.

Od roku 1952 přednášel na Kalifornské univerzitě (UCLA) matematiku a následně se stal v roce 1964 tamějším profesorem[1]. Toho času se také podílel na vzniku knihovnického vzdělávacího sdružení (School of Library Service) při Institutu pro knihovnický výzkum ( Institute for Library Research).

V následujícím období svého aktivního věděckého života přednášel na mnoha světových univerzitách jako externí profesor. Jednalo se například o univerzity v Japonsku, Austrálii, Ázerbájdžánu, Anglii, Rakousku a dalších.

Úspěchy

V roce 1971 obdržel prestižní ocenění Best Information Science Book udělované organizací ASIS&T za Nejlepší knihu z oblasti informačních věd. V roce 1985 obržel ocenění od Americké knihovnické asociace Beta Phi Mu Award, následně pak ocenění v roce 1986 Professional Achievement Award, udělované Kalifornskou univerzitou. V roce 1990 byl Robert M. Hayes oceněn First Tezak Award, kterou uděluje Záhřebská univerzita v Chorvastku. Dalším významným oceněním je Award of Merit, kterou získal v roce 1993, a kterou uděluje Ameriská knihovnická asociace.[1]

Význam pro informační vědu

Hayes je autorem několika významných textů z oblasti informační vědy, které měly velký význam při utváření tohoto oboru. Celý svůj profesní život se věnoval rozvoji a popularizaci informační vědy a jako vědecký i akademický pracovník působil v mnoha významných institucích informační vědy.

Publikace

  • Becker, Joseph and Hayes, Robert M. Information Storage and Retrieval: Tools, Elements, Theories. New York: John Wiley, 1963
  • Hayes, Robert M. and Becker, Joseph. Handbook of Data Processing for Libraries. New York: Becker and Hayes, 1970 (2nd edition, Wiley, 1974). Winner of Best Information Science Book Award, from ASIS&T, 1971[10]
  • Hayes, Robert M. Libraries and the Information Economy of California. Los Angeles: UCLA, 1985
  • Hayes, Robert M. Strategic Management for Academic Libraries. Westport, CO: Greenwood Press, 1993
  • Hayes, Robert M. Models for Library Management, Decision-Making, and Planning. San Diego: Academic Press, 2001

Citace

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Science History Institute interview. In: Science History Institute [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://oh.sciencehistory.org/sites/default/files/hayes_rm_0217_suppl.pdf
  2. Science history Institute: Robert M. Hayes. Sciencehistory.org [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://oh.sciencehistory.org/

Externí zdroje