Nicholas J. Belkin

Z WikiKnihovna
Nicholas J. Belkin
 
Datum a
místo úmrtí

 
 
 
 
Vzdělání University of London - Ph.D. v oboru Informační studia
University of Washington v Seattlu- M.L.S. v oboru Knihovnictví
University of Washington v Seattlu - B.A. v oboru Ruský jazyk a literatura
Pracoviště Rudgers University, School of Communication, Information and Library Studies
  ASIS&T Award of Merit
ASIS Award for Excellence in Research in Information Science
ASIS Outstanding Information Science Teacher Award
Známý pro

Nicholas J. Belkin (*1942) je americký informační vědec, pedagog a autor mnoha článků týkajících se informační vědy. Oblastí jeho působnosti na poli vědy jsou digitální knihovny, interakce mezi člověkem a systémy na vyhledávání informací. V současné době působí jako profesor na Rudgers University, USA. Vyučuje na School of Communication, Information and Library Studies.


Život

Vzdělání

Své vysokoškolské studium započal na University of Washington (Seattle), kde získal v roce 1968 titul BA v oboru Ruský jazyk a literatura a v roce 1970 titul MLS v oboru Knihovnictví. Následně se věnoval Informačním studiím na University College, University of London, kde v roce 1977 obhájil titul Ph.D.


Zaměstnání

První roky své kariéry strávil především v Evropě. Po ukončení magisterského stupně studia působil v letech 1970 - 1972 jako knihovník na University of Washington v Seattle. Další roky strávil na univerzitách v Anglii – v roce 1973 jako knihovník na The Nature Conservancy v Londýně, v roce 1975 jako dočasný lektor na Hatfield Polytechnic v Hatfieldu. Dalších 10 let působil na The City University v Londýně v Oddělení informační vědy jako učitel v oboru informační vědy. Získal zde v roce 1977 titul Ph.D. a v roce 1981 titul Senior Lecturer. Během působení na této univerzitě strávil rok na University of Western Ontario v Kanadě na School of Library and Information Science jako hostující profesor a půl roku na Free University v Berlíně v Německu na Faculty of Communication jako výzkumný pracovník. V roce 1985 nastoupil na Rutgers University v USA na School of Communication, Information & Library Studies, kde působí dosud. V letech 1994-1995 byl hostujícím vědcem na Ústavu systémové vědy (Institute of System Science - ISS) Národní Univerzity v Singapuru. Další jeho činnost je spojena s Rutgers University. Od roku 1994 je členem Rutgerského centra pro kognitivní vědu. V červenci 1998 byl na School of Communication, Information & Library Studies povýšen z Profesora informační vědy na Profesora II informační vědy. V letech 2002-2005 byl předsedou Katedry knihovnictví a informační vědy.

Práce

Při své vědecké činnosti Nicholas Belkin spolupracoval s desítkami vědců, nejčastěji to byli: W. B. Crofl, Jacek Gwizdka, Jingjing Liu, Jose Perez Carballa a S.T. Dumais.[1]

Jeho výzkumy jsou zaměřeny na lidské informační chování, interaktivní vyhledávání informací a interakci člověk-počítač.

Další aktivity

Redakční rada

V současné době je N.Belkin členem redakční rady časopisů Information Retrieval, kde působí od roku 1996, a Information Processing and Management, kde začínal v r. 1985. V letech 1998-2007 byl zástupcem šéfredaktora časopisu Information Processing and Management a od roku 2008 patří opět mezi členy redakční rady. V minulosti působil i v několika dalších redakčních radách. V letech 1990-1994 byl členem redakční rady časopisu The Library Quarterly. V letech 1987-1994 byl členem redakční rady Journal of Information Science, 1986-1993 Ablex Communication and Information Science Series, 1983 - 1997 v časopise Linguistic Calculation. Od roku 1985 až do dnešních dní je členem redakční rady časopisu Information Processing and Management.


Členství v profesních organizacích

V roce 2005 byl prezidentem American Society for Information Science, jejímž členem je od roku 1970. V této organizaci zastával již dříve dílčí předsednické funkce. (Technical Program Chair, 1991 Annual Meeting; 1988-89, Chair, SIG on Human-Computer Interaction; 1987-88, Chair-elect SIG on Human-Computer Interaction.) ASIS&T je americká společnost pro informační profesionály. Vznikla za účelem zlepšení přístupu k informacím. Sdružuje vědce z mnoha oblastí s cílem umožnit lepší komunikaci a sdílení potřebných znalostí mezi jednotlivými obory. [2]

Od roku 1985 je členem americké počítačové asociace ACM (Association for Computing Machinery). ACM[3] je vzdělávací a vědeckou společností sdružující pedagogy, výzkumníky a profesionály z počítačové oblasti. ACM tvoří 34 Speciálních zájmových skupin (Special Interest Groups – SIGs). N. Belkin působil v Special Interest Group on Information Retrieval (SIGIR), zaměřené na vyhledávání informací. V SIGIR začínal v roce 1986 jako tajemník. V roce 1991 povýšil na místopředsedu a v roce 1995 se stal předsedou SIGIR. Tuto funkci zastával do roku 1999.

K ACM se vztahuje i Belkinova činnost v oblasti digitálních knihoven. Profesor Belkin byl v letech 1998-2001 prezidentem řídícího výboru ACM Digital Library pro organizování konferencí. Od července roku 2001 do června roku 2003 byl členem řídícího výboru JCDL (Joint Conference on Digital Libraries).

Organizace konferencí

Během svého profesního života se účastnil organizace desítek a desítek různých konferencí, workshopů a kolegií. Byly to konference týkající se především: digitálních knihoven (San Antonio, Darmstadt, Řím, Portland, Houston, Trondheim-Norsku, Tuscon) a vyhledávání informací /Information Retrieval/ (New Orleans, Sheffield-Velká Británie, Salvador-Brazílie) Působí v řídící komisi pro evropské konference o digitálních knihovnách Committee for the European Conferences on Digital Libraries, jejímž je členem a která průběžně pokračuje ve své činnosti.

Význam N. J. Belkina pro informační vědu a knihovnictví

N. Belkin významně přispěl svými teoretickými a praktickými výzkumy na poli informační vědy (Information science - IS). Profesor Belkin zdůrazňuje, že je důležité pochopit lidské chování při vyhledávání a využívání informací a informačních systémů. V této oblasti přichází s novými myšlenkami a konstrukčními teoriemi, navrhuje a provádí experimenty a vytváří funkční prototypy. Jeho výzkum byl nápomocný při vytváření kognitivního hlediska na informační vyhledávání a způsobil posun od systémového přístupu ke kognitivnímu pohledu na informační vědu. Mezi jeho teoretickými pracemi je to právě teorie o "anomálním stavu poznání" (Anomalous State of Knowledge – ASK), která vysvětluje, proč a jak lidé vyhledávají a využívají informace. Belkinova teorie ASK se zakládá na experimentech. První článek, kde zveřejnil výsledky svého experimentování, vyšel v časopise Journal of Documentation, kde se stal nejvíce citovaným článkem.[4]

ASK for Information Retrieval : Part I. Background and Theory.

"Svět rozprostírající se okolo nás přináší neustále množství podnětů, s nimiž se mysl potřebuje vypořádat. Je-li situace nová, vhodnou odpověď na ni se pokoušíme předně odvodit od schémat, jež nosíme ve své paměti. Jestliže nemáme uspokojivou nebo vůbec žádnou odpověď k dispozici, vzniká informační potřeba. Belkin píše o „anomálním stavu poznání“, přičemž: „Informační potřeba není ve skutečnosti sama potřebou, ale spíše prostředkem k uspokojeni mnohem základnější potřeby, typicky (...) vyřešení problému.“ Anomální stav poznání vzniká tehdy, jestliže člověk rozpozná, že jeho vlastní stav vědění není adekvátní k vyřešení problému a nabude dojmu, že získání více informací o povaze problému nebo jeho okolnostech je správný postup vedoucí k jeho řešení.(...) Na počátku se snažíme zformulovat znalost, kterou však nemáme a teprve později, až získáme více znalostí o problému a zkušeností plynoucích ze snahy o jeho rozřešení, původní pocity bezmoci a ztracení se promění v sebejistotu a spokojenost. Řešení problému, na jehož počátku stojí anomální stav poznání, bude vždy provázet tápání v šeru pokusů a omylů. Belkin (…) poukazuje na obtíže, které provázejí vyhledávání informací v automatizovaných systémech, jelikož ty jsou (a to stále i v dnešní době) založeny především na co nejlepší, jednorázové odpovědi uživatelova dotazu. Jádro problému zde spočívá ve skutečnosti, že uživatel nemusí mít přesnou představu o tom, co vlastně hledá. Relevance odpovědi systému je tak vztažena nikoliv k podstatě uživatelova problému, ale pouze k jeho dotazu, který byl více či méně zdařilým pokusem o formulaci jeho informační potřeby. Je tedy třeba do systému implementovat takové nástroje, které se pokusí o porozuměni jádra problému a pomohou uživateli s vlastní formulací jeho potřeby, například prostřednictvím zpětné vazby."[5]

Ocenění

 • 2011 - Contribution to Information Science & Technology Award[6](cenu uděluje pobočka ASIST v Los Angeles)
 • 2009 - Distinguished Lectureship Award[7] (cenu uděluje pobočka ASIST v New Jersey)
 • 2003 - Award of Merit[8] (cenu uděluje ASIST osobnostem, které významně přispívají k rozvoji informační vědy)
 • 2003 - Fulbright Senior Specialist Award
 • 2001 - SCILS Excellence in Research Award
 • 1997 - Lucile Kelling Henderson Memorial Lecturer[9] (uděluje School of Information and Library Science na University of North Carolina at Chapel Hill)
 • 1997 - Award for Excellence in Research in Information Science[10] (uděluje ASIS - American Society for Information Science)
 • 1997, 1992, 1989 - ACM Recognition of Service Award (uděluje Association for Computing Machinery)
 • 1997 - ASIS Certificate of Recognition
 • 1996 - Fulbright Research and Lecturing Fellowship (University of Tampere, Finsko; srpen - prosinec)
 • 1996 - Distinguished Alumnus Award
 • 1996 - SCILS Excellence in Research Award
 • 1991 - ASIS Certificate of Appreciation
 • 1990 - Outstanding Information Science Teacher Award
 • 1988 - Distinguished Research Seminar Speaker
 • 1985 - Information Science Book of the Year Award (s A. Vickery)
 • 1984 - Award for Best Paper in the Journal of Information Science (s T. Seeger a G. Wersig)

Publikace

Monografie

 • Interaction in Information Systems: A Review of Research from Document Retrieval to Knowledge-Based Systems. London, The British Library Board, 1985, 250 pp. Nicholas J. Belkin and Alina Vickery.

Kapitoly knih

 • DUMAIS, S.T. & BELKIN, N.J. (2005) The TREC interactive tracks: Putting the user into search.In E.M. Voorhees & D.K. Harman (Eds.) TREC. Experiment and evaluation in information retrieval (pp. 123-152). Cambridge, MA: MIT Press.
 • BELKIN, N.J. (2005) Anomalous state of knowledge. In K.E. Fisher, S. Erdelez & E.F. McKechnie (Eds.) Theories of information behavior (pp.44-48). Medford, NJ: American Society for Information Science and Technology.
 • BELKIN, N.J. (1998) An overview of results from Rutgers’ investigations of interactive information retrieval. In: Visualizing subject access for 21st century information resources, edited by P.A. Cochrane and E.H. Johnson. Urbana-Champaign: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, 45-62.
 • BELKIN, N.J., ODDY, R.N. & BROOKS, H.M. (1997) ASK for information retrieval. Part I: Background and theory. In: Readings in Information Retrieval, edited by K. Sparck Jones and P. Willett. San Francisco, Morgan Kaufmann, 1997: 299-304.A reprint of: BELKIN, N.J., ODDY, R.N. & BROOKS, H.M. :(1982) ASK for information retrieval. Part I: Background and theory. Journal of Documentation, vol. 38, nos. 2: 61-71.
 • DANIELS, P.J., BROOKS, H.M. & BELKIN, N.J. (1997) Using problem structures for driving human-computer dialogues. In: Readings in Information Retrieval, edited by K. Sparck Jones and P. Willett. San Francisco, Morgan Kaufmann, 1997: 135-142. A reprint of: DANIELS, P.J., BROOKS, H.M. & BELKIN, N.J. (1985) Using problem structures for driving human-computer dialogues. In: RIAO '85,Actes of the Conference: Recherche d'Informations Assistee par Ordinateur, Grenoble, 1985. Grenoble, I.M.A.G.: 645-660 (refereed conference proceeding).
 • BELKIN, N.J. (1994) Design principles for electronic textual resources: investigating users and uses of scholarly information. In: Current Issues in Computational Linguistics: In Honor of Don Walker, edited by Antonio Zampolli, Nicoletta Calzolari, Martha Palmer (Linguistica Computazionale, v. IX-X). Pisa, Giardini, 1994: 479-488.
 • BELKIN, N.J. (1993) Understanding and supporting human information seeking. In: Intelligent information retrieval: the case of astronomy and related space sciences, A. Heck & F. Murtaugh,eds. Dordrecht, Kluwer, 1993: 9-20.
 • BELKIN, N.J., BROOKS, H.M. & DANIELS, P.J. (1988) Knowledge elicitation using discourse analysis. In: Knowledge acquisition for knowledge-based systems, edited by B.R. Gaines & J.H.Boose (Knowledge-Based Systems, volume 1). London, Academic Press, 1988: 107-124.
 • BELKIN, N.J. & CROFT, W.B. (1987) Retrieval techniques. Annual Review of Information Science and Technology, vol. 22: 109-146.
 • BELKIN, N.J. (1987) User/intermediary interaction analysis: a foundation for designing intelligent information systems. In J. Varlejs, ed. Information seeking: basing services on users' behaviors. North Carolina, McFarland, 1987: 327-330.
 • BELKIN, N.J. (1981) Ineffable concepts in information retrieval. In: Information retrieval experiment, K. Sparck Jones, ed. London, Butterworths: 44-58.
 • YATES, B, přepracoval N.J. BELKIN (1979) Some less conventional means of obtaining information. In: The use of the chemical literature, 3rd edition, R.T. Bottle, ed. London, Butterworths, 1979: 236-250.
 • BELKIN, N.J. (1975) The concept of information in informatics. In: Problems of Information Science (FID 530). Moscow, VINITI, 1975: 74-89.

Články

Nicholas J. Belkin je co se týče článků velice plodný autor, ať již se jedná o články v časopisech nebo o publikované příspěvky z konferencí. Zde jsou nejvýznamnější z nich. (Články z roku 2010 jsou uvedeny z důvodu krátké doby od publikování, jež neumožňuje významnější počet citování, ve větší šíři).

2010

 • Ralf Bierig, Michael J. Cole, Jacek Gwizdka, Nicholas J. Belkin. A Data Analysis and Modelling Framework for the Evaluation of Interactive Information Retrieval. ECIR'2010. pp.673~674
 • Jingjing Liu, Michael J. Cole, Chang Liu, Ralf Bierig, Jacek Gwizdka, Nicholas J. Belkin, Jun Zhang, Xiangmin Zhang. Search behaviors in different task types. JCDL'2010. pp.69~78
 • Jingjing Liu, Nicholas J. Belkin. Personalizing information retrieval for people with different levels of topic knowledge. JCDL'2010. pp.383~384
 • Jingjing Liu, Chang Liu, Jacek Gwizdka, Nicholas J. Belkin. Can search systems detect users' task difficulty?: some behavioral signals. SIGIR'2010. pp.845~846
 • Jingjing Liu, Nicholas J. Belkin. Personalizing information retrieval for multi-session tasks: the roles of task stage and task type. SIGIR'2010. pp.26~33
 • Yuelin Li, Nicholas J. Belkin. An exploration of the relationships between work task and interactive information search behavior. JASIST, 2010: 1771~1789
 • Xiao-Jun Yuan, Nicholas J. Belkin. Investigating information retrieval support techniques for different information-seeking strategies. JASIST, 2010: 1543~1563
 • Xiao-Jun Yuan, Nicholas J. Belkin. Evaluating an integrated system supporting multiple information-seeking strategies. JASIST, 2010: 1987~2010

2008

 • Nicholas J. Belkin. Some(What) Grand Challenges for Information Retrieval. ECIR'2008.
 • Yuelin Li, Nicholas J. Belkin. A faceted approach to conceptualizing tasks in information seeking. Inf. Process. Manage., 2008: 1822~1837
 • Nicholas J. Belkin. Some(what) grand challenges for information retrieval. SIGIR Forum, 2008: 47~54

2000

 • BELKIN, N. J. (2000). Helping people find what they don't know. Communications of the ACM, vol. 43, no. 8, 58-61.

1995

 • BELKIN, N. J., KANTOR, P., FOX, E. A., & SHAW, J. A. (1995). Combining the evidence of multiple query representations for information retrieval. Information Processing and Management, vol. 31, no. 3, 431.
 • BELKIN, N. J., Cool, C., Stein, A., & Thiel, U. (1995). Cases, scripts, and information-seeking strategies: On the design of interactive information retrieval systems. Expert Systems with Applications, vol. 9,no. 3, pp. 379-395.

1993

 • BELKIN, N. J. (1993). BRAQUE: Design of an interface to support user interaction in information retrieval. Information Processing and Management, vol. 29, no. 3, 325-344.

1990

 • BELKIN, N.J. (1990) The cognitive viewpoint in information science. Journal of Information Science, vol. 16: 11-15.

1987

 • Nicholas J. Belkin, Helen M. Brooks, Penny J. Daniels. Knowledge Elicitation Using Discourse Analysis. International Journal of Man-Machine Studies, 1987: 127~144
 • Nicholas J. Belkin, Christine L. Borgman, Helen M. Brooks, Tom Bylander, W. Bruce Croft, Penny J. Daniels, Scott C. Deerwester, Edward A. Fox, Peter *Ingwersen, Roy Rada. Distributed Expert-Based Information Systems: An Interdisciplinary Approach. Inf. Process. Manage., 1987: 395~409

1986

 • Nicholas J. Belkin, Barbara H. Kwasnik. Using Structural Representations of Anomalous States of Knowledge for Choosing Document Retrieval :Strategies. SIGIR'1986. pp.11~22

1984

 • BELKIN, N.J. (1984) Cognitive models and information transfer. Social Science Information Studies, vol. 4, nos. 2&3: 111-129.

1982

 • BELKIN, N.J., ODDY, R.N. & BROOKS, H.M. (1982) ASK for information retrieval. Part I: Background and theory. Journal of Documentation, vol. 38, no. 2: 61-71.
 • BELKIN, N.J., ODDY, R.N. & BROOKS, H.M. (1982) ASK for information retrieval. Part II: Results of a design study. Journal of Documentation, vol. 38, no. 3: 145-164.


Editované knihy

 • SIGIR 2000. Proceedings of the 23rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in
Information Retrieval. New York: ACM, 2000, 397pp. Edited by Nicholas J. Belkin, Peter Ingwersen and Mun-Kew Leong.
 • SIGIR ‘97. Proceedings of the 20th Annual International ACM SIGIR Conference on Research andDevelopment in Information
Retrieval. New York, ACM, 1997, 348 pp. Edited by Nicholas J. Belkin, A. Desai Narasimhalu and Peter Willett.
 • SIGIR ‘92. Proceedings of the Fifteenth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in
Information Retrieval. New York, ACM, 1992, 353 pp. Edited by Nicholas J. Belkin, Peter Ingwersen, and Annelise Mark Pejtersen.
 • SIGIR ‘89. Proceedings of the Twelfth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in
Information Retrieval. New York, ACM, 1989, 257pp. Edited by N.J. Belkin and C.J. van Rijsbergen.

Další publikace

 • BELKIN, N.J. (1979) Review of Natural Language in Information Science, edited by D.E. Walker,H. Karlgren and M. Kay. Journal of Information Science, vol. 35, no. 3: 257-260 (review).
 • BELKIN, N.J. (1977) Review of SIRE, 2nd International Research Forum in Information Science.Journal of Informatics, vol. 1, no. 2: 89-90 (review).
 • BELKIN, N.J. (1977) The representation of knowledge: report on the International Workshop on the Cognitive Viewpoint. AISB Quarterly, no. 28: 6-7 (review).
 • BELKIN, N.J. (1977) Information and society: review of J. McHale, The Changing Information Environment. The Information Scientist, vol. 11, no.4: 149-152 (review).
 • BELKIN, N.J. (1974) Informatics I: conference report. International Classification, vol. 1, no. 2:95-96 (review).

Doporučená četba

Information filtering and information retrieval: two sides of the same coin?

Jedná se o Belkinův pravděpodobně nejznámější a nejcitovanější článek, který napsal společně s W. Bruce Croftem.

V tomto článku autoři porovnávají vztah mezi filtrováním a vyhledáváním informací. Informační systémy filtrování jsou určeny pro nestrukturovaná nebo polostrukturovaná data v protikladu k databázovým aplikacím, které používají velmi strukturovaných dat. Autoři popisují způsob filtrování a s ním související procesy jako např. vyhledávání, kategorizace, směrování a extrakce. Každý tento proces podrobně zkoumají a vyvozují závěry. Srovnání, které je předmětem tohoto článku,je založeno na modelech vyhledávání informací vytvořených v minulých dvaceti letech výzkumu v této oblasti. Autoři vyvíjejí podobný model pro filtrování informací a následně tyto modely porovnávají. Dále používají veškeré další známé techniky vyhledávání a filtrování např. shlukování nebo booleovské dotazy či funkci pravděpodobnosti odkazu. Cílem autorů je objasnění podobnosti a rozdílů mezi filtrováním a vyhledáváním. Výsledky získané z pokusů by mohly pomoci vývojářům filtračních a vyhledávacích systémů.

Citace a odkazy na použitou literaturu

 1. TANG, Jie. Arnetminer [online]. c2006-2009 [cit. 2011-05-13]. Nicholas J. Belkin. Dostupné z WWW: <http://www.arnetminer.org/viewperson.do?naid=184037&keyword=Nicholas%20J.%20Belkin>.
 2. ASIS&T The American Society for Information Science & Technology [online]. [cit. 2011-05-13]. About ASIS&T . Dostupné z WWW: <http://www.asis.org/about.html
 3. Association for Computing Machinery [online]. c2011 [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: <http://www.acm.org/>.
 4. Inside ASIS&T. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2004, 30, 3, [cit. 2011-05-07]. Dostupný z WWW: <http://www.asis.org/Bulletin/Feb-04/inside.html#awardwinners>.
 5. UHRÍN, Tibor. Dopad informačního přetížení na informační chování člověka. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 65s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz. Dostupný z WWW:<(https://is.muni.cz/auth/th/179593/ff_b/bakalarska_prace.pdf?info=1;zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dbelkin%26start%3D1)>
 6. Los Angeles Chapter of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2011 [cit. 2011-05-12]. 2011 - Nicholas Belkin. Dostupné z WWW: <http://lacasist.org/awards-scholarships/award-announcement/2011-nicholas-belkin>.
 7. Inside ASIS&T. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2009, 36, 1, [cit. 2011-05-07]. Dostupný z WWW: <http://www.asis.org/Bulletin/Oct-09/OctNov09_Inside.html>.
 8. ASIS&T The American Society for Information Science & Technology [online]. [cit. 2011-05-12]. Award of Merit . Dostupné z WWW: <http://www.asis.org/awards/award_of_merit.html>.
 9. School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill. UNC School of Information and Library Science [online]. c2010 [cit. 2011-05-12]. Academic Lectures. Dostupné z WWW: <http://sils.unc.edu/about/history/lectures>.
 10. American Society for Information Science and Technology. ASIS&T American Society for Information Science and Technology [online]. [cit. 2011-05-12]. Research in Information Science Award. Dostupné z WWW: <http://www.asis.org/awards/research.html>.

Externí zdroje

 • Životopis N. J. Belkina na jeho homepage
(http://comminfo.rutgers.edu/~belkin/belkin.html)
 • Bibliografie
(http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/b/Belkin:Nicholas_J=.html)
 • N.J.Belkin na webu Rudgers Univerzity
(http://comminfo.rutgers.edu/directory/belkin/index.html)
 • Životopis N.J.Belkina na webu Rudgers Univerzity
(http://comminfo.rutgers.edu/~belkin/newcv.htm)
 • Statistiky, citovanost článků
(http://www.arnetminer.org/viewperson.do?naid=184037&keyword=Nicholas%20J.%20Belkin)