OpenURL

Z WikiKnihovna

RTENOTITLE


OpenURL

OpenURL je NISO standard (Z39.88), který je určen pro přenos informací v URL adrese do jiných systémů. Funguje to tak, že se v systému, který odesílá požadavek, vytvoří URL adresa, jejíž součástí jsou parametry obsahující hodnoty. Po odeslání URL se odešle dotaz na cílový server. Ten zpracuje jednotlivé parametry a jejich hodnoty a na základě toho provede požadovanou operaci.

Příklad: http://www.citace.com/gate.php?sid=scholert&atitle=Sign%20Up%20Forms%20Must%20Die&title=A%20List%20Apart&issn=1534-0295

Výše uvedený příklad odešle název článku, název časopisu a ISSN do služby Citace.com, která data využije pro předvyplnění formuláře pro vygenerování citace.

Zdrojový systém Scholert.com