Paul Sturges

Z WikiKnihovna


Rodney Paul Sturges
Paul Sturges
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
 
  United Kingdom
  britské
Vzdělání BA.(Leicester, 1966), MA (Loughborough, 1968), PhD (Loughborough, 1986)
Pracoviště Department of Information Science Loughborough University;

Department of Information Science at the University of Pretoria

  2010 jmenován důstojníkem Řádu britského impéria / Order of the British Empire (OBE) za služby pro knihovny ve Velké Británii a v zámoří,

2011 udělena medaile IFLA za velký přínos IFLA

Známý pro přístup k informacím, soukromí a ochranu údajů a související otázky, včetně duševního vlastnictví,

propagaci svobodného přístupu k informacím a svobody projevu

Dr. Rodney Paul Sturges (*1945) je emeritním profesorem na univerzitě v Loughborough v Anglii a mimořádným profesorem na univerzitě v Pretorii v Jihoafrické republice. Zabývá se řadou otázek informační vědy, svobody slova a projevu s důrazem na rozvojový svět a informační etiku.

Přínos pro informační vědu

Paul Sturges se věnuje teorii knihovnické práce, o níž napsal několik prací a příruček a je v tomto oboru uznávaným odborníkem. Mezi jeho další celoživotní zájmy patří problematika svobodného přístupu k informacím, zde zkoumá i hodnotu přístupu k informacím od nejranějších začátků lidského poznání až po současnou společnost. Dále napsal mnoho prací na téma přístupu k informacím, soukromí a ochranu údajů a související otázky, včetně duševního vlastnictví. Je příznivcem hnutí Open Access pro svobodný přístupu k informacím všech lidí bez rozdílu.

Život

V letech 1984 - 1985 učil na Univerzitě Botswana a od té doby je stále zapojen do Spolku afrických knihovníků (African Librarianship) a řešení informačních problémů v Africe. Vedl projekt financovaný Zdroji na soukromí v prostředí digitální knihovny / Resource (now MLA) on Privacy in the Digital Library Environment v době 2000 až 2002. V ostatních letech byl členem několika organizací zaměřených na knihovnictví a přístup k informacím, které jsou všechny zmíněny v kapitole === Členství v organizacích a společnostech ===

Názor Paula Sturgese na intelektuální svobodu : "As to my commitment to intellectual freedom, I can't identify a moment when I became convinced of its importance. To me it has always been like the air that I breathe - it is there and you don't ask questions about it. I guess I cared about libraries because they let your mind wander freely, with no obvious restrictions. Maybe when I began to travel and experience different environments I started to realise some of the ways that people's intellectual freedom was limited (like no libraries or understocked libraries) and to think that it would be a good idea to try to change things a little bit. Teaching ethics and law for students of librarianship, advising the Council of Europe on policy and then Chairing FAIFE were just expressions of that original feeling."

"Pokud jde o mou oddanost intelektuální svobodě, nemohu určit okamžik, kdy jsem začal věřit v jeho důležitost. Pro mě to bylo vždy jako vzduch, který dýchám - je všude a nemusím se na něj ptát. Myslím, že jsem se staral o knihovny, protože nechají tvou mysl bloudit volně, bez zjevných omezení. Možná, že když jsem začal cestovat a zažil jsem různá prostředí, začal jsem si uvědomovat některé ze způsobů, jak je intelektuální svoboda lidí omezena (jako neexistující knihovny nebo nedostatečně zásobené knihovny) a myslet, že by byl dobrý nápad pokusit se věci trochu změnit. Výuka etiky a práva pro studenty knihovnictví, konzultace pro Radu Evropy o politice a pak Předsednictví FAIFE byly jen výrazem tohoto prvotního pocitu. "

Dílo

Jeho články jsou citovány více než 400x, ImpF 33.6 (podle [1]). Pravidelně publikuje v Emerald Group Publishing Limited. Celkem napsal více než 150 článků, zpráv a knih zabývajících se řadou otázek informační vědy, s důrazem na rozvojový svět, informační etiku a svobodný přístup k informacím. O tomto tématu napsal nejméně 30 článků v letech 1995-2010 a je příznivcem hnutí Open access. Zřejmě nejvýznamnějším dílem je jeho kniha International Encyclopedia of Information and Library Science, vydaná roku 1998 a s již vydanou druhou edicí.

Aktivity

Paul Sturges na konferenci Bobcatsss 2016

Paul Sturges je i skvělým řečníkem. Často přednáší na konferencích, z českých například studentská konference BOBCATSSS 2015 v Brně. V tom stejném roce se také zúčastnil dalších 8 konferencí v Jimmě (Etiopie), Edinburghu (UK), Sarajevu (Bosna a Herzegovina), Tokiu a Kyotu (Japonsko), Kapském Městě (Jižní Afrika), Tallinnu (Estonsko), Zadaru (Chorvatsko).

Jako další jsem zvolilakKonferenci ICIE v Pretorii, přednáška s názvem ‘What is this absence called transparency?’ v únoru roku 2007 a světově známou konferenci LIBCOM v Rusku, přednáška měla název‘Self-censorship: Why we do the censors' work for them’ a udála se v listopadu 2008.

Členství v organizacích a společnostech

Během 1997-2001 byl konzultantem v Radě Evropy pro svobodu projevu a veřejných přístupových bodů síťových informací.

V letech 2003-9 byl členem Mezinárodní federace knihovnických asociací / International Federation of Library Associations’ (IFLA) ve Výboru pro svobodný přístup k informacím a svobodu projevu / Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE).

Byl také členem poroty Nadace pro přístup k učení (Access to Learning Award (ATLA)) v letech 2011, 2012 a 2013.

Konzultant pro INASP (International Network for Access to Scientific Publications) 2013-2015


Aktuální činnost a aktivity

V současné době je příznivcem CILIP, Chartered Institute for Library and Information Proffessionals. http://www.cilip.org.uk [2] Stále se také věnuje problematice knihovnictví a informační vědy v Africe, což činí již od roku 1984.

Úspěchy a ocenění

V roce 2010 byl jmenován důstojníkem Řádu britského impéria / Order of the British Empire (OBE) za služby pro knihovny ve Velké Británii a v zámoří. O této ceně sám Paul Sturges pronesl: "Toto ocenění pro mě hodně znamená, protože citace říká:"Služby pro knihovny v Británii a v zámoří". Zmínka o zámořských službách je krásná známka uznání, že je důležité, pokusit se něco dát světu mimo svou vlastní zemi. Snažil jsem se přispět ke knihovnictví po celém světě, zejména prostřednictvím IFLA. Svým způsobem toti ocenění je potvrzením o veškeré práci, kterou lidé z IFLA přináší do zlepšení knihovnictví na celém světě - cena pro jednoho z nás je oceněním pro všechny, protože nikdo z nás nemůže dosáhnout mnoho pouze sám. "

"The award means a lot to me because the citation says 'Services to libraries in Britain and overseas'. The mention of overseas service is a wonderful recognition that it's important to try to give something to the world outside your own country. I've tried to give something to librarianship throughout the world, mainly through IFLA. In a way the award is an endorsement of all the work that IFLA people put into the improvement of librarianship worldwide - an award to one of us has to be an award to all of us, because none of us can achieve much by ourselves."

O rok později mu byla udělena medaile IFLA za velký přínos IFLA, mezinárodní vedení a prosazování základních hodnot IFLA, tedy svobodného přístupu k informacím a svobodného vyjadřování.[3]

Publikace

Články

 • ‘Freedom of Information, Personal Privacy and the Librarian’. In: Proceedings of SCECSAL Xl, Blantyre, Malawi July 1994. Malawi Library Association, 1995.pp. 18-34.
 • 'Ethical implications of computer technology for librarians’, with C. Pritchett and B. Scully, ETHICOMP95: An International Conference on the Ethical Issues of Using Information Technology: Proceedings, De Montfort University, Leicester, 28‑30 March 1995, 1995, Vol 2.
 • ‘The librarian and some ethical implications of electronic information provision’. Informationsspezialisten Zwischen Technik und Gesellschaftlicher Verantwortung, FH Stuttgart HBI, Stuttgart, 4‑5 December 1995, 1995, pp. 125‑134.
 • 'The chain of information provision in the villages of Malawi', with G. Chimseu, International Information and Library Review, 28, (1996), pp. 135 156.
 • ‘Legal Issues for Electronic Information Providers’. Vine 102, (Mar. 1996) pp. 49­-52.
 • ‘A skeptical review of the library and technology transfer’. In: J. Watkins and P. Connolly eds., The role of libraries in economic development. Papers from the conference held in Ljubljana, Apr. 1997, IFLA Office for UAP, 1997, pp. 147-152.
 • ‘Social intelligence for developing countries: the role of grey literature’. In: Perspectives on the design and transfer of scientific and technical information: Third International Conference on Grey Literature, Luxembourg, Nov. 1997, pp. 31-45.
 • The political economy of information: Malawi under Kamuzu Banda, 1964-1994?. International Information and Library Review, 30, (1998), pp185-201.
 • STURGES, Paul. The Internet and Academic freedom: Implications for the University Library. E-LIS: E-prints in Library and Information Science [online]. 1999, , 113-126 [cit. 2016-04-24]. ISSN 1386-6710. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/9767/1/8psab015.pdf
 • ‘Freedom of expression and communication: the challenge of network public access points’. In: Twenty-First Century Information Society: the Role of Library Associations. Proceedings of a Conference organised by the Open Society Institute in collaboration with the Council of Europe, Budapest, 10-13 May 1998. Open Society Institute, 1999, pp.66-74.
 • ‘Freedom of expression and public access to networks: the Council of Europe study and Draft Charter’. FID Review, 1, 1 (1999), pp.42-48.
 • ‘The Internet and the academic library: some problematic aspects’. Knjiznicarstvo, 3, 1-2 (1999), pp.4-31
 • 'Records management in Africa: three case studies and a proposal'. In: J. Chisenga et al eds. Information 2000: a vision for the SCECSAL region. Papers presented at the 14th Standing Conference of Eastern, Central and Southern African Librarians (SCECSAL 2000) 10-15 April, 2000, Windhoek, Namibia. Windhoek: Namibia Information Workers Association, 2000, pp.218-228.
 • ‘Secrets, sex and software piracy: the future of access to Internet content’. In: Access 2000: intellectual property vs. the right to knowledge? Proceedings of the 8th International BOBCATSSS Symposium on Library and Information Science, Jagiellonian University, Krakow, Poland, January 24-26 2000. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, 2000, pp.279-292.
 • ‘Freedom of expression and communications networks’. In: M. Kocojowa ed. Users of Electronic Information, Krakow, 7-8 June 1999. Krakow: Jagiellonian University Press, 2000.
 • ‘The Council of Europe, freedom of expression and public access to networked information’. In: Internet and Society: collection of materials of the International Conference, July 27-28, 2000, Yerevan, Armenia. Yerevan: 2000. Pp.3-14.
 • ‘The Internet and academic freedom: implications for the university library’. In: Academic Libraries as Centres of Education and Research for the Third Millennium. Proceedings of the Eighth Panhellenic Conference of Academic Librarians, Rhodes, 20-22 Oct. 1999. Rhodes: 2000, pp.113-126.
 • 'The Council of Europe, freedom of expression and public access to networked information'. IFLA Journal, 26, 4 (2000), pp.280-283.
 • loboda izrazavanja I javni pristup mrezama' Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 43, 3 (2000) pp.7-19.
 • 'The poverty of librarianship: an historical critique of public librarianship in Anglophone Africa.' Libri 51, 1 (2001) pp.38-48.
 • Public access and freedom of expression in networked information: guidelines for a European cultural policy. Council of Europe Publishing, 2001. ISBN 92-871-4651-9. 45p.
 • ‘Privacy in the digital library’. In: Bynum, T.W. et al. eds. Social and ethical impacts of information and communication technologies. Proceedings of the Fifth ETHICOMP Conference, Gdansk, 18-20 June 2001. Gdansk: Ethicomp, 2001, pp.325-335.
 • ‘Internet, freedom of expression and public access points'. In: Firsov, V.R. et al. eds. Tsenzura v Rossii St. Petersburg, National Library of Russia, 2001, pp.230-251.
 • ‘The library and freedom of information: agent or icon?’ Alexandria 13, 1 (2001) pp.3-16.
 • ‘User privacy in the digital library environment: a matter of concern for information professionals’. With Vincent Teng and Ursula Iliffe, Library Management 22, 8/9 [2001] pp.364-370.
 • 'The Council of Europe Guidelines’. Multimedia Information Technology 27, 2 (2001) pp.144-147.
 • 'Doing the right thing: professional ethics for information workers in Britain?, In: Vaagan, R.W. ed. The ethics of librarianship: an international survey. IFLA Publication 101, Munich: K.G. Saur, 2002, ISBN 3-598-21831-1, pp302-322.
 • ‘The first rule of netiquette and the librarian’. In: Badovinac, B. et al eds. Human beings and information specialists. Proceedings of 10th International BOBCATSSS Symposium on Library and Information Science, Portoroz, Slovenia, Jan 28-30, 2002. Ljubljana, Faculty of Arts, 2002, pp.26-34.
 • ‘Remember the human: the first rule of netiquette, librarians and the Internet’. Online Information Review 26, 3, [2002] pp.209-216.
 • ‘Doing the right thing: professional ethics for information workers in Britain’. In: Vaagan, R.W. ed. The ethics of librarianship: an international survey. IFLA Publication 101. Munich: K.G. Saur, 2002, pp.302-322. Reprinted in New Library World 104, 1186 (2003) pp94-102.
 • ‘Preserving a secret garden for the mind: the ethics of user privacy in the digital library’ with Ursula Iliffe. In: Rockenbach, B. and Mendina, T. eds. Ethics and electronic information: a festschrift for Stephen Almagno. Jefferson, NC: McFarland, 2003, pp.74-81.
 • ‘Freedom of information, journalism and libraries’. In: Salonharju, I.ed. Kirja tietoverkkojen maailmassa. [A festschrift for Kai Ekholm]. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 2003.
 • ‘User privacy in the digital library environment: an investigation of policies and preparedness’. With Eric Davies et al. Library Management 24, 1/2 (2003) pp.44-50.
 • ‘The archaeologist undeceived: selecting quality archaeological information from the Internet’. With Anne Griffin. Informing Science Journal, 6 [2003].
 • ‘Why should we worry about privacy?’. CILIP Update, 2, I (2003) pp.46-47.
 • Information in the national liberation struggle: developing a model?, Journal of Documentation 60, 4 (2004) pp.428-448.
 • ‘Corruption, transparency and a role for ICT?’. International Journal of Information Ethics, 2 [2004].
 • ‘Demons, disease and the library in Africa’. Focus on International Library and Information Work 35, 3 (2004) pp.100-109.
 • Information in the National liberation Struggle: modelling the case of Namibia?. With M. Katjihingua and K. Mchombu. Journal of Documentation 61, 6 (2005) pp.735-750.
 • ‘FAIFE and the ethics of professional information in cyberspace’. In: M. Kocojowa ed. Professional Information on the Internet. Krakow: Jagiellonian University Press, 2005, pp. 35-43.
 • ‘Understanding cultures, and IFLA’s Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) core activity’. Journal of Documentation 61, 2 (2005) pp.296-505.
 • ‘Access, literacy and relevance: a recipe for effective African libraries’. Free State Libraries (July-Sept 2005) pp.7-10.
 • ‘Is privacy dead?’. CILIP Update 4, 11 (2005) p.16.
 • Information services and the irrational?. With P. Gooch. Information Development 22, 1 (2006) pp.26-31.
 • ‘Why intellectual freedom matters’, In: Information, Innovation, Responsibility: Information Professional in the Network society. Proceedings of the 14th BOBCATSSS Symposium, 30th Jan. – 1st Feb. 2006. Tallinn, Estonia. Tallinn: Department of Information Studies, 2006, pp431-439.
 • 'Why intellectual freedom matters’, CABPEMEHA Biblioteka 23 [2006], pp.8-13.
 • ‘It’s not cricket: laws of the game or guidance in ethical reflection for information professionals in Western Europe’. In: Firsov, V. ed. Modern problems of library and information ethics. St. Petersburg: Russian Library Association, 2006, pp.96-105.
 • ‘IFLA’s FAIFE – Freedom of Access to Information and Freedom of Expression Core Activity’, Information Development 22 [2006] pp.162-3.
 • ‘Limits to freedom of expression? Considerations arising from the Danish cartoons affair’, IFLA Journal 32 [2006] pp.181-188.
 • ‘Freedom of access to information: A paradigm for the information professions’. Chapter commissioned for a book that was not published.
 • ‘An access based information research agenda for Africa: Developed in the crude English style.’ Delivered at Prolissa Conference, Pretoria, November 2006.
 • Using ICT to help the poor access public services: an action research programme?. With G. Sharma. Information Development, 23, 1 [2007] pp.15-23
 • ‘Corruption, transparency and a role for libraries’. In: Belan-Simic, A. and Sapro-Ficovic, M. eds. Library Professional Ethics and Civil Society Ethical Norms. Zagreb: Croatian Library Association, 2007. pp.182-192.
 • ‘Making use of ICT to facilitate poor people's access public services: an action research programme’. With G. Sharma. Information Development, 23, 1 [2007] pp.15-23
 • ‘FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) Un departamento activo de la IFLA’. Educacion y Biblioteca 159 [2007] pp.89-91.
 • ‘Warum geistige Freiheit so wichtig ist’. BuB Forum Bibliotek und Information, 7/8 [2007] pp.527-531.
 • ‘Access as an ethical practical and practical principle for librarianship’. Published in Italian as ‘L’accesso come principio etico e pratico per la biblioteconomia’. Bibliotime, 10 [2007]
 • ‘From fighting censorship to promoting transparency’. In: Prochnicka, M. and Korycinska-Huras, A. Eds. Between Past and Future: Book, Library, Information Science – Social Functions over the Centuries. Krakow: Jagellonian University Press, 2007. Pp. 185-194.
 • ‘Finding the grey in the blue: transparency and disclosure in policing.’ . With Louise Cooke. The Grey Journal, 4(1), 2008, pp.21-28.
 • ‘Intellectual Freedom and the science of climate change’. Published in Swedish as ‘Intellektuell frihet och vetenskapen om klimatforandring.’ BIS, 2, 2008, pp.24-27.
 • ‘Save police time, beat yourself up: the problem of self-censorship.’ In: Hauke, P. Ed. Providing Access to Information for Everyone. Bad Honnef, Germany: Bock und Herchen, 2008. pp.256-265.
 • ‘IFLA’s new Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption Manifesto: background and rationale.’ IFLA Journal, 34(4) 2008, pp.369-370, 383-384
 • ‘Libraries and Intellectual Freedom’. In Sitek, B. et al, eds. Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The rights to knowledge and information in a heterogenic society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. pp. 4-12.
 • ‘Police and media relations in an era of freedom of information’. With Louise Cooke. Policing and Society, 19(4), 2009, 406-424.
 • ‘Stimulating IFLA’s Ethical Conscience: FAIFE 2003-9’. IFLA Journal, 35(2), 2009, pp.117-122.
 • ‘Why is poo brown?’ Public Library Journal, 24(4) 2009, 15-18.
 • ‘Information Ethics in the Twenty First Century’. Australian Academic & Research Libraries, 40(4), 2009 pp.241-251
 • STURGES, Paul. Comedy as freedom of expression. In: Journal of Documentation [online]. 2010, 66(2), s. 279-293 [cit. 2016-04-24]. DOI: 10.1108/00220411011023661. ISSN 0022-0418. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00220411011023661
 • Sturges, P. and Gastinger A. The information literate brain. In: Kurbanoglu, S. et al eds. Worldwide commonalities and challenges in Information Literacy Research and Practice: ECIL Conference Proceedings. Springer International Publishing, 2013, pp. 31-40.
 • Donations to libraries: a problem in International Cooperation’. In: S. Chakraborty and A. K. Das eds. Collaboration in International and Comparative Librarianship. Hershey, PA: Information Science Reference, 2014. pp17-27
 • ‘Research data sharing: developing a stakeholder-driven model for journal policies’. With M. Bamkin, J. Anders, B. Hubbard, A. Hussain, and M. Healey. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), in publication, 2014.
 • Sturges, P. and Gastinger, A. Libraries, donations and freedom of expression: the case of Scientology. Journal of Librarianship and Information Science, 46(1), 2014, pp.32-40
 • STURGES, Paul. IFLA Journal Online: Limits to freedom of expression? The problem of blasphemy [online]. In: . 2015 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://ifl.sagepub.com/content/41/2/112.full
 • STURGES, Paul. Rich and Varied Ethical Standards: Freedom of Expression as a universal value in a world of many cultures [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.up.ac.za/media/shared/609/ZP_Files/Conferences/ICIL2016/pretoria-2016_sturges.zp81232.pdf

  Knihy

 • BLAUG, Mark. Who's who in economics: a biographical dictionary of major economists, 1700-1986. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986. ISBN 02-620-2256-7.
 • STURGES, R a Richard NEILL. The quiet struggle: libraries and information for Africa. New York: Mansell, 1990. ISBN 07-201-2019-5.
 • STURGES, R. Review of British Library Research and Development Department research on humanities information. Chicago, Ill.: Distributed in the USA by the American Library Association, 1990. ISBN 07-123-3237-5.
 • EVANS, Margaret Kinnell a R STURGES. Continuity and innovation in the public library: the development of a social institution. London: Library Association Pub., 1996. ISBN 18-560-4134-4.
 • STURGES, R a Richard NEILL. The quiet struggle: information and libraries for the people of Africa. 2nd ed. Washington [D.C.]: Mansell, c1998. ISBN 07-201-2293-7.
 • GENERAL EDITOR, Maurice Line a Graham Mackenzie EDITORS. Librarianship and information work worldwide, 1999. 8th ed. London: Bowker-Saur, 1999. ISBN 978-185-7392-975.
 • GENERAL EDITOR, Maurice Line; editors. Librarianship and information work worldwide 2000. London: Bowker-Saur, 2000. ISBN 978-185-7392-630.
 • STURGES, R. Public internet access in libraries and information services. London: Facet Pub., 2002. ISBN 18-560-4425-4.
 • STURGES, P., FEATHER, J. International encyclopedia of information and library science. Second edition. S.l: Routledge, 2013. ISBN 978-041-5862-905.
 • EDITED BY PAUL STURGES AND DIANA ROSENBERG WITH THE EDITORIAL ASSISTANCE OF CLAIRE STURGES. Disaster and after: the practicalities of information service in times of war and other catastrophes ; proceedings of an international conference sponsored by IGLA (The International Group of the Library Association), 4-6 September 1998, University of Bristol. London: Taylor Graham, 1999. ISBN 09-475-6877-8.

  Citace

  1. researchgate.net
  2. School of Business and Economics: School staff [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/staff/profiles/sturgespaul/sturges-paul.html
  3. European Conference on Information Literacy (ECIL 2013): Invited Speakers [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://ecil2013.ilconf.org/invited-speakers/


  Fotografie

  Dr. Paul Sturges discusses "Murder, Sex and Magic". In: Simmons College: School of Library and Information Science [online]. Boston, 2015 [cit. 2016-05-21]. Dostupné z: http://www.simmons.edu/~/media/Simmons/Academics/SLIS/SLIS-News/Paul-Sturges-540x463.ashx?h=317&la=en&mw=370&w=370

  BOBCATSSS 2016: Paul Sturges [online]. In: . [cit. 2016-05-21]. Dostupné z: http://bobcatsss2016.com/wp-content/uploads/2016/01/Sturges-bcs2016.jpg


  Zdroje

  School of Business and Economics: School staff [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/staff/profiles/sturgespaul/sturges-paul.html

  Paul Sturges [online]. [cit. 2016-19-05]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Paul_Sturges

  BOBCATSSS 2016: Paul Sturges [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://bobcatsss2016.com/keynote/paul-sturges/

  University of Pretoria: News : Professor Paul Sturges visits the University of Pretoria [online]. 2010 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.up.ac.za/en/information-science/news/post_1696922-professor-paul-sturges-visits-the-university-of-pretoria

  Simmons College: Dr. Paul Sturges discusses "Murder, Sex and Magic" [online]. 2015 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.simmons.edu/news/school-of-library-and-information-science/2015/may/paul-sturges

  University of Pretoria: Staff [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://archivedpublicwebsite.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=7063

  STASSELOVÁ, Silvia. Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov. In: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2013 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://ikaros.cz/eticky-kodex-ifla-pre-knihovnikov-a-informacnych-pracovnikov

  ČERNOHLÁVKOVÁ, Petra a Kateřina NEKOLOVÁ. Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu. In: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://ikaros.cz/zprava-z-konference-bobcatsss-2016-v-lyonu

  BOBCATSSS 2015 Newsletter: Conference Program [online]. [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.bobcatsss2015.com/wp/program/

  STURGES, Paul. University of Zadar Summer School 2012: The Brain and e-Information: Lessons from Popular Neuroscience. In: Loughborough University [online]. 2012 [cit. 2016-04-24].

  Former FAIFE Chair Paul Sturges receives OBE Award. IFLA.ORG [online]. 2010 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.ifla.org/news/former-faife-chair-paul-sturges-receives-obe-award

  Publications on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression. IFLA.ORG [online]. 2015 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://www.ifla.org/node/2504

  Sturges, R. P. (Rodney Paul) socialarchive.iath.virginia.edu [online]. 2016 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://socialarchive.iath.virginia.edu/ark:/99166/w6bc8g2f