Pamela Effrein Sandstrom

Z WikiKnihovna

Život

Stručný prehľad života
Pamela Effrein Sandstrom
Dátum a miesto narodenia:1954, Spojené Štáty
Rodinný stav:vydatá (Alan R. Sandstrom)
Vzdelanie: Indiana University
Pracovisko: IPFW Helmke Library, Harvard University's

Tozzer Library, Allen County Public Library

Žije v : Pittsfield, Massachusetts


Ph.D. Pamela Effrein Sandstrom sa narodila v roku 1954 v Spojených štátoch. Vydala sa za Alana R. Sandstroma.

Vo februári roku 1978 prišla pracovať do IPFW Helmke Library ako sériový asistent. Od roku 1978 až do roku 1980 bola na čele sériovej jednotky. Z dôvodu získania titulu M.L.S. (Master of Library Science) na Indiana University odišla zo sériovej jednotky. Titul získala v roku 1981.

Pamela zastávala veľa zaujímavých pozícií v 80-tych a 90-tych rokoch, vrátane index asistenta na Harvard University's Tozzer Library v rokoch 1982-83, pracujúc na tom, čo je dnes Antropologický index literatúry. Pracovala ako akvizičný manažér v Allen County Public Library (ACPL) od roku 1986 až do roku 1989. V rokoch 1992-1994 pracovala ako konzultant na plánovanie/navrhovanie grantov podporovaná Foellinger Foundation, budujúc spolupracujúcu komunitnú informačnú sieť pre Fort Wayne, teraz spravovanú ACPL.

Taktiež pokračuje v službe ako archivár téz Central States Antropological Society. Dňa 30. júna 2011 šla do dôchodku.

Aktivity

Pamela pracovala na viacerých pozíciách v Helmke Library. Pracovala ako navštevujúci vedecký knihovník v rokoch 1985-1986, ako všeobecný referenčný knihovník na polovičný úväzok v rokoch 1981-1983 a ako dočasný knihovnícky dodávač dokumentov v roku 1993. V roku 1998 získala titul Ph.D. v informačnej vede a knihovníctve na Indiana University, potom sa vrátila do knižnice ako vedúca oddelenia informačných služieb.Potom na nejaký čas odišla so svojím manželom pracovať do Mexika, neskôr sa ale znovu vrátila do Helmke Library.

Význam pre informačnú vedu/ knihovníctvo

Po návrate z Mexika do Helmke Library sa sústredila na jej snahu o vymedzenie novej iniciatívy učenia prostých ľudí v IPFW, tak aby predstavila informačnú gramotnosť ako základný kameň vysokoškolského vzdelania. Necháva nám rámec na mieste a zmysel pre sebavedomie, že najbližších 30 rokov nám prinesie, tak veľa zmien inštitúciám vzdelávania ako IPFW, akým bola svedkom počas jej kariéry ako knihovníka. Na báze tejto vízie knihovníctva spočíva praveký zmysel "athenaeum" - obe fyzická stavba a organizácia ľudí, ktorí sú oddaní propagovaniu učenia.

Publikácie

Knihy a články

* 1994 An Optimal Foraging Approach to Information Seeking and Use
* 1998 Information foraging among anthropologists in the invisible college of human behavioral ecology: An author co-citation analysis
* 1999 Scholars as subsistence foragers. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
* 2001 Scholarly communication as a socioecological system. Scientometrics
* 2004 Anthropological approaches to information systems and behavior. Bulletin of the american society for information science and technology
* 2010 Information Foraging Theory: Adaptive Interaction with Information
* 2010 Review of the book Information Foraging Theory by Peter Pirolli

Knihy a články v spolupráci s manželom Alanom R. Sandstromom

* 1986 Traditional Papermaking and Paper Cult Figures of Mexico
* 1992 Perspectives on Behavioral Science: The Colorado Lectures Richard Jessor
* 1995 The use and misuse of anthropological methods in library and information science research
* 1998 Science and nonscience in Qualitative Research: A response to Thomas and Nyce
* 2008 Curing and Counter-Sorcery Among the Nahua of Northern Veracruz, Mexico
* 2008 Water Mountains and Blood Sacrifice in Contemporary Nahua Religion
* 2008 The Long and the Short of Conducting Ethnographic Research Among the Nahua of Northern Veracruz, Mexico
* 2009 Huastecan Nahua Ethnic Identity, Processes of Globalization, and the Protestant Invasionspan>
* 2009 Commitment and Ethnographic Research: The Work of Fieldwork among the Huastecan Nahua in Mexico
* 2009 La magia del etnógrafo en los escritos antropológicos de Roberto Williams García [Ethnographer's Magic in the Anthropological Writings of Roberto Williams Garcia]
* 2011 The Long and the Short of Ethnographic Research among the Nahua of Northern Veracruz, Mexico

Knihy a články v spolupráci s inými autormi

* 2001 REVIEWS-The Dictionary of Critical Social Sciences
* 2005 Two-Tiered Reference Model Revisited After a Decade.

Obsah článku An Optimal Foraging Approach to Information Seeking and Use
Autorka sa zaoberá predovšetkým porovnávaním zvieracej potreby zháňať obživu a porovnáva to s ľuďmi a ich potrebou zháňať informácie. Ale existuje problém vo vyjadrovaní analógii medzi informačným správaním človeka a zvieraťa. Knihovníci a informační vedci potrebujú dizajny na zlepšovanie knihovníckych služieb tak, aby to ľuďom čo hľadajú informácie uľahčovalo riešenie problémov. Existujúce modely hľadačov informácii sú veľmi všeobecné, ale niekedy realistické. Výskumná iniciatíva syntetizuje etnografické a bibliometrické štúdie informačného správania vedcov v optimálnom vyhľadávajúcom rámci a môže poskytovať potrebný procesuálny pohľad na súčasný stav a budúci vývoj vedeckej komunikácie. Základné nátlaky a stratégie vedeckého vyhľadávania informácii a ich použitia sú málo chápané ale dôležité prvky produkcie vedomostí. Nakoniec knihovníci a informační vedci sa musia starať o užívateľov ich informačných systémov ako o komplexných jedincov s rôznorodými informačnými potrebami. Použitie formálneho optimalizačného prístupu by malo obohatiť vedecké štúdie odborníkov vyhľadávajúcich informácie.

Citácie

Google Scholar: Picture Pamela E. Sandstrom[online].[cit. 2016-05-17]. Dostupné z :https://scholar.google.com/citations?user=1isOSWYAAAAJ


SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R SANDSTROM. Traditional Papermaking and Paper Cult Figures of Mexico.[online] 1. Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1986.[cit. 2016-05-17]. ISBN 9780806119724.
SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R. SANDSTROM. Perspectives on Behavioral Science: The Colorado Lectures Richard Jessor.[online] LIBRARY QUARTERLY. UNIV CHICAGO PRESS, 1992, 62(2), 225-227.[cit. 2016-05-17]. ISSN 00242519.
SANDSTROM, Pamela Effrein. An Optimal Foraging Approach to Information Seeking and Use. The Library Quarterly.[online] University of Chicago Press, 1994, 64(4), 414-449.[cit. 2016-05-17]
SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R SANDSTROM. The use and misuse of anthropological methods in library and information science research.[online] The Library Quarterly. University of Chicago Press, 1995, 65(2), 161-199.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R SANDSTROM. Science and nonscience in Qualitative Research: A response to Thomas and Nyce.[online] The Library Quarterly: Information, Community, Policy. University of Chicago Press, 1998, 68(2), 249-254.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein. Information foraging among anthropologists in the invisible college of human behavioral ecology: An author co-citation analysis.[online] Indiana University, 1998.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein. Scholars as subsistence foragers. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology.[online] Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company, 1999, 25(3), 17-20.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R SANDSTROM. Antiscientific approaches to the study of social life: a rejoinder to Nyce and Thomas.[online] The Library Quarterly: Information, Community, Policy. University of Chicago Press, 1999, 69(2), 299-303.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein, T.R. YOUNG a Bruce A. ARRIGO. REVIEWS-The Dictionary of Critical Social Sciences.[online] The Library Quarterly. University of Chicago Press, 2001, 71(3), 408-409.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein. Scholarly communication as a socioecological system. Scientometrics.[online] Kluwer Academic Publishers, 2001, 51(3), 573-605.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein. Anthropological approaches to information systems and behavior.[online] Bulletin of the american society for information science and technology. Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company, 2004, 30(3), 12-16.[cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela a Judith Garrison. Two-Tiered Reference Model Revisited After a Decade. Presentation presented at:[Indiana University Librarians' Day;2005;New Albany, IN.][cit. 2016-05-17].
SANDSTROM, Pamela Effrein a Alan R SANDSTROM. Water Mountains and Blood Sacrifice in Contemporary Nahua Religion. [prezentácia]. Purdue University, West Lafayette, IN, 1. leden 2008[cit. 2016-05-17].

Zdroje