Mike Thelwall

Z WikiKnihovna
Mike Thelwall

Mike.jpg

 
Northampton
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  Wolverhampton, GB
  GB
Vzdělání School of Technology, University of Wolverhampton,, Great Britain
Pracoviště Vedoucí - Statistical Cybermetrics Research Group,
  Vysoce oceněný od Emerald Insight (2014), Journal of Informetrics, Excellent reviewer certificate, (2014) a mnoho dalších.
Známý pro Webmetriky, analýzu internetu a sociálního chování.

Mike Thelwall je profesorem Informačních věd, který se zajímá hlavně o Big Data (Velká data), dále se jeho vědecký zájem ubírá k webometrics ("měření internetu"), social media metrics ("měření sociálních médií") a taktéž se zajímá o sentiment analysis (analýza názorových procesů).

Život

Profesor Mike Thelwall se narodil v roce 1965 a vyrůstal v Northamptonu, v Anglii. Aktuálně vyučuje na univerzitě ve Wolverhamptonu na fakultě technologické. Bydlí ve stejném městě, Wolverhamptonu.

Dílo

Profesor Thelwall se aktivně účastní na výzkumném životě spojeném se sociálními médii a všemi možnými široce využívanými online místy, jako je například Youtube, Twitter, různé specifičtější blogy a také obecně prostředí internetu. Mezi jeho hlavní zájem patří informovanost v oblastí společenských procesů a chování v online prostředí na již zmiňovaných místech. Zajímavou součástí jeho práce je podílení se na projektu, který nese název Digitised Resources: A Usage and Impact Study (Digitalizované zdroje: Studie užití a dopadu), který se zaměřuje pomocí kvalitativních a kvantitativních aspektů na užitečnost internetových zdrojů a jakéhokoliv přístupu k moudrosti ve vztahu od institucí pro jednotlivé účastníky tohoto procesu. Snaží se přijít ve zkratce na to, jestli jsou online zdroje vedeny takovým způsobem, že je všichni dokážou lehce a efektivně využívat. K tomuto projektu přispívalo dalších 5 expertů (Prof. Eric T. Meyer, Prof. William H. Dutton, Dr. Kathryn Eccles, Dr. Christine Madsen, Prof. Ralph Schroeder) v oboru, se kterými Thelwall spolupracoval.

Aktivity


Profesor Thelwall se častokrát účastnil přednášek, například:

(2015) Alternative metrics for research assessment, Executive Short Course on Science and Innovation Policies, University of Manchester.
(2015) Going beyond bibliometrics; Webometrics and altmetrics, Impact of Science 2015, Amsterdam.
(2015) Sentiment Analysis for Social Web Texts: The SentiStrength Approach, University of Coruna.
(2015) Metrics for the humanities, University of Warwick.
(2014) Altmetrics for the RAE, University of Sussex.
(2014) Altmetrics: The evidence. 1 st Annual Altmetrics Conference (1AM). Wellcome Trust, London.
(2014) Large scale sentiment analysis, Yahoo! Research, Barcelona.
(2014) Altmetrics: An overview (for minister David Willetts), Department of Business, Industry and Skills, London.
(2009) Webometrics in the social sciences, University of Surrey.

Taktéž se objevil v mediálních kruzích:

BBC Radio Coventry and Warks: Friday August 10 th 2012, 07:55 Breakfast Show. Olympic light show: The London Eye has lit up the 2012 Games with its daily lightshow reflecting the Twitter mood of the nation. Interview.
Czech TV News 3 September 2010. 15 minute interview on social networking. http://master.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/210411058290903/
Five minute interview on BBC Radio Shropshire, October 5, 2007 to discuss MySpace swearing.
Eighteen minute interview on WCR FM, February 15, 2008 to discuss top researcher story.

Nebo například v rozhovorech v tisku:

Guardian technology interview, p3, May 7, 2009.
Interview on back page of the culture (Znanost) section of the leading Slovenian daily: the Delo, 22 June, 2006.

Význam pro informační vědu

Profesor Thelwall se hlavně zasadil v IV prostředí a to tím, že vynalezl vícero aplikací nebo pomůcek, které nám pomáhají sbírat data z internetu a poté je zpracovávat podle toho, jakým směrem je chceme používat. Mezi tyto aplikace patří například SocSciBot Tools, který analyzuje spojení odkazů mezi stránkami, dále třeba LexiURL (Webometric Analyst 2.0), který tvoří diagramy na základě propojení skrze URL citace a titulky než na základě hypertextových odkazů. Dalším nástrojem, o který se zasadil Prof. Thelwall je Mozdeh Twitter Time Analysis, který nám na základě vybraného tématu posbírá různé tweety, seřadí je a dokáže je taktéž podle našich kritérií specifikovat. Zasazuje se tedy hlavně o analýzu a vyhledávání velkých dat v prostředí internetu a snaží se ho přibližovat a ulehčovat dalším, kteří by do tohoto prostředí chtěli taktéž nahlížet.

Úspěchy

Mike Thelwall je na akademické půdě velmi aktivním člověkem. Svou osobnost a znalosti uplatňuje hned ve dvou rolích: Je profesorem informačních věd a vedoucím statistické kybermetrické výzkumné skupiny na univerzitě ve Wolverhamptonu. Svůj titul PhD má z oboru matematiky na univerzitě v Lancasteru. Je též docentem na Åbo Akademi University a výzkumným členem v Oxfordském internetovém institutu. V neposlední řadě se podílí jako editor v časopisu Journal of Association for Information Science and Technology. Vyvinul širokou škálu nástrojů pro sběr a analýzu jak názorů tak obsahu pro Twitter, Youtube, MySpace, blogy a na webu obecně.


Ceny a uznání

 • Vysoce ceněné ocenění od Emerald pro: Mas Bleda, A., Thelwall, M., Kousha, K., & Aguillo, I. (2014). Úspěšní výzkumníci za zveřejnění výzkumu online: analýza evropských souboru vysoce citovaných osobních webových stránek vědců. Journal of Documentation, 70 (1), 148 - 172.
 • Vítěz, medaile Derek de Solla 2015 Mezinárodní společnosti pro scientometrii a infometrie. http://www.issi-society.org/price.html
 • Journal of Informetrics, certifikát vynikajícího recenzenta 2014.
 • 1. místo v seznamu britských autorů publikujících nejvíce v mezinárodních a UK LIS časopisech (2006-2010). Sen, B. & Willett, P. (2012). Research In: John Bowman (Ed.) British librarianship and information work 2006-2010. J. H. Bowman (pp. 338-359).
 • Umístění na 6 společném místě v seznamu nejlepších současných knihovnických a informatických výzkumníků na světě podle rozhodujících rozsudků v excelenci ve výzkumu [Li et al. 2010, Ranking of library and information science researchers: Comparison of data sources for correlating citation data, and expert judgments, Journal of Informetrics]
 • 1. místo v seznamu autorů publikujících většinu článků v prestižním informačním vědeckém časopise JASIST 2000-2007. Mukherjee, B. (2009). Journal of American Society for Information Science and Technology (2000-2007): Bibliometrické studie. IFLA Journal 35 (4), 341-358.
 • "Google Scholar Citations and Google Web/URL Citations: A Multi-Discipline Exploratory Analysis" ocenění od íránského ministerstva vědy
 • Vysoké ocenění za prací publikovaných v Online Information Review v roce 2007 získal: Thelwall, M. (2007). Blog searching: The first general-purpose source of retrospective public opinion in the social sciences? Online Information Review, 31(3), 277-289.
 • 1. místo v seznamu nejvíce publikujících autorů infometrie 2000-2006. [Bar-Ilan, J. (2008). Infometrie na začátku 21. století, z nich uvedlo, Journal of infometrie, 2 (1), 1-52.]
 • 4. místo v používání h-indexu ve všech žebříčcích nejlepších britských výzkumníků informační vědy[Sanderson, M. (2008) s. Přehodnocení h měřeno na UK LIS akademiky, Journal of American Society for Information Science and Technology]
 • 3. místo v používání h-indexu ve všech žebříčcích nejlepších britských výzkumníků informační vědy[Oppenheim, C. (2007). Using the h-index to rank influential British researchers in Information Science and Librarianship, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(21), 297-301.].
 • 22. místo v seznamu nejcitovanějších knihovnických a informačních světových výzkumníků (2001-2004) http://www.umu.se/inforsk/BibliometricNotes/BN2-2005/BN2-2005.htm [Self citations for institutions and authors eliminated]
 • Ocenění Emerald Online Information Review ‘Outstanding Paper’ pro: "Může Web poskytnout užitečné informace o podnikatelských účelů vědeckého výzkumu?"
 • ISI nejvíce zlepšený autor společenské vědy (červenec 2004). http://www.in-cites.com/most_imp/july2004.html
 • ISI 3. nejlepší článek týkající se společenských věd (napsaný s Alastair Smith); “Web Impact Factors for Australasian universities” (May, 2004). http://www.in-cites.com/hotpapers/2004/may04-soc.html
 • ISI 3. nejlepší článek týkající se společenských věd “Extracting macroscopic information from web links” (January, 2004) http://www.in-cites.com/hotpapers/2004/jan04-soc.html.
 • ‘Citation of Excellence’ 2004 udělena za “Can Google’s PageRank be used to find the most important academic web pages?” v top 50 článcích z 15000 celkových Emerald-recenzovaných článků v roce 2003
 • ‘Fast Breaking Paper’ ve společenských vědách, generální kategorie ISI za květen / červen 2004. článek, jejímž autorem je Li, Thelwall, Musgrove & Wilkinson (2003).
 • ‘New Hot Paper’ ve společenských vědách, generální kategorie ISI za červenec 2004. Pro článek napsaný Li, Thelwall, Musgrove & Wilkinson (2003). http://www.esi-topics.com/nhp/nhp-july2004.html
 • Vysoké ocenění za prace publikovaných v ASLIB / Emerald publikací v roce 2002 získal: “Evidence for the existence of geographic trends in university web site interlinking”. http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=1410
 • University of Lancaster katedra matematiky, ocenění za nejvyšší studijní prospěch v roce 1986.

Publikace

Knihy


Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences


THELWALL, Mike. Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences. San Rafael, CA: Morgan & Claypool (Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services, 2009, Vol. 1, No. 1). [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/IntroductionToWebometricsAndSocialWebAnalysis.pdf

V našem světě se víc a víc mění společenský vztah mezi lidmi a chování v tomto prostředí jako celek. Mění se způsoby komunikace (například užití socialních médií místo jednoduchého zavolání kamarádovi). Je totiž značně jasné, že informace jsou v dnešní době mnohem lépe a jednodušej přístupné a tak se tato kniha pokusí zaměřit na způsob, jak tohoto stavu využít. Změří se hlavně na 2 typy - text a odkazy.


Link Analysis: An Information Science Approach


THELWALL, Mike. Link Analysis: An Information Science Approach [online]. Academic Press, 2004 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://linkanalysis.wlv.ac.uk/index.html

Tato kniha se podílí na analýze kontrastů mezi offline a online světem a jejich propojení. Sleduje organizace webu a procesů spojených mezi online i offline světem a jejich průběh. Taktéž se zaměřuje na fakt, že bez analýzy bychom nebyli schopni poznávat rozdíly a problémy a pasivně i aktivně na tento problém poukazuje.

Články


1. THELWALL, Mike. Interpreting correlations between citation counts and other indicators: Scientometrics [online]. [cit. 2016-05-15]. doi:10.1007/s11192-016-1973-7, 2016. Dostupné z:http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/mtpublications.html
2. THELWALL, Mike a Kayvan KOUSHA. Academic software downloads from Google Code: useful usage indicators? [online]. Information research, 2016 [cit. 2016-05-15]. Ibid.
3. THELWALL, Mike a Kayvan KOUSHA. Figshare: A universal repository for academic resource sharing? [online]. Online Information Review. Emerald Group Publishing Limited, 2015 [cit. 2016-05-15]. ISSN: 1468-4527, doi: 10.1108/OIR-06-2015-0190. Ibid.
4. THELWALL, Mike a Kayvan KOUSHA. ResearchGate Articles: Age, Discipline, Audience Size and Impact [online]. [cit. 2016-05-15]. doi:10.1002asi.23675. Ibid.
5. THELWALL, Mike a Pardeep SUD. Mendeley Readership Counts: An Investigation of Temporal and Disciplinary Differences [online]. [cit. 2016-05-15]. Ibid.
6. THELWALL, Mike a Nabeil MAFLAHI. Are scholarly articles disproportionately read in their own country? An analysis of Mendeley readers [online]. 66(6), 1124–1135. Statistical Cybermetrics Research Group: University of Wolverhampton, 2015 [cit. 2016-05-15]. DOI: 10.1002/asi.23252. Ibid.
7. SHEMA, Hadas, Judit BAR-ILAN a Mike THELWALL. How is Research Blogged? A Content Analysis Approach [online]. 66(6), 1136–1149. School of Mathematics and Computer Science: University of Wolverhampton, 2015 [cit. 2016-05-15]. DOI: 10.1002/asi.23239. Ibid.
8. MOHAMMADI, Ehsan a Mike THELWALL. Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows [online]. 65(8), 1627-1638. Statistical Cybermetrics Research Group, School of Technology: University of Wolverhampton, 2014 [cit. 2016-05-15]. Ibid.
9. THELWALL, Mike. The precision of the arithmetic mean, geometric mean and percentiles for citation data: An experimental simulation modelling approach. Journal of Informetrics. [online]. [cit. 2016-05-18].
10. THELWALL, Mike a P. SUD. National, disciplinary and temporal variations in the extent to which articles with more authors have more impact: Evidence from a geometric field normalised citation indicator. Journal of Informetrics [online]. [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1016/j.joi.2015.11.007.
11. GAZNI, A. a Mike THELWALL. The citation impact of collaboration between top institutions: A temporal analysis. Research Evaluation. [online]. [cit. 2016-05-18].
12. THELWALL, Mike a K. KOUSHA. Are Wikipedia citations important evidence of the impact of scholarly articles and books? Journal of the Association for Information Science and Technology. [online]. [cit. 2016-05-18].
13. THELWALL, Mike a K. KOUSHA. Academic software downloads from Google Code: Useful usage indicators? Information Research. [online]. [cit. 2016-05-18].
14. THELWALL, Mike, K. KOUSHA, A. DINSMORE a K. DOLBY. Alternative metric indicators for funding scheme evaluations. Aslib Journal of Information Management [online]. 68(1). [cit. 2016-05-18].
15. KOUSHA, K. a Mike THELWALL. Web indicators for research evaluation, part 3: Books and non-standard outputs. El Profesional de la Información [online]. (24(6), 724-736 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.3145/epi.2015.nov.04.
16. THELWALL, Mike a K. KOUSHA. ResearchGate articles: Age, discipline, audience size and impact. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. [cit. 2016-05-18].
17. FAIRCLOUGH, R. a Mike THELWALL. More precise methods for national research citation impact comparisons. Journal of Informetrics [online]. 2015, (9(4), 895-906 [cit. 2016-05-18].
18. THELWALL, Mike a K. KOUSHA. Web indicators for research evaluation, part 1: Citations and links to academic articles from the web. El Profesional de la Información [online]. 2015, (24(5), 587-606 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.3145/epi.2015.sep.08.
19. THELWALL, Mike a K. KOUSHA. Web indicators for research evaluation, part 2: Social media metrics. El Profesional de la Información [online]. 2015, (24(5), 607-620 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.3145/epi.2015.sep.09.
20. LI, X., Mike THELWALL a K. KOUSHA. The role of arXiv, RePEc, SSRN and PMC in formal scholarly communication. Aslib Journal of Information Management [online]. 2015, (67(6) [cit. 2016-05-18].
21. FAIRCLOUGH, R. a Mike THELWALL. National research impact indicators from Mendeley readers. Journal of Informetrics [online]. 2015, (9(4), 845–859 [cit. 2016-05-18].
22. THELWALL, Mike. Evaluating the comprehensiveness of Twitter Search API results: A four step method. Cybermetrics [online]. [cit. 2016-05-18].
23. THELWALL, Mike, O. GORIUNOVA, F. VIS, et al. Chatting through pictures?: A classification of images tweeted in one week in the UK and USA. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23620.
24. KOUSHA, K. a Mike THELWALL. Patent citation analysis with Google. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23608.
25. OSSENBLOK, T., R. GUNS a Mike THELWALL. Book editors in the social sciences and humanities: an analysis of publication and collaboration patterns of established researchers in Flanders. Learned Publishing [online]. 2015, (28(4), 261-273 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1087/20150405.
26. VILARES CALVO, D., Mike THELWALL a M.A. ALONSO. The megaphone of the people?: Spanish SentiStrength for real-time analysis of political tweets. Journal of Information Science [online]. 2015, (41(6), 799-813 [cit. 2016-05-18].
27. THELWALL, Mike. Are medical articles highlighting detailed statistics more cited? Anales de Documentacion [online]. 2015, (18(2) [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.6018/analesdoc.18.2.%20225201. Dostupné z: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/225201
28. THELWALL, Mike. Why do papers have many Mendeley readers but few Scopus-indexed citations and vice versa? Journal of Librarianship & Information Science. [online]. [cit. 2016-05-18].
29. THELWALL, Mike a R. FAIRCLOUGH. The influence of time and discipline on the magnitude of correlations between citation counts and quality scores. Journal of Informetrics [online]. 2015, (9(3), 529–541 [cit. 2016-05-18].
30. THELWALL, Mike a M. DELGADO. Arts and humanities research evaluation: No metrics please, just data. Journal of Documentation [online]. 2015, (71(4), 817-833 [cit. 2016-05-18].
31. THELWALL, Mike a P. SUD. Mendeley readership counts: An investigation of temporal and disciplinary differences. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23559.
32. KOUSHA, K. a Mike THELWALL. An automatic method for assessing the teaching impact of books from online academic syllabi. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23542.
33. THELWALL, Mike a R. FAIRCLOUGH. Geometric journal impact factors correcting for individual highly cited articles. Journal of Informetrics [online]. 2015, (9(2), 263–272 [cit. 2016-05-18].
34. THELWALL, Mike a P. WILSON. Mendeley readership altmetrics for medical articles: An analysis of 45 fields. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23501.
35. MOHAMMADI, E., Mike THELWALL a K. KOUSHA. Can Mendeley bookmarks reflect readership?: A survey of user motivations. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23477.
36. KENEKAYORO, P., K. BUCKLEY a Mike THELWALL. Clustering research group website homepages. Scientometrics [online]. 2015, (102(3), 2023-2039 [cit. 2016-05-18].
37. THELWALL, Mike a P. WILSON. Does research with statistics have more impact?: The citation rank advantage of structural equation modelling. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23474.
38. MINGUILLO, D. a Mike THELWALL. Research excellence and university-industry collaboration in UK science parks. Research Evaluation [online]. [cit. 2016-05-18].
39. CHOŁONIEWSKI, J., J. SIENKIEWICZ, J. HOŁYST a Mike THELWALL. The role of emotional variables in the classification and prediction of collective social dynamics. Acta Physica Polonica Series A [online]. 2015, (127(3-A), A21-A28 [cit. 2016-05-18].
40. THELWALL, Mike a P. WILSON. Regression for citation data: An evaluation of different methods. Journal of Informetrics [online]. 2014, (8(4), 963–971 [cit. 2016-05-18].
41. THELWALL, Mike a N. MAFLAHI. Guideline references and academic citations as evidence of the clinical value of health research. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23432.
42. THELWALL, Mike a N. MAFLAHI. How important is computing technology for library and information science research? Library and Information Science Research [online]. 2015, (37(1), 42-50 [cit. 2016-05-18].
43. MINGUILLO, D. a Mike THELWALL. Which are the best innovation support infrastructures for universities?: Evidence from R&D output and commercial activities. Scientometrics [online]. 2015, (102(1), 1057-1081 [cit. 2016-05-18].
44. MINGUILLO, D., R. TIJSSEN a Mike THELWALL. Do science parks promote research and technology?: A scientometric analysis of the UK. Scientometrics [online]. 2015, (102(1), 701-725 [cit. 2016-05-18].
45. THELWALL, Mike a P. WILSON. Distributions for cited articles from individual subjects and years. Journal of Informetrics [online]. (8(4), 824-839 [cit. 2016-05-18].
46. KOUSHA, K. a Mike THELWALL. Can Amazon.com reviews help to assess the wider impacts of books? Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23404.
47. SUD, P. a Mike THELWALL. Linked title mentions: A new automated link search candidate. Scientometrics [online]. 2014, (101(3), 1831-1849 [cit. 2016-05-18].
48. MAFLAHI, N. a Mike THELWALL. When are readership counts as useful as citation counts?: Scopus vs. Mendeley for LIS journals. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1002/asi.23369.
49. MILOSOVIC, S., C.R. SUGIMOTO, V. LARIVIÈRE, Mike THELWALL a Y. DING. The role of handbooks in knowledge creation and diffusion: A case of science and technology studies. Journal of Informetrics [online]. 2014, (8(3), 693-709 [cit. 2016-05-18].
50. ABDULLAH, A., E. MOHAMMADAMIN, V. ROHANI, Mike THELWALL, J.M. LEVITT a F. DIDEGAH. Sixty-four years of informetrics research: Productivity, impact and collaboration. Scientometrics [online]. 2014, (101(1), 569-585 [cit. 2016-05-18].

Kapitoly knih

1. THELWALL, M., In: M. CANTIJOCH, R. GIBSON a S. WARD. Analysing social media data and web networks. Analysing YouTube audience reactions and discussions: A network approach. UK: Palgrave Macmillan: Houndmills, 2015, pp. 72-96.
2. Studying science on the social web. THELWALL, Mike a In: K. WOODFIELD. Social media in social research: Blogs on blurring the boundaries. UK: NatCen Social Research, 2014, blog 8.
3. Sentiment analysis and time series with Twitter. THELWALL, Mike, In: K. WELLER, K. BRUNS, A. BURGESS, J. MAHRT a M. PUSCHMANN. Twitter and Society.. New York: Peter Lang, 2014, pp. 83-96.
4. Web Impact Metrics for Research Assessment. THELWALL, Mike, K. KOUSHA, In: B. CRONIN a C. SUGIMOTO. Bibliometrics and Beyond: Metrics-Based Evaluation of Scholarly Research. Cambridge: MA: MIT Press, 2013, pp. -.
5. Bibliographic references in Web 2.0. BAR-ILAN, J., H. SHEMA, Mike. THELWALL, In: B. CRONIN a C. SUGIMOTO. Bibliometrics and Beyond: Metrics-Based Evaluation of Scholarly Research. Cambridge: MA: MIT Press, 2013, pp. -.

Encyklopedické články

1. Measuring and Mapping the World Wide Web through Web Hyperlinks. MAGGIONI, M.A., Mike THELWALL, T.E. UBERTI a In: M. PAGANI. Encyclopedia of Multimedia Technology and Netrkinwog. 2nd Ed, (Volume 2). 2009, pp. 887-893.
2. Scientific Web Intelligence. THELWALL, Mike a In: J. WANG. Encyclopedia of data warehousing and mining 2nd Edition. Idea Group Inc., 2008.
3. Hyperlink analysis. THELWALL, Mike, In: R. REYNOLDS, R. WOODS a J. BAKER. Handbook of research on electronic surveys and measurements. Idea Group Inc., 2007, Chapter XXXI. http://www.igi-pub.com/reference/details.asp?id=5070
4. Hyperlink analysis, Encyclopedia of virtual communities and Technologies. THELWALL, Mike. Idea Group Inc., 2006, p. 243-247.
5. Scientific Web Intelligence. THELWALL, Mike a In: J. WANG. Encyclopedia of data warehousing and mining. Idea Group Inc., 2005, pp. 995-999.
6. Webometrics. THELWALL, Mike a In: M.A. DRAKE. Encyclopedia of Library and Information Science, Second Edition. New York: Marcel Dekker, Inc., 2005, pp. 1-8. http://www.dekker.com/sdek/abstract~db=~content=a713609926?words=&hash=

Citace

Professor Mike Thelwall: Research Associate. Oxford Internet Institute: Understanding life online [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.oii.ox.ac.uk/people/?id=113
Professor Mike Thelwall. University of Wolverhampton [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.wlv.ac.uk/about-us/our-schools-and-institutes/faculty-of-science-and-engineering/all-faculty-staff/school-of-mathematics-and-computer-science-staff/professor-mike-thelwall/#tabs-1
MIKE THELWALL. Visual Social Media Lab [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://visualsocialmedialab.org/core-team/mike-thelwall
MIKE THELWALL [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/mycv.html
Obrázek převzán z: http://www.oii.ox.ac.uk/images/people/large/mike_thelwall.jpg

Externí zdroje

Odkaz přímo na jeho stránku - http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/mycv.html
Velké množství údajů jsme obdrželi e-mailem přímo od Mikea Thelwalla po prosbě o sdělení těchto informací