Moc soudní

Z WikiKnihovna

Soudní moc (justice) má za úkol zajišťovat právní ochranu a vymáhat dodržování práv. Spolu s mocí výkonnou a zákonodárnou tvoří systém tří složek moci ve státě, které jsou vzájemně odděleny za účelem snížení rizika jejího zneužití. Soudní moc vykonávají v právním státě nezávislé a nestranné soudy prostřednictvím soudců. Soudy rozhodují nejčastěji v řízení trestním, občanskoprávním a správním podle typu řešeného případu. Při svém rozhodování jsou soudy vázány zákony a předpisy vyšší právní síly. Justici v České republice upravuje hlava čtvrtá Ústavy České republiky, kde se nachází i rozdělení soudního systému na:

  • Ústavní soud - dbá především na dodržování ústavy, kontroluje rozpor ústavy a právních předpisů nižší síly (např. zákonů), řeší ústavní stížnosti
  • Nevyšší správní soud - zabývá se otázkamy korektního soudnictví, provádí kontrolu rozhodnutí orgánů veřejné správy a rozhodnutí krajských soudů na základě kasační stížnosti
  • Okresní, krajské, vrchní soudy + Nejvyšší soud - řeší konkrétní případy, na základě vzájemné hierarchie je možné se proti rozhodnutí soudů odvolávat

Vedle státní struktury soudů stojí ještě soudy mezinárodní, které řeší spory mezi státy nebo vážné případy porušování lidských práv.

Použité a doplňující zdroje

OPVK MU rgb.jpg