Manuel Castells

Z WikiKnihovna
Manuel Castells
 
Hellín, Španělsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý s Emmou Kiselyovou
  USA, Španělsko
  španělské
Vzdělání Univerzita v Paříži
Pracoviště Univerzita v Jižní Karolíně, Open University of Catalonia, kalifornská Univerzita v Berkeley
  mnoho, nejvýznamnější Cena za celoživotní dílo v oblasti internetového výzkumu (2011)
Známý pro trilogie The Information Age

Manuel Castells (narozen r. 1942) je americký sociolog španělského původu. V současnosti pracuje na univerzitách v Los Angeles, Barceloně a Berkeley, je členem správní rady Evropského institutu pro inovace a technologie. Znám je především díky svému výzkumu v oblasti informační vědy, komunikace a globalizace. Jeho nejslavnějším dílem je trilogie The Information Age, popisující postavení informace v moderní společnosti.


Život

Manuel Castells se narodil v Hellíně ve Španělsku 9. února 1942. V mládí se jeho rodina často stěhovala, bydliště vystřídal ve městech jako jsou Albacete, Madrid, Cartagena, Valencia a Barcelona. V letech 1958-1962 studoval práva a ekonomii na univerzitě v Barceloně, kde fungoval jako studentský aktivista proti Frankově diktatuře a z politických důvodů byl nucen uprchnout do Francie. Zde roku 1964 dokončil studium práv a ekonomie na Sorbonně. Roku 1967 získal doktorát ze sociologie na pařížské univerzitě. Akademickou kariéru začal na zmíněné univerzitě v Paříži, kde nejdříve pracoval jako vědecký pracovník a později jako odborný asistent v oboru sociologie. Během pobytu v Paříži se seznámil s marxistickými myšlenkami, které ho později přivedly k účasti na studenstských protestech v roce 1968. Následně musel opustit Francii, pobýval v Chille a Kanadě, kde rok fungoval jako odborný asistent na univerzitě v Montrealu. Počátkem sedmdesátých let se vrátil k práci v pařížské univerzitě. Roku 1979 získal nabídku na práci profesora sociologie města na kalifornské univerzitě v Berkeley, roku 2004 se stal hostujícím profesorem na massachusettském technologickém institutu (2004-2009), na oxfordské univerzitě (2007-2010) a na Univerzitě v Santa Claře (2008-2010). Od roku 2008 je členem správní rady Evropského institutu pro inovace a technologie. Se svou manželkou, Emmou Kiselyovou napsali knihu Zhroucení sovětského komunismu: Pohled informační společnosti (v originále The Collapse of Soviet Communism: the View From the Information Societ). Za svého duchovního otce a učitele považuje francouzského sociologa Alaina Touraina, se kterým také vypracoval Teorie o nové společnosti (Teorías para una nueva sociedad). [1]


Zaměstnání

 • 1965 - 1967        Vědecký pracovník, laboratoř sociologie průmyslu, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paříž
 • 1967 - 1969        Odborný asistent se zaměřením na sociologii, univerzita v Paříži
 • 1969 - 1970        Odborný asistent se zaměřením na sociologii, univerzita v Montrealu
 • 1970 - 1979        Docent sociologie, ředitel semináře pro sociologii města, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž
 • 1988 - 1993        Profesor sociologie, ředitel Institutu pro sociologii nových technologií, Univerzita v Madridu
 • 1997                  Výzkumný profesor, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Barcelona
 • 1979 - 2003        Profesor města a regionálního plánování, profesor sociologie, kalifornská univerzita, Berkeley
 • Červenec 2001    jmenován výzkumným profesorem na Open University of Catalonia, Barcelona
 • Červenec 2003    jmenován profesorem komunikace, Annenberg School for Communication, Univerzita v Jižní Karolíně, Los Angeles
 • Leden 2009        jmenován univerzitním profesorem na Univerzitě v Jižní Karolíně

Funkce během působení na univerzite v Berkeley

 • 1994 - 1998     Práce v Centru pro západoevropská studia
 • 1996 - 2003     Člen výkonného sboru Institutu mezinárodních studií
 • 1999 - 2001     Člen představenstva Institutu slavistických a východoevropských studií
 • Člen výkonného sboru, Univerzita pro environmentální design
 • Poslanec akademického senátu
 • Člen Institutu pro městské a regionální plánování, Institutu evropských studií, Centra latinsko-amerických studií a Centra studií jihovýchodní Asie [2]

Díla

Castells nejčastěji publikuje v angličtině a španělštině, jeho díla jsou často překládána do cizích jazyků. Některé z jeho prací v době, kdy působil na univerzitě v Paříži jsou také ve francouzštině.

Akademická díla

Samostatná tvorba

 • Problemas de investigación en sociología urbana. (1971)
 • The Urban Question: A Marxist Approach (původní název: La question Urbaine). (1972)
 • Sociologie de l'espace industriel. (1975)
 • The Economic Crisis and American Society. (původní název: La crise économique et la société américaine) (1976)
 • La teoría marxista de las crisis económicas y las transformaciones del capitalismo. (1978)
 • City, Class, and Power. (spolupráce na překladu - Elizabeth Lebas.) (1978)
 • Capital multinacional, estados nacionales y comunidades locales. (1981)
 • The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. (1983)
 • The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. (1989)
 • The Information Age. Economy, Society and Culture. (1. vydání 1996-1998, 2. vydání 2000-2004.
  • Vol. I: The Rise of the Network Society. (1. vydání 1996, 2. vydání 2000)
  • Vol. II: The Power of Identity. (1. vydání 1997, 2. vydání 2004)
  • Vol. III: End of Millenium. (1. vydání 1998, 2. vydání 2000)
 • Global Economy, Information Society, Cities and Regions. (vydáno v Japonsku: Toshi, joho, gurobaru keizai) (1999)
 • The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. (2001)
 • Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial. (2005)
 • Communication Power. (2009)
 • Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. (2012) [3]


Spoluautor

 • Práctica epistemológica y ciencias sociales, o : como desarrollar la lucha de clases en el plano teórico sin internarse en la metafísica. (1973)
  • Další autoři: Emilio de Ipola
 • La rénovation urbaine à Paris: structure urbaine et logique de classe. (1973)
  • Další autoři: kolektiv
 • Monopolville: l'entreprise, l'état, l'urbain. (1974)
  • Další autoři: Francis Godard, spolupráce: Vivian Balanowski
 • Metodología y epistemología de las ciencias sociales. (1975)
  • Další autoři: Emilio de Ipola
 • Participación y cambio social en la problemática contemporánea. (1975)
  • Další autoři: Marcos Kaplan, Alessandro Pizzorno
 • Madrid para la democracia: la propuesta de los comunistas. (1977)
  • Další autoři: Eduardo Leira, Ignacio Quintanas, Emilio R. Rodríguez, Julián Rebollo, Ramón Tamames
 • Crise du logement et mouvements sociaux urbains. Enquête sur la région Parisienne. (1978)
  • Další autoři: kolektiv
 • Epistemología y ciencias sociales. (1983)
  • Další autoři: Emilio de Ipola
 • Nuevas tecnologías, Economía y Sociedad en España. (1986)
  • Další autoři: kolektiv
 • The Shek Kip Mei Syndrome: Economic Development and Public Housing in Hong Kong and Singapore. (1990)
  • Další autoři: Lee Goh, R. Yin-Wang Kwok
 • The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World. (1993)
  • Další autoři: Stephen S. Cohen, Fernando H. Cardoso, Martin Carnoy
 • Technopoles of the World: The Making of Twenty-First-Century Industrial Complexes. (1994)
  • Další autoři: Peter Hall
 • The Collapse of Soviet Communism: a View from the Information Society. (1995, 2. vydání – 2003)
  • Další autoři: Emma Kiselyova
 • Local and Global: Management of Cities in the Information Age. (původní název: Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información.)(1997)
  • Další autoři: Jordi Borja
 • Teorías para una nueva sociedad. (2002)
  • Další autoři: Anthony Giddens, Alain Touraine
 • The Information Society and the Welfare State: the Finnish model. (2002)
  • Další autoři: Pekka Himanen
 • La societat xarxa a Catalunya. (2003)
  • Další autoři: kolektiv
 • La transició a la societat xarxa. (2007)
  • Další autoři: kolektiv
 • Mobile Communication and Society. A Global Perspective. (2007)
  • Další autoři: Mireia Fernández-Ardévol, Jack Linchuan Qiu, Araba Sey
 • Comunicación móvil y desarrollo económico y social en América Latina. (2001)
  • Další autoři: kolektiv [4]

Neakademická díla

 • Luttes urbaines et pouvoir politique (1973)
 • Ciudad, democracia y socialismo: la experiencia de las asociaciones de vecinos de Madrid. (1977)
 • El desafío tecnológico: España y las nuevas tecnologías.(1986)
  • Další autoři: kolektiv, prolog Felipe González.
 • La nueva revolución rusa. (1992)
 • Spain Beyond Myths. (1992)
  • Další autoři: Carlos Alonso Zaldívar; ve spolupráci s María Eugenia Callejón (a kolektiv), předmluva: Narcís Serra.
 • La transformación del trabajo. (1999)
  • Další autoři: Gösta Esping-Andersen.
 • Guerra y paz en el siglo XXI: una perspectiva europea. (2003)
  • Další autoři: Narcís Serra
 • La città delle reti (2003)
 • Europa en construcción: integración, identidades y seguridad. (2006)
  • Další autoři: Narcís Serra (2004)
   Observatorio global: crónicas de principios de siglo.
 • Mujeres y hombres: ¿un amor imposible? (2007)
  • Další autoři: Marina Subirats
 • Un Passeig pel campus: reflexions sobre la societat i el coneixement de personalitats científiques universitàries. (2008)
  • Další autoři: kolektiv [5]

Význam pro informační vědu

Manuel Castells je významným sociologem, pro informační vědu přispěl především hloubkovou analýzou současné globální informační společnosti, zjišťuje význam jedince v této společnosti.
Jedná se o pátého nejcitovanějšího vědce v oblasti společenských věd[6].

Trilogie The Information Age

Castells strávil 35 svého života studiem politické ekonomie, sociologie a kultury postmoderního světa, tyto informace pak sepsal ve své trilogii The Information Age. Jedná se o kompletní analýzu globálního informačního kapitalismu, knihy jsou často přirovnávány svým významem k Marxovu Kapitálu, kde jsou podobně analyzované sociální napětí.[7]

V první knize, The Rise of The Network Society (1996) Castells hloubkově analyzuje informacionalismus a popisuje jej jako novou fázi kapitalismu, předpovídá zde také budoucnost Internetu a to, že obsah multimediálního světa bude kontrolovat pouze skupina vzdělanců a většina lidí nebude mít k informacím přístup, a pokud ano, pak ve velice omezeném množství.
Druhá kniha, The Power of Identity (1997) vysvětluje, proč je otázka totožnosti důležitá pro osobnostní rozvoj v éře informační společnosti. Je zde popsán třídní pohyb v šedesátých letech dvacátého století, tedy době, která se obecně považuje za počátek informačního věku. Castells upozorňuje na důležitost přístupu k médiím, schopnosti manipulace s nimi.
Třetí kniha, The End of Millenium pak skládá dohromady analýzy z předchozích děl a s jejích pomocí interpertuje soudobou globální politiku.

Ocenění

Za svou práci získal Manuel Castells mnoho titulů a ocenění, mezi nejvýznamnější patří například Cena za celoživotní přínos ve výzkumu v oblasti počítačové sociologie a informační technologie udělena Americkou sociologickou asociací (2006), Španělská národní cena za sociologii a politologii (2008) nebo Cena za celoživotní dílo v oblasti internetového výzkumu udělena oxfordským internetovým institutem (2011), od roku 2010 je čestným členem španělské sociologické federace.

Získal také čestný titul Doctor honoris causa na 15 univerzitách (1998-2009), titul čestného profesora na univerzitách v Moskvě (2003) a Šanghaji (2004) a medaili cti na Univerzitě v Sao Paulu (1999).[8]

Odkazy

Castellsova stránka na webu USC Annenberg.
Castellsova stránka na webu UC Berkeley.
Stránky zabývající se Castellsovou prací, zřízené Open University of Catalonia.

Citace

 1. Manuel Castells. [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: <http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication%20and%20Journalism/CastellsM.aspx>
 2. Professor Manuel Castells: Curriculum Vitae and Bibliography. Str. 3 - 4 In: [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/CastellsMCV_eng.pdf
 3. Work - Books - Single or Main Author. Manuel Castells: Scientific Work [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/obra_index.htm
 4. Work - Books - CO-Author. Manuel Castells: Scientific Work [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/obra_index_co.htm
 5. Work - Books - Non-academic books. Manuel Castells: Scientific Work [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/obra_index_noacad.htm
 6. Relative Ranking of a Selected Pool of Leading Scholars in the Social Sciences by Number of Citations in the Social Science Citation Index, 2000-2012 [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/SSCIsocialranking_eng.pdf
 7. WARSCHAUER. Review of The information age: Economy, society, and culture,by Manuel Castells. In: [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: <http://www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/info-age.html>
 8. Professor Manuel Castells: Curriculum Vitae and Bibliography. Str. 4 - 9 In: [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/CastellsMCV_eng.pdf