Myer Mike Kessler

Z WikiKnihovna


Myer Mike Kessler
 
Oděsa, Ukrajina
Datum a
místo úmrtí
1997
Belmont, Massachusetts, U.S.
  -
  manželka Minuetta Kessler, dcera Jean Kessler
  Belmont
  americké
Vzdělání Massachusettský technologický institut,Dukeova univerzita
Pracoviště Massachusettský technologický institut, Národní institut standardů, Brandeisova univerzita
  -
Známý pro biblografické sdružování

Myer Mike Kessler (1918-1997) byl původem ukrajinský vědec, za jehož hlavní přínos je považován objev bibliografického sdružování. 

Život

Myer Mike Kessler, také známý pod jménem Myron Kessler, se narodil v roce 1918 v ukrajinském městě Oděsa. Jeho otci, účetnímu, bylo v té době 49 let a jeho matce bylo 43. V pozdějším věku se celá rodina, včetně jeho sestry, odstěhovala do Ameriky. Tam navštěvoval Massachusettský technologický institut, na kterém získal titul B.S. a později také M.S. V roce 1948 získal na Dukeově univerzitě titul Ph.D. z oblasti fyziky. Zajímal se o citační analýzu, uplatňování nových nápadů v managementu a instrukce a technologie v administrativě akademických knihoven.

V Americe se také setkal se svojí budoucí ženou, Minuettou Shumiatcher Borek Kessler, pianistkou a skladatelkou, původem z Běloruska, kterou si v roce 1952 vzal. Do roku 1953 žili manželé v Cambridge, Massachusetts, poté se přestěhovali do města Belmont, Massachusetts, kde spolu prožili zbytek života. Myer Mike Kessler měl se svojí ženou jedinou dceru Jean. [1]

Myer působil několik let v Národním institutu standardů ve Washingtonu, D.C., nyní známém jako Národní institut standardů a technologií. Dále učil fyziku na Brandeisově univerzitě v Massachusetts, ale jeho nejvýznamějším působištěm byl Massachusettský technologický institut (MIT), kde mimo jiné pracoval na vývoji systémů radarů a vojenského vedení.V MIT také objevil Bibliografické sdružování a kolem roku 1964 vytvořil Technický informační projekt (TIP), který zkoumal bibliografické sdružování mezi pracemi.

Myer Mike Kessler zemřel v roce 1997 v Belmontu ve věku 79 let.

Dílo

Myer v roce 1963 vydává sérii článků, které pojednávají o bibliografickém sdružování (Bibliographic coupling).

V článku An Experimental Study of Bibliographic Coupling Between Technical Papers představuje teorii, že seznam použité literatury článku je spjatý s jeho obsahem. Bibliografické odkazy, které jsou uvedeny u jednoho článku, spolu mohou obsahově souviset.

Dva články, které sdílejí jednu referenci, obsahují jednu jednotku spojky. Vazba je definována kombinací spojovacích jednotek mezi dvěma nebo více články. Řada článků tvoří související skupinu GA, jestliže každý člen skupiny má společně s daným článkem P0 alespoň jeden odkaz (jednu spojovací jednotku). Intenzita spojení mezi P0 a jakýmkoli členem GA se měří počtem spojovacích jednotek mezi nimi. [2]

Na tuto teoretickou myšlenku navázal články Bibliographic Coupling Between Scientific Papers z roku 1963 a Comparison of the Results of Bibliographic Coupling and Analytic Subject Indexing z roku 1965. Články popisují výsledky automatizovaného zpracování vědeckých dokumentů podle kritérií bibliografického sdružování. Pro výzkum byly použity skutečné články, které byly rozděleny do několika kategorií a vzájemný vztah mezi odkazovanými dokumenty byl potvrzen. Je ale nutné brát zřetel na relativitu vztahů. Dokumenty, které mají společnou spojovací jednotku, nemusí být zaměřeny přesně na totéž úzké téma.

Bibliografické sdružování se stalo důležitou metodou citační analýzy. K této metodě byla později přidána metoda ko-citací. Obě metody zkoumají citační vazby.

Aktivity

V roce 1958 byli Kessler se svojí ženou jedněmi ze spoluzakladatelů neziskové organizace s názvem “The New England Jewish Music Forum”, která měla za cíl rozšíření povědomí o židovské hudbě v oblasti Bostonu. Organizace se snažila povzbuzovat tvůrce k publikování nových písní, pořádala koncerty a představovala nové talenty. V roce 1990 byla bohužel kvůli finančním problémům nucena svoji činnost zastavit. [3]

Význam pro informační vědu

Myer Mike Kessler vynalezl v roce 1963 koncept bibliografického sdružování, v roce 1964 na něj navázal projektem TIP (Technical Information Project), který byl později v tomtéž roce představen veřejnosti. V prosinci roku 1965 k tomuto projektu sepsal manuál, čímž umožnil jeho používání veřejností. Jeho metoda bibliografického sdružování má v informační vědě velký význam, pomocí citační analýzy umožňuje vytvářet vztahy mezi jednotlivými dokumenty a pomáhá vědcům při jejich výzkumech nalézat výzkumy podobné, které byly provedeny v dřívějších letech, čímž činí jejich práci nejen jednodušší, ale především odbornější a lepší.

Publikace

Kessler, M. M. ( 1963). An experimental study of bibliographic coupling between technical papers. IEEE Transactions on Information Theory, vol. 9, no. 1, pp. 49-51, Jan 1963.

Článek z roku 1963, vysvětlující podstatu bibliografického sdružování, uvádí teoretické vztahy mezi dokumenty. Rozčleňuje vztahy do variant a uvádí statistické vzorce výpočtu intenzity vztahů (spojovacích jednotek). [4]

Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. American Documentation (Pre-1986), 14(1), 10.

Zpráva z roku 1963 popisuje výsledky automatizovaného zpracování vědeckých dokumentů podle kritérií bibliografického sdružování. Velké množství studovaných dokumentů bylo uspořádáno do skupin. Výsledky zkoumání referencí vědeckých příspěvků ukazují vysoký stupeň korelace a potvrzují tak teoretický článek na toto téma. [5]

Kessler, M. M. (1965). Comparison of the results of bibliographic coupling and analytic subject indexing. American Documentation. American Documentation (Pre-1986), 16(3), 223.

Článek z roku 1965 srovnává 334 příspěvků z “Physical Review”, pomocí bibliografického sdružování a další metodou. Článek obsahuje konkrétní výsledky a diskuzi. [6]

Citace

  1. Minuetta Kessler. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Minuetta_Kessler
  2. KESSLER, M. M. An experimental study of bibliographic coupling between technical papers. IEEE Transactions on Information Theory [online]. 1963, 9(1) [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1057800&isnumber=22792
  3. Guide to the Records of the New England Jewish Music Forum, undated, 1953-1990 [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: http://digifindingaids.cjh.org/?pID=364698
  4. Kessler, M. M. ( 1963). An experimental study of bibliographic coupling between technical papers. [online] IEEE Transactions on Information Theory, vol. 9, no. 1, pp. 49-51, Jan 1963. [cit. 2018-05-17] Dostupné z http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1057800&isnumber=22792
  5. Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. [online] American Documentation (Pre-1986), 14(1), 10. [cit. 2018-05-17] Dostupné z https://search.proquest.com/docview/195445815?accountid=16531
  6. Kessler, M. M. (1965). Comparison of the results of bibliographic coupling and analytic subject indexing. American Documentation [online]. American Documentation (Pre-1986), 16(3), 223. [cit. 2018-05-17] Dostupné z https://search.proquest.com/docview/195435980?accountid=16531

Externí odkazy