Pamela J. McKenzie: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 63: Řádek 63:
  
 
Nejvíce odborných článků Pamely McKenzie vyšlo v rámci univerzitního časopisu. Dále její práce můžeme najít například v ''Canadian Journal of Information and Library Science'', ''Public Library Quarterly'', ''Journal of Documentation'', nebo ''Canadian children's literature''.
 
Nejvíce odborných článků Pamely McKenzie vyšlo v rámci univerzitního časopisu. Dále její práce můžeme najít například v ''Canadian Journal of Information and Library Science'', ''Public Library Quarterly'', ''Journal of Documentation'', nebo ''Canadian children's literature''.
 +
 +
 +
== VÝZNAMNÉ ČLÁNKY ==
 +
 +
2003 -  User perspectives on staff cooperation during the reference transaction.
 +
 +
2007 - Editors' introduction. Special issue on discursive approaches to information seeking in context.
 +
 +
2009 - Informing Choice: The Organization of Institutional Interaction in Clinical Midwifery Care
 +
 +
 +
2010 - Informing Relationships: Small Talk, Informing and Relationship Building in Midwife-woman Interaction
 +
 +
 +
2013 - Global Mobility Handbook (2010, 2011, 2013)
 +
  
 
== CITACE ==
 
== CITACE ==
 +
  
 
== EXTERNÍ ZDROJE ==
 
== EXTERNÍ ZDROJE ==

Verze z 19. 5. 2017, 11:13

Pamela J. McKenzie

JMÉNO

Pamela J McKenzie, ale dohledatelná také pod "Pam McKenzie"

ŽIVOT

V současnosti pracuje na kanadské Univerzitě - University of Western Ontario a to na fakultě informačních a mediálních studií ( Faculty of Information and Media Studies). Na škole působí na pozici proděkanky. Kromě administrativní funkce na fakultě i vyučuje. V poslední době vedla kurzy Výzkumné metody a statistika (9004 Research methods and statistics) a Vedení a práce v informačních společnostech (9005 Managing and Working in Information Organizations). Dříve učila kurzy Základy knihovnictví a informační vědy (9001 Foundations of library and information science) a Informační zdroje a služby (9003 Information Sources and Services). V postgraduálním studiu vedla kurz Pokročilých výzkumných metod a vědomostních cvičení ve školských a profesních komunitách (Advanced Research Methods and Knowledge Practices in Scholarly and Professional Communities). Mimo jiné se věnuje i výzkumu a v současnosti má dva aktivní projekty. Studii každodenního zaznamenávání (jak lidé udržují přehled o věcech ve svých životech) a studie study of doctoral supervision in interdisciplinary environments.


AKTIVITY

Vyučuje na Fakultě informačních a mediálních studiích na University of Western Ontario v Londýně (Ontario, Kanada)

Náplň výuky:

- výzkumné metody a statistiky

- správa a práce v informačních organizacích

- základy knihovnictví a informační vědy

- informační zdroje a služby

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Největší měrou je přínos pro informační vědu a knihovnictví díky Pameliným kurzům, které pořádá pro studenty.

Kurzy a projekty

- Metody výzkumu a statistik

- Pohledy na knihovnické a informační vědy

- Pokročilé výzkumné metody

- Analýza bariér u dětí od 7 do 11 let při používání veřejných knihoven

Její činnost přispívá k rozvoji další generaci knihovníků a informatiků.

OKRUHY PŮSOBENÍ

- Knihovnictví a informační vědy

- Mediální studia

- Genderová studia a feministické výzkumy

- Zdravotnická informatika

- Všeobecné vzdělávání

PROVEDENÉ VÝZKUMY

- Studie doktorského dohledu v interdisciplinárním prostředí

- Studie každodenního vedení záznamů: Jak lidé "sledují" věci ve svém životě

PUBLIKOVÁNÍ

Nejvíce odborných článků Pamely McKenzie vyšlo v rámci univerzitního časopisu. Dále její práce můžeme najít například v Canadian Journal of Information and Library Science, Public Library Quarterly, Journal of Documentation, nebo Canadian children's literature.


VÝZNAMNÉ ČLÁNKY

2003 - User perspectives on staff cooperation during the reference transaction.

2007 - Editors' introduction. Special issue on discursive approaches to information seeking in context.

2009 - Informing Choice: The Organization of Institutional Interaction in Clinical Midwifery Care


2010 - Informing Relationships: Small Talk, Informing and Relationship Building in Midwife-woman Interaction


2013 - Global Mobility Handbook (2010, 2011, 2013)


CITACE

EXTERNÍ ZDROJE

Oficiální profil na stránkách University of Western Ontario Stránky spravované Pamelou J. McKenzie