Projektový manažer: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 6: Řádek 6:
 
== Náplň práce ==
 
== Náplň práce ==
  
Manažer je zodpovědný za dodržování plánu, za koordinaci a postup jednotlivých prací. Dohlíží také na příslušné legislativní normy a na potřebnou kvalitu realizačních prací. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu.
+
Projektový manažer zodpovídá za projekty z různých aspektů a leží na něm jeho všestranné zabezpečení. Konkrétně ručí za časové dodržování plánu, koordinaci a postup jednotlivých prací. Dohlíží také na příslušné legislativní normy a na potřebnou kvalitu realizačních prací. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci, mimo jiné si také vybírá ostatní osazenstvo do svého pracovního týmu. <ref> https://managementmania.com/cs/projektovy-manazer </ref> Důležité je, aby si rozdělil celý projekt na menší části, které pak zpracovával postupně a mezi tím monitoroval jednotlivé kroky. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu, v konečné fázi pak vyhodnocuje práci z hlediska dosaženého cíle.
  
 
== Povinnosti ==
 
== Povinnosti ==

Verze z 25. 6. 2016, 13:09

Popis práce

Projektový manažer vede projekt od jeho začátku po jeho konec. Vybírá tým lidí, zpracuje plán, poté řídí celý projekt a v závěru vyhodnocuje jeho dosažené výsledky. Je zodpovědný za dosažení stanovených cílů projektu, ale i za jeho finanční náročnost. Správný projektový manažer by měl být schopen vést tým lidí a pracovat v týmu lidí, měl by být flexibilní, mít argumentační, komunikační a organizační schopnosti.[1]


Náplň práce

Projektový manažer zodpovídá za projekty z různých aspektů a leží na něm jeho všestranné zabezpečení. Konkrétně ručí za časové dodržování plánu, koordinaci a postup jednotlivých prací. Dohlíží také na příslušné legislativní normy a na potřebnou kvalitu realizačních prací. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci, mimo jiné si také vybírá ostatní osazenstvo do svého pracovního týmu. [2] Důležité je, aby si rozdělil celý projekt na menší části, které pak zpracovával postupně a mezi tím monitoroval jednotlivé kroky. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu, v konečné fázi pak vyhodnocuje práci z hlediska dosaženého cíle.

Povinnosti

Povinnosti projektového manažera jsou různé. Záleží na zaměření jednotlivých společností, kde pracují. Vždy je ale odpovědný za to, že lidé v jeho týmu vědí co mají dělat, do kdy to mají udělat, a tak dále. Také by měli vědět mezi sebou kdo na čem pracuje, aby se mohli mezi sebou domluvit na případné spolupráci. Pokud se jedná o rozsáhlejší projekt, reportuje jeho vedoucí zpravidla přímo vedení společnosti. Řešení zadaného úkolu se opírá o základní studii, která obsahuje časový a finanční plán a případná rizika při jeho realizaci. Sestavení týmu závisí na obtížnosti úkolu (projektu), na kterém pracují. [3]


Kariéra

V tomto odvětví je opravdu velmi ceněna praxe samotného manažera. Velmi dobré pro tuto pozici je být ambiciózní, umět si vytvořit autoritu mezi podřízenými a správně rozvrhnout práci mezi ně a dát jim dostatečně dost času pro provedení jejich úkolu. Tudíž musí sám dobře rozvrhnout a připravit časový plán celého projektu. Pokud bude tyto povinnosti zvládat velmi dobře, je možné, že se nebude muset účastnit různých školení a certifikačních školení, i když je to pro něho samozřejmě velkou výhodou pro další kariérní postup. Certifikace pro tuto pozici může člověk získat v několika různých firmách. Například ta, která nabízí Project Management Institut: [4]

 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • Program Management Professional (PgMP)
 • Risk Management Professional (PMI-RMP)
 • Scheduling Professional (PMI-SP)
 • Portfolio Management Professional (PfMP)


Některé další instituce a organizace:

 • AIMS (UK) Institute of Project Management nabízí Certified Project Manager (CPM) a diplom v oblasti projektového řízení programů
 • PMLG nabízí Certified Project Manager (CPM) [5]
 • The University of Wisconsin Masters Certificate v projektovém řízení [6]
 • CompTIA nabízí Project+ certifikát
 • Kanadská Stavební Asociace (CCA) nabízí Gold Seal certifikaci pro projektové manažery.
 • Úřad pro státní obchod Velké Británie nabízí PRINCE2 certifikaci. [7]
 • Australský institut Projektového Managmentu (AIPM) nabízí (RegPM) registrovanou certifikaci pro projektové manažery.
 • The Defense Acquisition University (DAU) a její Škola Manažerského Programu nabízí praktický výcvik v každém prvku řízení projektů pro členy federální vlády, zbrojní průmysl a spřízněné národy.
 • The University of Cape Town (UCT) nyní nabízí Advanced Diploma in Business Project Management (postgraduální) na úrovni VRK 7.


Vzdělání

Čistě teoreticky by pro tuto pozici nebylo potřeba téměř žádné vzdělání, stačila by pouze praxe, ale ta by se velmi těžko sháněla bez již zmíněného vzdělání. Jak jsem již zmínil, na světě je hned několik institucí, které nabízejí certifikáty a další vzdělání vhodné pro tuto profesní pozici. Samozřejmě personalisté a firmy samotné žádají po zájemcích o tuto pozici vysokoškolské vzdělání. Při vzdělání člověk také může získat velmi dobré vztahy a kontakty na firmy a tak si usnadnit přijímací řízení. Dalšími velmi vítanými vlastnostmi pro tuto pozici jsou flexibilita, komunikační, argumentační a organizační schopnosti, a opravdu velmi důležitou vlastností je dobrá týmová práce, právě především o té celá tato profese je.


Kompetence

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Ekonomické kompetence
 • Schopnost spolupráce
 • Schopnost prezentovat projekty
 • Analytické myšlení
 • Dobrá znalost jazyků
 • Umět dobře plánovat a rozvrhnout práci
 • Znalost norem
 • Dobré komunikativní vlastnosti


Poznámky

 1. www.apm.org.uk [online]. Dostupné z: https://www.apm.org.uk/WhatIsPM
 2. https://managementmania.com/cs/projektovy-manazer
 3. NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2544-4. [online]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=yItDx5_YpxAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=projektov%C3%BD+mana%C5%BEer&ots=p3aCAfqP5x&sig=uWsx9-kQt81D5Van6_fgYmmt3j0&redir_esc=y#v=onepage&q=projektov%C3%BD%20mana%C5%BEer&f=false
 4. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. [online]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=68kHtfJVbrsC&oi=fnd&pg=PA15&dq=projektov%C3%BD+mana%C5%BEer&ots=WZ-10nkZ3F&sig=DvUtQRkdV2fynUKQSD52CpLVNQM&redir_esc=y#v=onepage&q=projektov%C3%BD%20mana%C5%BEer&f=false
 5. www.pmlg.com [online]. Dostupné z: http://www.pmlg.com/certifications/cpm-boot-camps/
 6. www.apm.org.uk [online]. Dostupné z: https://www.apm.org.uk/WhatIsPM
 7. KLUSOŇ, Martin, PRINCE2, nebo PMI? [online]. Dostupné z: http://www.symphera.com/documents/hp_prince2.pdf