Revize

Z WikiKnihovna
Verze z 15. 10. 2014, 12:12, kterou vytvořil Dominika Vodáková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Autor:''' Dominika Vodáková '''Klíčová slova:''' revize knihovního fondu, základní legislativa, superrevize, protokol o revizi, druhy revize == Revize knihovn...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Autor: Dominika Vodáková Klíčová slova: revize knihovního fondu, základní legislativa, superrevize, protokol o revizi, druhy revize


Revize knihovního fondu


Revize slouží k tomu, abychom porovnali evidovaný stav knihovních jednotek se stavem skutečným. Provádění revize je povinné, je to dáno Zákonem č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), přičemž revize nemá být pouze majetkovou inventurou, ale i prostředkem aktualizace fondu. Revizí se zjišťují závady zpracování dokumentů, závady v evidenci výpůjček, uložení dokumentu. Ve velkých knihovnách jsou samostatná oddělení, která revizi dělají průběžně po celý rok. V menších knihovnách je před revizí stanovena vedoucím nebo ředitelem knihovny revizní komise, která se skládá nejméně ze 3 osob, členem revizní komise nesmí být pracovník, který za revidované oddělení zodpovídá.