Robert Hauptman: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 
{{Infobox Hauptman
 
{{Infobox Hauptman
 
|jmeno = Robert Hauptman|
 
|jmeno = Robert Hauptman|
Řádek 8: Řádek 9:
 
|pracoviste = nyní již v důchodu, dříve St. Cloud State University
 
|pracoviste = nyní již v důchodu, dříve St. Cloud State University
 
|znamy_diky = navržení a definování informační etiky
 
|znamy_diky = navržení a definování informační etiky
|oceneni = -|
+
|oceneni = -|}}
  
  

Verze z 25. 6. 2016, 04:09

Robert Hauptman
Narozen 1941
Rodinný stav -
Občanství americké
Vzdělání Ohio University (komparativní literatura), State University of New York-Albany (informační věda a knihovnictví)
Pracoviště nyní již v důchodu, dříve St. Cloud State University
Ocenění -
Známý pro navržení a definování informační etiky


Robert Hauptman, PhD. (* 1941) je americký informační vědec, knihovník a někdejší vysokoškolský pedagog, naposledy působící na St. Cloud State University. Nejvíce je oceňován pro založení a následném podílení se na tvorbě odborného časopisu Journal of Information Ethics, mapující nejen aktuální problémy informační etiky.


Vzdělání

Vystudoval obor komparativní literatury na Ohio University, kde získal magisterský titul a posléze i doktorát. Knihovnictví a informační vědu vystudoval na State University of New York-Albany (pouze v magisterském programu). Vedle toho je i držitelem bakalářského titulu v oboru německého jazyka a magisterského v oboru jazyka anglického.


Profesní dráha

Pracovně začínal jako referenční knihovník na University of Oklahoma, čemuž se věnoval čtvrt století. Roku 1983 přešel na St. Cloud State University ve státě Minnesota, kde postupně povýšil na pozici asistenta katedry. Nejčastěji se věnoval referenčním pracím a standartní pedagogické činnosti v oboru informačních médií a jiným čestným kurzům v oblasti humanitních a sociálních věd.

První výraznější stopa v informační oblasti sahá do poloviny sedmdesátých let, kdy jako čerstvý absolvent tohoto oboru publikuje stať Professionalism or Culpability? An Experiment at Ethics.[1] Zde se zabývá problémem nedostatečného zájmu knihovníků a informačních pracovníků o etiku jako takovou. Dá se říct, že tato dvoustránková esej předurčuje jeho pozdější směr.

Rok 1992 je ve znamení nejvýznamnějšího Hauptmanova příspěvku v oboru - vzniká magazín Journal of Information Ethics, vycházející jednou za půl roku. U tohoto časopisu dodnes působí jako editor. Jak stojí v úvodnících této publikace, cílem periodika je zobrazení široké škály transdisciplinárních témat - jelikož informační věk, v kterém se právě nacházíme, s sebou přináší záplavu etických výzev.[2]

Vedle informační vědy se Hauptman profesně zabýval i studiem deseti světových jazyků.


Přínosy v oblasti informační vědy a knihovnictví

„Ochrana a podpora svobodného toku informací je chvályhodná, ale mohu nastat situace, kdy je eticky nepřijatelná." 


Jeho hlavním polem působnosti v oblasti informační vědy je pojem informační etiky, se vším, co k němu patří. To znamená jeho přesné definování, vymezení a následné přesné užívání. Spolu s německým vědcem uruguayského původu Rafaelem Capurrem je považován za prvního uživatele tohoto pojmu. Sám Hauptman ve své knize Ethics and Librarianship připomíná, že se jejich použití termínu sešlo čirou náhodou.

Hauptman říká, že informační etika je zastoupena všude, kde jsou informace a kde se vytváří, potažmo rozšiřují poznatky. To platí především pro informační vědu, knihovnictví, plus další formy vzdělávání.[3]

Postupně se pojem informační etiky rozvinul natolik, že se problémy rozdělují na mikroetické a makroetické (John Ladd), případně jsou definovány subdisciplíny jako globální etika nahrazující etiku počítačovou (Krystyna Górniak), nebo infosféra – vše živé a neživé jako informační objekt a proces (Luciano Floridi).


Autorská tvorba

Hauptman je velice činným autorem. Za svoji tvůrčí kariéru napsal více jak 600 publikací, příspěvků nebo statí. Vybrané knižní publikace:[4]


The Pathological Vision: Jean Genet, Louis-Ferdinand Celine, and Tennessee Williams (1983) Ethical Challenges in Librarianship (1988)

Technology and Information Services: Challenges for the 1990's (1993, spolu s Carol L. Anderson)

Ethics and Librarianship (2002)

The Mountain Encyclopedia: An A Z Compendium of More Than 2, 300 Terms, Concepts, Ideas, And People (2005, spolu s F. Hartemannem a J. Tenzing Norgay)

Documentation: A History and Critique of Attribution, Commentary, Glosses, Marginalia, Notes, Bibliographies, Works-Cited Lists, and Citation Indexing and Analysis (2008)

Case Studies in Library and Information Science Ethics (2008)

Ethics, Information and Technology: Readings (2009)

Authorial Ethics: How Writers Abuse Their Calling (2011)


Jiné

Po odchodu do pedagogického důchodu se naplno věnuje svému koníčku – horolezectví, kterému se věnuje se svojí dcerou Kirou.[5] Tomuto tématu se věnuje ve své autobiografii s názvem An Adventurous Life: A Personal and Cultural History (2013).


Reference

  1. HAUPTMAN, Robert. Professionalism or Culpability?: An Experiment at Ethics [online]. [cit. 2016-06-13]. Dostupné z: [1]
  2. Journal of Information Ethics - McFarland- a leading independent publisher of academic and nonfiction books. McFarland- a leading independent publisher of academic and nonfiction books [online]. [cit. 2016-06-13]. Dostupné online: [2]
  3. Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie [Jela Steinerová]. full.nkp.cz [online]. [cit. 2016-06-13]. Dostupné online: [3]
  4. Books by Robert Hauptman (Author of Case Studies in Library and Information Science Ethics). www.goodreads.com [online]. Dostupné online: [4]
  5. Robert Hauptman. Anaphora Literary Press [online]. 2013-03-07 [cit. 2016-06-13]. Dostupné online: [5]