Návrhář uživatelského rozhraní: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
 
Řádek 92: Řádek 92:
 
'''1) Bloc – bloc''' – vysoce kvalitní kurzy, od inženýrství až po vývoj mobilních aplikací, se zaměřením na mentorství a rozvoj portfolia v průběhu celého kurzu. Je možná kombinace UX a UI návrhářství s tím, že je každá role jasně definována.  
 
'''1) Bloc – bloc''' – vysoce kvalitní kurzy, od inženýrství až po vývoj mobilních aplikací, se zaměřením na mentorství a rozvoj portfolia v průběhu celého kurzu. Je možná kombinace UX a UI návrhářství s tím, že je každá role jasně definována.  
  
'''2) Career Foundry''' – pobně jako Block-block se zaměřuje na mentorství. Vhodné pro zaměstnané studenty, jelikož kurz je možné absolvovat za pouhé tři měsíce, většinou se však studuje šest měsíců, kvůli obsáhlejším studijním materiálům.  
+
'''2) Career Foundry''' – podobně jako Block-block se zaměřuje na mentorství. Vhodné pro zaměstnané studenty, jelikož kurz je možné absolvovat za pouhé tři měsíce, většinou se však studuje šest měsíců, kvůli obsáhlejším studijním materiálům.  
  
  

Aktuální verze z 19. 5. 2017, 18:04

Popis práce


Návrhář uživatelského rozhraní (User interface designer, dále jako UI návrhář) definuje celkové uspořádání a vzhled aplikace. Zachovává konzistenci vizuálních prvků a definuje chování aplikace (např. zobrazení chybových nebo výstražných stavů). Hranice mezi návrháři UI a UX (User experience designer) je poměrně nejasná a proto se společnost rozhodla tyto role kombinovat.

Hannah Alvarez z testování uživatele definovala práci UI návrháře následujícím způsobem:

     „Účelem kteréhokoliv rozhraní je pomoci uživateli dosáhnout cílů. Jako návrhář UI není vaším úkolem pouze 
      vytvořit něco krásného; Je to pochopit myšlenku uživatele, předpovídat, co očekávají, a pak vytvořit 
      design co nejpříjemnější. "

UI návrháři stráví spoustu času vytvářením drátových rámů, nástěnných desek a navrhováním rozhraní pomocí nástrojů jako Sketch nebo Photoshop. Ověřují také testování uživatelského rozhraní, aby zajistili, že produkt splňuje své specifikace. Návrháři uživatelského rozhraní jsou odpovědní za vytváření funkčních a vizuálně přitažlivých uživatelských rozhraní pro webové stránky, databáze, počítačové programy a aplikace. Musí zajistit, aby ikony a funkce zobrazované na rozhraní počítačového programu byly snadno interpretovány uživateli bez nadměrného vysvětlení, čímž se vytvářejí oblasti, kde uživatelé přímo komunikují s technologií, která je snadná a intuitivní k použití.

Aby bylo možné efektivně navrhnout rozhraní, které přenáší uživatele z bodu A do bodu B jednoduchým způsobem, musí mít návrhář uživatelského rozhraní důkladné znalosti o potřebách uživatele a o možnostech a funkcích programu, webové stránky nebo aplikace, pro které vytvářejí rozhraní. Jedná se o kombinaci výzkumu a tvorby. UI návrháři musí zjistit, jak by uživatel chtěl produkt používat, a poté zjistit, jak se tyto přednosti shodují s funkcí produktu.


Náplň práce


Podle Jeffa Gothefa (autor Lean UX) je skvělý UI návrhář ten, co si vybuduje k zákazníkovi hluboké pochopení. Tím, že se bude neustále podílet na výzkumných aktivitách, aby zjistil, co zákazníka motivuje, jaké problémy se snaží vyřešit a jaké řešení má ve finále největší smysl. UI design není ale jen o estetice. Je i o tom, zda je zákazník úspěšný.

Na rozdíl od UX návrhářů, kteří se zabývají celkovým pocitem z produktu, jsou návrháři uživatelského rozhraní zvlášť zaměřeni na to, jak je produkt vytyčen. Jsou zodpovědní za návrh každé obrazovky nebo stránky, s níž uživatel pracuje a zajišťuje, aby UI návrh komunikoval s uživatelem cestou, kterou navrhl UX návrhář. Například návrhář uživatelského rozhraní, který vytváří panel s analytikou, může načrtnout nejdůležitější obsah v horní části nebo rozhodnout, zde je vhodné použít ovládací knoflíky.

Návrháři uživatelského rozhraní jsou také odpovědní za vytvoření soudržného stylu a zajištění toho, aby byl v produktu použit konzistentní návrhový jazyk. Zachování konzistence vizuálních prvků a definování chování, jako například zobrazení chybových nebo výstražných stavů, spadá taktéž do kompetence návrháře uživatelského rozhraní.


Povinnosti UI návrháře


• uspořádat informace, které budou obsaženy v uživatelském rozhraní

• zahrnout uživatelské preference do základních modelů návrhu

• pracovat s modely tak, jak s nimi bude pravděpodobně pracovat uživatel

• identifikovat a opravit nedokonalosti

• udržovat a aktualizovat program, webové stránky, nebo databáze


Důležité dovednosti UI návrháře


Existují určité charakteristické dovednosti a rysy, díky nimž si může UI návrhář usnadnit kariérní cestu.

1) Ambice

Nejdůležitější věcí pro úspěch UI návrháře je jeho postoj. Pokud nemá ambice osobního růstu a chuť učit se neustále novým věcem, daleko se nedostane.

2) Udržet tempo

Být UI návrhář znamená zůstat v přítomnosti, sledovat vývoj a nejnovější trendy v oblasti designu a změny v oboru. Věci se totiž rychle mění. Pokud se návrhář nepřizpůsobí tempu, začne zaostávat a stane se pracovně méně žádaným.

3) Týmový hráč

UI návrháři často pracují jako součást týmu. Tento tým se skládá z dalších návrhářů, programátorů, obchodníků a prodejců. Je proto důležité pracovat a komunikovat se všemi kolegy. Pokud má designér problém podniknout konstruktivní kritiku, pravděpodobně nastanou problémy.

4) Zájem o lidi

Návrh uživatelského rozhraní je o lidech. Koneckonců, oni jsou ti, kdo bude používat rozhraní, které UI návrhář navrhuje. Aby byl UI návrhář ve svém oboru dobrý, měl by se starat o potřeby uživatelů.

Podle Steva Portigala (autor Interviewing Users) je důležité toto:

 „Je neuvěřitelně důležité, aby jste mluvili s lidmi, kteří mohou používat váš produkt, a to nejen proto, aby kritizovali vaši práci,
 ale proto aby navrhli jiné řešení. To je doba, kdy můžete mít nejvíce otevřenou mysl a dozvědět se o jejich současném chování a 
 motivacích, které toto chování řídí.“

5) Zájem o estetiku

Naštve vás někdy, že je text tak malý, že je těžké jej přečíst? Co když v reklamě splývají barvy? Co když zjistíte, že prvky rozhraní nejsou správně umístěny?

UI návrháři jsou zodpovědní za to, jak uživatel interaguje s počítačem. Ve skutečnosti jsou posedlí interakcí „člověk-počítač“. Ať už se jedná o palubní počítač v autě, mobilní aplikaci, videohru, webové stránky nebo rozhraní virtuální reality, jsou to návrháři uživatelského rozhraní, kdo tyto interakce umožnil. Není proto žádným překvapením, že je UI návrhářství tak stabilní profese.


Vzdělání


Online studium

Internet je skvělým zdrojem pro samostudium návrhářství informačního designu online.

1) YouTube – s více než miliardou videí může být obtížné rozlišit vysoce kvalitní a málo kvalitní obsah, který je dostupný po zadání hesla „UI design“.

2) Blogy – příspěvky na blozích mohou být skvělým způsobem, jak se učit od ostatních (zvláště pokud se blog věnuje návrhářskému rozhraní). Stejně jako na YouTube může být i zde obtížné nalézt kvalitní obsah. Je dobré číst příspěvky jiných návrhářů, pomáhá to zaregistrovat nejnovější změny v oboru.

3) Výukové weby – velmi užitečné při výuce, jak zdokonalit své návrhy. Nevýhodou je to, že návrhový UI software se rychle mění a výukové weby mohou být brzy zastaralé. Je dobré při hledání UI cičení hledat jen věci z posledních dvou let. 4) Knihy – vhodné k učení velkého množství informací. Je dobré si čas od času udělat přestávku od obrazovky počítače. Nejedná se o levnou alternativu, ale informace jsou zde většinou na jednom místě.


Formální online studium

1) Bloc – bloc – vysoce kvalitní kurzy, od inženýrství až po vývoj mobilních aplikací, se zaměřením na mentorství a rozvoj portfolia v průběhu celého kurzu. Je možná kombinace UX a UI návrhářství s tím, že je každá role jasně definována.

2) Career Foundry – podobně jako Block-block se zaměřuje na mentorství. Vhodné pro zaměstnané studenty, jelikož kurz je možné absolvovat za pouhé tři měsíce, většinou se však studuje šest měsíců, kvůli obsáhlejším studijním materiálům.


Offline studium

1) Univerzita – studium na formální univerzitě znamená tradičnější vzdělání, které trvá obvykle 2-4 roky. I přes vysoké, každoročně vyšší náklady jsou kurzy dobře strukturované a důkladné. Časová doba a investice je bohužel pro mnohé aspirující UI návrháře nepraktická.

2) Technická škola – největší předností je rychlost a specializace technické školy. Na rozdíl od univerzit, které kladou důraz na všeobecné vzdělání, technické školy kladou větší důraz na rozvoj dovedností a přípravu na budoucí kariéru. Bývají levnější než tradiční univerzita.

3) Generální shromáždění (GA) – novinka v oblasti technologického vzdělávání, která odstartovala v roce 2011. GA nabízí online i on-campus kurzy pro specializované dovednosti jako např. vývoj webových aplikací, návrh zkušeností uživatelů (UX) a datovou vědu. Toto vzdělání však bývá velmi nákladné.


Kariéra


S boomem mobilních aplikací a komoditizací hardwaru vzrostl zájem o návrh uživatelského rozhraní a konzistentní potřebu inovativních desktopových aplikací, vzrostla i poptávka po UI návrhářích, která je stále vysoká - jsou dobří v tom, co dělají. Pokud se společnost (ať už malá, nebo velká) chystá soutěžit s ostatními společnostmi na dnešním trhu, potřebuje intuitivní a dobře navržené rozhraní. To znamená, že UI návrháři mohou pracovat pro velké a dobře zavedené společnosti, jako je Apple, Tesla, Google nebo Amazon, či pro malé firmy. Žádné pracovní zkušenosti - jeden z největších problémů v tomto oboru. Je dobré začít na pozici, která odpovídá úrovni dovednosti.

Návrháři uživatelského rozhraní jsou najatí na částečný úvazek, na plný úvazek a jako smluvní zaměstnanci pro celou řadu malých, středních a velkých organizací. Mohou být zaměstnáni jednou organizací, několika organizacemi nebo pracují jako nezávislí pracovníci.


Uplatnění

• grafické studio

• online reklamní agentury

• multimediální společnosti

• společnosti poskytující webové služby

• webové stránky a webové podniky

• společnosti pro vývoj softwaru

• samostatně výdělečná osoba


Zdroje


MIN MING, Lo. UI, UX: Who Does What? A Designer’s Guide To The Tech Industry. CO.DESIGN [online]. 2014-07-07 [cit. 19.05.2017]. Dostupné z: https://www.fastcodesign.com/3032719/ui-ux-who-does-what-adesigners- guide-to-the-tech-industry

BIELLER, Eric. How to Become a UI Designer. CAREERFOUNDRY [online]. 2016-10-18 [cit. 19.05.2017]. Dostupné z: https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/how-to-become-a-uidesigner/

How to Become a User Interface Designer | Academic Invest. Academic Invest: Career Guides & Jobs l Canada & US [online]. Copyright © 2010 [cit. 19.05.2017]. Dostupné z: http://www.academicinvest.com/arts-careers/graphic-design-careers/how-to-become-a-user-interface-designer