Návrhář uživatelského rozhraní

Z WikiKnihovna

Popis práce


Návrhář uživatelského rozhraní (User interface designer) definuje celkové uspořádání a vzhled aplikace. Zachovává konzistenci vizuálních prvků a definuje chování aplikace (např. zobrazení chybových nebo výstražných stavů). Hranice mezi návrháři UI a UX (User experience designer) je poměrně nejasná a proto je obvyklé, že se společnost rozhodla tyto role kombinovat.

Hannah Alvarez z testování uživatele definovala práci návrháře UI následujícím způsobem:

     „Účelem kteréhokoliv rozhraní je pomoci uživateli dosáhnout cílů. Jako návrhář UI není vaším úkolem pouze 
      vytvořit něco krásného; Je to pochopit myšlenku uživatele, předpovídat, co očekávají, a pak vytvořit 
      design co nejpříjemnější. "

UI návrháři stráví spoustu času vytvářením drátových rámů, vytvářením nástěnných desek a navrhováním rozhraní pomocí nástrojů jako Sketch nebo Photoshop. Ověřují také testování uživatelského rozhraní, aby zajistili, že produkt splňuje své specifikace.


Náplň práce


UI návrháři se snaží předpovídat myšlenky a očekávání uživatele a podle toho vytvořit design co možná nejpříjemnější. Tráví spoustu času vytvářením drátových rámů, nástěnných desek a návrhů rozhraní pomocí nástrojů jako Sketch nebo Photoshop. Vytvořené uživatelské rozhraní potom testují, aby zjistili, zda výsledný produkt splňuje očekávání.

Podle Jeffa Gothefa (autor Lean UX) je skvělý UI návrhář ten, co si vybuduje k zákazníkovi hluboké pochopení. Tím, že se bude neustále podílet na výzkumných aktivitách, aby zjistil, co zákazníka motivuje, jaké problémy se snaží vyřešit a jaké řešení má ve finále největší smysl. UI design není ale jen o estetice. Je i o tom, zda je zákazník úspěšný.

Na rozdíl od návrhářů UX, kteří se zabývají celkovým pocitem z produktu, jsou návrháři uživatelského rozhraní zvlášť zaměřeni na to, jak je produkt vytyčen. Jsou zodpovědní za návrh každé obrazovky nebo stránky, s níž uživatel pracuje a zajišťuje, aby UI desing komunikoval s uživatelem cestou, kterou navrhl UX designer. Například návrhář uživatelského rozhraní, který vytváří panel s analytikou, může načrtnout nejdůležitější obsah v horní části nebo rozhodnout, zde je vhodné použít ovládací knoflíky. Návrháři uživatelského rozhraní jsou také odpovědní za vytvoření soudržného stylu a zajištění toho, aby byl v produktu použit konzistentní návrhový jazyk. Zachování konzistence vizuálních prvků a definování chování, jako například zobrazení chybových nebo výstražných stavů, spadá taktéž do kompetence návrháře uživatelského rozhraní.


Povinnosti
KariéraVzděláníKompetence
Profesní sdruženíZdroje


MIN MING, Lo. UI, UX: Who Does What? A Designer’s Guide To The Tech Industry. CO.DESIGN [online]. 2014-07-07 [cit: 2017-03-29]. Dostupné z: https://www.fastcodesign.com/3032719/ui-ux-who-does-what-adesigners- guide-to-the-tech-industry

BIELLER, Eric. How to Become a UI Designer. CAREERFOUNDRY [online]. 2016-10-18 [cit: 2017-03-29]. Dostupné z: https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/how-to-become-a-uidesigner/