Marcia J. Bates

Z WikiKnihovna
Marcia J. Bates
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  Los Angeles, California, USA
  USA
Vzdělání B.A. - Pomona College
M.L.S a Ph.D - Kalifornská univerzita, Berkeley
Pracoviště Emeritní profesorka - Department of Information Studies Graduate School of Education and Information Studies
  členství ve vědecké asociaci American Association for the Advancement for Science, American Society for Information Science - ocenění za výzkum a ocenění za zásluhy, American Society for Information Science - uděleno ocenění "Best Journal of ASIS Paper of the Year Award", cena Frederick G. Kilgour
Známý pro Informační chování při vyhledávání informací, vyhledávací strategie, design informačních systémů zaměřený na uživatele, přístup k osobním informacím, organizace znalostí

Marcia J. Batesová (1942) působí jako emeritní profesorka v oboru Informační studia na Graduate School of Education and Information Studies (GSE&IS) na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Batesová publikovala mnoho článků o organizaci znalostí, o designu zaměřeném na uživatele, dále se zabývala informačním chováním při vyhledávání informací, vyhledávacími strategiemi, informačními systémy a přístupem k osobním informacím.[1]


ŽIVOT

Marcia J. Batesová získala titul B.A. na Pomona College v Claremontu v Kalifornii. Po dokončení studia dva roky učila jako dobrovolnice angličtinu jako druhý jazyk pro Mírové sbory v Thajsku. Po návratu studovala informační vědu a knihovnictví na School of Library and Information Studies na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde roku 1967 získala titul M.L.S. (Master of Library and Information Science) a v roce 1972 i titul Ph.D. Následně začala učit na University Of Maryland, College Park, Maryland a na University of Washington v Seattlu. Po ukončení funkčního období na washingtonské univerzitě v roce 1981 přijala povýšení na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde působí dodnes jako emeritní profesorka. Byla konzultantkou pro mnoho organizací z oboru informačních studií, včetně soukromého sektoru, internetových společností, vlády a nadací:

 • Library of Congress
 • Getty Research Institute (součástí Getty Trust)
 • Council on Library and Information Resources
 • U.S. National Commission on Libraries and Information Science
 • Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamerica, Guatemala
 • American Chemical Society
 • Litton Guidance and Control Systems
 • Amgen, Inc.
 • Stone & Webster Engineering Corp.
 • Ensemble, Inc. (San Rafael, CA)
 • Electric Schoolhouse (teď Lightspan.com)
 • Southern California Edison[2]


DÍLO

Její nejranější práce se týkaly úspěchů a nezdarů při hledání v knihovním katalogu. Stala se známou pro své články o taktikách v informačním vyhledávání. V roce 1989 Marcia Batesová vydala v časopise Online Review přelomový článek s názvem “The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”. Popisuje zde techniku informačního vyhledávání nazvanou berrypicking, ve které je vyhledávání informací v informačních systémech přirovnáváno ke sbírání lesních plodů - tak, jako nikdy nenajdeme všechny borůvky na jednom keříku, tak se nám většinou nepodaří najít všechny informace na jednom místě. Při aplikování metody berrypicking sbíráme střípky informací v jednotlivých zdrojích a díky nově nabytým znalostem jsme schopni zpřesňovat nebo přímo přeformulovat náš informační dotaz.[3] Ve svých sporných článcích Batesová též přišla s novou definicí informace. Informace je podle ní “schéma organizace hmoty a energie” a je definována jako nezávislé smyslové bytí (Informace 1) stejně jako schéma organizace, která získá smysl díky živé bytosti (Informace 2). Věnovala se také teorii komunikace, bibliografii a bibliometrii. V současné době se zabývá povahou informačních disciplín.[1]


AKTIVITY

Batesová byla předsedkyní ediční řady 3. vydání sedmisvazkové Encyklopedie knihovní a informační vědy. V letech 1963-65 sloužila v mírových sborech v Thajsku. Byla také konzultantkou pro mnoho organizací z oboru informačních studií, včetně soukromého sektoru, internetových společností, vlády a nadací.[2]


VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Podle studie “The most highly cited Library and Information Science articles”, uveřejněné roku 2009 dvojící vědců z univerzity ve Wolverhamptonu ve Velké Británii, se v tabulce “82 nejcitovanějších článků v informační a knihovní vědě” jméno Marcie J. Batesové objevuje hned třikrát, a to s články “The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface” z roku 1989, “Information Search Tactics” z roku 1979 a “Subject Access in Online Catalogs - A Design-Model” z roku 1986.[4] Mimo to se stále objevují další články, rozvíjející teorie, se kterými Batesová přišla.


ÚSPĚCHY

Dr. Batesová byla zvolena členkou American Association for the Advancement for Science. Roku 2005 získala cenu za zásluhy (nejvyšší ocenění asociace) od Americké společnosti pro informační vědu a technologii. Je též držitelkou ceny za výzkum (uznání významného výzkumného programu) od ASIST v roce 1998. Dvakrát získala ocenění "Best Journal of ASIS Paper of the Year Award" od American Society for Information Science, v letech 1980 a 2000. V roce2001 získala cenu Fredericka G. Kilgoura Award for Research in Library and Information Technology, ve spolupráci s American Library Association’s Library and Information Technology Association a OCLC, Inc.[2]


PUBLIKACE

Design Of Browsing and Berrypicking Techniques for Online Search Interface Tento článek, vydaný v roce 1989 v časopise Online Review, vysvětluje do té doby neznámou metodu vyhledávání online i offline informačních systémech, zvanou ‘berrypicking’. Porovnává tuto metodu s klasickým modelem informačního vyhledávání a nastiňuje aplikování této metody na rozličné vyhledávací strategie. V závěru článku se také zabývá designem rozhraní a databází.[3]


CITACE

 1. 1,0 1,1 Marcia J. Bates. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012-03-17 [cit. 2012-05-13]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Marcia_J._Bates>
 2. 2,0 2,1 2,2 Ucla.edu. : Graduate School of Education and Information Studies [online].[cit. 2012-05-14]. University of California, Los Angeles. Dostupné z: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/#biog>
 3. 3,0 3,1 BATES, Marcia J. Design of Browsing and Berrypicking Techniques for Online Search Interface. Online Review, č. 13 (1989), s. 407-424. Dostupné též z: <http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/612/Articles/Bates.pdf>
 4. LEVITT, Jonathan M.; THELWALL, Mike. The most highly cited Library and Information Science articles: Interdisciplinarity, first authors and citation patterns. Scientometrics, roč. 78, č. 1 (2009), s. 45-67. DOI: 10.1007/s11192-007-1927-1


EXTERNÍ ZDROJE

http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/#biog
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcia_J._Bates
http://is.gseis.ucla.edu/people/faculty/fac_directory.htm