Otto Nacke

Z WikiKnihovna

Prof. Dr. med. Otto Nacke (nar. 18. května 1915 v Detmold, zemř. 17. října 2006 v Ehrsen) byl německým lékařem, spoluzakladatelem a předsedou Výboru pro lékařství, působil v Německé společnosti pro lékařskou informatiku, biometrii a epidemiologii (GMDS) a odborníkem pro lékařskou dokumentaci, statistiku a zpracování dat. Je též autorem koncepce infometrie, která mu zajistila celosvětotovou známost.Život a dílo

V říjnu roku 1954 Nacke na poradě s vědeckým poradním výborem Federálního ministerstva práce a sociálních věcí předkládá myšlenku strukturované dokumentace a automatického zpracovávání dat. V roce 1955 se pak v reakci na rok 1954 stává spoluzakladatelem a předsedou Výboru pro lékařství "Německé společnosti pro dokumentaci" a to až do roku 1964, kdy byl Výbor přejmenován a stal se z něj GMDS. Nacke sice již v GMDS není předsedou, stále v něm však aktivně působí.

Působení v GMDS:

 • 1964-1979 Vedoucí pracovní skupiny pro sociální medicíny
 • 1971-1980 Vedoucí pracovní skupiny Medical Communications
 • 1971-1973 Vedoucí pracovní skupiny terminologie

Současně pořádá a zasedá při četných výročních zasedáních společnosti

 • 1957 - Výroční konference o "dokumentaci jako obecné metodiky lékařského výzkumu"
 • 1961 - Výroční zasedání (spolu s Martinim a Pipbergerem) o "experimentálním designu v klinické medicíně"
 • 1973 - Výroční konference na téma "dokumentace a informační služeby ve zdravotnické péči"

Nacke se samožejmě nezaměřuje pouze na práci v GMDS, ale současně se věnuje problematice dokumentace, statistik a zpracování dat. Během jeho života pak dostahuje mnoha důležitých vrcholů:

 • 1957 - na popud Nackeho dochází k ustanovení prvního národního "workshopuů pro zdravotnickou dokumentaci a statistiky v Německu.
 • 1961 dalším Nackeho činem je ustanovení prvního mezinárodního semináře pro zdravotnickou dokumentaci a statistiky


Současně Nacke cítí nutnost pro existenci lékařského časopisu, který by se zabýval metodikou zpracování informací v medicíně a zdravotní péči a technologiemi. Proto roku 1957 začínám s redigováním čtvrtletních oběžníků, nazvaných Medicína a biologie. Ten se v letech 1960-61 stává základem pro časopis Lékařská dokumentace. Později je název časopisu rozšířen na "Zdravotní dokumentace - Mezinárodní publikace pro studium lékařských komunikací a předávání informací. Nacke se podílí na časopisu jako redaktor a vydavatel.

Ještě v roce 1972 Nacke úspěšně habilituje a stává se profesorem na Westfälische Wilhelms-Universität.

Nacke dále v roce 1956 inicioval vznik prvního centra pro zdravotnickou dokumentaci stejného názvu, které kdy vzniklo ve Spolkové rupublice. V roce 1976 je pak Centrum pro zdravotnickou dokumentaci přejmenováno na Institut pro dokumentaci a informace o sociální medicíně a veřejného zdraví (IDIS). Nacke poté vede IDIS až do svého odchodu do důchodu.

Koncept infometrie

S konceptem infometrie přišel Nacke v roce 1979, kdy ji definoval jako průnik matematiky a informatiky. Tímto konceptem vzniká obor infometrie, která zkoumá množství informací obsažených v dokumentech, či jiných sdělení a také změny tohoto množství při transformacích infromací v průběhu společenského informačního procesu.


Ocenění

Otto Nacke získal Spolkový kříž za zásluhy první třídy (1972)


Publikace

Knihy

 • 1968 - Frau und Gesundheit : Eine sozialmed. Dokumentation
 • 1972 - Ein Wegweiser für Medizinstudenten : Literaturdokumentation
 • 1974 - Dokumentation Kinderunfall : Ursachen u. Folgen, Prävention u. Rehabilitation
 • 1976 - Dokumentation und Information im Dienste der Gesundheitspflege : Bericht über d. 18. Jahrestagung d. Dt. Ges. für Med. Dokumentation u. Statistik in d. DGD e.V. vom 30. 9. - 3. 10. 1973 in Bielefeld
 • 1977 - Dokumentation Jugend und Alkohol
 • 1980 - Zitatenanalyse und verwandte Verfahren : Vorträge e. öffentl. Sitzung während d. 32. Jahrestagung d. Dt. Ges. für Dokumentation, Oktober 1979


Články

 • 1957 - Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, Ar-beitsausschuss "Medizin", Rundschreiben
 • 1960 - Aufgaben und Organisation der medizinischen Dokumentation
 • 1961 - Ein dokumentati-onsgerechter Krankenblattkopf für stationäre Patienten aller klinischen Fächer
 • 1976 - Dokumentation und Information im Dienst der Gesundheitspflege 18
 • 1978 - Prinzipien eines europäischen Informationssystems für industrielle Medizin- EURISIM
 • 1979 - Informetrie: Ein neuer Name für eine neue Disziplin.

Citace a odkazy na použitou literaturu

[1] GMDS. Mitteilungen. Německo, 2006, 20 s. Dostupné z: http://www.gmds.de/publikationen/mitteil_gmds_2006_3.pdf

[2] Information - Wissenschaft & Praxis [online]. Německo: Dinges & Frick GmbH, 2005 [cit. 2013-05-13]. ISSN 1619-4292. Dostupné z: http://www.dgd.de/dgilogin.aspx

[3] In memoriam Professor Dr. Otto Nacke. Information - Wissenschaft & Praxis [online]. 2006, č. 2, s. 421 [cit. 2013-05-13]. DOI: 1619-4292. Dostupné z: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/rauter/JuergenRauter_DGD.pdf

[4] MCCRAY, A. T., O. GEFELLER, D. ARONSKY, T. Y. LEONG, I. N. SARKAR, D. BERGEMANN, D. A. B. LINDBERG, J. H. VAN BEMMEL a R. HAUX. The Birth and Evolution of a Discipline Devoted to Information in Biomedicine and Health Care. Methods Inf Med [online]. 2011, č. 50 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.schattauer.de%2Fen%2Fmagazine%2Fsubject-areas%2Fjournals-a-z%2Fmethods%2Fcontents%2Farchive%2Fissue%2F1474%2Fmanuscript%2F17031%2Fdownload.html&ei=RxiQUZC9E-iD4AS4t4GgAg&usg=AFQjCNEO8as6uR9xYgNNXbbathkIK8meVw&sig2=bieiu3pW8k1Ifd0QEu_bLw&bvm=bv.46340616,d.bGEExterní zdroje

Literatura od Otta Nacke