Nápověda:Citování

Z WikiKnihovna
Průvodce nápovědou:

Základy:

Orientace na stránce
Jak začít editovat
Základy formátování


Pokročilé:

Citování
Obrázky

Poznámkový aparát je standardní součást prakticky jakékoliv vysokoškolské práce. Tvorba citačního aparátu ve wiki není složitá, vyžaduje však dva speciální tagy, které nejsou ve standardní editační liště. Vkládat je můžeme přes zvláštní panel nástrojů umístěný úplně dole pod tlačítkem Uložit změny. Těmito tagy jsou <ref> a <references/>. Tyto tagy sice trochu znepřehledňují zdrojový kód článku, avšak jejich výhody jsou mnohem větší.

Obecný návod

Umístěte obsah poznámky mezi tagy <ref></ref>. Tam, kde se má poznámkový aparát zobrazit (klasicky někde v závěru článku), umístěte tag <references/>; ve většině případů se umisťuje pod nadpis 2. úrovně s názvem "Poznámky".

Pokud citujete opakovaně totožnou položku, vložte do prvního tagu parametr "name", tzn. <ref name="NázevPoznámky"> (ukončující tag </ref> zůstává stejný) a na příště už vkládejte jen <ref name="NázevPoznámky"/>. Parametr name musí být pro různé totožné položky vždy jiný.

Konkrétně

Klasická citace

  • Co napíšu / uvidím ve zdrojovém kódu:

Podle Michala Lorenze je komunita kolem [[Inflow]] „značně různorodá a prochází neustálým vývojem“.<ref>LORENZ, Michal. Kyberpsychologický profil uživatelů komunity Inflow: průzkum avatarů v blogosféře. ''Inflow: information journal'' [online]. 09/08/2009, 2, 8, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/kyberpsychologicky-profil-uzivatelu-komunity-inflow-pruzkum-avataru-v-blogosfere>.</ref>

  • Co uvidím v náhledu / po uložení:

Podle Michala Lorenze je komunita kolem Inflow „značně různorodá a prochází neustálým vývojem“.[1] (pro vzhled poznámky viz sekci Poznámky)

Vícenásobná citace téhož

  • Co napíšu / uvidím ve zdrojovém kódu:

Petr Škyřík uvádí, že „získaná data jsou pro vyučující na KISKu velmi zajímavá“,<ref name="Škyřík">ŠKYŘÍK, Petr. Cesta do hlubin prvákovy duše: služby internetu a čtenářství. ''Inflow: information journal'' [online]. 07/10/2010, 3, 10, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/cesta-do-hlubin-prvakovy-duse-sluzby-internetu-ctenarstvi>.</ref> avšak zároveň dodává, že nejspíše až po srovnání dat s prvním ročníkem magisterského stupně či jinými bakalářskými obory na FF MU by se naplno projevily „zvláštnosti“ zkoumaného vzorku.<ref name="Škyřík"/>

  • Co uvidím v náhledu / po uložení:

Petr Škyřík uvádí, že „získaná data jsou pro vyučující na KISKu velmi zajímavá“,[2] avšak zároveň dodává, že nejspíše až po srovnání dat s prvním ročníkem magisterského stupně či jinými bakalářskými obory na FF MU by se naplno projevily „zvláštnosti“ zkoumaného vzorku.[2] (pro vzhled poznámky viz sekci Poznámky)

Poznámky

  1. LORENZ, Michal. Kyberpsychologický profil uživatelů komunity Inflow: průzkum avatarů v blogosféře. Inflow: information journal [online]. 09/08/2009, 2, 8, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/kyberpsychologicky-profil-uzivatelu-komunity-inflow-pruzkum-avataru-v-blogosfere>.
  2. 2,0 2,1 ŠKYŘÍK, Petr. Cesta do hlubin prvákovy duše: služby internetu a čtenářství. Inflow: information journal [online]. 07/10/2010, 3, 10, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/cesta-do-hlubin-prvakovy-duse-sluzby-internetu-ctenarstvi>.