Norbert Henrichs

Z WikiKnihovna
Norbert Henrichs
Norbert Henrichs
[1]
 
Essen, Německo
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
 
  Německo
  německé
Vzdělání studium filosofie, teologie, psychologie, historie,
doktorát - existenciální hermeneutika
Pracoviště Odborný akademický asistent na univerzitě v Düsseldorf - Institut filosofie;
Vědecký ředitel pro Společnost informací a dokumentací ve Frankfurtu nad Mohanem
  eseje na počest k 65. narozeninám
Známý pro "Text-word method"; Rozvoj IV v Německu

Norbert Henrichs (*1935, Essen) je německým dokumentaristou, informačním vědcem a profesorem. Přestože některé jeho práce, jako například „Text-Word Method“ či kritika tradičních informačníě-vyhledávacích systémů, mají celosvětový charakter, většinu svého času věnoval rozvoji informační vědy ve své rodné zemi – Německu. Je znám jako jeden z pionýrů informační vědy v Evropě [2].

Život a kariéra [3]

Norbert Henrichs se narodil v roce 1935 ve městě Essen v oblasti řeky Rúr. Již v době studií se zaměřoval na humanitní obory. Studoval na univerzitě v Bonnu, dále na univerzitě v Mnichově a Kolíně, dostal akademický titul z filosofie, teologie, psychologie, historie a doktorský titul z filosofie, přesněji z existenciální hermeneutiky. Svou kariéru započal letech 1961 – 1966 jako středoškolský učitel. Dále pak roku od 1967 pracoval jako odborný akademický asistent na univerzitě v Düsseldorf na Institutu filosofie, kde mu byl v roce 1974 udělen titul profesor filosofie a informační vědy. V roce 1980 opustil Duseldorf a až do roku 1985 pracoval jako vědecký ředitel pro Společnost informací a dokumentací (Gesellschaft fúr Information und Dokumentation – GID) ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1986 se však vrátil na univerzitu v Duseldorfu a opět působil jako profesor informační vědy. Za jeho působení na univerzitě byl v roce 1999 Institut filozofie přejmenován na Institut pro jazyky a informace (Institute for Language and Information).

Aktivity, členství [3]

Od roku 1970 byl rovněž konzultantem federální vlády v Bonnu v Berlíně a konzultantem vlády pro informační politiku ve Vestfálsku. Byl členem několika poradních výborů v Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonnu); Deutsche Bibliothek (Frankurtu); Deutsches Bibliotheksinstitut (Berlíně), Fachinformationszentren Mathematik, Physik, Astronomie (Karlsruhe); Sozialwissenschaften (Bonn), Sportwissenschaft (Köln) a členem některých vědeckých společenství.

Přínos pro IV

Norbert Henrichs se k informační vědě, jako mnoho dalších, dostal přes dokumentaristiku. Již zde narazil na některé nedostatky. Z toho důvodu aktivně kritizoval tradiční informačně-vyhledávací systémy a metody [4].

Text-word method [5]

Vzhledem k tomu, že nepovažoval klasifikační systémy ani lexikony za dobrou metodu pro indexování filozofických článků, vynalezl (v roce 1967) novou metodu intelektuálního indexování, která má být adekvátní indexovací metodou pro humanitní vědy, jež nazval "Text-word method". Metodu lze přirovnat k dnešnímu tagování s tím rozdílem, že jsou využívány pouze „klíčová slova“ z daného dokumentu (zde narazil na jazykové obtíže, které však byly vyřešeny). Hlavní myšlenkou metody není reprezentace samotného dokumentu, ale tematické skupiny.

I&D Program [5]

Norbert Henrichs hrál klíčovou roli v plánování německého vládního programu pro rozvoj dokumentace a informace (I&D Program 1974-1977), který měl za úkol sloučit téměř 650 dokumentačních středisek do 20 informačních center. Tento program vyvolal ve své době celosvětové pozdvižení, jelikož ve světě neměl obdoby. Bohužel, program nebyl nikdy kompletně realizován a musel být zrušen, převážně kvůli špatnému financování.

Vysokoškolské vzdělaní v IV [5]

Sehrál také důležitou roli v budování informačně zaměřeného programu na univerzitě v Düsseldorfu. Původně se zde zaobíral optimalizací dokumentace filozofických materiálů, což vyústilo k vytvořenídatabáze (jedné z prvních vůbec) s Booleovým vyhledávacím systémem. Od dokumentaristiky to byl jen krůček k IV, jež jej začala fascinovat. Začal pořádat přednášky (1969-70) s informačně-vědní tematikou, jež měly nemalou odezvu. Z toho důvodu Filozofická fakulta povolila vypracování IV curricula, což vedlo k zvýšení zájmu a prestiže oboru. Podle Norberta Henrichse je informační věda o organizování znalostí, s velkým praktickým potenciálem. Curriculum tedy bylo laděno touto cestou. Informační věda byla studentům nabízena pod záštitou Filozofické a Matematicko-vědní fakulty jako „aplikovaná filozofie“. V dnešní době jde na Heinrich-Heine-University studovat obor „Informační věda a jazyky“.

K prostudování

Největší úspěchy Norberta Henrichse jsou zaznamenány v práci: Pioneers of Information Science in Europe: The Oeuvre of Norbert Henrichs[5].
Práce je také sumarizována v prezentaci "Pioneers of Information Science in Europe: The Oeuvre of Norbert Henrichs"[6]

Práci " The Growing Crisis of Traditional Information Retrieval Systems - What is to follow?"[7], jež popisuje krizi vyhledávacích systému té doby. I když se jedná o práci staršího data, stále obsahuje užitečné informace.

Seznam všech publikací se nachází na stránkách: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/mitarbeiter/ehemalige-mitarbeiter-innen/norbert-henrichs/vollstaendige-publikationsliste/

Poznámky

  1. INFORMATIONSWISSENSCHAFT. Heinrich Heine Universität Düsseldorf [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/mitarbeiter/ehemalige-mitarbeiter-innen/norbert-henrichs/norbert-henrichs/
  2. Hauk, K., & Stock, W.G. (2012). Pioneers of information science in Europe: The œuvre of Norbert Henrichs. InHistory of ASIS&T and Information Science and Technology Worldwide. Special ASIS&T 75thAnniversary Event. Oct. 27, 2012, Baltimore, MD, USA. Dostupné na: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/heck/Lehre/Information_Science_and_Technology_Hauk_Stock.pdf
  3. 3,0 3,1 Henrichs, Norbert.Re: Biography - help [elektronická pošta]. Příjemce zprávy: Pavel Klammert. 22. 4. 2013, 22:17 [cit. 2013-05-17]. Osobní komunikace
  4. HENRICHS, Norbert: The Growing Crisis of Traditional Information Retrieval Systems - What is to follow? in: Research and Developement in Information Retrieval. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Hrsg.: Salton, Gerald / Schneider, Hans Jochen , Verlag: Springer, Heidelberg 1983, Bd: 146,S. 1 - 12. K zakoupení na: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=636714
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Hauk, K., & Stock, W.G. (2012). Pioneers of information science in Europe: The œuvre of Norbert Henrichs. InHistory of ASIS&T and Information Science and Technology Worldwide. Special ASIS&T 75thAnniversary Event. Oct. 27, 2012, Baltimore, MD, USA. Dostupné na: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/heck/Lehre/Information_Science_and_Technology_Hauk_Stock.pdf
  6. STOCK, W. Pioneers of Information Science in Europe: The Oeuvre of Norbert Henrichs [Prezentace]. 2012 [cit. 19. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/wolfstock/pioneers-of-information-science-in-europe-the-oeuvre-of-norbert-henrichs
  7. HENRICHS, Norbert: The Growing Crisis of Traditional Information Retrieval Systems - What is to follow? in: Research and Developement in Information Retrieval. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Hrsg.: Salton, Gerald / Schneider, Hans Jochen , Verlag: Springer, Heidelberg 1983, Bd: 146,S. 1 - 12.

Zdroje

Hauk, K., & Stock, W.G. (2012). Pioneers of information science in Europe: The œuvre of Norbert Henrichs. InHistory of ASIS&T and Information Science and Technology Worldwide. Special ASIS&T 75thAnniversary Event. Oct. 27, 2012, Baltimore, MD, USA. Dostupné na: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/heck/Lehre/Information_Science_and_Technology_Hauk_Stock.pdf

HENRICHS, Norbert: The Growing Crisis of Traditional Information Retrieval Systems - What is to follow? in: Research and Developement in Information Retrieval. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Hrsg.: Salton, Gerald / Schneider, Hans Jochen , Verlag: Springer, Heidelberg 1983, Bd: 146,S. 1 - 12. K zakoupení na: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=636714

Henrichs, Norbert.Re: Biography - help [elektronická pošta]. Příjemce zprávy: Pavel Klammert. 22. 4. 2013, 22:17 [cit. 2013-05-17]. Osobní komunikace

INFORMATIONSWISSENSCHAFT. Heinrich Heine Universität Düsseldorf [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/mitarbeiter/ehemalige-mitarbeiter-innen/norbert-henrichs/norbert-henrichs/   

STOCK, W. Pioneers of Information Science in Europe: The Oeuvre of Norbert Henrichs [Prezentace]. 2012 [cit. 19. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/wolfstock/pioneers-of-information-science-in-europe-the-oeuvre-of-norbert-henrichs