Robert M. Hayes: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 6: Řádek 6:
 
datum_narozeni = *1926|
 
datum_narozeni = *1926|
 
misto_narozeni = Spojené státy americké|
 
misto_narozeni = Spojené státy americké|
 
+
|
 
rodina = Manželka: Alice Peters|
 
rodina = Manželka: Alice Peters|
 
pobyt = Los Angeles, Kalifornie|
 
pobyt = Los Angeles, Kalifornie|

Verze z 15. 5. 2018, 14:05


Robert M. Hayes

Robert M Hayes.jpg
[1]

 
Spojené státy americké
Datum a
místo úmrtí
{{{datum_umrti}}}
{{{misto_umrti}}}
  {{{duvod_umrti}}}
  Manželka: Alice Peters
  Los Angeles, Kalifornie
  Spojené státy americké
Vzdělání Kalifornská univerzitě v Los Angeles, UCLA
Pracoviště Kalifornská univerzitě v Los Angeles, UCLA
  Best Information Science Book 1971
Známý pro Práci v oblasti informačních systému a informační ekonomie

Robert M. Hayes (narozen 1926) je americký informační vědec, matematik a emeritní profesor, který působil na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Je považován za průkopníka v oblasti vývoje digitálního ukládání a vyhledávání dat, přenosu informací a analýz informačních systémů. V těchto oblastech publikoval mnoho vědeckých prací a článků. Jeho práce měla obrovský vliv na informační politiku a ekonomiku knihovnických služeb.

Život a aktivity

Robert Hayes (celým jménem Robert Mayo Hayes) se narodil 3. prosince 1926 v New Yorku. V průběhu svého dětství byl nucen se často stěhovat a vystřídal tak velké množství středních škol. V průběhu své vojenské služby v roce 1952[1] se oženil s Alice Peters. V letech 1947, 1949 a 1952 získal tři stupně matematického vzdělání na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Nejvyšším vzděláním je jeho doktorský titul. V letech 1962-1963 a 1967-1968[2] zastával dvě funkční období pozici prezidenta Asociace pro informační vědy a technologie (ADI/ASIS&T). V letech 1968-1970 působil jako prezident Americké knihovnické asociace a poté jako víceprezident Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS)[2].

Z počátku své profesní kariéry působil v letech 1949-1952 jako matematik v Národním Úřadu Standardů – dnešnímu Národnímu Institutu Standardů a Technologií. V letech 1952-1954 působil jako člen technického personálu v Hughes Aircraft Company. V letech 1954-1955 působil u National Cash Register Company v oddělení aplikací. V letech 1955-1960 se věnoval informačnímu průmyslu. Působil v Magnavox Corporation, která pracovala pro vládní organizace jako CIA a NSA. Především se podílel na vývoji mikrofilmu pro široké použití. V roce 1959 založil vlastní společnost pod názvem Advanced Information Systems, kde byl do roku 1962 prezidentem. V letech 1960-1963 působil ve firmě Electrada Corporation jako viceprezident a ředitel pro výzkum. V roce 1990 působil jako konzultant v Online Computer Library Center.

Ve své profesorské kariéře v letech 1959-1960 působil na American University jako hostující profesor. Následně v letech 1960-1962 působil na Washingtonské univerzitě jako hostující profesor. Rovněž od roku 1954-1964 působil na Kalifornské univerzitě v Los Angeles jako odborný přednášející, kde přednášel matematiku. Roku 1965 se stal na Kalifornské Univerzitě profesorem, kde působil do roku 1970. V letech 1974-1989 se podílel na vzniku knihovnického vzdělávacího sdružení (School of Library Service) při Institutu pro knihovnický výzkum (Institute for Library Research), kde působil jako ředitel. Roku 1970 působil na Illinoiské univerzitě v Chicagu jako externí profesor. V roce 1979 působil jako člen poradní rady na Konferenci Bílého domu o Knihovnách a Informačních vědách.

V následujícím období svého aktivního věděckého života přednášel na mnoha světových univerzitách jako externí profesor. Jednalo se například o univerzity v Japonsku, Austrálii, Ázerbájdžánu, Anglii, Rakousku a dalších.

Úspěchy

V roce 1971 obdržel prestižní ocenění Best Information Science Book udělované organizací ASIS&T za Nejlepší knihu z oblasti informačních věd. V roce 1985 obržel ocenění od Americké knihovnické asociace Beta Phi Mu Award, následně pak ocenění v roce 1986 Professional Achievement Award, udělované Kalifornskou univerzitou. V roce 1990 byl Robert M. Hayes oceněn First Tezak Award, kterou uděluje Záhřebská univerzita v Chorvastku. Dalším významným oceněním je Award of Merit, kterou získal v roce 1993, a kterou uděluje Ameriská knihovnická asociace.[2]

Dílo

Tisíce a tisíce nespokojených lidí v průběhu staletí mající ideje hodných milionů. Kdyby tak jen udělali první krok a dokončili to.[3]

- Robert M. Hayes

Mezi nejvýznamnější díla Roberta M. Hayese patří Information Storage and Retrieval: Tools, Elements, Theories, vydané roku 1963, zabývající se získáváním informací. Spoluautorem díla je Joseph Becker. Dalším významným dílem je Handbook of Data Processing for Libraries, vydaném roku 1970. Kniha byla oceněna cenou Best Information Science Book Award, ASIS&T (Asociace pro Informační vědu a technologie). Spoluautorem díla je Joseph Becker. Dále kniha Libraries and the Information Economy of California, vydaná roku 1985.

Roku 1993 publikuje knihu Strategic Management for Academic Libraries. Tato profesionální reference zabývá jedinečnými okolnostmi a potřebami veřejných knihoven a poskytuje důkladné pokyny, jak úspěšně zvládat změny v prostředí komunitních knihoven. Kniha poskytuje koncepční rámec pro strategické řízení, identifikuje jeho hlavní obavy a vztahy k taktickému a operačnímu řízení veřejných knihoven, diskutuje o konkrétních problémech a potřebách komunitních knihoven a podrobněji hodnotí strategickou pozici knihovny. Závěrečná část knihy nabízí rozsáhlé praktické informace pro formulování a implementaci strategického řízení v prostředí veřejných knihoven.

V roce 2001 publikuje knihu Models for Library Management, Decision-Making, and Planning. Mezi jeho další díla patří Recruitment and training of staff and support of staff dissemination activities at the American Library Association, vydané roku 1963, Simulation and modeling in the information sciences, vydané roku 1964, The economics of book catalog production; a study prepared for Stanford University Libraries and the Council on Library Resources, vydané roku 1964, A plan for a Wisconsin library and information network: knowledge network of Wisconsin, vydané roku 1970. A system for inter-library communication (SILC), vydané v roce 1974, Final report on a study of a system for inter-library communication (SILC), vydané v roce 1974, The national library network : its economic rationale & funding, vydané v roce 1974, Libraries and the information economy of California : a conference, vydané v roce 1985, Universities, information technology, and academic libraries : the next twenty years, vydané v roce 1986, The magnitude, costs, and benefits of the preservation of brittle books, vydané v roce 1987, Leadership for research libraries : a festschrift for Robert M. Hayes, vydané v roce 1988, A long view of a broad scene : means to prepare for strategic management of the modern large library : a report to the British Library Research & Development Department, vydané v roce 1989 a Strategic management for public libraries : a handbook, vydané v roce 1996.

Význam pro informační vědu

Robert M. Hayes je autorem několika významných textů z oblasti informační vědy, které měly velký vliv při utváření informační vědy jakožto oboru. Celý svůj profesní život se věnoval rozvoji a popularizaci informační vědy a jako vědecký i akademický pracovník působil v mnoha významných institucích informační vědy.

Stěžejní Publikace

  • Becker, Joseph and Hayes, Robert M. Information Storage and Retrieval: Tools, Elements, Theories. New York: John Wiley, 1963
  • Hayes, Robert M. and Becker, Joseph. Handbook of Data Processing for Libraries. New York: Becker and Hayes, 1970 (2nd edition, Wiley, 1974). Winner of Best Information Science Book Award, from ASIS&T, 1971
  • Hayes, Robert M. Libraries and the Information Economy of California. Los Angeles: UCLA, 1985
  • Hayes, Robert M. Strategic Management for Academic Libraries. Westport, CO: Greenwood Press, 1993
  • Hayes, Robert M. Models for Library Management, Decision-Making, and Planning. San Diego: Academic Press, 2001

Citace

  1. Science history Institute: Robert M. Hayes. Sciencehistory.org [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://oh.sciencehistory.org/
  2. 2,0 2,1 2,2 Science History Institute interview. In: Science History Institute [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: https://oh.sciencehistory.org/sites/default/files/hayes_rm_0217_suppl.pdf
  3. Robert M Hayes quotes. In: AZ Quotes [online]. US, 1994 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: http://www.azquotes.com/author/38583-Robert_M_Hayes

Externí zdroje