Nápověda:Obrázky

Z WikiKnihovna
Průvodce nápovědou:

Základy:

Orientace na stránce
Jak začít editovat
Základy formátování


Pokročilé:

Citování
Obrázky

Obrázky se na wiki nahrávají pomocí odkazu Načíst soubor v menu Nástroje vlevo dole.

[[Soubor:Název souboru.pripona souboru|thumb|left/right/nic|50/100/Jiný počet/nic/px|Popis souboru]]

  • Soubor – je možné použít i Image nebo File, je to de facto jedno.
  • Název souboru – vložte název, pod jakým jste obrázek nahráli včetně jeho přípony (jpg a JPG není totéž!).
  • thumb – atribut zajistí, že se obrázek automaticky vygeneruje jako náhledový, po kliknutí na něj se zobrazí stránka s jeho popisem a teprve po dalším kliknutí se obrázek zobrazí v plné velikosti. Thumb generuje i rámeček, kde je možné umisťovat popis obrázku.
  • left/right/nic – sem zadejte, kde se má obrázek zarovnat. Pokud tento atribut do obrázku nevložíte vůbec, obrázek se zarovná implicitně vpravo, čili tento atribut se používá de facto pouze v případě potřeby zarovnat obrázek vlevo.
  • Popis souboru – nezapomeňte soubor popsat. Obrázek sice vydá za tisíc slov, ale musí být zřejmé, co na něm je.
  • 50/100/Jiný počet/nic/px – můžete zadávat velikost obrázku v pixelech.

Příklady

Tak například:

  • [[Soubor:Logo UISK.JPG|350px|left|Logo ÚISK]]

...se zobrazí jako obrázek vpravo a

  • [[Soubor:Logo UISK.JPG|350px|left|Logo ÚISK]]

...bude vypadat jako obrázek vlevo (v obou případech je popis obrázku dostupný po najetí na obrázek myší).

Logo ÚISK

Logo ÚISK