Nápověda:Orientace na stránce: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(nástřel)
(Žádný rozdíl)

Verze z 6. 11. 2011, 20:52

Průvodce nápovědou:

Základy:

Orientace na stránce
Jak začít editovat
Základy formátování


Pokročilé:

Citování
Obrázky

Následující stránka obsahuje stručný výklad základních nástrojů wiki, které jsou po přihlášení dostupné takřka na každé stránce.

Navigace

Panel navigace je hlavní navigační nástroj wiki. Obsahuje tyto odkazy (zatím jen ty funkční):

 • Hlavní stránka – odkaz na hlavní stranu
 • Portál WikiKnihovna – odkaz na portál WikiKnihovny
 • Aktuality – odkaz na hlavní aktuality, co se zde
 • Poslední změny – zobrazuje seznam všech změn z poslední doby, které se na této wiki udály. užitečný nástroj hlavně pro kontrolu, co se zde v poslední době dělo.
 • Náhodná stránka – odkaz generující náhodnou stránku, vybírá pouze z hlavního jmenného prostoru
 • Nápověda – odkaz na stručnou nápovědu.

Nástroje

Menu Nástroje je dostupné vlevo dole, odshora dolů obsahuje položky:

 • Odkazuje sem – zobrazuje seznam stránek, které odkazují na zadanou stránku.
 • Související změny – zobrazuje seznam stránek odkazovaných ze zadané stránky (nebo patřících do dané kategorie), které byly v poslední době změněny. Stránky, které máte ve Sledovaných stránkách (viz kap. Uživatelské menu), se zobrazují tučně.
 • Odkazuje sem – umožňuje nahrávat obrázky i další soubory.
 • Speciální stránky – zobrazuje seznam speciálních stránek, tzn. stránek s předponou "Speciální:". Tento typ stránek obsahuje např. seznamy nekategorizovaných stránek, všech stránek, všech uživatelů apod.
 • Verze k tisku – připraví danou stránku k tisku, tzn. "oseká" nadbytečné informace a vloží do stránky informace požadované (tzn. licenci atd.).
 • Trvalý odkaz – jelikož jsou tyto stránky postaveny na principu wiki, texty zde se mohou měnit; trvalý odkaz umožňuje zobrazit URL na současnou revizi stránky, tzn. i po změně stránky budete pomoci skrze toto URL odkázat na požadovanou revizi. Tento nástroj se používá zejména u citací, kdy je potřeba odkázat nejen na konkrétní stránku, ale i na konkrétní verzi stránky. Všechny starší verze stránky jsou dostupné v historii stránky (viz kapitolu Záložky stránky)

Pokud se dostanete na stránku uživatele, některé nástroje z panelu zmizí a naopak se objeví některé nové:

 • Příspěvky uživatele - zobrazuje seznam všech běžných příspěvků uživatele.
 • Protokolovací záznamy - zobrazuje zvláštní záznamy jako přesun stránek, založení účtu uživatele apod. U většiny uživatelů tam bude jen datum založení účtu, nástroj je proto užitečný zejména např. u správců, kde i běžní uživatelé mohou kontrolovat jejich činnost
 • Poslat e-mail – prostřednictvím jednoduchého rozhraní umožňuje posílání e-mailů mezi uživateli.

Záložky stránky

Záložky stránky jsou dostupné v nejhořejší části každé stránky na wiki s výjimkou některých speciálních stránek, které při své tvorbě většinou nevyužijete. Zleva doprava záložky zahrnují tyto položky:

 • Stránka – hlavní text stránky, který je implicitně zobrazován každému uživateli.
 • Diskuse – každá stránka (kromě Speciálních stránek – viz kap. Nástroje) má svou vlastní diskusi, kde můžete diskutovat o podobě článku. V diskusích se nezapomeňte podepsat pomocí --~~~~! (viz kapitolu Editační lišta)
 • Editovat – slouží k úpravám stránek. Po kliknutí můžete takřka libovolnou stránku upravovat - blíže viz stránku Jak začít editovat.
 • Historie – každá úprava stránky je uložena v historii stránky, která je dostupná přes tuto záložku. Navigace v ní může na první pohled vypadat složitě, avšak je celkem jednoduchá: každá revize má svůj vlastní řádek, kde k hlavním nástrojů patří (zleva) datum revize, jméno autora, v závorce počet bajtů a nakonec shrnutí změn, pokud bylo při editaci vyplněno shrnutí editace. Jednotlivé revize můžete porovnávat či rušit.
 • Přesunout – slouží k přesunu stránek na nový název. Při přesouvání nezapomeňte uvést důvod přesunu.
 • Sledovat – pomocí této záložky přidáte určitou stránku mezi sledované stránky. Pokud již nechcete stránku sledovat, klikněte na Nesledovat (dále viz kap. Nastavení).

Uživatelské menu

Plné uživatelské menu je dostupné po přihlášení a nachází se vpravo nahoře. Zleva doprava obsahuje tyto položky:

 • Jméno uživatele
 • Moje diskuse – odkaz na vaši diskusi. Skrze diskusní stránky můžete komunikovat s ostatními uživateli. Veškerá komunikace na wiki je veřejná. Pokud chcete s uživatelem komunikovat v soukromí, použijte odkaz Poslat e-mail v levém menu (viz kap. Nástroje). Je možné, že uživatel nemá aktivovaný e-mail, takže mu nepůjde e-mail poslat (proto je doporučováno e-mail vyplňovat, viz Jak začít editovat.
 • Nastavení – pomocí mnoha funkcionalit umožňuje uzpůsobit některé funkce vašim potřebám. Je doporučováno si nastavení projít, může vám to usnadnit práci s wiki.
 • Sledované stránky – zobrazuje seznam sledovaných stránek, tzn. stránek, které jste si na tento seznam přidali pomocí záložky Sledovat (viz kap. Záložky). Seznam sledovaných stránek lze různě měnit a nastavovat skrze Nastavení/Sledované stránky.
 • Mé příspěvky – zobrazuje seznam všech vašich příspěvků. Tento seznam je veřejně přístupný všem (viz kap. Nástroje).
 • Odhlášení – umožňuje odhlášení / přihlášení nového uživatele

Editační lišta

Editační lišta se nachází v základním editačním rozhraní, tzn. po kliknutí na záložku Editovat v záhlaví stránky. Zleva doprava obsahuje tyto tlačítka:

 • Tučný text – umožňuje psát tučně.
 • Kurzíva – umožňuje psát kurzívou.
 • Vnitřní odkaz – umožňuje vkládat vnitřní odkazy.
 • Externí odkaz – vkládá externí odkazy.
 • Nadpis druhé úrovně – vkládá základní nadpisy. Pokud se na stránce nachází 4 a více nadpisů, automaticky se vygeneruje obsah. Blíže k nadpisům.
 • Vložený soubor – vloží formulář pro obrázky (defaultní přípona .jpg).
 • Odkaz na mediální soubor – vloží formulář pro mediální soubory (defaultní přípona .ogg).
 • Matematický vzorec – vkládá základní tagy, mezi kterými můžete tvořit matematické vzorce.
 • Ignorovat formátování wiki – vkládá základní tagy, mezi které lze vkládat obsah, který nebude formátován jako wiki text. Tzn. když když chcete slovo ohraničit třemi apostrofy, aniž by se označilo tučně, napíšete <nowiki>'''To je ale parádní nápověda!'''</nowiki> a bude to vypadat jako '''To je ale parádní nápověda!'''. Bez tagů "nowiki" by to software MediaWiki přečetl jako formátovací značku pro tučný text a text by vypadal tučně: To je ale parádní nápověda!
 • Váš podpis s časovým údajem – používá se hlavně u diskusí, kde je potřeba ho používat, aby bylo jasné, kdo psal daný příspěvek. Tlačítko vkládá 4 vlnovky: --~~~~, které se však v náhledu a hlavně po uložení zobrazí jako podpis: --Jméno uživatele + časový údaj (ve formě 31. 3. 2011, 10:54 (UTC)).
 • Vodorovná čára – vkládá ----, která v náhledu a po uložení vkládají vodorovnou čáru napříč stránkou; používejte střídmě!

Blíže k tomuto viz Nápověda:Základy formátování