Peter Willett

Z WikiKnihovna

Peter Willett


willettpeter.jpg

[1]

Datum narození 20. 4. 1953
Rodinný stav ženatý, 1dítě [2]
Pracoviště University of Sheffield
Známý pro Chemoinformatika, vyhledávání dat, bibliometrie
Vzdělání MA-chemie(Oxford), MSc(Sheffield), PhD-chemie(Sheffield), DSc(Sheffield)
Ocenění Skolnik Award of the American Chemical Society (1993)
  Významný přednášející Award of the New Jersey Chapter of the American Society for Information Science (1997)
  Institute of Information Scientists (2001)
  Lynch Award of the Chemical Structure Association Trust (2002)
  American Chemical Society Award for Computers in Chemical and Pharmaceutical Research (2005)
  Patterson-Crane Award of the American Chemical Society (2010)
  Jason Farradane Award of the UK e-Information Group (2012)

 

Peter Willett (narozený 20. 4. 1953) je profesorem Informační vědy na Univerzitě v Sheffieldu, Anglie. Je především známý pro výzkum v chemoinformatice a jeho vědeckou kariéru. [3]

 

ŽIVOT

Vzdělání:

V roce 1975 získal titul MA v přírodních vědách, konkrétně v oboru chemie na Oxfordské univerzitě. Poté vystudoval knihovnictví a informační vědu na univerzitě v Sheffieldu, kde získal titul MSc v oboru informační vědy (1976). Následně v roce 1979 dokončil své doktorské studium s titulem PhD v oboru chemie a v témže roce také začal přednášet na univerzitě v Sheffieldu. V roce 1997 obdržel titul DSc v oboru informační věda.[4]

Zaměstnání:

Peter Willett vedl přednášky na Sheffieldské Univerzitě od roku 1979 a později v roce 1991 byl jmenován profesorem.[4][5]

 DÍLO

Peter Willett se výzkumným zájmem soustřeďuje primárně na vývoj nových technologiích pro řadu důležitých aplikaci v chemoinformatice, ale také přispívá pro oblasti zabývající se získáváním informací a čím dál více také bibliometrii.

Cheminformatika //cs.wikipedia.org/wiki/Chemoinformatika Bibliometrie //cs.wikipedia.org/wiki/Bibliometrie Získávání informací //cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%ADsk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_informac%C3%AD

Spousta algoritmů, které byli vytvořeny v jeho výzkumných skupinách, jsou zakotveny v softwaru pro chemoinformatiku, jenž je využíván po celém světě spolu s GOLD, GASP a GALAHAD programy pro ligand-proteinové vázání a farmakofor (abstraktní popis molekulární struktury, která je zodpovědná za interakce a rozpoznání ligandů) a jsou široce rozšiřovány na obchodních základech.

Peter Willett napsal více jak 500 článků, knih, kapitol a zpráv, které mu dosáhly 34280 citací v Google Scholar (h-index 84). [6] Byl oceněn více jak 80 výzkumnými granty a kontrakty přes hodnotu 6M£.

 

AKTIVITY

 • profesor Informační vědy na Univerzitě v Sheffieldu
 • člen REF2014 Sub-Panel for Communication, Cultural and Media Studies, Library and Information Management.
 • členem the editorial boards of Journal of Documentation and MATCH
 • členem Discipline Committee, Grievance Committee and the Appeals Committee of Senate relating to the Progress of Students.
 • členem Chemoinformatics Research Group

 

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Přínosy ve výzkumech v oblasti vyhledávání informací a především chemoinformatiky.

 

ÚSPĚCHY

 • Skolnik Award of the American Chemical Society (1993) [7].
 • Award of the New Jersey Chapter of the American Society for Information Science (1997) významný přednášející
 • Tony Kent Strix Award of the Institute of Information Scientists (2001)
 • Lynch Award of the Chemical Structure Association Trust (2002) [8].
 • American Chemical Society Award for Computers in Chemical and Pharmaceutical Research (2005) [9].
 • Patterson-Crane Award of the American Chemical Society (2010)
 • Jason Farradane Award of the UK e-Information Group (2012)
 • Included in Who’s Who in Science and Engineering (1995-) and Who’s Who (2004-)

 

PUBLIKACE

Peter Willett je autorem a spoluautorem mnoha článků, kapitol v knihách, knih a konferenčních výstupů.  

Knihy:

 • CHOWDHURY, G., J. MCLEOD, V. GILLET a P. WILLETT. Preface. Transforming Digital Worlds - 13th International Conference, iConference 2018, Proceedings [online]. 2018, 10766 LNCS, V - VI [cit. 2019-05-17]. ISBN 9783319781044 . ISSN 16113349.

 

Vybrané kapitoly v knihách:

 • WILLETT, P. Molecular similarity approaches in chemoinformatics: Early history and literature status. ACS Symposium Series [online]. 2016, 1222, 67 - 89. ISBN 9780841231412 [Add to Citavi project by ISBN] . ISSN 19475918.
 • ARIF, S.M., J.D. HOLLIDAY a P. WILLETT. Advances in Mathematical Chemistry and Applications: Revised Edition. 2016, 1, 92 - 112. DOI: 10.1016/B978-1-68108-198-4.50005-9. ISBN 9781681081977 [Add to Citavi project by ISBN] .
 • PAPADATOS, G., V.J. GILLET, P. WILLETT, C.N. LUSCOMBE, S.D. PICKETT a I.M. MCLAY. Chemoinformatics for Drug Discovery. 2013, 179 - 204. DOI: 10.1002/9781118742785.ch9. ISBN 9781118742785 [Add to Citavi project by ISBN] .

 

Peter Willet je autorem, či spoluautorem přes 500 odborných článků publikovaných v mezinárodních časopisech.

Z těch nejvíce citovaných jsou to například:

 • JONES, G., P. WILLETT, R.c. GLEN, A.r. LEACH a R. TAYLOR. Development and validation of a genetic algorithm for flexible docking. Journal of Molecular Biology [online]. 1997, 267(3), 727 - 748 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0897 . ISSN 00222836.
 • JONES, G., P. WILLETT a R.c. GLEN. Molecular recognition of receptor sites using a genetic algorithm with a description of desolvation. Journal of Molecular Biology [online]. 1995, 245(1), 43 - 53 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1016/S0022-2836(95)80037-9 . ISSN 00222836.
 • WILLETT, Peter. Recent Trends in Hierarchic Document Clustering: A Critical Review. Information Processing and Management [online]. 1988, 24(5), 577-97 [cit. 2019-05-17].
 • WILLETT, Peter. Similarity-based virtual screening using 2D fingerprints. Drug Discovery Today [online]. 2006, 11(23), 1046-1053 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1016/j.drudis.2006.10.005 . ISSN 13596446.
 • JONES, G., P. WILLETT a R.c. GLEN. A genetic algorithm for flexible molecular overlay and pharmacophore elucidation. Journal of Computer-Aided Molecular Design [online]. 1995, 9(6), 532 - 549 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1007/BF00124324 . ISSN 0920654X.

 

Z těch nejnovější jsou to například:

 • LYNSEY TAYLOR, Author a Author PETER WILLETT. Comparison of US and UK rankings of LIS journals. Aslib Journal of Information Management [online]. 2017, 69(3), 354-367 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1108/AJIM-08-2016-0136 . ISSN 20503806.
 • HALIMA EGBERONGBE, Author, Author BARBARA SEN a Author PETER WILLETT. The assessment of quality maturity levels in Nigerian university libraries. Library Review [online]. 2017, 66(6/7), 399-414 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1108/LR-06-2017-0056 . ISSN 00242535.
 • VALERIE SPEZI, Author, Author SIMON WAKELING, Author STEPHEN PINFIELD, Author JENNY FRY, Author CLAIRE CREASER a Author PETER WILLETT. €�Let the community decide”? The vision and reality of soundness-only peer review in open-access mega-journals. Journal of Documentation [online]. 2018, 74(1), 137-161 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1108/JD-06-2017-0092 . ISSN 00220418.
 • MAZALAN, L., L. SBAFFI, P. WILLETT a A. BELL. Cross-Classified Multilevel Modelling of the Effectiveness of Similarity-Based Virtual Screening. ChemMedChem [online]. 2018, 13(6), 582 - 587 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1002/cmdc.201700487 . ISSN 18607187.
 • DUESBURY, E., J. HOLLIDAY a P. WILLETT. Comparison of Maximum Common Subgraph Isomorphism Algorithms for the Alignment of 2D Chemical Structures. ChemMedChem [online]. 2018, 13(6), 588 - 598 [cit. 2019-05-17]. DOI: 10.1002/cmdc.201700482 [Add to Citavi project by DOI] . ISSN 18607187.
 

Kompletní seznam jeho publikační tvorby najdete zde [10].

 

CITACE A REFERENCE

 1. Peter Willett. In: In: Information School News [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://information-studies.blogspot.com/search/label/peter%20willett
 2. Curriculum Vitae Peter Willett. Wayback Machine [online]. [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20120227170513/http://panizzi.shef.ac.uk/cisrg/pete/petescv.html
 3. Peter Willett. In: Wikipedia. [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Willett
 4. 4,0 4,1 Prof Peter Willett - Information School - Staff - The University of Sheffield. A world-class university – a unique student experience [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.sheffield.ac.uk/is/staff/willett
 5. Peter Willett LinkedIn [online]. [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/in/peter-willett-40910348/
 6. Peter Willet - Google Scholar Citations. Google Scholar [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://scholar.google.com/citations?user=eW094IQAAAAJ&hl=en
 7. Herman Skolnik Awards - ACS Division of Chemical Information (CINF). ACS Division of Chemical Information CINF [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://acscinf.org/docs/awards/skolnik/descriptions.htm
 8. Awards and Grants Chemical - Structure Association Trust. Chemical Structure Association Trust [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://csa-trust.org/awards-and-grants/
 9. ACS Award for Computers in Chemical and Pharmaceutical Research. American Chemical Society [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/awards/national/bytopic/acs-award-for-computers-in-chemical-and-pharmaceutical-research.html
 10. Peter Willett. In: University of Sheffield website. [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.sheffield.ac.uk/is/staff/willettallpubs

 

POUŽITÉ ZDROJE