Montgomery, Leon

Z WikiKnihovna
Leon Montgomery
 
Datum a
místo úmrtí
18. Února 1993
  neznámý
 
  USA
  americké
Vzdělání University of Pittsburgh
University of Kansas
Pracoviště dean of the School of Information Sciences, University of Pittsburgh
 
Známý pro TERN


Leon Montgomery byl 22 let profesorem na University of Pittsburgh. Zabýval se indexováním a hledáním informací. Byl jedním ze zakladatelů TERNu (telecommunication education research network). Na jeho památku bylo vytvořeno FORE Montgomery Intership pro studenty telekomunikačních studií. V současnosti je také možnost se zúčastnit stáže K. Leon Montgomery Assistantship in Telecommunications, které bylo také vytvořeno na počest památky Dr. K. L. Montgomeryho.


Život

Narodil se 8. listopadu 1933 a zemřel o 59 let později 18. Února 1993. V roce 1965 úspěšně dokončil magisterské studium v oblasti informační vědy na University of Pittsburgh. V roce 1972 zde získal Ph. D. titul. Od roku 1971 se stal členem fakulty, mezi lety 1981 – 1984 byl vedoucím oddělení informační vědy. V letech 1984 – 1987 byl proděkanem fakulty informačních věd.


Dílo

V roce 1990 vymyslel koncept sítě pro výzkum telekomunikace na národní úrovni. Z této myšlenky vznikl TERN (telecommunication education research network), což byla nejmodernější telekomunikační síť pro výzkum a vzdělávání, která propojila 31 univerzit napříč Spojenými státy.


Publikace

MONTGOMERY, K. Leon. Document retrieval systems: factors affecting search time. New York: M. Dekker, c1975. ISBN 0824761952.


MONTGOMERY, K. Leon, Jill SEINOLA a Pamela VANCE. The investigation of demand for a rapid document delivery service for the University of Pittsburgh Library system. Pittsburgh, 1985.


MONTGOMERY, K. Leon. Factors affecting search time in a document retrieval systém. Pittsburgh, 1972. Disertační práce. University of Pittsburgh. Vedoucí práce Allen Kent.


MONTGOMERY, K. Leon. The Economics of academic libraries. Library Trends. Graduate School of Library and Information Science. University of Illinois at Urbana-Champaign, 1979, 28(1). ISSN 0024- 2594.


Pittsburgh Conference Toward the White House Conference: the Structure and Governance of Library Networks in Light of a Developing Technology (1978 : Pittsburgh, Pa.). The Governance of Library Networks : Purposes and Expectations. Pittsburgh :University of Pittsburgh, 1978.


MONTGOMERY, K. Leon. Simple groups whose orders are less than 10,000. 1958. Disertační práce. University of Kansas.

Zdroje

Telecommunications internship to honor Montgomery. University Times [online]. Pittsburgh, 1997, 30(8) [cit. 2016-05- 27]. Dostupné z: http://www.utimes.pitt.edu/?p=3327


WALLACE, Bob. Schools mull construction of T-3 net for use by telecom students. Network World [online]. 1991, 8(23), 4-5 [cit. 2016-05- 27]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=6hEEAAAAMBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=montgomery+leon+tern& source=bl&ots=QU39Y9qqIw&sig=X5Agx94w360d9tkv3t1tHT8hX4s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY- 6OOy_rMAhXF0xQKHWRdDk8Q6AEILzAD#v=onepage&q=montgomery%20leon%20tern&f=false


WALLACE, Bob. Schools unite to buil T-3 research net. Network World [online]. 1992, 9(19), 1, 10 [cit. 2016-05- 27]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=PhEEAAAAMBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=montgomery+leon+ter n&source=bl&ots=XJvznR3Y3h&sig=zDU2p87e98tiAWMJK- bQ_9IlQUo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjY- 6OOy_rMAhXF0xQKHWRdDk8Q6AEIMTAE#v=onepage&q=montgomery%20leon%20tern&f=false