Paul G. Zurkowski

Z WikiKnihovna
Paul G. Zurkowski
Paul G. Zurkowski
 
Palmyra, Wisconsin, USA
Datum a
místo úmrtí

 
  Ženatý s Peggy Becker, má 6 dětí a 11 vnoučat
  Beltsville, Maryland
  Americké
Vzdělání Univiversity of Wisconsin, Whitewater University of Wisconsin Law School
Pracoviště Zakladatel a ředitel obchodní asociace v Bestville, zakladatel katolického obchodního sdruženi (CNB-MC) a ředitel Zurkowski Enterprises
 
Známý pro První definici informačně gramotného jedince


Paul G. Zurkowski je významnou osobností informační vědy, konkrétněji oboru informačního průmyslu. Kde se stal významným hlavně díky první definici termínu „informační gramotnost“. Svým významem také přispívá do katolické komunity v Montgomery ve státě Alabama, pro publikaci a zefektivnění distribuce farních novin Our Parish Times. Mezi jeho další zásluhy patří i založení obchodního sdružení s názvem The Catholic Business Network of Montgomery Country (CBN-MC), pro podporu katolických základních a středních škol.[1]


Život

Paul G. Zurkowski se narodil roku 1932 ve městě Palmyra ve Wisconsinu v USA. Již v 17 letech začal podnikat, a to formou výroby tištěného průvodce pro nakupující. Umístění reklamy do tohoto průvodce mu zajistilo slušný finanční zisk, jelikož průvodce vycházel pravidelně každé dva týdny a to nákladech 4000 kopií. Ve Wisconsinu vystudoval také vysokou školu právnickou, kde se během studia zaměřoval především na duševní vlastnictví a autorská práva. Roku 1957 školu úspěšně ukončil promocí. Během svého života také musel nastoupit na povinnou službu u armády. Zde nejprve sloužil u jednotky vojenské zpravodajské služby v oblasti Wisconsinu a poté zastával pozici PJA (profesionální právní podpora velitelům armády), za což byl vyznamenán medailí. Poté co opustil armádu, byl zaměstnán u kongresmena Kastenmeiera, který patřil k odpůrcům války ve Vietnamu. Zde se zabýval běžnými veřejnými případy, například uzavřením základny v Truax. Díky Kastenmeierovi, který byl členem subkomise na kontrolu a úpravu autorských práv, získal Paul Zurkowski kontakty. Právě ty mu později pomohly k účasti na listopadovém setkání této komise v roce 1986, z kterého vzešla Asociace Informačního Průmyslu, jejímž prvním členem byl vybrán díky zájmům a aktivitám právě Paul G. Zurkowski. Mimo jiné se také věnoval tvorbě a publikaci farních novin v Montgomery “Our Parish Times”, čímž umožnil vzniku obchodního sdružení s názvem „The Catholic Business Network of Montgomery Country“ (CBN-MC).[2]

Aktivity a členství v organizacích

Paul G. Zurkowski během svého života stál jak u založení, tak i chodu mnoha organizací. Jednalo se jak o organizace komerčního charakteru, ze kterých měl finanční zisk, tak i organizace, díky kterým bylo financováno mnoho projektů.

IIA (Information Industry Association)

Tato společnost vznikla roku 1968. Začátkem tohoto roku Asociace Informačního Průmyslu sjednotila společnosti a firmy soustřeďující se na informační služby. Tyto společnosti se za 20 let existence rozrostly z původních dvanácti zakládajících společností na dalších 900 jiných organizací. Asociace Informačního Průmyslu položila základní kameny nejen internetové revoluci, ale také mnohým dnes již předním ziskovým poskytovatelům internetových služeb. Paul G. Zurkowski má na tom všem velké zásluhy, díky čemuž se stal členem síně slávy Asociace Informačního Průmyslu.[3]

Our Parish Times

Zprvu publikoval Zurkowski ve farních novinách v Kensingtonu. Po této zkušenosti se intenzivně věnoval jak publikaci, tvorbě, tak i distribuci farních novin v Montgomery s názvem “Our Parish Times”. Ve spolupráci s pracovníky farnosti vybudoval systém pro distribuci 20 000 kopií na 20 farností. Za dobu pěti let si noviny Our Parish Times stihly vybudovat silnou podporu místní komunity věřících. Během 18 let své existence si farní noviny oblíbilo až 200 000 čtenářů na farnostech v kraji.[3]

The Catholic Business Network of Montgomery Country (CBN-MC)

Jako vydavatel farních novin Our Parish Times pořádal a organizoval Paul G. Zurkowski obědová obchodní setkání, kde se scházela skupina lidí na podporu podnikání mezi katolíky. Tu zprvu navštěvovalo pár lidí a skupina byla pojmenována Katolická Obchodní Aliance. Během pár měsíců se skupina rozrostla až na 40 až 50 místních podnikatelů. Díky jejich velkému nadšení pro věc, bylo možné založení obchodního sdružení s názvem The Catholic Business Network of Montgomery Country (CBN-MC). V roce 1992 úspěšně proběhla první akce organizována Paulem G. Zurkowskim na získání peněz na podporu katolických škol v Montgomery. Od roku 1996 pracoval jako odpovědný správce za provoz a růst organizace CBN-MC. Za jeho velké zásluhy pro organizaci od roku 2003 představenstvo každoročně uděluje ceny Paul G. Zurkowski Founders Award. Tato cena je určena pro člena, který projevuje stejnou vášeň a zapálení pro CBN-MC, jako právě Paul G. Zukrowski. Tuto cenu naposled získal v roce 2013 Michael Murray. CBN-MC dnes vede projekt na poskytování národní podpory místního podnikání na katolických základních a středních školách.[3]

Význam pro informační vědu

Samotný pojem informační gramotnost se objevuje až v 70. letech 20. století. Paul G. Zurkowski patří k jedním z prvních odborníků zabývajících se tímto problémem. Více o informační gramotnosti se dozvíte z následujícího článku: Informační gramotnost. Definice Paula G. Zurkowského popisuje informačně gramotné jedince jako: „připravené používat informační zdroje při práci a kteří se při řešení problému naučili využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje.“[4] Definice informační gramotnosti byla během doby mnohokrát upravována, ale právě Zurkowski ji definoval poprvé a to roku 1974. Dnes je všeobecně uznávanou definicí informační gramotnosti přijata verze ze zprávy dokumentu ALA Presidential Committee on Information Literacy, která se problematikou informační gramotnosti zabývala více do hloubky. Podle této definice "K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu."[5] Více o historii definice informační gramotnosti se dozvíte v následujícím článku: Historie chápání pojmu informační gramotnost

Publikace

 • 1975 - Photocopying and copyright technology confronts law, IEEE Transactions on Professional Communication PC-18: (3) p. 224-228[6]
 • 1977 - Approaching economic enviroment, IEEE Transactions on Professional Communication PC-20: (2) p. 54-55[7]
 • 1979 - Information and the economy, Library Journal 9/15/1979, Vol. 104 Issue 16, p1800[8]
 • 1981 - The Library Context & The Information Context: Bridging The Theoretical Gap, Library Journal 7/1/1981, Vol. 106 Issue 13, p1381[9]
 • 1983 - The Commercial Information Capability in the United States: Manufacturers, Distributors, Retailers and the TechnologiesInformation, Science in Action: System Design[10]
 • 1984 - Integrating America's infostructure, Journal of the American Society for Information Science Volume 35, Issue 3 Pages: 170-178[11]
 • 1987 - The impact of new information on old publishing, Book Research Quarterly[12]
 • 2013 - Information Literacy Is Dead… Long Live Information Literacy, Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice[13]
 • 1974 - The information service environment relationships and priorities (kniha)

Citace a odkazy na použité zdroje

 1. Ahead of the curve: information literacy & the Independent Information Professional. In: Association of independent information professionals [online]. 2008, 04.04.2008 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: <http://aiip.org/discover/conference/keynote-plenary-sessions>.
 2. Keynotes. In: European Conference on Information Literacy (ECIL) [online]. 2013 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: <http://www.ecil2013.org/index.php/page,72,keynotes>.
 3. 3,0 3,1 3,2 Paul G. Zurkowski. LiknedIn [online]. 2009 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: <https://www.linkedin.com/profile/view?authType=name&goback=%2Esea_*1_*1_*1_Paul+G*3+Zurkowski_*1_*1_*1_*1_*1&id=144521&authToken=jsNn>.
 4. LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost - náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 13.05.2014]. Dostupné z: <http://www.ikaros.cz/node/1024>.ISSN 1212-5075.
 5. Jak rozumíme informační gramotnosti. In: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2013, 27. 5. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: <http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html>.
 6. ZURKOWSKI, Paul G. Photocopying and copyright technology confronts law. IEEE Transactions on Professional Communication [online]. 1979, č. 18, s. 224-228 [cit. 2014-05-15]. DOI: 0361-1434. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6591195>.
 7. ZURKOWSKI, Paul G. The approaching economic environment. Professional Communication, IEEE Transactions on [online]. 1977, č. 20, s. 54-55 [cit. 2014-05-15]. DOI: 0361-1434. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6592322>.
 8. ZURKOWSKI, Paul G. Information and the economy. Library Journal [online]. 1979, č. 104 [cit. 2014-05-15]. DOI: 0363-0277. Dostupné z: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0d9fb45a-a1b5-439f-baa7-8cb9085bad6a%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4113>.
 9. ZURKOWSKI, Paul. The Library Context & The Information Context: Bridging The Theoretical Gap. Library Journal [online]. 1981, vol. 106, issue 13, s. 1381 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=f0378b46-f27c-4d6c-97d0-43e87469a8e6%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4108>.
 10. The Commercial Information Capability in the United States: Manufacturers, Distributors, Retailers and the Technologies. ZURKOWSKI, Paul G. Information Science in Action: System Design. 1983. ISBN 9401080569.
 11. ZURKOWSKI, Paul. Integrating America's Infostructure. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1984, vol. 35, issue 3, s. 170-178 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3cec43d5-c95c-43b7-b893-a7b802968984%40sessionmgr4004&vid=2&hid=4108>.
 12. ZURKOWSKI, Paul G. The impact of new information on old publishing. Book Research Quarterly [online]. 1987 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: <http://link.springer.com/article/10.1007/BF02683611>.
 13. ZURKOWSKI, Paul G. Information Literacy Is Dead… Long Live Information Literacy. Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: <http://download.springer.com/static/pdf/500/bok%253A978-3-319-03919-0.pdf?auth66=1400346972_4ed0c3131bdd6b64f8c6f90a72ef5174&ext=.pdf>.