Research Specialist

Z WikiKnihovna

Popis práce

- Research Specialist zajišťuje plánování, přípravu a realizaci externích a interních kvalitativních či kvantitativních výzkumů, jejich interpretaci a prezentaci
- Research Specialist musí sloužit jako mentor v daném oboru
- Mezi jeho hlavní povinnosti patří poskytování nadstandardních služeb klientům, poradcům a zaměstnanců firmy.
- Udržovat informovanost o trendech v institucích

Náplň práce

Náplň práce se odvíjí od oblasti, ve které je Research Specialist zaměstnán. Obecně vzato se jedná o sběr dat prostřednictvím vyhledávání jak v interních, tak externích zdrojích, rozhovory se zaměstnanci i klienty, případně experty za účelem lepšího proniknutí do zkoumané problematiky, následné zpracovávání analýz, prognóz, práci s čísly a grafy, jejich prezentace, tvorbu reportů a výsledných zpráv.
Obecně jde o tyto body:

- Provádění referenčních a výzkumných úkolů
- Reakce na požadavky uživatelů (zahrnuje hledání informací jak interních tak externích zdrojích)
- Podpora výzkumných prostředků pro rozvoj firemních praktik
- Analýza interních a externích zdrojů dat pro použití v informačních zdrojích firmy
- Elektronické monitorování aktuálního povědomí, analýza a poskytnutí statistických výsledků

Povinnosti

Hlavní povinností je zajištění vstupních dat a jejich následné zpracování do výstupů, jež podporují vlastníky procesů, produktové manažery, ale i management firmy či kolegy zodpovědné za oblast zákaznické péče a prodej. Mezi další povinnosti patří: - dodržování etických pravidel (dodržování zákonů o sdílení osobních údajů a citlivých dat firem)
- udržovat znalost aktuálních trendů v daném odvětví
- být objektivní a nezkreslovat údaje
- pohybovat se v důvěryhodných datových zdrojích

Kariéra

Jelikož se jedná o pozici, již najdeme napříč obory, například v oblasti marketingu, financí, práva, technologií, telekomunikací, zákaznické péče nebo také zdravotnictví a farmacie a mnoha dalších, není vhodné definovat typickou profesní cestu. Stejné je to s platem, který se v závislosti na odvětví pohybuje od 25000 do 80000 Kč měsíčně. Jedná se však o pozici v týmu, kde je možné postupovat z junior pozice na seniorskou, kde je to s platem podobně, tedy od 35000 do 140000 Kč, opět v závislosti na odvětví a rozsahu odpovědnosti. V drtivé většině nabízených míst se jedná o práci na plný úvazek.

Vzdělání

Zde opět velmi záleží na odvětví, případně oddělení, pro které uchazeč bude pracovat. U zákaznické péče mnohdy zaměstnavatelé požadují minimálně středoškolské vzdělání až odborné vyučení s maturitou. Naopak v oblasti financí, především investic se častěji objevují požadavky na vysokoškolské vzdělání.

Kompetence

Zaměstnavatelé očekávají několikaletou praxi na pozici, případně zkušenost s větším výzkumem, nebo alespoň praxi v odvětví, jímž se společnost zabývá.

Podmínkou bývá znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.

Jelikož se jedná o pozici, jejíž denním chlebem je práce s čísly a grafy, očekává se velmi dobrá znalost MS Office, případně jiných analytických nástrojů, s nimiž pracuje daná společnost.

Profesní sdružení

AIRS = Association of Internet Research Specialists je nezisková organizace registrovaná v kanadském Ontariu. AIRS pracuje především ku prospěchu svých členů a podporuje profesi prostřednictvím rozpoznávání, vzdělávání a certifikaci.

Použité zdroje

MICHALČOVÁ, Diana. Senior Market Research Specialist. Jobs.cz [online]. Praha [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/fp/nn-management-services-6158/1179716696/?rps=329

Research Specialist. Proudly [online]. Praha [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.proudly.cz/pracovni-nabidky/8317/research-specialist-br-praha-innogy#company-name

Nabídka zaměstnání – Qualitative Research Specialist. Nms [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.nms.cz/agentura-pro-vyzkum-trhu/pracovni-moznosti/nabidka-prace-qualitativeresearchspecialist/

Research specialist. HAYS [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://m.hays.cz/Job/Detail/research-specialist-praha-cs-CZ_1087603?q=&s=%2BxReleaseDate&applyId=JOB_1692329&lang=cs&lang=cs&isSponsored=N#

Deloitte Strategy Group – Research Specialist. Deloitte [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jsmedeloitte.cz/pozice/deloitte-strategy-group---research-specialist

What does a Research Specialist do? WiseGEEK [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/what-does-a-research-specialist-do.htm

How Do I Become a Research Specialist? WiseGEEK [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/how-do-i-become-a-research-specialist.htm

Who we are. AIRS [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.airsassociation.org/about-airs/who-we-are

Platový průzkum HAYS: Pracovní trh v roce 2016. Praha, 2016. Dostupné také z: https://www.hays.cz/cs/groups/hays_common/@cz/@content/documents/digitalasset/hays_1602080.pdf