Projektový manažér: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: == Popis práce == Projektový manažer stojí ve vedoucí pozici při řízení projektu od jeho plánování až po konečnou realizaci. Je odpovědný za zdárný průb...)
 
 
Řádek 53: Řádek 53:
 
== Vzdělání ==
 
== Vzdělání ==
  
Pro funkci projektového manažera je požadováno dosažení vysokoškolského titulu, který se týká projektové manažerství. K hodnocení úrovně jednotlivých manažerů by měl také přispívat certifikační systém (IPMA, PMI, PRINCE2). [http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm]
+
Pro funkci projektového manažera je požadováno dosažení vysokoškolského titulu, který se týká projektové manažerství. K hodnocení úrovně jednotlivých manažerů by měl také přispívat certifikační systém (IPMA, PMI, PRINCE2). 
  
  
Řádek 95: Řádek 95:
 
<span style="font-size:small;"><samp><span id="docs-internal-guid-58185d77-1c67-1b84-95b3-a6e8834adece"><span style="font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">TAN, Gary. What’s The Career Path of A Project Manager? PROJECT-SKILLS [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span>[http://project-skills.com/whats-the-career-path-of-a-project-manager/ <span style="font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://project-skills.com/whats-the-career-path-of-a-project-manager/</span>]<span style="font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span></samp></span>
 
<span style="font-size:small;"><samp><span id="docs-internal-guid-58185d77-1c67-1b84-95b3-a6e8834adece"><span style="font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">TAN, Gary. What’s The Career Path of A Project Manager? PROJECT-SKILLS [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span>[http://project-skills.com/whats-the-career-path-of-a-project-manager/ <span style="font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://project-skills.com/whats-the-career-path-of-a-project-manager/</span>]<span style="font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span></samp></span>
  
<span style="font-size:small;"><samp><span id="docs-internal-guid-58185d77-1c67-1b84-95b3-a6e8834adece"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Getting the Right People. </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hrcouncil.ca</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span>[http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm <span style="font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm</span>]<span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span><br/></samp></span>
+
<span style="font-size:small;"><samp><span id="docs-internal-guid-58185d77-1c67-1b84-95b3-a6e8834adece"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Getting the Right People. </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hrcouncil.ca</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span>[http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm <span style="font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm</span>]<span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span></samp></span>
  
 
<span style="font-size:small;"><samp><span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">About us. </span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Apm: association for project management</span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span><span style="background-color: transparent; text-decoration-line: underline; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[https://www.apm.org.uk/about-us/ https://www.apm.org.uk/about-us/]</span></samp></span>
 
<span style="font-size:small;"><samp><span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">About us. </span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Apm: association for project management</span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; color: rgb(67, 74, 79); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: </span><span style="background-color: transparent; text-decoration-line: underline; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">[https://www.apm.org.uk/about-us/ https://www.apm.org.uk/about-us/]</span></samp></span>

Aktuální verze z 18. 5. 2017, 16:35

Popis práce

Projektový manažer stojí ve vedoucí pozici při řízení projektu od jeho plánování až po konečnou realizaci. Je odpovědný za zdárný průběh celé akce. Podílí se na plánování, řízení, koordinaci a finanční kontrole projektu. Ve své funkci zastává velké množství rolí, a to vizionáře, manažera týmu, nákupčího, informátora, kontrolora, sekretáře, koordinátora, rozpočtáře a případně další tak, jak to konkrétní projekt a jeho realizace vyžaduje. Projektoví manažeři najdou uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, až už se jedná o stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, IT průmysl, ale také v neziskové sféře.


Náplň práce

Projektový manažer plní celou škálu úkolů v závislosti od toho, o jaký projekt se jedná, a to z hlediska časového (krátkodobý - do jednoho roku, dlouhodobý - delší časové období), dále z hlediska složitosti projektu či jeho významu (lokální, mezinárodní). Zabývá se zpracováním podkladů, studií pro danou akci, zajišťuje realizační tým, organizuje a koordinuje činnost jednotlivých zúčastněných subjektů. Ujišťuje se, zda jsou včas plněny dílčí cíle projektu, zda je dodržován rozpočet. Zpracovává písemné zprávy o stavu projektu. Dohlíží na dodržování plnění konečné vize. Stává se komunikačním prostředníkem mezi členy týmu i směrem navenek.


Povinnosti

Díky velkému množství pozic, které projektový manažer zastává, připadá na něj i velké množství povinností.

Mezi typické povinnosti patří :

 • vytváření kompromisů
 • reprezentace zájmů firmy nebo klienta
 • poskytování rad vedoucím dílčích částí projektu
 • vyhodnocování rizik projektu a rozhodování o jejich řešení
 • dohlížení na splnění všech cílů projektu
 • zabezpečování úrovně výsledků
 • kontrolu podřízených zaměstnanců
 • zajišťování spolupráce se specialisty a subdodavateli
 • kontrola subdodavatelů při plnění jim zadaných pokynů
 • kontrola účetnictví a financování akce
 • výběr zaměstnanců, kteří se budou projektu účastnit, jejich školení, kontrola a komunikace s nimi
 • vyžadování dodržování firemních pravidel a postupů
 • neustálé doplňování si vědomostí pomocí nejnovějších poznatků, ať už samostudiem, účastí na přednáškách nebo komunikací s předními odborníky
 • zajišťování plnění projektů z hlediska času, rozsahu a rozpočtu
 • vypracování podrobného plánu pro sledování pokroku projektu
 • předvídání a hodnocení finančních rizik a snaha  jim předcházet
 • vytváření a udržování vztahů s třetími stranami a dodavateli
 • vytváření a aktualizace detailní projektové dokumentace


Kariéra

Pozici projektového manažera je možné získat např. předchozím absolvováním některého z níže uvedených pracovních míst: obchodní analytik, návrhář softwaru, test manager, avšak také je možné získat tuto pozici, pokud se zájemce pohybuje v oblasti podnikání či obchodu. Projektový manažer má dále příležitost pracovat jako Senior manager - obvykle po několika letech praxe. Dále je možné dosáhnout pozice provozního ředitele (COO), který je odpovědný za provoz organizace.

Existují různé certifikáty (PMP, PgMP, PRINCE2), které mohou zaměstnanci pomoci, aby se prosadil a rychleji postupoval v kariérním žebříčku. Důležitým faktorem jsou také předchozí zkušenosti zaměstnance.

Podle studie z roku 2016 se průměrný plat pohyboval kolem 70 000 Kč


Vzdělání

Pro funkci projektového manažera je požadováno dosažení vysokoškolského titulu, který se týká projektové manažerství. K hodnocení úrovně jednotlivých manažerů by měl také přispívat certifikační systém (IPMA, PMI, PRINCE2). 


Kompetence

Dle sociálního psychologa Roberta L.Katze existují tři okruhy manažerských dovedností a to jsou: technické dovednosti, které jsou důležité zejména pro nižší management,dále lidské dovednosti využitelné na všech úrovních managementu a nakonec dovednosti koncepční, které jsou využitelné zejména ve vrcholném managementu. Každá pozice vyžaduje specifický druh kompetencí. Požadovanými jsou např. kvalitní vzdělání v oboru, dobré reference od bývalých zaměstnavatelů, výborná komunikační schopnost jak směrem k zákazníkovi, tak i uvnitř firmy, dokonalý písemný i ústní projev, organizační schopnosti se zaměřením se na detail, schopnost pracovat na více problémech současně, dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky.


Profesní sdružení

project management special interest group (PMSIG) Projektoví manažeři vstupují do profesních sdružení. Jako příklad lze uvést sdružení APM, IPMA a PMI. APM (The Associacion for Project Management) - jedná se o sdružení projektových manažerů ve Velké Británii, zaměřuje se na podporu a rozvoj projektového managementu a programového managementu. Poskytuje produkty a služby včetně možnosti rozšíření kvalifikace pomocí získání certifikátu. Pořádá také různé oborové akce, vydává publikace a nabízí i on-line služby.


PMI (Project Management Institute) jedná se o americkou neziskovou organizaci, která se prezentuje jako největší světová asociace se zaměřením na projektový management. Má přibližně 200 000 členů po celém světě. Společnost poskytuje svým členům vědomosti a kompetence, které mohou využít ke zlepšení svého profesního působení.


IPMA (International Project Management Association) je federací, která spojuje 70 členských společností. Každá z těchto společností se zaměřuje na lokální projektový management. Díky své struktuře a spolupráci může poskytovat kvalitní informace na národních úrovních. Členy jsou projektoví manažeři ze všech oblastí lidské činnosti.

Zdroje

VLACH, Miroslav. Role projektového manažera. ING.MIRA VLACH: projektové řízení, informatika a marketing[online]. 2007 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.mira-vlach.cz/role-projektoveho-manazera

Project manager: job description. TARGET jobs[online]. 2012 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/278215-project-manager-job-description

Projektový manažer. Jobs.cz[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/poradna/profese/p/projektovy-manazer/

Project Manager Job Description Sample. MONSTER[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/project-manager-job-description-sample.aspx

Project Manager job description. Workable[online]. 2013 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/project-manager-job-description-sample.aspx

Manažerské dovednosti - kompetence podle Katze. MANAGEMENT MANIA[online]. 2011 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/manazerske-dovednosti

ŠMEJKAL, Pavel a Tereza JÍLKOVÁ. Pohledem projektového manažera. Projectman.cz[online]. 2016 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://pruzkum.projectman.cz/

SCHIFF, Jennifer. 7 Ways to Advance Your Project Management Career. CIO[online]. 2014 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.cio.com/article/2376883/project-manager/7-ways-to-advance-your-project-management-career.html

TAN, Gary. What’s The Career Path of A Project Manager? PROJECT-SKILLS [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://project-skills.com/whats-the-career-path-of-a-project-manager/

Getting the Right People. Hrcouncil.ca[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-job-descriptions-project-manager.cfm

About us. Apm: association for project management[online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.apm.org.uk/about-us/

Project Management Institute. PROJECT INSIGHT[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.projectinsight.net/project-management-basics/project-management-institute

About Us. PMI: Project Management Institute[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.pmi.org/about

About IPMA. IPMA: International project management association[online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.ipma.world/about/