Ricardo Baeza-Yates

Z WikiKnihovna
Verze z 30. 5. 2018, 09:35, kterou vytvořila 472624 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ricardo A. Baeza-Yates

Baeza.jpg

[1]

Datum a
místo narození
21. března 1961, Chile
Vzdělání

University of Chile, University of Waterloo

Pracoviště NTENT, NTENT Hispania, University of Waterloo, Universitat Pompeu Fabra, Mornings4, Change Dyslexia
Ocenění

ACM Fellows, IEEE Fellows

Známý pro Algoritmy pro vyhledávání a indexování dat

 

Ricardo A. Baeza-Yates (narozen 21. března 1961) je čilsko-španělský vědec, zabývající se především výzkumem v oblasti vyhledávání. V současnosti je technickým ředitelem společnosti NTENT, sémantické vyhledávací technologické společnosti se sídlem v Kalifornii. [2]

 

ŽIVOT

Ricardo Baeza-Yates obdržel v roce 1985 titul Bakalář informatiky na University of Chile. Později získal titul Master of Science v oboru informatiky (1985), profesní titul v elektrotechnice (1985) a Master of Engineering v elektrotechnice (1986) z téže univerzity. V roce 1989 získal doktorát v oboru informatiky na University of Waterloo v Kanadě, který se týkal projektu Oxford English Dictionary.

V devadesátých letech byl prezidentem Chilské společnosti pro informatiku (SCCC). V roce 2000 založil TodoCL.com, vyhledávač chilského webu, který je stále aktivní. V letech 2000 až 2004 byl prezidentem CLEI, latinskoamerického sdružení oddělení informatiky, jakož i mezinárodním koordinátorem Iberoamerického programu spolupráce v oblasti vědy a techniky (CYTED) v oblasti aplikované elektroniky a informatiky. V roce 2002 založil Centrum pro výzkum webu na katedře informatiky na Strojírenské škole Chilské univerzity, které vedl až do roku 2005. Na konci roku 2004 se stal profesorem výzkumu ICREA na katedře informačních a komunikačních technologií Univerzity Pompeu Fabra v Barceloně, Španělsko. Od roku 2006 je viceprezidentem společnosti Yahoo! Výzkum pro Evropu a Latinskou Ameriku, vedoucí laboratoře v Barceloně, Španělsku a Santiagu v Chile. V roce 2008 začal vykonávat dozor nad novou výzkumnou laboratoří v Haifě v Izraeli. [3]

 

DÍLO

Výzkumným zájmem Ricarda B.-Yatase je vyhledávání informací. Cílem vyhledávání informací je najít relevantní informace a dokumenty za pomoci dotazovacích nebo selekčních jazyků. Zabývá se vyhledáváním, ukládáním , reprezentování a doporučováním informací. Nejjednodušším modelem vyhledávání informací je reprezentace sbírek dokumentů – vyhledávání – dotaz. Reprezentace sbírek dokumentů znamená potencionální informace v určité formě (struktura, rejstřík, data). Ve vyhledávání probíhá srovnání mezi reprezentací a dotazem a vyhledává chtěné informace, dotaz je interpretace požadavku na informaci. [4]

Vyhledávání informací zpracoval v publikaci Modern Information retrieval (Moderní vyhledávání informací). Knihu napsal společně s Berthier Ribeiro-Netem. Publikace obsahuje 15 kapitol, ve kterých se autoři věnují vyhledávání informací z pohledu informační vědy. V úvodní kapitole jsou shrnuty základní pojmy a vyhledávací proces. Dále se autoři v knize věnují modelování, vyhodnocení vyhledávání, dotazovacím jazykům, dotazům operací, textovému mediálnímu jazyku a jeho vlastnostem, textovým operacím, indexování a vyhledávání, paralelnímu a distribuovanému vyhledávání informací. Dále jsou kapitoly věnovány uživatelskému rozhraní a vizualizaci, vyhledávání multimediálních informací, prohledávání webu, knihovnám a bibliografickým systémům a digitálním knihovnám. Kniha je obohacena o slovník, který obsahuje výklad odborných pojmů použitých v publikaci.

Kniha poprvé vyšla v roce 1999, v roce 2011 připravili autoři druhé rozšířené vydání.

Ricardo Baeza-Yates se také věnuje algoritmům a datovým strukturám, zaměřuje se především na algoritmy pro vyhledávání řetězců.

 

AKTIVITY

Ricardo B. Yates je od roku 1985 profesorem na katedře informatiky na Chilské univerzitě v Santiagu. Působí jako ředitel Centra pro webový výzkum. Baeza-Yates je členem Chilské akademie věd od prosince roku 2002. Dále zastává post ředitele regionální ACM programovací soutěže a je členem jihoamerického řídícího výboru.

 

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Výzkum v oblasti datových struktur a algoritmů pro řetězcové vyhledávání jako jsou Shift Or AlgorithmFuzzy string searching. Výzkum v oblasti vyhledávání informací a vizualizaci informací. [2]

 

ÚSPĚCHY

Získal cenu Organizace amerických států pro mladé vědce z oboru vědy (1993) a společně se dvěma brazilskými kolegy získal cenu COMPAQ za nejlepší článek brazilského výzkumu (1997). V roce 2003 byl prvním počítačovým vědcem zvoleným do Chilské akademie věd. Během roku 2007 mu byla udělena Grahamova medaile za inovaci v oblasti výpočetní techniky, kterou udělila University of Waterloo pro vynikající absolventy. V roce 2009 získal ocenění CLEI za svůj přínos do informačních věd v latinskoamerickém regionu a ocenění Asociace pro výpočetní techniku (ACM) za úspěchy v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií a významný přínos k poslání ACM.[3] V roce 2011 obdržel od mezinárodní neziskové profesní organizace usilující o vzestup technologie související s elektrotechnikou (IEEE) ocenění IEEE Fellow. [5]

 

PUBLIKACE

Ricacrdo Baeza-Yates je autorem a spoluautorem mnoha odborných knih a působí také jako spoluautor u kolektivních vědeckých publikací.

 

Knihy:

R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval, ACM Press/Addison-Wesley, England, 1999.

B.B. Cambazoglu and R. Baeza-Yates. Scalability Challenges in Web Search Engines, in Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services (Gary Marchionini, editor). Morgan & Claypool Publishers, USA, 122 pages, 2015.

G.H. Gonnet and R. Baeza-Yates., Handbook of Algorithms and Data Structures - In Pascal and C. Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1991. (second edition)

 

Kapitoly v knihách:

R. Baeza-Yates, R. Blanco, M. Castellanos. Web Text Mining. In The Oxford Handbook of Computational Linguistics, 2nd edition, R. Mitkow, editor. Oxford Press, 2017.

J. Lehmann, M. Lalmas, and R. Baeza- Yates. Measuring Inter-Site Engagement.In Handbook of Statistics: Big Data Analytics, V. Govinderaju, V. V. Raghavan and C. R. Rao, editors. Volume 33. Elsevier, 2015.

R. Baeza-Yates and Y. Maarek. Usage Data in Web Search: Benefits and Limitations. In Scientific and Statistical Database Management: 24th SSDBM, A. Ailamaki and S. Bowers (eds). LNCS 7338, Springer, Chania, Crete, 495–506, June 2012.

R. Baeza-Yates, A. Broder and Y. Maarek. The new frontier of Web Search Technology: Seven challenges. In Search Computing – Trends and Developments, S. Ceri and M. Brambilla (eds). LNCS 6585, Springer, Berlin, 2011.

Ricardo Baeza-Yates, Paolo Boldi, Alessandro Bozzon, Marco Brambilla, Stefano Ceri, Gabriella Pasi. Trends in Search Interaction. In Search Computing – Trends and Developments, S. Ceri and M. Brambilla (eds). LNCS 6585, Springer, Berlin, 2011.

Ricardo Baeza-Yates, Paolo Boldi. Web Structure Mining. In Advanced Techniques in Web Intelligence, edited by Juan Velasquez and Lakhmi Jain, Springer, pp. 113-142, 2010.

Ricardo Baeza-Yates. Privacy in Query Logs. In Web Intelligence and Security, edited by M. Last and A. Kandel. IOS Press, pp. 189-193, 2010.

Ricardo Baeza-Yates, Rosie Jones, Barbara Poblete, Myra Spiliopoulou. Issues with Privacy Preservation in Query Log Mining. In Privacy-Aware Knowledge Discovery: Novel Applications and New Techniques, edited by Francesco Bonchi and Elena Ferrari. Chapman and Hall/CRC Press, pp. 353–368, 2010.

Ricardo Baeza-Yates, Prabhakar Raghavan. Next Generation Web Search. In Search Computing - Challenges and Directions, edited by S. Ceri and M. Brambilla, LNCS 5950, Springer, pp. 11-23, 2010.

Ricardo Baeza-Yates and Barbara Poblete. A Website Mining Model Centered on User Queries. In Semantics, Web and Mining, M. Ackermann et al. (Eds.): EWMF/KDO 2005, Springer LNAI 4289, pp. 117, 2006.

Ricardo Baeza-Yates and Carlos Castillo. Web Searching. In Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition. Graeme Hirst (editor), Vol. 13, Elsevier: Oxford, 2005, 527-537.

R. Baeza-Yates and G. Navarro. Text Searching: Theory and Practice. In Formal Languages and Applications, Carlos Martin-Vide, Victor Mitrana, Gheorghe Paun (Eds.), Studies in Fuzziness and Soft Computing 148, Springer, Berlin, 2004, 565–597.

Ricardo Baeza-Yates. Query Usage Mining in Search Engines. In Web Mining: Applications and Techniques, Anthony Scime, editor. Idea Group, 2004, 307–321. More than 70 citations.

Ricardo Baeza-Yates, Carlos Castillo and Felipe Saint-Jean. Web Dynamics, Structure and Page Quality. In Mark Levene and Alex Poulovassilis (editors), Web Dynamics, Springer Verlag, 2004, 93–109.

Ricardo Baeza-Yates, Benjamin Bustos, Edgar Chavez, Norma Herrera, and Gonzalo Navarro. Clustering in Metric Spaces and Its Application to Information Retrieval. In Weili Wu and Hui Xiong (editors), Clustering and Information Retrieval. Kluwer Academic Publishers, 2003, 1–34.

Ricardo Baeza-Yates, Alistair Moffat and Gonzalo Navarro. Searching Large Text Collections. In J. Abello, P. Pardalos and M. Resende (editors), Handbook of Massive Data Sets, Kluwer Academic Publishers, 2002, pages 195-244

R. Baeza-Yates and P. Poblete. Searching. In Mikhail Atallah, editor, Handbook on Algorithms and Theory of Computation, chapter 2. CRC Press, 1999. A revised version appears in the first volume of the second edition published in 2009 and also edited by Marina Blanton.

R. Baeza-Yates. Searching: An algorithmic tour. In Allen Kent and James G. Williams, editors, Encyclopedia of Computer Science and Technology, volume 37, pages 331–359. Marcel Dekker, Inc., 1997.

R. Baeza-Yates. Introduction to data structures and algorithms related to information retrieval. In W. Frakes and R. Baeza-Yates, editors, Information Retrieval: Algorithms and Data Structures, chapter 2, pages 13–27. Prentice-Hall, 1992.

D. Harman, E. Fox, R. Baeza-Yates, and W. Lee. Inverted files. In W. Frakes and R. Baeza-Yates, editors, Information Retrieval: Algorithms and Data Structures, chapter 3, pages 28–43. Prentice-Hall, 1992.

G.H. Gonnet, R. Baeza-Yates, and T. Snider. New indices for text: PAT trees and PAT arrays. In W. Frakes and R. Baeza-Yates, editors, Information Retrieval: Algorithms and Data Structures, chapter 5, pages 66–82. Prentice-Hall, 1992.

 

R. Baeza-Yates je autorem, či spoluautorem přes 100 odborných článků publikovaných v mezinárodních časopisech. Z těch nejvýznamnějších jsou to například:

Ricardo Baeza-Yates. Information Retrieval in the Web: beyond current search engines, International Journal on Approximated Reasoning 34 (2-3), 97-104, 2003

Tayfun Kucukyilmaz, B. Barla Cambazoglu, Cevdet Aykanat, Ricardo Baeza-Yates. A Machine Learning Approach for Result Caching in Web Search Engines. Information Processing & Management 53 (4), July 2017, 834-850.

Janette Lehmann, Carlos Castillo, Mounia Lalmas, Ricardo Baeza-Yates. Story-focused Reading in Online News and its Potential for User Engagement. JASIST 68(4), pp. 869–883, 2017.

Sandra Alvarez-Garc´ıa, Ricardo Baeza-Yates, Nieves Brisaboa, Josep-Lluis Larriba-Pey, Oscar Pedreira. Automatic Multi-Partite Graph Generation from Arbitrary Data. Journal of Systems and Software 94: 72–86, 2014.

R. Baeza-Yates and G.H. Gonnet. A new approach to text searching. Communications of the ACM, 35:74–82, Oct 1992.

 

Kompletní seznam jeho publikační tvorby najdete zde [6].

 

CITACE

  1. Ricardo A. Baeza-Yates. In: Ricardo Baeza-Yates' Personal Web Site [online]. 2014 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://www.baeza.cl/fotos/RBY-Aug-2014-small.jpg
  2. 2,0 2,1 Ricardo Baeza-Yates. In: Wikipedia. [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Baeza-Yates
  3. 3,0 3,1 Information about the Second Edition of the book on Information Retrieval by Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://grupoweb.upf.edu/mir2ed/authors.php
  4. Information Retrieval. What is Information Retrieval? [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: [http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol4/hks/inf_ret.html
  5. Ricardo Baeza-Yates. In: Linkedin. [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: [https://www.linkedin.com/in/ricardobaezayates
  6. Ricardo Baeza-Yates. Curriculum vitae. In: Ricardo Baeza-Yates' Personal Web Site. [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.baeza.cl/cv/cv-long.pdf

 

POUŽITÉ ZDROJE