ROI: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
 
(Není zobrazeno 44 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 16: Řádek 16:
 
==Vymezení pojmu==
 
==Vymezení pojmu==
 
Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje ''„poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“''<ref>''ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů'' Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné  
 
Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje ''„poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“''<ref>''ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů'' Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné  
z: [http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/]</ref> ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu.  <ref>WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, S. 124. ISBN 8024704498 </ref> Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. <ref>JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, S. 44.- 45. ISBN 9788024736709</ref>
+
z: [http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/]</ref> ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu.  <ref>WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, ISBN 8024704498 S. 124.</ref> Helinsky uvádí, že ''„ROI Návratnost Investic je metoda která měří poměr vydělaných peněz k penězům investovaným a udává výnos v procentech z utracené částky.“''<ref>HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf </ref> Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. <ref>JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 9788024736709 S. 44.- 45.</ref>
  
 
==Využití==  
 
==Využití==  
ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.<ref>Tamtéž</ref>
+
ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.<ref>Tamtéž</ref> Smyslem ROI je určit míru návratnosti investovaných prostředků a poskytnout tak přehled o ziskovosti a ekonomické efektivitě. Ziskovost bývá důležitým faktorem pro přidělení finanční podpory danému subjektu.
  
 
==Výpočet==
 
==Výpočet==
Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec.<br/>
+
Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec. <br />  <br />
  
 +
'''Návratnost investice = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100 [%]'''<br/> <br />
  
'''Návratnost investice''' = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100[%]
+
Pokud investujeme do akcií společnost Google za 80 tisíc korun a chceme zjistit návratnost investice, pokud se podaří stejné množství akcií prodat za 100 tisíc korun, bude výpočet následující:<br/> <br />
  
 +
Návratnost investice (100 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = 20 %<br/> <br />
 +
 +
Výnos investice je v tomto případě 20 %.<br/> <br />
 +
 +
Pokud by byl nákup i prodej akcií za stejnou částku, například 80 tisíc, potom bude ROI 0 %. ROI může být i záporná hodnota. Pokud nakoupíme akcie společnosti za 80 tisíc a prodáme za 60 tisíc, bude výpočet následující:<br/> <br />
 +
 +
(60 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = -25 %<br />  <br />
 +
Výsledná ztráta je rovna 25 %<ref>Tamtéž</ref> <br />  <br />
 +
 +
Podoba výpočtu návratnosti investic se může modifikovat podle potřeb subjektu. V odborné literatuře se proto můžeme setkat s dalšími metodami a koncepty. Mezi související koncepty patří: Return on assets (ROA), Return on net assets (RONA), return on capital employed (ROCE) a return on invested capital ROIC. Stejně jako u ROI je v čitateli uveden čistý zisk, jmenovatel je ale odlišný. <ref>FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, ISBN 9780137058297 S. 342. </ref>
 +
 +
==ROI knihoven==
 +
Helsinky uvádí ROI ve vztahu ke [[Veřejná_knihovna|knihovnám]]: ''„Cílem metody ROI je ukázat, jak [[Knihovní_služby|knihovnické služby]], zdroje a sbírky pomáhají vytvářet hodnoty pro jejich mateřské instituce, a to jak okamžitě tak i v delší perspektivě.“''<ref>HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf </ref> ROI plní funkci obhájce knihovny a jejích investic, ale poskytuje také informace důležité pro další rozvoj knihovny. Mezi další přínosy můžeme zařadit např.:
 +
 +
- Zajištění rovnováhy mezi činností knihovny s obchodními potřebami [[Zřizovatel_knihovny|zřizovatele]].<br/>
 +
- Zvýraznění přínosů z vybraných úseků.<br/>
 +
- Získání respektu [[Management|managementu]] knihovny.<br/>
 +
- Zlepšení implementace nových služeb a provozu.<br/>
 +
- Obhájení rozpočtů.<br/>
 +
- Odůvodnění budoucího plánu rozvoje.<br/>
 +
- Zvýšení podpory projektů.<br/>
 +
- Identifikace neefektivních částí, které mohou být přepracovány nebo zcela odstraněny.<br/>
 +
- Identifikace efektivních částí, které je možné implementovat v dalších oblastech.<ref>Methodology. ROI of Engagement [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.roiofengagement.com/methodology.html</ref>
 +
 +
===ROI kalkulátor===
 +
Příklad ROI kalkulátoru knihovny je dostupný na [[Webová_stránka|webové stránce]] [http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php Library Research Services]. Dostupná aplikace umožňuje uživateli vypočítat, kolik dolarů získá zpět za každý investovaný dolar, který obdržela knihovna z daní.<ref>Individual Return on Investment Calculator. Library Research Service: research and Statistics about Libraries [online]. ©2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php</ref>
  
 
== Poznámky ==
 
== Poznámky ==
Řádek 39: Řádek 66:
 
* WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
 
* WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
  
* JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709.
+
* JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709
 +
 
 +
* HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník
 +
konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011, Dostupné z:
 +
http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf
 +
 
 +
* FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, 414 s. ISBN 9780137058297
 +
 
 +
* Methodology. ROI of Engagement [online]. 2012 Dostupné z: http://www.roiofengagement.com/methodology.html
 +
 
 +
* Individual Return on Investment Calculator. Library Research Service: research and Statistics about Libraries [online]. ©2013 Dostupné z: http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php

Aktuální verze z 20. 5. 2013, 02:32

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: ROI, návratnost investice, rentabilita

Synonyma: návratnost investice

Související pojmy:

nadřazené - investice, ekonomika

podřazené - zisk, ztráta


Vymezení pojmu

Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje „poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“[1] ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu. [2] Helinsky uvádí, že „ROI Návratnost Investic je metoda která měří poměr vydělaných peněz k penězům investovaným a udává výnos v procentech z utracené částky.“[3] Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. [4]

Využití

ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.[5] Smyslem ROI je určit míru návratnosti investovaných prostředků a poskytnout tak přehled o ziskovosti a ekonomické efektivitě. Ziskovost bývá důležitým faktorem pro přidělení finanční podpory danému subjektu.

Výpočet

Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec.

Návratnost investice = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100 [%]

Pokud investujeme do akcií společnost Google za 80 tisíc korun a chceme zjistit návratnost investice, pokud se podaří stejné množství akcií prodat za 100 tisíc korun, bude výpočet následující:

Návratnost investice (100 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = 20 %

Výnos investice je v tomto případě 20 %.

Pokud by byl nákup i prodej akcií za stejnou částku, například 80 tisíc, potom bude ROI 0 %. ROI může být i záporná hodnota. Pokud nakoupíme akcie společnosti za 80 tisíc a prodáme za 60 tisíc, bude výpočet následující:

(60 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = -25 %

Výsledná ztráta je rovna 25 %[6]

Podoba výpočtu návratnosti investic se může modifikovat podle potřeb subjektu. V odborné literatuře se proto můžeme setkat s dalšími metodami a koncepty. Mezi související koncepty patří: Return on assets (ROA), Return on net assets (RONA), return on capital employed (ROCE) a return on invested capital ROIC. Stejně jako u ROI je v čitateli uveden čistý zisk, jmenovatel je ale odlišný. [7]

ROI knihoven

Helsinky uvádí ROI ve vztahu ke knihovnám: „Cílem metody ROI je ukázat, jak knihovnické služby, zdroje a sbírky pomáhají vytvářet hodnoty pro jejich mateřské instituce, a to jak okamžitě tak i v delší perspektivě.“[8] ROI plní funkci obhájce knihovny a jejích investic, ale poskytuje také informace důležité pro další rozvoj knihovny. Mezi další přínosy můžeme zařadit např.:

- Zajištění rovnováhy mezi činností knihovny s obchodními potřebami zřizovatele.
- Zvýraznění přínosů z vybraných úseků.
- Získání respektu managementu knihovny.
- Zlepšení implementace nových služeb a provozu.
- Obhájení rozpočtů.
- Odůvodnění budoucího plánu rozvoje.
- Zvýšení podpory projektů.
- Identifikace neefektivních částí, které mohou být přepracovány nebo zcela odstraněny.
- Identifikace efektivních částí, které je možné implementovat v dalších oblastech.[9]

ROI kalkulátor

Příklad ROI kalkulátoru knihovny je dostupný na webové stránce Library Research Services. Dostupná aplikace umožňuje uživateli vypočítat, kolik dolarů získá zpět za každý investovaný dolar, který obdržela knihovna z daní.[10]

Poznámky

 1. ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné z: [1]
 2. WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, ISBN 8024704498 S. 124.
 3. HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf
 4. JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 9788024736709 S. 44.- 45.
 5. Tamtéž
 6. Tamtéž
 7. FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, ISBN 9780137058297 S. 342.
 8. HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf
 9. Methodology. ROI of Engagement [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.roiofengagement.com/methodology.html
 10. Individual Return on Investment Calculator. Library Research Service: research and Statistics about Libraries [online]. ©2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php


Použitá literatura

 • ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 Dostupné

z: http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/

 • WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
 • JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709
 • HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník

konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011, Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf

 • FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, 414 s. ISBN 9780137058297