Právní normy

Z WikiKnihovna

Právní norma je základní a nejmenší jednotkou právního řádu. Jedná se o právně závazné vyjádření jednoho určitého příkazu, zákazu nebo třeba oprávnění k úkonu. Právní předpisy se zpravidla skládají z více právních norem. Právní norma má svoji strukturu a její tvorba se řídí pravidly - měla by být obecná (stanovuje podmínky abstraktně, nikoliv pro konkrétní subjekty či situace), vynutitelná veřejnou mocí a mít stanovené atributy jako je platnost, účinnost a působnost.

Použité a doplňující zdroje

OPVK MU rgb.jpg