Rafael Capurro

Z WikiKnihovna
Rafael Capurro

Capurro.jpg

 
Montevideo (Uruguay)
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý
  Německo
 
Vzdělání Universidad del Salvador, Lehrinstitut für Dokumentation, University of Düsseldorf
Pracoviště profesor na Stuttgart Media University
  cena "magna cum laude"
Známý pro vznik angeletiky, informační etika

Rafael Capurro (*1945) je německý filozof zabývající se informační etikou, základy informační vědy a filozofií médií. Je autorem mnoha publikací a článků. Do roku 2009 byl profesorem informační vědy ve Stuttgartu.

Vzdělání

Rafael Capurro se narodil 20. listopadu 1945 v Uruguay ve městě Montevideo. V roce 1970 získal licenciát z filozofie na Colegio Máximo, Universidad del Salvador v Buenos Aires v Argentině. V roce 1973 absolvoval v oboru Dokumentace na Lehrinstitut für Dokumentation ve Frankfurtu nad Mohanem. Capurro promoval na univerzitě v Dusseldorfu v roce 1978, téma jeho práce bylo „Informace“. Později v roce 1989 obhájil svou habilitační práci „Hermeneutika vědeckých informací“ na Univerzitě ve Stuttgartu.

Zaměstnání

V letech 1974-75 působil jako výzkumný pracovník v Zentralstelle für Atomkernenergie- Dokumentation v Karlsruhe. Od roku 1980 do roku 1985 působil v informačním managementu Fachinformationszentrum Karlsruhe. V období od roku 1986 do roku 2009 byl profesorem informační etiky a informační vědy na Vysoké škole médií ve Stuttgartu. V letech 1987-2004 působil jako odborný asistent na Institutu filozofie na Univerzitě ve Stuttgartu. Nyní působí jako ředitel v Steinbeis-Transfer-Institute Information Ethics. Capurro velice často přednáší v Japonsku na téma interkulturní etika a robotika.

Členství

V roce 1999 založil Mezinárodní centrum informační etiky (ICIE). Od roku 2001 je členem evropské skupiny, která působí při Evropské komisi a zabývá se vědou a novými technologiemi. V roce 2002 byl jeden ze zakládajících členů The World Technology Network (WTN). Dále od roku 2005 je členem ICT&S Center na Univerzitě v Salzburgu. Je také členém vydavatelského výboru v několika časopisech jako: Journal of Information, Communication and Ethics in Society a Cybernetics & Human Knowing.

Ocenění

Jeho práce "Informace: Příspěvek ke vzniku konceptu informace z hlediska etymologie a dějin myšlení", byla diplomována cenou “magna cum laude”, což je cena udělovaná vysoce nadprůměrným diplomovým pracím.

Význam pro informační vědu

Rafael Capurro příspíval do mnoha článků na téma angeletika, což je teorie zpráv. Tato teorie ovlivnila mnoho autorů a oborů, včetně informační vědy a knihovnictví. Je také zastáncem uplatňování pragmatického a hermeneutického přístupu v informační vědě. Dále také napomohl k velkému pokroku v oblasti informační etiky, kterou se často zabývá.

Angeletika

Tato teorie řeší rozdíl mezi informací a zprávou. Důležitý rozdíl mezi těmito pojmy je ten, že informace je "horizontální" pojem založený na autonomii subjektu, který se po ní ptá. Zpráva je "vertikální" či "heteronomní" pojem, příchazí od ostatních a nemůžeme se jí dožadovat. Dalším důležitým aspektem této teorie je rozdíl mezi ‘nosičem’ a ‘poslem’.

Publikace

 • CAPURRO, Rafael. Information : Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen

Begründung des Informationsbegriffs. München, New York, London, Paris: Saur Verlag, 1978. 320 s. ISBN 3-598-07089-6.

 • CAPURRO, Rafael. Hermeneutik der Fachinformation. Freiburg, München: Alber Verlag,

1986. 239 s.

 • CAPURRO, Rafael; Wiegerling Klaus; Brellochs, Andreas. Informationsethik. Konstanz:

Universitätsverlag Konstanz (UVK), 1995. 308 s.

 • CAPURRO, Rafael. Leben im Informationszeitalter. Berlin: Akademie Verlag, 1995. 134 s.
 • CAPURRO, Rafael. Ethik im Netz. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Schriftenreihe

Medienethik, Bd. 2 (2003). 278 s.

 • HAUSMANNINGER, Thomas; CAPURRO, Rafael. Netzethik : Grundlegungsfragen der

Internethethik. München: Fink Verlag, 2002.

 • SCHEULE, Rupert M. ; CAPURRO, Rafael; HAUSMANNINGER, Thomas. Vernetzt

gespalten : Der Digital Divide in ethischer Perspektive. München: Fink Verlag (2004).

 • CAPURRO, Rafael; FRÜHBAUER, Johannes; HAUSMANNINGER, Thomas. Localizing the

Internet : Ethical Issues in Intercultural Perspective. München: Fink Verlag, 2005.

Články

 • Towards an Ontological Foundation of Information Ethics. International Conference: "Information Ethics: Agents, Artefacts and New Cultural Perspectives" Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics. In: Ethics and Information Technology, Vol.8, Nr. 4, 2006, 175-186.
 • Informations- und Kommunikationsutopien. Einleitung. In: Petra Grimm, R. Capurro, Hrsg.: Informations- und Kommunikationsutopien. Schriftenreihe Medienethik, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Bd. 8. Proceedings des VI. HdM-Symposiums zur Medienethik (2008), 7-13.
 • Digital Ethics. Proceedings of the 2009 Global Forum on Civilization and Peace : The Academy of Korean Studies (ed.): 2009 Civilization and Peace, Paju: Jimoondang 2010, pp. 203-214 (See publ. Nr. 223).
 • Beyond Humanisms. In: Rafael Capurro and John Holgate (Eds.): Messages and Messengers. München: Fink Verlag, 161-179. Erschienen auch in Journal of New Frontiers of Spatial Concepts, 2012, Vol. 4, 1-12.
 • Rafael Capurro - Hans-Arthur Marsiske: Der Moment des Triumphs. E-Mail-Dialog über ein Bild. In: Hans-Arthur Marsiske (Hrsg.): Kriegsmaschinen - Roboter im Militäreinsatz. Hannover: Heise Verlag 2012, 11-30.
 • Rafael Capurro: Wer ist der Mensch? Überlegungen zu einer vergleichenden Theorie der Agenten. In: Hans-Arthur Marsiske (Hrsg.): Kriegsmaschinen - Roboter im Militäreinsatz. Hannover: Heise Verlag 2012, 231-238.


Přehled všech Capurrových publikací a článků je dostupný na jeho stránkách: [1]


2006- Towards and Otological Foundation of Information Ethics

Článek nám ukazuje krátký pohled do dlouhé historie informační etiky a začíná s řeckým výrazem „parrhesia“ nebo-li svoboda projevu. Nejnovější pojem informační etiky se vztahuje zejména na problémy, které vznikly v minulém století s rozvojem výpočetní techniky a internetu. Širší pojetí informační etiky, jako řešení digitální rekonstrukce všech možných jevů, vede k otázkám týkajících se digitální ontologie. Po Heideggerově pojetí vztahu mezi ontologií a metafyzikou, Capurro tvrdí, že ontologie má co dočinění s „Being itself“ a nejen s „Being of begins“, která je předmětem metafyziky. Autor analyzuje některé problémy digitálních technologií, zejména s ohledem na morální stav digitálních agentů. Také tvrdí, že informační etika není jen obchod s etickými otázkami týkající se infosféry. Tento pohled je porovnáván s předloženými argumenty Luciana Floridia na základech informační etiky, stejně jako na morální stav digitálních agentů. Tvrdí, že redukční pohled na lidské tělo jako na digitální data, přehlíží možnost digitální ontologie a dává základ pro etické orientace. Nakonec jsou zkoumány otázky týkající se digitální propasti, stejně jako interkulturní aspekty informační etiky – a jsou zde prezentovány dlouhé a krátkodobé programy pro potřebné řešení.

Použité zdroje

Capurro, Rafael; Lorenz, Michal. Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 17.05.2012]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5737>. URN-NBN:cz-ik5737. ISSN 1212-5075.

Philpapres. [online]. [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://philpapers.org/s/Rafael%20Capurro

Rafael Capurro. [online]. [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.capurro.de/home-eng.html

RUDE, Dan. Dr Rafael Capurro joins SOIS as Distinquished Researcher. School of Infprmation studies [online]. 2010 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www4.uwm.edu/sois/news/news/dr-rafael-capurro-joins-sois-as-distinguished-researcher-06222010.cfm