Matthew Fuller (Software studies)

Z WikiKnihovna

Autor: Martina Sochorová

Klíčová slova: - Matthew Fuller, Software Studies, nová média

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - software studies
podřazené - --


Matthew Fuller patří společně s dalšími teoretiky jako Lev Manovich a Noah Wardrip-Fruin k zakladatelům softwarových studií.

Život

Matthew Fuller je umělec, spisovatel a lektor. Působí na Goldsmith's College, University of London a přednáší o médiích a kultuře. Zabývá se projekty, které se týkají umění, médií a softwaru. Aktivně se zúčastnil mnoha výstav a prezentací, v letech 1994 – 1997 spolupracoval s I/O/D a také s uměleckým kolektivem Mongrel. Participoval v Media Shed Southend-on-Sea, The Container Palmers Cross, Speculative software group Run-me a v časopise nových médií Convergence. Publikoval a editoval velké množství knih věnujících se médiím, kultuře a technologiím.[1]

Software Studies

V roce 2006 Matthew Fuller uspořádal na Institutu Pieta Zwarta v Rotterdamu Software Studies Workshop, která tak symbolizuje počátek zájmu teoretiků médií o software. K tomuto workshopu Fuller napsal:

„Software je často slepým bodem teorie a výzkumu programovatelných a síťových digitálních médií. Je vlastním základem a materiálem designu medii. Jistým způsobem je dnes veškera intelektuální činnost softwarovým studiem („software study“), neboť software poskytuje médium i kontext, ale je jen velmi málo míst, kde je zvláštní povaha, materialita, softwaru zkoumána jinak, než jako záležitost technických oborů.“[2]

O dva roky později vydal knihu Software Studies /A Lexicon, která se stala důležitým mezníkem ve vývoji nové disciplíny Software Studies navazující na informační technologie a soustředící se na základní principy IT.[3]

„Z hlediska aplikované logiky existuje software jako něco, co vzniklo skrze ´intenzivní formalizaci´ a nyní existuje oddělen od jakýchkoli vazeb mimo sebe. Software je chápán jako nástroj, něco, s čím něco děláš. Je neutrálně šedý nebo optimisticky modrý.“[3] (Matthew Fuller, Software Studies / A Lexicon)

V roce 2011 založil Matthew Fuller a několik dalších vědců časopis Computational Culture, který je zaměřený na oblast softwarových studií. M. Fuller patří k evropské větvi softwarových studií, představuje směr, který „směřuje ke kritickému a kontextualnímu studiu softwaru z pohledu humanitních disciplín a kritické teorie“.[4] Jedním z témat, kterými se Fuller v rámci softwarových studií zabývá, je dekonstrukce mýtu o nemateriálnosti softwaru – materialita softwaru je zkoumána z hlediska několika úrovní (programovací jazyky, kompabilita, snadnost sdílení…). Dalším tématem je hackability, což znamená otevřenost softwaru k přizpůsobování se změnám pro potřeby uživatelů.[3]

Dílo

M. Fuller je aurorem knih:

 • Behind the Blip: Essays on the Culture of Software (Autonomedia, 2003)
 • Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture (MIT Press, 2005)
 • Softness, interrogability, general intellect, art methodologies in software (Media Research Centre, 2006)

Je editorem u děl:

 • Flyposter Frenzy - posters from the anticopyright network (Working Press, 1992)
 • Unnatural, techno-theory for a contaminated culture, Underground (London, 1994)
 • Software Studies: A Lexicon (MIT Press, 2008)
 • Software Studies Series.

K dalším pracím, na kterých se podílel, patří: Urban Versioning System v1.0 (spolupráce s Usmanem Haquem), Evil Media (dalším autorem je Andrew Goffey).[1]

Reference

 1. 1,0 1,1 NETAUDIO. Matthew Fuller. Netaudiolondon.org [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.netaudiolondon.org/2011/participant/matthew-fuller
 2. HORÁKOVÁ, Jana. Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 170. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: http://monoskop.org/images/b/b8/Horáková,_Jana_(2011)_-_Konec_dějin_nových_médií._Softwarová_studia_(Czech).pdf.
 3. 3,0 3,1 3,2 HORÁKOVÁ, Jana. K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In 3. seminář "Hovory s informatiky". 2011, [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.cs.cas.cz/hsi3/studie/horakova.pdf
 4. HORÁKOVÁ, Jana. Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 177. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: http://monoskop.org/images/b/b8/Horáková,_Jana_(2011)_-_Konec_dějin_nových_médií._Softwarová_studia_(Czech).pdf.