Ricardo Baeza-Yates

Z WikiKnihovna


Ricardo A. Baeza-Yates
Baeza.jpg

na fotografii Ricardo A. Baeza-Yates?[1]
 
Chile
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  -
  -
Vzdělání University of Chile, University of Waterloo
Pracoviště NTENT, NTENT Hispania, University of Waterloo, Universitat Pompeu Fabra, Mornings4, Change Dyslexia
  ACM Fellows, IEEE Fellows
Známý pro Algoritmy pro vyhledávání a indexování dat

Ricardo A. Baeza-Yates (narozen 21. března 1961) je čilsko-španělský vědec, zabývající se především výzkumem v oblasti vyhledávání. V současnosti je technickým ředitelem společnosti NTENT, sémantické vyhledávací technologické společnosti se sídlem v Kalifornii.

 

ŽIVOT

Ricardo Baeza-Yates obdržel v roce 1985 titul Bakalář informatiky na University of Chile. Později získal titul Master of Science v oboru informatiky (1985), profesní titul v elektrotechnice (1985) a Master of Engineering v elektrotechnice (1986) z téže univerzity. V roce 1989 získal doktorát v oboru informatiky na University of Waterloo v Kanadě, který se týkal projektu Oxford English Dictionary.

V devadesátých letech byl prezidentem Chilské společnosti pro informatiku (SCCC). V roce 2000 založil TodoCL.com, vyhledávač chilského webu, který je stále aktivní. V letech 2000 až 2004 byl prezidentem CLEI, latinskoamerického sdružení oddělení informatiky, jakož i mezinárodním koordinátorem Iberoamerického programu spolupráce v oblasti vědy a techniky (CYTED) v oblasti aplikované elektroniky a informatiky. V roce 2002 založil Centrum pro výzkum webu na katedře informatiky na Strojírenské škole Chilské univerzity, které vedl až do roku 2005. Na konci roku 2004 se stal profesorem výzkumu ICREA na katedře informačních a komunikačních technologií Univerzity Pompeu Fabra v Barceloně, Španělsko. Od roku 2006 je viceprezidentem společnosti Yahoo! Výzkum pro Evropu a Latinskou Ameriku, vedoucí laboratoře v Barceloně, Španělsku a Santiagu v Chile. V roce 2008 začal vykonávat dozor nad novou výzkumnou laboratoří v Haifě v Izraeli. [1]

 

 

 

DÍLO

Výzkumným zájmem Ricarda B.-Yatase je vyhledávání informací. Cílem vyhledávání informací je najít relevantní informace a dokumenty za pomoci dotazovacích nebo selekčních jazyků. Zabývá se vyhledáváním, ukládáním , reprezentování a doporučováním informací. Nejjednodušším modelem vyhledávání informací je reprezentace sbírek dokumentů – vyhledávání – dotaz. Reprezentace sbírek dokumentů znamená potencionální informace v určité formě (struktura, rejstřík, data), ve vyhledávání probíhá srovnání mezi reprezentací a dotazem a vyhledává chtěné informace, dotaz je interpretace požadavku na informaci.

Vyhledávání informací zpracoval v publikaciModern Information retrieval(Moderní získávání informací). Knihu napsal společně sBerthier Ribeiro-Netem. Publikace obsahuje 15 kapitol, ve kterých se autoři věnují vyhledávání informací z pohledu informační vědy. V úvodní kapitole jsou shrnuty základní pojmy a vyhledávací proces. Dále se autoři v knize věnují modelování, vyhodnocení vyhledávání, dotazovacím jazykům, dotazům operací, textovému mediálnímu jazyku a jeho vlastnostem, textovým operacím, indexování a vyhledávání, paralelnímu a distribuovanému získávání informací. Dále jsou kapitoly věnovány uživatelskému rozhraní a vizualizaci, získávání multimediálních informací, prohledávání webu, knihovnám a bibliografickým systémům a digitálním knihovnám. Kniha je obohacena o slovník, který obsahuje výklad odborných pojmů použitých v publikaci.

Kniha poprvé vyšla v roce 1999, v roce 2011 připravili autoři druhé rozšířen vydání.

Ricardo Baeza-Yates se také věnuje algoritmům a datovým strukturám, zaměřuje se hlavě na algoritmy pro vyhledávání řetězců.


 

AKTIVITY

Ricardo B. Yates je od roku 1985 profesorem na katedře informatiky na Chilské univerzitě v Santiagu. Působí jako ředitel centra pro webový výzkum ([[1]]). Baeza-Yates je členem Chilské akademie věd od prosince roku 2002. Dále zastává post ředitele regionální ACM programovací soutěže a je členem jihoamerického řídícího výboru.

 

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Výzkum v oblasti datových struktur a algoritmů pro řetězcové vyhledávání jako jsou Shift Or AlgorithmFuzzy string searching. Výzkum v oblasti získávání informací a vyhledávání.

 

ÚSPĚCHY

Získal cenu Organizace amerických států pro mladé vědce z oboru vědy (1993) a společně se dvěma brazilskými kolegy získal cenu COMPAQ za nejlepší článek brazilského výzkumu (1997). V roce 2003 byl prvním počítačovým vědcem zvoleným do Chilské akademie věd. Během roku 2007 mu byla udělena Grahamova medaile za inovaci v oblasti výpočetní techniky, kterou udělila University of Waterloo pro vynikající absolventy. V roce 2009 získal ocenění CLEI za svůj přínos do informačních věd v latinskoamerickém regionu a ocenění Asociace pro výpočetní techniku (ACM) za úspěchy v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií a významný přínos k poslání ACM.[1]

 

PUBLIKACE

Ricardo Baeza-Yates je autorem, spoluautorem a editorem odborných knih a článků.

Mezi jeho vlastní publikace patří:

  • R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval, ACM Press/Addison-Wesley, England, 1999.

Na knize Modern Information Retrieval (Moderní získávání informací) spolupracoval Ricardo Baeza-Yates s Berthierem Ribeiro-Netem. Publikace obsahuje 15 kapitol. Kniha poskytuje souhrnné znalosti o získávání informací z pohledu informační vědy. Úvodní kapitola je věnována základním pojmům a vyhledávacímu procesu. Dále se kapitoly věnují modelování, vyhodnocení vyhledávání, dotazovacím jazykům, dotazům operací, textovému multimediálnímu jazyku a jeho vlastnostem, textovým operacím, indexování a vyhledávání, paralelnímu a distribuovanému získávání informací. V dalších kapitolách se autoři věnují uživatelskému rozhraní a vizualizaci, získávání multimediálních informací, prohledávání webu, knihovnám a bibliografickým systémům a digitálním knihovnám. Kniha je obohacena o slovník, který obsahuje výklad odborných pojmů použitých v publikaci, v publikaci je uveden i krátký životopis obou autorů.

  • G.H. Gonnet and R. Baeza-Yates., Handbook of Algorithms and Data Structures - In Pascal and C. Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1991. (second edition)

Významné publikace u kterých působí jako editor jsou:

  • W. Frakes and R. Baeza-Yates, editors. Information Retrieval: Data Structures and Algorithms. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USA,1992.
  • R. Baeza-Yates, J. Glaz, H. Gzyl, J. Hüsler, and J.L. Palacios, editors. Applied Probability: Recent Advances, Kluwer Academic Publishers, 2004.

Ricardo Baeza-Yates napsal také několika článků do mezinárodních časopisů, z nich je to například:

  •   Ricardo Baeza-Yates. Information Retrieval in the Web: beyond current search engines, International Journal on Approximated Reasoning 34 (2-3), 97-104, 2003.

Článek obsahuje výzvy k rozšíření vyhledávání informací na webu. Web je největší dostupný repozitář dat, proto je přirozené z něj informace získávat. V článku jsou uvedeny problémy s daty, které je třeba řešit. Mezi ně patří například skryté stránky, multimediální data, strukturované a sémantické údaje. Dále se autor článku věnuje webovému dolování (web miningu), které patří mezi výzvy k rozšíření vyhledávání informací na webu. Existují tři typy webových dat, které lze dolovat: obsah, využití a struktura. Problémy probírané v článku by vyřešil dokonalý vyhledávací nástroj, obtížné stále zůstává shromažďování údajů. Pro řešení problémů byl představen termín soft computing, což je synergie metodik užitečných právě k řešení problémů, které vyžadují určitou formu inteligence.

  •  Ricardo Baeza-Yates, Joaquim Gabarró, and Xavier Messeguer. Fringe Analysis of Synchronized Parallel Insertion Algorithms in 2-3 Trees. Theoretical Computer Science A 299: 231-271, 2003.

R.B.-Yates je také autorem několika kapitol v odborných publikacích, působí jako redaktor sborníků, časopisů a publikoval i na několika mezinárodních konferencích.

Seznam jeho prací je dostupný na jeho osobní webové stránce. ([[1]])

 

CITACE

  1. 1,0 1,1 1,2 Information about the Second Edition of the book on Information Retrieval by Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://grupoweb.upf.edu/mir2ed/authors.php

 

POUŽITÉ ZDROJE