Matěj Josef Sychra

Z WikiKnihovna

 

 

   
   
   

Matěj Josef Sychra (21. 12. 1766 – 19. 3. 1830) byl český spisovatel, jazykovědec, římskokatolický kněz. Knihovna ve Žďáře nad Sázavou nese jeho jméno na počest jeho letité snahy o záchranu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.

Život

Matěj Josef Sychra se narodil 21. 12. 1766 v Ústí nad Orlicí. Jeho otec pracoval ve městě jako písař a kronikář. Po smrti rodičů odchází mladý Sychra ve svých dvanácti letech do Prahy, kde je studentem piatristického gymnásia. Výuka zde je však vedena především v němčině a tak se Sychrovi čeština postupně odcizuje. Když pak v roce 1797 přichází na půdu Filosofické fakulty Karlovy univerzity při studiu teologie se věnuje také právě češtině. Po dvouletém studiu v Praze se rozhodl pro kněžské povolání, ne však z ryze náboženských důvodů, ale i kvůli touze vzdělávat širší vrstvu obyvatelstva. V roce 1801 byl vysvěcen na kněze aby krátce nato přijal místo kaplana v Sebranicích u Litomyšle.

V dalších letech pak působil jako duchovní také v Bystrém, Německé Bělé a Jimramově, kde strávil šestnáct let svého života a vzdělával zdejší obyvatele a současně znovuobjevoval  mateřský jazyk. Roku 1824 byl Sychra po pokárání za styky s místními evangeliky byl povolán na faru bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Při jeho příchodu byl chrám ve značně poškozeném stavu a on se následující tři roky snažil o její obnovu. 1829 byla kaple slavnostně vysvědcena a o rok poději 30. března 1930 Matěj Josef Sychra umírá. Pohřben je v areálu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.

 

 

[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]

 

  1. Skočit nahoru↑