Moc zákonodárná

Z WikiKnihovna

Zákonodárnou mocí (označovanou také jako legislativa) se primárně rozumí oprávnění vydávat, měnit či rušit zákony, které ovlivňují fungování státu. Spolu s mocí výkonnou a soudní tvoří systém tří složek moci ve státě, které jsou vzájemně odděleny za účelem snížení rizika jejího zneužití. V českém právním prostředí náleží zákonodárná moc Parlamentu České republiky, kde ji realizují poslanci Poslanecké sněmovny PČR a senátoři Senátu PČR. Tito zástupci jsou přímo voleni občany České republiky, získávají tak legitimitu pro výkon zákonodárné moci na základě demokratických principů. Základní vymezení práv a povinností zákonodárné moci na našem území je zakotveno v hlavě druhé Ústavy České republiky. Parlamentu České republiky náleží za předem jasně popsaných podmínek rozhodování mimo jiné o otázkách:

Použité a doplňující zdroje

OPVK MU rgb.jpg