Richard De Gennaro

Z WikiKnihovna
Richard De Gennaro
Richard De Gennaro, 1982.
 
New Haven, Connecticut, USA
Datum a
místo úmrtí
----
----
  ----
  Manželka Birgit, synové Ralph a George, dcera Christina
  Cambridge, Massachusetts, USA
  Americké
Vzdělání Wesleyan University (Middletown, Connecticut, USA)

Sorbonna (Paříž, Francie)

univerzity v Madridu, Barceloně, ​​Poitiers a Perugia

School of Library Service na Columbia University (New York, USA)

Pracoviště New York Public Library (1958 - 1961(?) a 1987 - 1990)

Harvard University library (1958 - 1970 a 1990 - 1996)

University of Pennsylvania ve Filadelfii (1970 - 1986)

  1986 - ALA's Melvil Dewey Medal

1991 - Akademický knihovník roku (Association of College and Research Libraries)

1991 - Distinguished Alumni Award

1993 - Hugh C. Atkinson Memorial Award

Známý pro Rozsáhlá činnost v oblasti knihovnictví a jeho automatizace

Richard De Gennaro (*1926, New Haven), někdy uváděný jako Richard DeGennaro, je americký rodák, který však za dobu svých studií procestoval velkou část Evropy. Studoval na mnoha školách a než se začal angažovat v knihovnictví a informační vědě, zabýval se například i výukou cizích jazyků. Později se vrátil do své rodné země, kde pracoval nejprve ve veřejné knihovně a později v několika univerzitních knihovnách. Věnuje se psaní odborných článků a knih. Zejména v minulosti byl průkopníkem, používání počítačů v knihovnách.

Život

Richard De Gennaro se narodil ve druhém největším městě Connecticutu - New Havenu. Již ve svých 16 letech opustil školu a nastoupil službu v U. S. Navy (námořnictvu). Za 2. světové války sloužil na lodích USS Montpelier a USS San Juan v Pacifiku. Během doby strávené u námořnictva získal pochvalu, deset hvězd a hodnost radista první třídy.

Po válce dokončil střední školu. Roku 1951 získal bakalářský titul na Middletownské univerzitě Wesleyan. Následně strávil čtyři roky cestováním po Evropě, kde studoval na Sorbonně a v Madridu, Barceloně, Poitiers a Perugia. Při svých cestách také poznal švédskou dívku, svou budoucí manželku Birgit – seznámili se právě na Sorbonně. V současnosti spolu mají tři děti.

Krátce se také věnoval výuce francouzštiny a roku 1956 zakončil s magisterským titulem (M. S.) Školu knihovnických služeb na Columbia University. Roku 1960 získal magisterský titul (M. A.) z Liberálních studií.

Začínal na postu referenčního knihovníka v Harvardské univerzitní knihovně a rok před svým odchodem do jiné instituce povýšil na “ Senior Associate“ knihovníka.

V této pozici také získal národní uznání za vývoj systémů pro zahájení strojově čitelné katalogizace a počítačové akvizice.

Richard De Gennaro u okna ve Widener Library, Harvard. [1]

V témže roce (1969) se v Harvardské knihovně konala výstava dvou vzácných výtisků Gutenbergovy bible. Došlo k pokusu o jejich krádež, zloděj však při útěku z místa činu spadl z okna, jímž vylézal ven z knihovny a byl tak rychle dopaden. O den později byla pro noviny vyfocena fotografie (vlevo), na níž je zachycen i Richard de Gennaro.

Roku 1967 byl zakládajícím členem oddělení Automatizace a Informační vědy ve společnosti ALA (American Library Association) a začal také publikovat články zabývající se především uplatňováním nových technologií v knihovnách.

Richard De Genaro v době odchodu do důchodu

V roce 1970 odešel z Harvardu na Pennsylvánskou univerzitu v Philadelphii, kde se stal ředitelem knihovny a mimořádným profesorem angličtiny. V té době (roku 1975) se stal také prezidentem Asociace vědeckých knihoven, členem a přechodně i předsedou rady Výzkumné knihovnické skupiny.

Za svou publikační činnost získal roku 1986 ocenění ALA's Melvil Dewey Medal a o pět let později ho Sdružení vysokoškolských a vědeckých knihoven jmenovalo knihovníkem roku. Jako absolvent byl také oceněn Wesleyanskou a Kolumbijskou niverzitou.[2] Z Philadelphie po patnácti letech odešel, aby nahradil Johna Corryho na pozici ředitele New Yorkské veřejné knihovny. Strávil zde tři roky, načež se opět vrátil do Harvardské universitní knihovny (1. června 1990), kde přijal místo knihovníka “ Roy E. Larsen“. Tato pracovní pozice je pojmenována podle zakladatele Time Inc. a příznivce knihovny. [3] Richard De Gennaro zde měl na starosti přes 7,5 milionu svazků, 67 jednotlivých Harvardských knihoven a 400 zaměstnanců.

Když se De Gennaro rozhodl po 40 letech knihovnické praxe opustit knihovny a odejít do důchodu, řekl ke svému poslednímu zaměstnání toto: "Těchto posledních pět let na Harvardu bylo nejnáročnějších a nejproduktivnějších v mém životě." [4] I proto se rozhodl nadále věnovat místo knihovnám rodině a cestování. Harvardskou univerzitní knihovnu definitivně (co se zaměstnání týče) opustil 31. Srpna 1996. Na místo Roy E. Larsen knihovníka po něm nastoupila Nancy Cline.

V současnosti se již De Gennaro sice aktivně nepodílí na knihovnictví, je však nadále činný co se publikování týče. Jedním z jeho posledních článků je The Development and Administration of Automated Systems in Academic Libraries (2012).

Dílo

Během svého prvního působení na Harvardské univerzitní knihovně Richard De Gennaro dosáhl zjištěni, že knihovny se dostlaly na limit, toho jak mohou pracovat s lístkovými katalogy. V roce 1963 vytvořil první systémovou skupinu, tehdy jednu z prvních v jakékoliv knihovně na světě. Pomocí počítače začal převádět místní seznam a začal ho publikovat ho podle tříd do celkem 80 svazků. Systém se skládal celkem ze tří tříd. Rovněž instaloval oběžný systém děrných karet. Systém sloužil ke katalogizaci a vyhledávaní a stal se počátkem automatizace knihoven. [5]

Významné aktivity

Během své ředitelské funkce na Harvardské univerzitní knihovně Richard De Genaro vyřešil problém místa v knihovně pomocí polohování. Prosadil převedení katalogu do elektronického systému. Toto převedení bylo dokončeno v roce 1996 s konečnými 9 milióny položek. Harvardská knihovna byla první své velikosti, která učinila takovýto krok. Převedení katalogu zpřístupnilo jeho dostupnost po celém světě, prostřednictvím internetu. Vedlo tak k plné automatizaci knihovny. Fond knihovny se stal mnohem využívanější. Zároveň vyřešil problém s prostory. Online uložené záznamy zrychlily přenos knih ze vzdálenějších skladovacích zařízení. Za svého působení na pozici ředitele Harvarské univerzitní knihovny zrealizoval online oběhový systém Notis a zasadil se plné využiti online knihovního systému Hollis.

Po odchodu do důchodu Gennaro pokračoval v práci s The mellon Foundation. Pracoval na Journal Storage projektu, který měl za úkol digitalizovat časopisy z humanitních a přírodních věd. [6]

Názory De Gennara v oblasti knihovnictví

Richard De Gennaro zastává názor, že existují dvě cesty, po kterých se knihovny můžou vydat v oblasti automatické akvizice. Počkat na vývoj technologií, nebo se stát jeho součástí, s tím že pro menší knihovny je vhodnější počkat a investovat peníze jinam.[7]

Knihovnická prestiž na univerzitní knihovně dle Richarda De Gennara nelze získat, protože neexistuje. Nelze ji ani vytvořit. Knihovníci na univerzitách jsou druhořadým povoláním, protože jich je příliš mnoho nato aby mohli vyniknout. Jestliže chce knihovník získat prestiž potřebuje knihovnictví získat novou odlišnou kategorii. De Gennarův názor na moderní technologie je takový, že dělají knihovny více důležitými a potřebnějšími. Elektronické dokumenty nepovažoval za něco, co může zničit knihovny."Výzkumné knihovny fungovaly dříve jako samostatné jednotky. S nástupem moderních technologií, budou však fungovat jako uzel v národní i mezinárodní sítí knihoven a informačních služeb. Výzkumná knihovna budoucnosti bude kolektiv knihoven, propojen internetem." [8]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Richard De Genaro položil základ automatizace knihoven. Svým progresivním přístupem k moderním technologiím, především používání výpočetní techniky ukázal cestu k modernizaci knihoven. Nasměroval tak knihovny směrem do současnosti.

Úspěchy

Ocenění udělená Richardu De Gennarovi:

 • 1970 – Národní uznání jako “Associate“ univerzitní knihovník
  • De Gennaro ho získal za vývoj systémů, které umožnily zahájit vytváření strojově čitelné katalogizace a spustit počítačovou akvizici.
 • 1986 – ALA's Melvil Dewey Medal
  • De Gennaro získal toto ocenění za své dlouhodobě uplatňované schopnosti vést a za svou publikační činnost.
 • 1991 – Akademický knihovník roku
  • Ocenění uděluje Association of College and Research Libraries za významný národní či mezinárodní přínos v rámci výzkumu a vývoje v knihovnické omlasti.
 • 1991 – Distinguished Alumni Award
  • Uděluje se absolventům Wesleyan University, kteří významně uspěli ve svých oborech.
 • 1993 – Hugh C. Atkinson Memorial Award
  • Uděluje se jako uznání knihovníkům za práci v oblasti automatizace nebo managementu knihoven a aktivně se podíleli na zlepšení nebo rozvoje knihovnických služeb a/nebo výzkumu v oblasti LIS. Knihovník, jemuž má být uděleno, musí být zaměstnán v akademickém neziskovém sektoru.

Členství Richarda De Gennara v organizacích:

 • 1989 – Ředitel – Commission on preservation and access
  • Od r. 1997 sloučeno s Council on Library Resources pod názvem Council on Library and Information Resources. Snaží se posílit výzkum a vzdělávání ve spolupráci s knihovnami a jinými podobnými institucemi.
 • 1967 – Zakládající člen – součást American Library Association zaměřená na informatiku a automatizaci
  • ALA je nejstarší americké knihovnické sdružení založené mj. Melvilem Deweyem. Podporuje knihovny a knihovnické vzdělávání, výzkum... V současnosti působí mezinárodně.
 • 1975 – Zakládající člen =} Předseda =} Člen správní rady – The Research Libraries Group Inc
  • V současnosti je RLG sloučena se svým tehdejším konkurentem OCLC. Společnost se zaměřovala na databáze a vyhledávání.
 • 1987 – Člen představenstva – New York Public Library
 • 1976 – Předseda správní rady =} prezident – Asociace výzkumných knihoven (Association of Research Libraries)
  • Sdružuje 125 vědeckých knihoven s podobnými výzkumnými záměry. Snaží se posílit spolupráci institucí, přístup k informacím, schopnost vyhovět informačním potřebám uživatelů atp.

Publikace

Knihy

 • 1961 - A survey of the Peabody Museum Library (winter 1960/61)
 • 1962 - A survey of the library of the Museum of Comparative Zoology
 • 1965 - Crusades: classification schedule, classified listing by call number, alphabetical listing by author or title, chronological listing
 • 1965 - Twentieth Century Russian Literature: Classified Listing by Call Number, Alphabetical Listing by Author or Title, Chronological Listing
 • 1966 - Reference collections : shelved in the reading room and acquisitions department
 • 1967 - American history
 • 1968 - Developing a library automation program: the Harvard experience
 • 1970 - Celtic literatures: Classification schedule, classified listing by call number, chronological listing, author and title listing
 • 1974 - Library Visitors, 1974
 • 1980 - Research libraries enter the iInformation age
 • 1982 - A plan for library services at North Carolina State University : comments, analyses & recommendations (napsáno společně s LeMoyne W Andersonem)
 • 1983 - Shifting gears: information technology and the traditional library
 • 1986 - The impact of information technology on academic libraries and library networks : a seminar held in Edinburgh University Library, May 1984 (Více autorů - Richard De Gennaro; John Schroeder; Michael J Wells; Geoffrey Stacey; Peter B Freshwater)
 • 1987 - Libraries, technology, and the information marketplace : selected papers
 • 1990 - Developments in microcomputing - Discovering new opportunities for libraries in the 1990s: 12th International Essen symposium, 23 october-26 october 1989: Festschrift in honour of Richard De Gennaro
 • 1991 - New Beginnings: A Report to the Faculty of Arts and Sciences on the State of the Library (online)
 • 1998 - The New library legacy : essays in honor of Richard De Gennaro

Audioknihy

 • 1978 - New directions in university libraries
 • 1980 - Conference on Library Technology II (více autorů: Carolyn S Murray; Richard W Boss)
 • 1982 - Libraries (více autorů: David H Stam; Jorie Lueloff; American Council of Learned Societies.; Association of American Universities.)
 • 1983 - Perspectives on library automation and networking

Články

Většina následujících článků je dostupná online v databázi EBSCO (např. přes knihovnu FF MU nebo MZK).

Časopis American Libraries

 • 1975 - Public notice: We, the librarians, are no longer responsible for the debts of our former suitors
 • 1977 - Escalating Journal Prices: Time to Fight Back
 • 1977 - Copyright, Resource Sharing, and Hard Times: A View From the Field
 • 1978 - Doing Business with Vendors in the Computer-Based Library Systems Marketplace
 • 1990 - MLS irrelevant for NYPL boss

Časopis College & Research Libraries

 • 1965 - A Computer Produced Shelf List (online)
  • Článek o systému sloužícímu k převodu lístkových katalogů do strojem čitelné podoby, ke katalogizaci a vyhledávání dokumentů, který vynalezla Univerzitní knihovna Harvard. De Genaro byl toho času v knihovně zaměstnán na postu "Assistant university librarian".
 • 1967 - A strategy for the conversion of research library catalog to machine readable form (online)
 • 1970 - Harvard university's widener library shelflist conversion and publication program (online)
 • 1977 - Capital Provision for University Libraries: Report of a Working Party (Book Review) (online)

Časopis Harvard Library Bulletin

 • 1968 - Automation in the harvard college library

Časopis ICBC (IFLA)

 • 1997 - Positioning Harvard's libraries for the electronic age : A report on the Harvard retrospective catalog conversion project

Interlending & Document Supply

 • 1982 - Computer Network Systems: The impact of Technology on co-operative Interlending in the USA

Časopis Information Technology and Libraries

 • 2012 - The Development and Administration of Automated Systems in Academic Libraries (online)
  • Článek popisuje základní přístupy k rozvoji automatizace ve výzkumných knihovnách (jsou 3) a důležité součásti automatizačního systému (zaměstnanci, struktura organizace, zařízení, náklady...).
 • 2013 - Book Reviews (Více autorů - Goldwyn, A. J.; De Gennaro, Richard; Osborn, Laura K.; Guthrie, Gerry D. )

Sborník Innovation for Information (celý název)

 • 1992 - Paradigm Lost: Research Libraries in an Era of Change

Časopis INSPEL

 • 1998 - JSTOR: building an Internet accessible digital archive of retrospective journals

Časopis Journal of Academic Librarianship

 • 1977 - The JAL Guide to New Books and Book Reviews: Technical Services (Více autorů - Hamdy, Mohamed N.; Tannenbaum, Arthur C.; De Gennaro, Richard; Dobrovits, P.; Marcy 4th, Henry O.; Daily, Jay E.; Horrocks, Norman; Kayser, Elfriede)
 • 1979 - A View from the University of Pennsylvania
 • 1980 - Library Statistics & User Satisfaction: No Significant Correlation

Časopis Journal of Library Automation

 • 1973 - Providing bibliographic services from machine-readable data bases-the library's role
 • 1975 - Library automation: the second decade
 • 1968 - The Development and Administration of Automated Systems in Academic Libraries (online)

Časopis Library Journal

 • 1975 - Pay libraries & user charges
 • 1975 - Austerity, Technology, and Resource Sharing: Research libraries face the future
 • 1976 - Library automation: changing patterns and new directions
 • 1977 - WANTED: A Minicomputer Serials Control System
 • 1978 - The Changing Fortunes of Research Libraries: A Response to “Pitt and the Pendulum”
 • 1978 - Library Administration & New Management Systems
 • 1979 - From monopoly to competition: The Changing Library Network Scene
 • 1979 - Research libraries enter the information age: The 1979 Richard Rogers Bowker memorial lecture
 • 1980 - Resource Sharing in a Network Environment
 • 1981 - Libraries and networks in transition: Problems and prospects for the 1980's
 • 1982 - Libraries, technology, and the information marketplace
 • 1983 - Library automation & networking perspectives on three decades
 • 1983 - Theory vs. practice in library management
 • 1984 - Will success spoil oclc?
 • 1984 - Shifting gears: Information Technology and the Academic Library
 • 1985 - Integrated Online Library Systems: Perspectives, Perceptions, & Practicalities
 • 1989 - Technology and Access in an Enterprise Society (online)
 • 1994 - Library automation: Changing patterns and new directions

Časopis Library trends

 • 1970 - A national bibliographic data base in machine-readable form: progress and prospects (online)

Příručka The whole digital library

 • 2007 - Back to the Future (online)

Citace

 1. MYETT, Carroll. eBay.com [online]. [cit. 28.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ebay.com/itm/1969-Mass-Cambridge-Schools-Harvard-Richard-DeGennaro-Huge-Press-Photo-/200732837849.
 2. World Encyclopedia of library and information services. 3rd ed. Editor Robert Wedgeworth. Chicago: American Library Association, 1993, s. 248 – 249. ISBN 08-389-0609-5. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=HSFu99FCJwQC&pg=PA248#v=onepage&q&f=false
 3. ANDERSON, SUSAN HELLER. Chronicle. The New York Times. 1990. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1990/04/16/style/chronicle-180590.html
 4. Late bulletins. Library Journal. 1995, roč. 120, č. 17, s. 11-11. ISSN 03630277.
 5. Looking Back to the Future: Retiring De Gennaro recalls a lifetime of innovation. Harvard Public Affairs & Communicatio [online]. 1998. vyd. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://news.harvard.edu/gazette/1996/04.25/LookingBacktoth.html
 6. Looking Back to the Future: Retiring De Gennaro recalls a lifetime of innovation. Harvard Public Affairs & Communicatio [online]. 1998. vyd. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://news.harvard.edu/gazette/1996/04.25/LookingBacktoth.html
 7. DE GENNARO, Richard. LIBRARIES, TECHNOLOGY, AND THE INFORMATION MARKETPLACE. Library Journal. 1982, roč. 107, č. 11, s. 1045. ISSN 03630277.
 8. Looking Back to the Future: Retiring De Gennaro recalls a lifetime of innovation. Harvard Public Affairs & Communicatio [online]. 1998. vyd. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://news.harvard.edu/gazette/1996/04.25/LookingBacktoth.html

Použitá literatura

 • About. ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES. Association of Research Libraries: Empowering the research library community [online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.arl.org/about
 • About Us. COUNCIL ON LIBRARY AND INFORMATION RESOURCES. CLIR: Council on Library and Information Resources [online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.clir.org/about
 • AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. ALA: American Library Association [online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.ala.org/
 • DE GENNARO, Richard. LIBRARIES, TECHNOLOGY, AND THE INFORMATION MARKETPLACE. Library Journal. 1982, roč. 107, č. 11, s. 1045-1054. ISSN 03630277.
 • Hugh C. Atkinson Memorial Award. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Lita: A division of the american library association [online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z: http://www.ala.org/lita/awards/atkinson
 • Late bulletins. Library Journal. 1986, roč. 111, č. 20, s. 21. ISSN 03630277.
 • Late bulletins. Library Journal. 1990, roč. 115, č. 8, s. 13. ISSN 03630277.
 • Late bulletins. Library Journal. 1995, roč. 120, č. 17, s. 11-11. ISSN 03630277.
 • Late bulletins. Library Journal. 1996, roč. 121, č. 13, s. 13-13. ISSN 03630277.
 • World Encyclopedia of library and information services. 3rd ed. Editor Robert Wedgeworth. Chicago: American Library Association, 1993, xvii, 905 s., [16] s. obr. příloh. ISBN 08-389-0609-5.

Externí odkazy

Článek o pokusu ukrást Harvardské Gutenbergovy bible v době Richarda De Gennaro - http://www.thecrimson.com/article/1969/9/18/burglar-slips-as-he-tries-to/