Martha Ethelyn Williams

Z WikiKnihovna
Martha Ethelyn Williams

Martha williams.jpg

 
Rogers Park, Chicago, Illinois (USA)
Datum a
místo úmrtí
5. července 2007
u jezera Michigan, u Port Washington, Wisconsin (USA)
  po krátké nemoci
  sestra Maudie Bremer
  Chicago (Illinois), Monticello (Illinois), Port Washington (Wisconsin)
  americké
Vzdělání Barat College na Woodlands Academy of the Sacred Heart, Loyola University
Pracoviště Loyola University, IITRI, UIUC + ADI, ASIS, ARIST
  Award of Merit, Watson Davis Award (ASIS)
Známý pro členka ADI, editorka ARIST, prezidentka ASIS, výzkumná činnost v oblasti informačního vyhledávání a online databázovém průmyslu

Martha E. Williams (21. září 1934 – 5. července 2007) byla významnou americkou informační vědkyní v oblasti informačního vyhledávání a online databázového průmyslu. Dále byla členkou Amerického dokumentačního institutu, editorkou Annual Review of Information Science and Technology, zakladatelkou Gale Directory of Databases a Information Market Indicators. Také byla prezidentkou Americké společnosti pro informační vědu.

Soukromý a pracovní život

Martha se narodila jako jedno z pěti dětí Haroldu Miltonovi a Alici Fox Williamsovým. Vyrostla v Chicagu, blízko Rogers Parku. Chodila do katolických škol, nejprve do Barat College na Woodlands Academy of the Sacred Heart, poté na Loyola University. Na Barat College vystudovala chemii, na Loyola University filozofii. Obě studia dokončila s vyznamenáními. V rámci magisterského studia na Loyola University se začala věnovat vědecké práci a byla přidružena k Illinois Institute of Technology Research Institute (IITRI), kde pracovala jako technický asistent. Po roce 1972 pracovala na University of Illinois v Urbana-Champaign. Byla zde profesorkou a zřídila tu Information Retrieval Research Laboratory (IRRL). Mimo jiné spolupracovala s univerzitní knihovnou Graduate School of Library and Information Science. Jako člověk byla velmi odhodlanou a silnou osobností. V informační vědě a online databázovém průmyslu byla průkopnicí. Měla podíl na zformování obrazu informační vědy jako samostatného oboru. V životě nebojovala jen s problémy ohledně výzkumu. Protože byla jedinou ženou ve výkonné pozici byla kolegy nejen podceňována, ale i obtěžována. Tyto nepříjemné situace řešila se záhadnou kombinací profesionality a flirtování.

Měla ráda soukromí a o svém životě téměř nemluvila. Měla ráda krasobruslení, jízdu na kánoích a rafting na divoké vodě. Byla za všech okolností přesvědčivá, nekompromisní a šla pevně za svým cílem.

Aktivity

1955 - získala A.B. titul z chemie na Barat College na Woodlands Academy of the Sacred Heart

1957 - získala M.A. titul z filozofie na Loyola University; v rámci magisterského studia se stala technickým asistentem v Illinois Institute of Technology Research Institute

1958 - se stala členkou Amerického dokumentačního institutu - American Documentation Institute (ADI)

1961 - se stala zástupkyní inspektora v oblasti vyhledávání technických informací

1968 - se stala ředitelkou Computer Search Center

1972 - přešla na University of Illinois v Urbana-Champaign (UIUC), kde pracovala ve výzkumu až do odchodu do důchodu (do roku 2001)

1974 je prvním rokem, kdy byla editorkou Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). V této pozici zužitkovala své nemalé zkušenosti s prací v oboru a díky ní šířila svůj pohled na víceoborový charakter informační vědy. Na této pozici byla úctyhodných pětadvacet let.

1984 získala Award of Merit od ASIS

1987 a 88 byla prezidentkou Americké společnosti pro Informační vědu - American Society for Information Science (ASIS)

1988 se stala zakládající editorkou Computer Readable Database (CRDB)

1995 získala Watson Davis Award od ASIS

Význam pro informační vědu

V IITRI, v rámci sekce information science se zabývala otázkou informačních potřeb. Tehdy oddělení informační vědy vzniklo jako podpůrná skupina, která ručně procházela tištěné zdroje a tvořila k nim abstrakty. Zpočátku pro chemické projekty, později i pro jiné divize. Potom se začala na velmi dlouhou dobu zabývat databázemi. Díky úspěšnému vývoji softwaru na IITRI založili Computer Search Centre, které nabízelo mnoho nejrůznějších služeb.

Po letech práce s databázemi a publikování CBDB se přesunula na podobný projekt, pořád v databázovém průmyslu, a to na Information Market Indicators. Je známý jako IMI (Info-Metrics, Inc.) a byla to její vlastní společnost. Společnosti King Research pro ni navrhla metodologii kontrol. Zahrnuli do ní seznam asi 550 akademických, veřejných a oborových knihoven a informačních center. Každý z nich jí posílal měsíční databázové výpisy, takže mohla analyzovat nejvíce používané služby a databáze. Služba fungovala z jejího domu v Monticello (Illinois), takže nebyla zahrnuta do archivů UIUC.

Zkoumala kromě velkých databází například i automatizaci knihoven, informace z oblasti chemie a medicíny, systémovou analýzu a design, nebo počítačové lingvisty. Po roce 1992 se výčet rozšiřuje i o design a analýzu informačních systémů, uchování a obnovu informací, online databázové systémy, transparentní vyhledávání, informační politiku a databázové mapy a statistiky. Velký vliv měl její výzkum v oblasti informačního vyhledávání i její editorská práce pro Annual Review of Information Science and Technology.

Spolu se třemi specialisty - Rogerem K. Summitem, Carlosem A. Cuadrou a Donaldem T. Hawkinsem - přispěla k vývoji online vyhledávání. Zároveň se snažila, aby se online rešerše a vyhledávání staly ,transparentní‘ pro konečné uživatele. Williamsová shrnula historii základních myšlenek vedoucích k metodice transparentního vyhledávání. Podle ní se potřeba transparentního vyhledávání vyskytla z důvodu různorodosti a rozmanitosti databází, vyhledávacích systémů, a to již na počátku sedmdesátých let. Vysvětlila i samotný termín „transparetní vyhledávání“, který znamená, že uživatel je schopný rozpoznat složitost sledu vyhledávacích činností. V transparentním systému by uživatel zadal dotaz, na který by získal odpověď uloženou v informacích/datech, a to aniž by viděl složitost uplynulých transakcí.[1]

Publikace

Publikovala články a zprávy ve více publikacích. v roce 1967 ASIS poprvé publikoval Computer-Readable Bibliographic Data Bases : a directory and data sourcebook (=CRDB= Computer-Readable Data Bases ) / Tenkrát ho sestavila a editovala se Sandrou H. Rouse, ale časem na něm spolupracovalo více zaměstnanců Information Retrieval Research Laboratory. CBDB se rozrostl a od roku 1977 do roku 1999 Martha editovala všechny jeho tituly: On-line Review, Online & CDROM Review, i Online Information Review V roce 1979 vydala ve spolupráci s OSN International directory of data bases relating to companies (dostupné v MZK).

Ocenění

1984 získala cenu za zásluhy (Award of Merit) Americké společnosti pro informační vědu - cena jí byla udělena za přijetí projevu "Informační věda a transparentní systémy" Information Science and Transparent Systems. V roce 1995 získala od stejné společnosti Watson Davis Award

Citace

Faktické údaje čerpány z: SMITH, Linda C.; TENOPIR, Carol. Martha E. Williams: Pioneer Information Scientist and Online Industry Guru. LIBRARIES & THE CULTURAL RECORD, 2010, ročník 45, číslo 2, s. 185-209, ISSN 1932-4855. Vydává UNIV TEXAS PRESS.

  1. 1

převzato z :WILLIAMS, Martha E. Transparent information systems through gateway, front ends, intermediaries and interfaces. Journal of the American Society for Information Science. 1986, vol. 37, no. 4, s. 204-205.Podle: PAUEROVÁ, Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950-1990. Brno, 2007. Dostupné z:IS MUNI Vedoucí práce Michal Lorenz. Masarykova unoverzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví

Externí zdroje

článek o jejím životě na stránkách ASIS

související odkazy vývoj od ADI k ASIS&T