Research Specialist

Z WikiKnihovna

Popis práce

 • Research Specialist zajišťuje plánování, přípravu a realizaci externích a interních kvalitativních či kvantitativních výzkumů, jejich interpretaci a prezentaci
 • Research Specialist musí sloužit jako mentor v daném oboru
 • Mezi jeho hlavní povinnosti patří poskytování nadstandardních služeb klientům, poradcům a zaměstnanců firmy.
 • Udržovat informovanost o trendech v institucích

Náplň práce

Náplň práce se odvíjí od oblasti, ve které je Research Specialist zaměstnán. Obecně vzato se jedná o sběr dat prostřednictvím vyhledávání jak v interních, tak externích zdrojích, rozhovory se zaměstnanci i klienty, případně experty za účelem lepšího proniknutí do zkoumané problematiky, následné zpracovávání analýz, prognóz, práci s čísly a grafy, jejich prezentace, tvorbu reportů a výsledných zpráv.
Obecně jde o tyto body:

 • Provádění referenčních a výzkumných úkolů
 • Reakce na požadavky uživatelů (zahrnuje hledání informací jak interních tak externích zdrojích)
 • Podpora výzkumných prostředků pro rozvoj firemních praktik
 • Analýza interních a externích zdrojů dat pro použití v informačních zdrojích firmy
 • Elektronické monitorování aktuálního povědomí, analýza a poskytnutí statistických výsledků

Povinnosti

Hlavní povinností je zajištění vstupních dat a jejich následné zpracování do výstupů, jež podporují vlastníky procesů, produktové manažery, ale i management firmy či kolegy zodpovědné za oblast zákaznické péče a prodej.
Mezi další povinnosti patří:

 • dodržování etických pravidel (dodržování zákonů o sdílení osobních údajů a citlivých dat firem)
 • udržovat znalost aktuálních trendů v daném odvětví
 • být objektivní a nezkreslovat údaje
 • pohybovat se v důvěryhodných datových zdrojích

Kariéra

Jelikož se jedná o pozici, kterou najdeme napříč obory, například v oblasti marketingu, financí, práva, technologií, telekomunikací, zákaznické péče nebo také zdravotnictví a farmacie a mnoha dalších, není vhodné definovat typickou profesní cestu. Stejné je to s platem, který se v závislosti na odvětví pohybuje od 25000 do 80000 Kč měsíčně. Jedná se však o pozici v týmu, kde je možné postupovat z junior pozice na seniorskou, kde je to s rozpřětím platu podobné, tedy od 35000 do 140000 Kč, opět v závislosti na odvětví a rozsahu odpovědnosti. V drtivé většině nabízených míst se jedná o práci na plný úvazek.

Vzdělání

Zde opět velmi záleží na odvětví, případně oddělení, pro které uchazeč bude pracovat. U zákaznické péče mnohdy zaměstnavatelé požadují minimálně středoškolské vzdělání až odborné vyučení s maturitou. Naopak v oblasti financí, především investic se častěji objevují požadavky na vysokoškolské vzdělání z oblasti psychologie, neurovědy, sociologie, informatiky nebo jiných příbuzných oborů.

Kompetence

 • zaměstnavatelé očekávají několikaletou praxi na pozici, případně zkušenost s větším výzkumem, nebo alespoň praxi v odvětví, jímž se společnost zabývá
 • podmínkou bývá znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • výborné porozumění danému prostředí, ve kterém specialista bude operovat
 • komunikační schopnosti směrem k zadavatelům
 • orientace v technologiích pro analýzu dat (Databázové systém)
 • základní znalost programovacích jazyků pro práci s databází (SQL)
 • tvorba výstupních dokumentů na prezentační úrovni (MS Excel, MS Powerpoint)
 • umění se ptát (co hledat, na co se zaměřit)
 • ovládání webových vyhledávačů

Profesní sdružení

AIRS = Association of Internet Research Specialists je nezisková organizace registrovaná v kanadském Ontariu. AIRS pracuje především ku prospěchu svých členů a podporuje profesi prostřednictvím rozpoznávání, vzdělávání a certifikaci.

Použité zdroje

MICHALČOVÁ, Diana. Senior Market Research Specialist. Jobs.cz [online]. Praha [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/fp/nn-management-services-6158/1179716696/?rps=329

Research Specialist. Proudly [online]. Praha [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.proudly.cz/pracovni-nabidky/8317/research-specialist-br-praha-innogy#company-name

Nabídka zaměstnání – Qualitative Research Specialist. Nms [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.nms.cz/agentura-pro-vyzkum-trhu/pracovni-moznosti/nabidka-prace-qualitativeresearchspecialist/

Research specialist. HAYS [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://m.hays.cz/Job/Detail/research-specialist-praha-cs-CZ_1087603?q=&s=%2BxReleaseDate&applyId=JOB_1692329&lang=cs&lang=cs&isSponsored=N#

Deloitte Strategy Group – Research Specialist. Deloitte [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jsmedeloitte.cz/pozice/deloitte-strategy-group---research-specialist

What does a Research Specialist do? WiseGEEK [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/what-does-a-research-specialist-do.htm

How Do I Become a Research Specialist? WiseGEEK [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/how-do-i-become-a-research-specialist.htm

Who we are. AIRS [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.airsassociation.org/about-airs/who-we-are

Platový průzkum HAYS: Pracovní trh v roce 2016. Praha, 2016. Dostupné také z: https://www.hays.cz/cs/groups/hays_common/@cz/@content/documents/digitalasset/hays_1602080.pdf

Research Specialist. SLA [online]. Los Angeles [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://careercenter.sla.org/job/research-specialist-los-angeles-california-1083

What does a Research Specialist do? Wisegeek [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/what-does-a-research-specialist-do.htm

Research Specialist in Pittsburgh. Wisegeek [online]. Pittsburgh [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://careers.upmc.com/jobs/6641226-research-specialist?tm_job=576971&tm_event=view&tm_company=2180&bid=326

RESEARCH SPECIALIST [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.vbschools.com/hr/job_desc/SpecialistResearch.pdf

Research Specialist Jobs in Rolling Meadows, IL - Aurico [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.careerbuilder.com/job/J3301X5YS2WY1L62TRT?ipath=JRG2&searchid=3c0d53e7-4693-4046-a665-860805dd95d3&siteid=ns_cz_g Research Specialist [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://apps.hr.emory.edu/JobDescriptions/class.jsp?code=SC01