Rob Kling

Z WikiKnihovna


Rob KlingKling.jpg
[1]
 
New Jersey, USA
Datum a
místo úmrtí
15. máj 2003
Bloomington, Indiana, USA
  kardiovaskulárne ochorenie
  ženatý, manželka Mitzi Lewison
  Bloomington, Indiana, USA
  americké
Vzdělání Bakalár na Columbia University (1965)

Umelá inteligencia na Stanford University (1967, 1971)

Pracoviště University of Wisconsin-Madison (1970-1973)

University of California, Irvine (1973–1996) Indiana University, Bloomington (1996-2003)
Indiana University (1981 - 1999)

  Silver Core Award (1983)

Service Award (1984) Leo Award (2004)

Známý pro položeniu základov sociálnej informatiky

založenie Center for Social Informatics (CSI)

Rob Kling, PhD (august 1944 – 15. máj 2003) bol severoamerický profesor informačných systémov a informačnej vedy v rámci oboru knihovníctvo a informačná veda na univerzite v Indiane. Pokladá sa za zakladateľa sociálnej informatiky. Založil Centrum sociálnej informatiky, neskôr po ňom pomenované Centrum sociálnej informatiky Roba Klinga.[1]

Život

Rob Kling sa narodil v auguste roku 1944 a vyrastal v severnom New Jersey. Absolvoval bakalárske štúdium na Kolumbijskej univerzite a následne pokračoval v štúdiu umelej inteligencie na Stanfordskej univerzite. Počas štúdia sa zúčastnil na výskume v Centre umelej inteligencie Stanfordského výskumného ústavu. Ako profesor prvý krát pôsobil na Fakulte informatiky univerzity Wisconsin-Madison (1970-1973). Následne pracoval na Kalifornskej univerzite v Irvine (1973-1996), kde prednášal v Centre pre výskum informačných technológií a organizácií a na Graduate School of Management. V auguste 1996 zmenil pôsobisko a začal vyučovať na Univerzite v Indiane ako profesor Informačnej vedy a Informačných systémov. Tu založil a riadil Centrum sociálnej informatiky. Od začiatku 70. rokov študoval sociálne príležitosti a dilemy súvisiace s informatizáciou a jej vplyvom na profesionálov, aj širokú verejnosť. Tiež študoval spôsob integrovania komplexných informačných systémov a expertných systémov do sociálneho života organizácií.[1] Jeho výskumy boli publikované prostredníctvom viac ako 85 článkov v časopisoch a knižných kapitol. Kolegovia a priatelia si ho pamätajú ako človeka s ohromnou pamäťou, ktorý svoje poznatky vedel vždy vhodne uplatniť. 15. mája 2003 vo veku 58 rokov zomrel v spánku, kvôli kardiovaskulárnym problémom.[2]

Dielo

Pole jeho výskumu bolo veľmi rozsiahle. Od začiatku 70. rokov bol popredným odborníkom na štúdium sociálnej informatiky. Skúmal aspekty výpočtovej techniky a vplyv informatizácie na spoločnosť.[2] Jeho poslednou štúdiou bolo efektívne využívanie elektronických médií na podporu vedeckej a profesionálnej komunikácie.[1]

Informatizácia

Skúmal informatizáciu ako spoločenský proces a to, ako intenzívne zavádzanie ICT premieňa prácu a nové možnosti, ktoré so sebou pre spoločnosť prináša. Taktiež integráciu komplexných informačných a expertných systémov do spoločenského života organizácií. Uskutočnil štúdie v mnohých druhoch prostredí, vrátane miestnych samospráv, poisťovní, farmaceutických firiem, a high-tech priemyslu. Napísal o implicitných dôsledkoch hodnôt a sociálnych dôsledkoch informatizácie, ktoré priamo ovplyvňujú verejnosť.[1]

Sociálna informatika

Z jeho výskumov vzišiel koncept sociálnej informatiky, ktorú je možné chápať ako systematickú štúdiu sociálnych aspektov informatizácie. Tento pojem označuje nie len skúmanie ako ICT ovplyvňujú spoločnosť, a ako sú naopak spoločnosťou ovplyvňované, ale aj aktívny rozvoj ICT, ktorý urýchľuje rast spoločnosti. Využíva elektronickú smernicu metód analytických, technických, etnologických ale aj prvok akčného výskumu.[3]

Aktivity

Rob Kling v hojnej miere prednášal na konferenciách, iných univerzitách a v Národnej akadémii vied. Koncept svojho výskumu predstavil na konferenciách v Spojených štátoch, Kanade aj Európe. Radil súkromným firmám, neziskovým organizáciám, ale aj Kongresu Spojených štátov a zahraničným vládam o možnostiach a problematike informatizácie.[2]

Centrum sociálnej informatiky

Centrum sociálnej informatiky bolo založené v roku 1996 na Univerzite v Indiane a stalo sa hlavným sídlom pre rozvoj oblasti sociálnej informatiky. Centrum je zamerané na výskum v oblasti informačných technológií a sociálnych zmien s nimi súvisiacich. Okrem sociálnej informatiky centrum skúma aj ďalšie oblasti, ktoré s ňou úzko súvisia, a to sú: počítačovo sprostredkovaná komunikácia (CMC), informačné systémy, informačná veda, „Internet research“ a z časti interakciu človeka s počítačom (HCI). Po jeho nečakanej smrti bolo v roku 2004 premenované na Centrum sociálnej informatiky Roba Klinga a z iniciatívy členov fakulty a niektorých Klingových študentov pokračuje vo výskumných aktivitách dodnes. Súčasnou riaditeľkou centra je Pnina Fichtman.[4]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Najväčší významom, ktorý Rob Kling priniesol pre informačnú vedu, boli jeho výskumy v oblasti informatizácie a z nej vychádzajúcej sociálnej informatiky, a teda vplyv ICT na spoločnosť a naopak. Pokladá sa zakladateľa sociálnej informatiky, taktiež založil Centrum sociálnej informatiky a publikoval ohromné množstvo prác na túto tému. Pre informačnú vedu sú zaujímavé aj jeho výskumy v oblasti etiky v súvislosti so sociálnou informatikou a štúdia zaoberajúca sa efektívnym využívaním elektronických médií na podporu vedeckej a profesionálnej komunikácie.

Úspěchy

 • 1983 – získal cenu Silver Core Award od International Federation of Information Processing Societies
 • 1984 – získal Service Award od Asociácie pre výpočtovú techniku ( Association for Computing Machinery)
 • 1987 – bol mu udelený čestný doktorát spoločenských vied od Free University of Brussels
 • 2001 – zvolený za člena Americkej asociácie pre pokrok v oblasti vedy (American Association for the Advancement of Science)
 • 2002 – menovaný za člena Association of Information Systems
 • 2004 – po smrti mu Association of Information Systems udelila cenu Leo Award za jeho významné príspevky k výskumu v oblasti informačných systémov [1]

Publikace

Monografie

 • Danziger, James N., William H. Dutton, Rob Kling, and Kenneth L. Kraemer [The URBIS Group]. 1982.Computers and politics: High technology in American local governments. New York: Columbia University Press.

Kniha popisuje ako počítačové technológie pridávajú na sile už aj tak mocným skupinám.[1]

 • Dunlop, Charles, and Rob Kling, eds. 1991. Computerization and controversy: Value conflicts and social choices. San Diego, CA: Academic Press.
 • Kling, Rob, Spencer C. Olin, and Mark Poster. 1991. Postsuburban California: The transformation of Orange County since World War II. Berkeley: University of California Press.

Kniha skúma spôsoby, akými je Orange County v Kalifornii organizovaná mimo centra mesta a predmestí. Táto oblasť je územne decentralizovaná, funkčne špecializovaná a spája veľké množstvo sídel, obchodu, priemyslu, služieb, politickej správy a umenia.[1]

 • Jewett, Tom, and Rob Kling. 1996. Teaching social issues of computing: Challenges, ideas and resources [Instructor’s resource guide to accompany Computerization and controversy]. London: Academic Press.
 • Kling, Rob, ed. 1996. Computerization and controversy, 2nd ed. San Diego, CA: Academic Press.

Kniha je tvorená 78 článkami, ktoré sa zaoberajú sociálnymi aspektmi zavádzania ICT do výroby a do života ľudí z rôznych hľadísk a pohľadov. Na začiatku autori predstavujú čitateľom niektoré z hlavným sociálnych sporov týkajúcich sa informatizácie a ponúkajú rôzne varianty analógie. V ďalšej časti sa skúma ekonomický, kultúrny a organizačný dopad počítačov. Ďalšie články riešia vývoj transformácie počítačov v pracovnom prostredí a neskôr sa venuje bezpečnosti počítačových systémov, popisuje slabé stránky systémov a užívateľov a varuje tým, pred prípadným útokom. Zaoberá sa otázkami ochrany súkromia a záležitostiam týkajúcich sa sociálnej kontroly. Záverečná časť knihy rieši etickú a profesnú zodpovednosť ľudí, ktorí sa budú v budúcnosti podieľať na procese informatizácie. Cieľom tejto knihy je, aby boli čitatelia schopní rozpoznať aspoň niektoré zo sociálnych procesov, ktoré riadia a tvoria zavádzanie ICT do života ľudí a mohli identifikovať niektoré paradoxy a zvláštne situácie pri procese informatizácie.

 • Barab, Sasha A., Rob Kling, and James H. Gray, eds. 2004. Designing for virtual communities in the service of learning. New York: Cambridge University Press.

Posmrtne publikované práce, ktoré sa týkali jeho posledného výskumu. Výskum sa zaoberal efektívnym využívaním elektronických médií na podporu vedeckej a profesionálnej komunikácie.[1]

 • Kling, Rob, Howard Rosenbaum, and Steve Sawyer. 2005. Understanding and communicating social informatics. Medford, NJ: Information Today.

V úvode knihy autori definujú sociálnu informatiku a poskytujú čitateľovi pragmatický prehľad odboru. V ďalších kapitolách sú popísané zásadné myšlienky pre špeciálne publikum a predstavené dôležité výskumné poznatky o sociálnych, osobných, spoločenských a organizačných dôsledkoch navrhovania ICT a jeho používania. Ďalej sa zaoberajú vplyvom informačných technológií na spoločenský život ľudí, vzdelávaním sa v oblasti sociálnej informatiky a popisujú, ako sociálna informatika môže pomôcť politickým analytikom. Koniec sa zameriava na silnejšie začlenenie odboru do inštitúcií a politík.

Články

 • Kling, Rob, and Elihu Gerson. 1977. The social dynamics of technical innovation in the computing world. Symbolic Interaction 1(1):132–146.
 • Kling, Rob. 1978. Automated welfare client-tracking and service integration: The political economy of computing. Communications of the ACM 21(6):484–493.
 • Kling, Rob, and Elihu Gerson. 1978. Patterns of segmentation and intersection in the computing world. Symbolic Interaction 1(2):24–43.
 • Kling, Rob. 1980. Social analyses of computing: Theoretical perspectives in recent empirical research. Computing Surveys 12(1):61–110.
 • Kling, Rob, and Suzanne Iacono. 1984. The control of information systems development after implementation. Communications of the ACM 27(12):1218– 1226.
 • Kling, Rob, and Geoff McKim. 1999. Scholarly communication and the continuum of electronic publishing. Journal of the American Society of Information *Science 50(10):890–906.
 • Kling, Rob, and Geoff McKim. 2000. Not just a matter of time: Field differences and the shaping of electronic media in supporting scientific communication. Journal of the American Society for Information Science 51(14):1306–1320.

Knižné kapitoly

 • Kling, Rob. 1980. Social analyses of computing: Theoretical perspectives in recent empirical research. Computing Surveys 12(1):61–110.
 • Kling, Rob. 1987. Defining the boundaries of computing across complex organizations. In Critical issues in information systems research, eds. R. Boland and R. A. Hirschheim, pp. 307–362. New York: Wiley.

Výber článkov a knižných kapitol je na základe ich citovanosti.[5]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 KLING, Rob, Howard ROSENBAUM a Steve SAWYER. Understanding and communicating social informatics : a framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. 1st Print. Medford, New Jersey: Information Today, 2005, str. 199 – 201. ISBN 1573872288.
 2. 2,0 2,1 2,2 Rob Kling Passes Away May 15th, 2003. Indiana University [online] [cit. 12.5.2017] Dostupné z: https://www.soic.indiana.edu/news/story.html?story=Rob-Kling-Passes-Away-May-15th-2003
 3. BAWDEN, David, Lyn ROBINSON, Michal LORENZ, Karel MIKULÁŠEK a Dana VÉVODOVÁ. Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. 2017, str. 317. ISBN 9788088123101.
 4. Rob Kling Center of Social Informatics. Indiana University [online] [cit. 12.5.2017] Dostupné z: http://rkcsi.indiana.edu/
 5. CRONIN, B a D SHAW. Peers and spheres of influence: Situating Rob Kling. INFORMATION SOCIETY [online]. 2007, 23(4), 221-233 [cit. 2017-05-14]. ISSN 01972243. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01972240701444147?src=recsys

Externí zdroje

Články o Robovi Klingovi