Pamela J. McKenzie

Z WikiKnihovna

JMÉNO

Pamela J McKenzie, ale dohledatelná také pod "Pam McKenzie"

ŽIVOT

V současnosti pracuje na kanadské Univerzitě - University of Western Ontario a to na fakultě informačních a mediálních studií ( Faculty of Information and Media Studies). Na škole působí na pozici proděkanky. Kromě administrativní funkce na fakultě i vyučuje. V poslední době vedla kurzy Výzkumné metody a statistika (9004 Research methods and statistics) a Vedení a práce v informačních společnostech (9005 Managing and Working in Information Organizations). Dříve učila kurzy Základy knihovnictví a informační vědy (9001 Foundations of library and information science) a Informační zdroje a služby (9003 Information Sources and Services). V postgraduálním studiu vedla kurz Pokročilých výzkumných metod a vědomostních cvičení ve školských a profesních komunitách (Advanced Research Methods and Knowledge Practices in Scholarly and Professional Communities). Mimo jiné se věnuje i výzkumu a v současnosti má dva aktivní projekty. Studii každodenního zaznamenávání (jak lidé udržují přehled o věcech ve svých životech) a studie study of doctoral supervision in interdisciplinary environments.


AKTIVITY

Vyučuje na Fakultě informačních a mediálních studiích na University of Western Ontario v Londýně (Ontario, Kanada)

Náplň výuky:

- výzkumné metody a statistiky

- správa a práce v informačních organizacích

- základy knihovnictví a informační vědy

- informační zdroje a služby

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Největší měrou je přínos pro informační vědu a knihovnictví díky Pameliným kurzům, které pořádá pro studenty.

Kurzy a projekty

- Metody výzkumu a statistik

- Pohledy na knihovnické a informační vědy

- Pokročilé výzkumné metody

- Analýza bariér u dětí od 7 do 11 let při používání veřejných knihoven

Její činnost přispívá k rozvoji další generaci knihovníků a informatiků.

OKRUHY PŮSOBENÍ

- Knihovnictví a informační vědy

- Mediální studia

- Genderová studia a feministické výzkumy

- Zdravotnická informatika

- Všeobecné vzdělávání

PROVEDENÉ VÝZKUMY

- Studie doktorského dohledu v interdisciplinárním prostředí

- Studie každodenního vedení záznamů: Jak lidé "sledují" věci ve svém životě

PUBLIKOVÁNÍ

Nejvíce odborných článků Pamely McKenzie vyšlo v rámci univerzitního časopisu. Dále její práce můžeme najít například v Canadian Journal of Information and Library Science, Public Library Quarterly, Journal of Documentation, nebo Canadian children's literature.

CITACE

EXTERNÍ ZDROJE

Oficiální profil na stránkách University of Western Ontario Stránky spravované Pamelou J. McKenzie