Raya Fidel

Z WikiKnihovna

Raya Fidel je izraelská emeritní profesorka, která působila na univerzitě ve Washingtonu. Dr. Raya Fidel se zajímala o oblast informačního chování, ukládání a vyhledávání informací a organizace znalostí. Její výzkum se zaměřoval na vyhledávání informací a  informační chování.


Raya Fidel
Fidelraya.jpg
 
Izrael
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
  -
  Seattle, USA
  izraelské
Vzdělání University of Maryland
Hebrew University
Tel Aviv University
Pracoviště emeritní profesorka University of Washington, Seattle, USA
  Best Information Science Book - Association for Information Science and Technology
Známý pro výzkumy v oblasti knihovnictví a informační vědy

Život

Raya Fidel se narodila 18. ledna 1945 v Izraeli. Studovala nejdříve na univerzitě v Tel Avivu a pokračovala na Hebrew university v Jeruzalémě, kde získala magisterský titul. Na studia v Izraeli navázala na University of Maryland, kde v roce 1982 získala titul Ph D. V USA pokračovala ve svém akademickém působení na Center for Human-Information Interaction na University of Washington

Dr. Raya Fidel přinesla odborné znalosti v oblasti informačního chování, ukládání a vyhledávání informací a organizace znalostí. Byla jednou z prvních vědkyň v oblasti knihovnictví a informační vědy, která používala kvalitativní metody, kdy tazatel sbírá data v přirozeném prostředí. Dr. Fidel aplikovala rámec Cognitive Work Analysis (analýza kognitivní práce CWA), aby mohla studovat vyhledávání informací v různých komunitách. Ať už se jedná o studenty středních škol nebo inženýry, kteří společně pracují na řešení informačních problémů.

Dr. Fidel se v roce 2003 stala ředitelkou Center for Human-Information Interaction na University of Washington. I zde pracovala na projektech, které měly za cíl lépe porozumět dopadům a využívání bezdrátových aplikací ve vládním sektoru.[1] 

Akademické a vědecké aktivity ukončila v roce 2013.

Aktivity

Po studiu na univerzitách v Izraeli se v roce 1977 přestěhovala do USA a od té doby se stala hlasitým kritikem sionismu a postoje izraelské vlády k palestinské otázce a obecně k Palestincům. Dr. Raya Fidel věří, že jediná možnost mírového soužití mezi Izraelci a Palestinci je společný socialistiký, sekulární a demokratický stát.
Dr. Raya Fidel je feministka, socialistka a aktivistka bojující za práva žen. Je členkou hnutí Radical Women, které připravuje ženy, aby se staly vedoucími sociálních a ekonomických organizací.
[2]


Vzdělání

 • 1982 Získán titul Ph D, University of Maryland
 • 1972 Získán magisterský titul MLS, Hebrew University
 • 1970 Získán bakalářský titul BSC, Tel Aviv University

Ocenění

 • 2013 Best Information Science Book - Association for Information Science and Technology[3]
 • 2009 Outstanding Contributions to Information Behavior[4]
 • 2003 Outstanding Information Science Teacher Award[5]
 • 1994 Research in Information Science Award[6]

Význam pro informační vědu

Za hlavní přínos informační vědě je považována její  kniha Human information interaction: An ecological approach to information behavior, za kterou získala v roce 2013 ocenění Book of the year od American Society for Information Science and Technology.[7] Většina současných informačních systémů v komerční sféře je nejdříve navržena a až teprve poté testována, aby se zjistila jejich užitečnost.  Dr. Fidel ukazuje, že pro vytvoření užitečného informačního systému je třeba nejprve analyzovat potřeby potencionálních uživatelů a teprve potom vytvořit systém založený na této analýze. 

Human-Information Interaction

Jako nově se rozvíjející odvětví informačních věd se Human-Information Interaction (HII) zajímá o to, jak lidské bytosti (tj. hledající) komunikují s informacemi. Tato disciplína přijímá přístup spíše k informatice než k počítačovému přístupu, jak je vidět v interakci člověk-počítač (Lucas, 2000). Je zřejmé, že informační systémy by byly efektivnější, pokud by jejich návrh byl informován hlubším pochopením interakcí našich uživatelů s informacemi. HII navrhuje způsob testování teorií kognitivních architektur a modelů, které předpovídají efektivní návrh informací. Fidel (2012) používá přístupy založené na systémech k prozkoumání HII a začíná třemi základními tvrzeními:

 1. cílem výzkumu HII je zlepšit interakci mezi uživateli a informacemi
 2. je zapotřebí holistického přístupu k pochopení oblasti
 3. všechny informační systémy mají cíle (tj. pomáhají uživatelům najít informace, které potřebují pro svou práci).

HII lze odlišit od ostatních informačních disciplín jeho důrazem na vysoce interaktivní rozhraní, uživatelsky orientované metody designu a hlubší citlivost k dynamickému, vícekanálovému chování informovanosti znalostních pracovníků v 21. století. Složitost informačních interakcí není v typických modelech interakce mezi lidmi a počítači příliš dobře zavedena. Přístupy HCI se však mají používat pro konstrukci softwarových aplikací a rozhraní, kde návrháři mohou ovládat formu a funkci těchto zařízení; Naopak, přístupy HII jsou optimální pro síťové informační systémy, kde by mohla být obětována kontrola pro posílení vzájemné spolupráce. V takovém prostředí mohou uživatelé vyhledávat a komunikovat s informacemi prostřednictvím různých zařízení a rozhraní. Důraz se proto přesouvá z rozhraní na informace. [8]

Cognitive Work Analysis

Cognitive Work analysis (CWA) je proces využitý pro zkoumání vztahu mezi člověkem a informací, který dále rozvíjela právě Dr. Fidel. CWA nabízí ekologický přístup k návrhu systému a zkoumá síly, které ovlivňují interakci člověka s informacemi. Informačním systémem je myšlen jakýkoliv systém (intelektuální nebo počítačový), který usnadňuje a podporuje vzájemné působení mezi informacemi a člověkem. V kontextu knihoven, může být rozvětvená www stránka brána jako informační systém, stejně jako informačním systémem veřejně přístupný katalog nebo online databáze. Jak postupujeme, když hledáme informace? CWA vyhodnocuje informační systém a rozvíjí doporučení pro návrh rozhraní. Kognitivní hodnocení je založeno na analýze informačního chování uživatelů s přihlédnutím ke kontextu jejich práce.Předpokladem v analýze CWA je, že informační systém bude využit v rámci ekologického kontextu daného jeho možnostmi a omezeními. Uživatelé, kteří hledající informace využívají informační systém a snaží se reagovat na neočekávané situace. Účelem je identifikovat a zmapovat různá omezení tak, aby se na mě mohl vztahovat návrh systému. Výsledkem tohoto procesu je podpora konečného návrhu systému. Ti, kteří provádějí Cognitive work analysis musí dodržovat funkční (ekologické) zásahy návrhu rozhraní. Funkční rozhraní je takové, kde jsou informace strukturované způsobem, který odráží aktivity uživatele a hledající je schopen bezproblémově vstřebat nalezené informace a pokračovat dál. Aby bylo možné navrhnout kvalitní systém, který bude správně spolupracovat s člověkem, tak je nutné porozumět:

 1. práci uživatele
 2. informačnímu chování uživatele
 3. kontextu, v kterém pracuje uživatel
 4. pracovní motivaci uživatele.

CWA tím pádem aplikuje spíše přístup zaměřený na práci než přístup zaměřený na uživatele. [9]

Knihy

FIDEL, Raya. Human information interaction: An ecological approach to information behavior. Cambrige, MA: MIT Press, 2012. ISBN 9780262017008. (Google books)

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Users’ Choice of Filtering Methods for Electronic Text: An ecological approach to information behavior. Washington, DC: Special Libraries Association, 1999.

FIDEL, Raya. Database Design for Information Retrieval: A Conceptual Approach. New York: Wiley, 1987. ISBN 9780471827863. (Google books)

FIDEL, Raya. The Use of Stable Isotopes in Hydrology: A Bibliography. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1976.

Anotace k vybraným knihám

FIDEL, Raya. Human information interaction: An ecological approach to information behavior. Cambrige, MA: MIT Press, 2012. ISBN 9780262017008. (Google books)

 • Human information interaction (HII) je nově vznikající oblast studia, která zkoumá jak lidé pracují s informacemi. Human information behavior (HIB) je aktivní a nově vzkvétající disciplínou, která je součástí HII (je podkapitolou). Navzdory zjevnému významu pro návrh informačních systémů však tyto oblasti neměly doposud téměř žádný vliv na návrh systémů. Jedním z problémů může být složitosti lidské interakce s informacemi. Dalším může být obtížnost „přeložení“ skutečného světa a nestrukturované HII do formální a lineární struktury, která je nezbytná pro návrh systému. V této knize navrhuje Raya Fidel výzkumný přístup, který propojí studium lidské interakce s informacemi a design informačních systémů. Tento přístup nazýváme analýza kognitivní práce (CWA). Tato analýza byla vytvořena Jensem Rasmussnem a jeho spolupracovníky. Poskytuje koncepční rámec a analytické nástroje, které mohou být využity k analýze konstrukčních požadavků. CWA nabízí ekologický přístup k návrhu a analýze sil v prostředí, které ovlivňuje interakci člověka a informací.
  Fidel představuje výzkum v oblasti HIB a zaměřuje se na jeho přínos pro návrh systémů a představuje analýzu kognitivní spolupráce. Ukazuje, že CWA spolu s ekologických přístupem může být použita k překonání problémů spojených s návrhem a vede k vývoji efektivních systémů. Výzkumní pracovníci a designéři, kteří používají CWA mohou zvýšit rozmanitost svých analytických nástrojů tak, že jim poskytnou alternativní přístup pro plánování výzkumu a návrhu projektů. Rámec CWA umožňuje spolupráci mezi návrhem a HII, která pomůže vytvořit informační systém na míru lidským potřebám. [10]

FIDEL, Raya. Database Design for Information Retrieval: A Conceptual Approach. New York: Wiley, 1987. ISBN 9780471827863. (Google books)

 • Kniha krok za krokem představuje přístup k vývoji konceptuálních schémat pro informační systémy, které ještě neexistují a kde dosud nebyl zpracován proces toku informací. Ukazuje jak analyzovat data, která se zdají na první pohled chaotická a neorganizovaná, tak abychom dostali kvalitně strukturovaná a užitečná data: tzv. datový slovníček. Za použití ER diagramu ukazuje podrobný postup pro integraci jednotlivých částí nebo jednotlivých databází do uceleného (konzistentního) systému. U přípravy dat ukazuje jak vytvořit systém pravidel, který určuje jednotlivé položky, tak aby byl vyřešen konflikt mezi daty, který může vzniknou mezi daty, které se objevují v reálném světě a tady, která jsou uložena v databázi. Kniha také představuje kritéria pro vyhodnocení databázového schématu. [11]

Články

FIDEL, Raya. Are we there yet?: Mixed methods research in library and information science. Library & Information Science Research [online]. 2008, 30(4), 265 - 272 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/sdarticle.pdf

FIDEL, Raya, Annelise Mark PEJTERSEN, Bryan CLEAL a Harry BRUCE. A Multidimensional Approach to the Study of HumanInformation Interaction: A Case Study of Collaborative Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science [online]. 2004, 55(11), 939 - 953 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/MultiDimensionalApproach.pdf

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. From information behaviour research to the design of information systems: the Cognitive Work Analysis framework. Information Research [online]. 2004, 10(1), 210 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/10-1/paper210.html

FIDEL, Raya a Maurice GREEN. The many faces of accessibility: engineers’ perception of information sources. Information Processing and Management [online]. 2004, 40, 563 - 581 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ManyFacesofAccessibility.pdf

FIDEL, Raya, Harry BRUCE, Annelise Mark PEJTERSEN, Susan DUMAIS, Jonathan GRUDIN a Steven POLTROCK. A comparison of the collaborative information retrieval behaviour of two design teams. New Review of Information Behaviour Research: Studies of Information Seeking in Context [online]. 2003, 4(1), 139 - 153 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ComparisonOfCIRbehaviourof2designteams.pdf

FIDEL, Raya, Steven POLTROCK, Harry BRUCE, Susan DUMAIS a Annelise Mark PEJTERSEN. Information Seeking and Sharing in Design Teams. In: SCHMIDT, Kjeld, Mark PENDERGAST, Marylin TREMAINE a Carla SIMONE. Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work. Sanibel Island, Florida: ACM Press, 2003, 239 - 247. ISBN 1581136935.

FIDEL, Raya, Harry BRUCE, Annelise Mark PEJTERSEN, Susan DUMAIS, Jonathan GRUDIN a Steven POLTROCK. Collaborative Information Retrieval (CIR). New Review of Information Behaviour Research: Studies of Information Seeking in Context [online]. 2000, 1(1), 235 - 247 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/CIR2000-NRIBR.pdf

FIDEL, Raya, Rachel K. DAVIES, Mary H. DOUGLASS, Jenny K. HOLDER, Carla J. HOPKINS, Elisabeth J. KUSHNER, Bryan K. MIYAGISHIMA a Christina D. TONEY. A Visit to the Information Mall: Web Searching Behavior of High School Students. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1999, 50(1), 24 - 37 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/VisittotheInformationMall.pdf

FIDEL, Raya. The image retrieval task: implications for the design and evaluation of image databases. The New Review ofHypermedia and Multimedia [online]. 1997, 3, 181 - 199 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/ImageRetrieval%20Task.pdf

FIDEL, Raya a Efthimis N . EFTHIMIADIS. Terminological knowledge structure for intermediary expert systems. Information Processing & Management [online]. 1995, 31(1), 15 - 27 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TerminologicalKnowledgeStructureforIntermediaryExpertSystems.pdf

FIDEL, Raya. User-centered indexing. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1994, 45(8), 572 - 576 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/UserCenteredIndexing.pdf

FIDEL, Raya. Qualitative methods in information retrieval research. Library and Information Science Research [online]. 1993, 15(3), 219 - 247 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/QualitativeMethodsinInformationRetrievalResearch.pdf

FIDEL, Raya. Who needs controlled vocabulary? Special Libraries [online]. 1992, 83(1), 1 - 9 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WhoNeedsControlledVocabulary.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: I. The Selection Routine. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 490 - 500 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: II. Controlled vocabulary or free-text searching. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 501 - 514 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys2.pdf

FIDEL, Raya. Searchers' selection of search keys: III. Searching styles. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1991, 42(7), 515 - 527 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/SearchersSelectionofSearchKeys3.pdf

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Fitting reality into a database mold: Rules for data collection. Information Systems [online]. 1989, 14(2), 141 - 149 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/FittingRealityIntoADatabaseMold.pdf

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. The AACR2 as a design schema for bibliographic databases. The Library Quarterly [online]. 1988, 58(2), 123 - 142 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/AACR2asaDesignSchemaForBibliographicDatabases.pdf

FIDEL, Raya. What is missing in research about online searching behaviour? The Canadian Journal of Information Science [online]. 1987, 12(3/4), 54 - 61 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WhatisMissinginResearchAboutOnline%20SearchingBehaviour.pdf

FIDEL, Raya. Librarianship and human-computer interaction. Journal of Education for Library and Information Science [online]. 1987, 27(4), 297 - 298 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/Librarianship&humancomputerinteraction.pdf

FIDEL, Raya. The possible effect of abstracting guidelines on retrieval performance. Information Processing and Management [online]. 1986, 22(4), 309 - 316 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/PossibleEffectofAbstractingGuidelines.pdf

FIDEL, Raya. Writing abstracts for free-text searching. Journal of Documentation [online]. 1986, 42(1), 11 - 21 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/WritingAbstractsforFreeText.pdf

FIDEL, Raya. Toward expert systems for the selection of search keys. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1986, 37(1), 37 - 44 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TowardExpertSystemsfortheSelectionofSearchKeys.pdf

FIDEL, Raya. Moves in online searching. Online Review [online]. 1985, 9(1), 61 - 74 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/MovesinOnlineSearching.pdf

FIDEL, Raya. The case study method: A case study. Library and Information Science Research [online]. 1984, 6(3), 273 - 288 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/TheCaseStudyMethod.pdf

FIDEL, Raya. Online searching styles: A case-study-based model of searching behavior. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1984, 35(4), 211 - 221 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/OnlineSearchingStyles-ACase-Study-BasedModelofSearchingBehavior.pdf

FIDEL, Raya a Dagobert SOERGEL. Factors affecting online bibliographic retrieval: A conceptual framework for research. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1983, 34(3), 163 - 180 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/FactorsAffectingOnlineBibliographicRetrieval.pdf

FIDEL, Raya. A selected bibliography of recent Israeli writings on various aspects of water problems. Israel Journal of Development. Kidma, 1977, 3(2), 35-36.

Anotace k vybraným článkům

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. From information behaviour research to the design of information systems: the Cognitive Work Analysis framework. Information Research: An International Electronic Journal [online]. 2004, 10(1) [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/10-1/paper210.html

 • Cognitive Work Analysis je koncepční rámec, který umožňuje analyzovat síly, které ovlivňují vzájemnou interakci mezi lidmi a informacemi. Tato analýza můžete být přímo přetransformována k návrhu požadavků na informační systém. Tento přístup je zaměřený spíše na práci, než na uživatele, protože zkoumá omezení a cíle, které ovlivňují chování na pracovišti, bez ohledu na zainteresované (konkrétní) osoby. V rámci holistického přístupu zkoumá současně více aspektů: environmentální, organizační, sociální, aktivitu a jednotlivce. Výsledkem je, že použití tohoto rámce vyžaduje multidisciplinární přístup. Poskytuje šablony a koncepty, které usnadňují analýzu složitých jevů, aniž by snižovaly jejich složitost. Jako rámec je strukturou, která přizpůsobuje jakoukoli relevantní teorii, model nebo metodu. Analýza kognitivní práce (CWA) se ukázala být účinným přístupem ke studiu lidského informačního chování (HII) za účelem návrhu informačních systémů [12]

FIDEL, Raya, Steven POLTROCK, Harry BRUCE, Susan DUMAIS a Annelise Mark PEJTERSEN. Information Seeking and Sharing in Design Teams. In: SCHMIDT, Kjeld, Mark PENDERGAST, Marylin TREMAINE a Carla SIMONE. Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work. Sanibel Island, Florida: ACM Press, 2003, 239 - 247. ISBN 1581136935.

 • Vyhledávání informací je obecně považováno za samostatnou činnost. Tento fakt se odráží i ve výzkumu a nástrojích, které se vyhledávání informací věnují. Jak se zvyšuje digitálně zprostředkovaná komunikace a roste sdílení informací, tak spolupráce na vyhledávání informací získává čím dál tím větší pozornost a podporu. Článek popisuje terénní výzkum shromažďování informací u dvou týmů, kdy každý z týmů měl odlišný produkt, zázemí a disponoval jinými použitými nástroji. Byly zjištěny důležité společné vlastnosti u hledaných informací a u metod, které byly použity k jejich získání. Například každý tým hledal informace o návrhu pouze z externích zdrojů. Společnou strategií bylo navrhnout nápady a získat zpětnou vazbu spíše než přímo žádat o doporučení. Určité rozdíly v hledání informací a sdílení odrážejí rozdílný pracovní kontext. Zjištění naznačují, že zde jsou možnosti, kdy existující nástroje pro týmovou spolupráci mohou účinnějí podporovat získávání informací.[13]

Kapitoly knih

FIDEL, Raya. Approaches to investigating information interaction and behaviour. In: RUTHVEN, Ian a Diane KELLY. Interactive Information Seeking, Behaviour and Retrieval. London: Facet, 2011. ISBN 978-1-85604-707-4.

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. Cognitive Work Analysis. In: FISHER, Karen E., Sanda ERDELEZ a Lynne MCKECHNIETheories of information behavior: A researcher's guide. Medford, NJ: Information Today, 2005.

FIDEL, Raya, Karen E. PETTIGREW a Harry BRUCE. Conceptual frameworks in information behavior. In: WILLIAMS, Martha E. Annual Review of Information Science and Technology. Medford, NJ: Information Today, 2001, 43 - 78. ISSN 1550-8382.

FIDEL, Raya. The user-centered approach: How we got here. In: WHEELER, William J. Saving the time of the library user through subject access innovation : papers in honor of Pauline Atherton Cochrane. Urbana-Champaign, IL: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois, 2000, 78 - 98. ISBN 9780878451081.

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. The role of subject access in information filtering. In: COCHRANE, Pauline Atherton. Visualizing Subject Access for 21st Century. Urbana-Champaign, IL: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois, 1998, 16 - 27. ISBN 9780878451036.

FIDEL, Raya. Research on Information Access. In: CHISHOLM, Margaret E. a Nancy D. LANE. Information Technology: Design and Applications. Boston, MA: G.K. Hall, 1991, 245 - 266. ISBN 9780878451036.

FIDEL, Raya. The selection of search keys. In: RIGGS, Donald E. a Rao ALURI. Expert Systems in Libraries. Norwood, NJ: Ablex, 1990, 155 - 169. ISBN 9780893915896.

FIDEL, Raya. Organizing, indexing, and retrieving of information. In: MATHEWS, Anne J. Rethinking the Library in the Information Age—Issues in Library Research: Proposals for the 1990s (Vol. II). Washington, D.C.: U.S. Department of Education, 1988, 135 - 156.

FIDEL, Raya a Irene L. TRAVIS. Subject analysis. In: WILLIAMS, Martha E. Annual Review of Information Science and Technology (Vol. 17). White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1982, 123 - 157. ISBN 9780867290325.

Další publikace

FIDEL, Raya, Harry BRUCE a Peter INGWERSENEmerging frameworks and methods: Proceedings of the fourth International conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS4). Seattle, WA: Libraries Unlimited, 2002. ISBN 9781591580164.

 • Conceptions of Library and Information Science (CoLIS4) je čtvrtou z řady mezinárodních konferencí, jejichž obecným cílem je poskytnout prostor pro kritické zkoumání a analýzu knižní a informační vědy jako disciplíny a jako oblasti výzkumu z historických, filozofických, teoretických a metodologických hledisek. Příspěvky, napsané předními výzkumnými pracovníky z celého světa, představují nejnovější informace o novém vývoji a nových přístupech ke koncepční i praktické práci v oblasti knihovnictví a informační vědy, a to i v oblastech, jako je informační interakce, infometrické přístupy a vyhledávání informací.[14]

FIDEL, Raya a Efthimis N . EFTHIMIADIS. The effect of query type on subject searching behavior of image databases: An exploratory study. In: Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. Athens, 2000 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/293436752_Effect_of_query_type_on_subject_searching_behavior_of_image_databases_An_exploratory_study

 • Byl zkoumán vliv různých typů dotazů na způsoby vyhledávání v systému vyhledávání snímků. Výzkum byl zaměřen na technické aspekty indexování a vyhledání obrazu pomocí různých algoritmů a zobrazovacích technik. Data byla shromážděna z 89 dotazníků a proměnné byly rozděleny do kategorií, které obsahovaly efektivitu vyhledávání, charakteristiky procesu vyhledávání a charakteristiky výběru termínu.[15]

FIDEL, Raya a Alan F. SMEATON. Special Focus Articles on Information Retrieval from Visual Media. Information Retrieval. 2000, 1(4).

FIDEL, Raya a Maurice GREEN. Sources and Networks, Formal and Informal, that Boeing Engineers Use to Obtain Information. The Boeing Company, 2000.

FIDEL, Raya, Annelise Mark PEJTERSEN a Mark D. DUNLOP. A Use Centered Framework for Evaluation of the Web. In: AGOSTI, Maurizio a Massimo MELLUCI. Proceedings of SIGIR 1999 Workshop on Evaluation of Web Document Retrieval. 1999.

FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. A Framework for Work-Centered Evaluation and Design: A Case Study of IR on the Web [online]. Grenoble: Report for MIRA, 1998 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/fp.pdf

FIDEL, Raya a Efthimis N . EFTHIMIADIS. Content Organization and Retrieval Project: Phase I -- A Work-Centered Examination of Web Searching Behavior of Boeing Engineers. The Boeing Company, 1998.

FIDEL, Raya a Efthimis N . EFTHIMIADIS. Content Organization and Retrieval Project: Phase II -- A Knowledge Structure for a Directory of Expertise. The Boeing Company, 1998.

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Users’ Choice of Filtering Methods for Electronic Text. Special Libraries Association, 1998.

FIDEL, Raya a Michael CRANDALL. Users’ perception of the performance of a filtering system. In: Proceedings of the 20th Annual International ACM/SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York: ACM Press, 1997, 198 - 205. ISBN 0-89791-836-3.

FIDEL, Raya, Barbara H. a Philip J. Advances in Classification Research: Proceedings of the 5th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop : Held at the 57th ASIS Annual Meeting, Alexandria, Virginia. Information Today, Incorporated for the American Society for Infomation Science, 1996. ISBN 9781573870399.

FIDEL, Raya, Peter INGWERSEN a E. FOX. Proceedings of the Eighteenth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. Seattle, WA, 1995.

FIDEL, Raya, Barbara H. KWASNIK a Philip J. SMITH. Advances in Classification Research: Proceedings of the 4th Asis Sig/Cr Classification Research Workshop Held at the 56th Asis Annual Meeting Columbus. Ohio: Information Today for the American Society for Information Science, 1995. ISBN 9780938734970.

FIDEL, Raya a Lois F. LUNIN. Perspectives on Indexing. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1994, 45(8), 569 - 636 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(199409)45:8%3C569::AID-ASI10%3E3.0.CO;2-W/pdf

FIDEL, Raya. Challenges in Indexing Electronic Images and Text. American Society for Information Science, 1994. ISBN 9780938734765.

FIDEL, Raya, Barbara H. KWASNIK a Philip J. SMITH. Advances in Classification Research: Proceedings of the 3rd ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 55th Asis Annual Meeting. Pittsburgh, PA, 1994.

FIDEL, Raya a Barbara H. KWASNIK. Advances in Classification Research: Proceedings of the 2nd ASIS SIG/CR Classification Research Workshop Held at the 54th Asis Annual Meeting. Washington, 1992.

FIDEL, Raya. Thesaurus requirements for an intermediary expert system. In: WILLIAMSON, Nancy Joyce a Michèle HUDON. Classification Research for Knowledge Representation and Organization: Proceedings of the 5th International Study Conference on Classification Research. New York: Elsevier, 1992, 209 - 213.

FIDEL, Raya. Online searching styles. In: HENDERSON, Diane. ASIS '90: Proceedings of the 53rd ASIS Annual Meeting, v. 27. Medford, NJ: Learned Information, 1990, 98 - 103. ISBN 9780938734482.

FIDEL, Raya. Extracting Knowledge for Intermediary Expert Systems: The Selection of Search Keys [online]. Syracuse, NY: ERIC, 1988 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=ED314059

FIDEL, Raya. Factors affecting the selection of search keys. In: BORGMAN, Christine L. a Edward Y.H. PAI. ASIS '88: Proceedings of the 51st ASIS Annual Meeting, v. 25. Medford, NJ: Learned Information, 1988, 76 - 79.

FIDEL, Raya. New directions for research in online public access catalogs. In: Proceedings of the International Symposium on New Techniques and Applications in Libraries. Xi'an: Jiaotang University Press, 1988, 189 - 196.

FIDEL, Raya. Controlled vocabulary and free-text searching: searchers' selection of search keys. In: CHEN, C. ASIS '87: Proceedings of the 50th Annual Meeting, V. 24. Medford, NJ: Learned Information, 1987, 71 - 73.

FIDEL, Raya. Individual variability in online searching behavior. In: PARKHURST, Carol A. ASIS '85: Proceedings of the 48th ASIS Annual Meeting, v. 22. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1985, 69 - 72. ISBN 0867291761.

FIDEL, Raya. Request-related criteria for the selection of search keys. In: FLOOD, Barbara a Joanne WITIAK. 1984: Challenges to an Information Society : Proceedings of the 47th ASIS Annual Meeting, v. 21. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1984, 141 - 143. ISBN 9780867291155.

FIDEL, Raya. Do user charges affect online searching behavior? In: VONDRAN, Raymond F., Anne CAPUTO, Carol WASSERMAN a Richard A. V. DIENER. Productivity in the Information Age: Proceedings of the 46th ASIS Annual Meeting, v. 20. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1983, 132 - 134 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/fidelr/RayaPubs/asis46DoUserChargesAffect.pdf

FIDEL, Raya. Operationalist and conceptualist searchers: A case-study-based model of online searching styles. In: LUNIN, Lois F., Madeline HENDERSON a Harold WOOSTER. The Information Community--An Alliance for Progress: Proceedings of the 44th ASIS Annual Meeting, v. 18. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1981, 68 - 70. ISBN 0914236857.

Zdroje

 1. Sig-USE Academy of Fellows. Special Interest Group: Information Needs Seeking and Use [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://siguse.wordpress.com/academy-of-fellows/
 2. PALEVSKY, Stacey. Women warriors: Israeli feminist to discuss radical views at S.F. conference. The Jewish News of Northern California [online]. 2008 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jweekly.com/2008/09/26/women-warriors-israeli-feminist-to-discuss-radical-views-at-s-f-conference/
 3. Best Information Science Book Award: Past Winners. Association for Information Science and Technology [online]. ASIS&T [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/awards/best-information-science-book-award/best-information-science-book-award-past-winners/
 4. Sig-USE Academy of Fellows. Special Interest Group: Information Needs Seeking and Use [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://siguse.wordpress.com/academy-of-fellows/#2009
 5. Research in Information Science Award: Past Winners. Association for Information Science and Technology [online]. ASIS&T [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/awards/research-in-information-science-award/research-in-information-science-award-past-winners/
 6. Outstanding Information Science Teacher Award: Past Winners. Association for Information Science and Technology [online]. ASIS&T [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/awards/outstanding-information-science-teacher-award/outstanding-information-science-teacher-award-past-winners/
 7. Best Information Science Book Award: Past Winners. Association for Information Science and Technology [online]. ASIS&T [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/awards/best-information-science-book-award/best-information-science-book-award-past-winners/
 8. Human information interaction (HII). In: HLWIKI International [online]. HLWIKI Canada contributors [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Human_information_interaction_(HII)
 9. Human information interaction (HII). In: HLWIKI International [online]. HLWIKI Canada contributors [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Human_information_interaction_(HII)
 10. FIDEL, Raya. Human information interaction: An ecological approach to information behavior. Cambrige, MA: MIT Press, 2012. ISBN 9780262017008.
 11. HUANG, Samuel T. Database Design for Information Retrieval (Book). Library Journal [online]. 1988, 113(5), 64 [cit. 2017-05-18]. ISSN 0363-0277. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=6545822&lang=cs&site=eds-live&scope=site
 12. FIDEL, Raya a Annelise Mark PEJTERSEN. From information behaviour research to the design of information systems: the Cognitive Work Analysis framework. Information Research: An International Electronic Journal [online]. 2004, 10(1) [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/10-1/paper210.html
 13. Proceedings of the 2003 international ACM SIGGROUP conference on Supporting group work. ACM: Digital Library [online]. Association for Computing Machinery, 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=958160&picked=prox
 14. Emerging Frameworks and Methods: Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science (Colis 4). Knihy24 [online]. DolnySlask.com Agencja Internetowa [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://knihy24.cz/Emerging-Frameworks-and-Methods-Proceedings-of-the-Fourth-International-Conference-on-Conceptions-of-Library-and-Information-Science-Colis-4,9781591580164.html
 15. Effect of query type on subject searching behavior of image databases: An exploratory study. Research Gate [online]. 2008 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/293436752_Effect_of_query_type_on_subject_searching_behavior_of_image_databases_An_exploratory_study