Niceské třídění: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
 
Řádek 52: Řádek 52:
  
 
<references />
 
<references />
 
== Použitá literatura<br/> ==
 

Aktuální verze z 13. 12. 2012, 23:44

Autor: Lenka Cvrkalová

Klíčová slova: ochranná známka, klasifikace výrobků a služeb, průmyslové vlastnictví

Synonyma: Nice Classification, NCL

Související pojmy:

nadřazené - Světová organizace duševního vlastnictví

podřazené -

Historie

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek byla uzavřena dne 15. června 1957 na diplomatickém summitu ve francouzském Nice. Tato dohoda je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).[1]  Revidováno bylo v letech 1967 ve Stockholmu a 1977 v Ženevě, v roce 1979 bylo novelizováno.  První vydání Niceského třídění bylo vydáno v roce 1963, následujících devět vydání pak v letech 1971, 1981, 1983, 1987, 1992, 1996, 2001 , 2006. Aktuální, desáté, vydání, vydáno v červnu 2011, vešlo v platnost v lednu 2012.[2]

Charakteristika

Niceské třídění je mezinárodní jednotnou klasifikaci výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Niceskému třídění je věnována mezinárodní vyhláška č. 118/1979 Sb.

Zboží a služby jsou rozděleny do seznamu 45 tříd (ve třídách 1-34 jsou zahrnuty výrobky, ve třídách 35-45 pak služby), seznam obsahuje detailní popisy jednotlivých tříd. V současnosti je tato klasifikace užívána ve 148 zemích včetně České republiky. Od 1. ledna 2012 je v platnosti 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb.  Státy užívající Niceské třídění tvoří Zvláštní unii v rámci Pařížské Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.  Tyto státy jsou zavázány užívat Niceské třídění ve spojení s registrací známek buď jako hlavní nebo vedlejší třídění.[3]

„I. část obsahuje ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetně tzv. základního kódu Mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné označení třídy, vše v abecedním uspořádání. II. část obsahuje opět ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní kód a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě.“ '[4]

Příklady jednotlivých tříd

Výrobky:

Třída 2 - Barvy, nátěry, laky; ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva; barviva; mořidla; přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce.

Třída 8 - Nářadí a nástroje s ručním pohonem; nože, vidličky a lžíce; sečné zbraně; břitvy.

Třída 12 - Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní.

Třída 20 - Nábytek, zrcadla, rámy; výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot.

Třída 28 - Hry, hračky; potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; vánoční ozdoby.

Třída 29 - Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; zavařované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a tuky jedlé.

Služby:

Třída 35 - Propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce.

Třída 41 - Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity.

Třída 44 - Lékařské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby.

Třída 45 - Právní služby; bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců; osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců.[4]

Poznámky

  1. The Nice Classification. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html
  2. Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html
  3. Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html
  4. 4,0 4,1 Úřad průmyslového vlastnictví | Třídníky - ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html