Lynne (E.F.) McKechnie

Z WikiKnihovna
Lynne (E. F.) McKechnie
Lynne (E. F.) McKechnie
[1]
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  London, Ontario, Kanada
  kanadské
Vzdělání MLS (the Master of Library and Information Science), University of Toronto, 1979
PhD. (oblast informační a knihovní vědy), University of Western Ontario, 1996
Pracoviště profesorka informační vědy na University of Western Ontario
  2014 cena ALISE
Známý pro výzkumy v oblasti informační a knihovní vědy, zejména zkoumání interakce veřejných knihoven a dětí

Lynne (E.F.) McKechnie je profesorkou na Faculty of Information and Media Studies působící na kanadské University of Western Ontario. Je držitelkou titulu PhD. v oblasti knihovní a informační vědy. [1]

Život

Lynne strávila dvacet let jako dětská knihovnice v kanadské London Public Library. Při její práci ji avšak napadaly otázky, které nemohla zodpovědět sama. Stala se držitelkou MLIS (the Master of Library and Information Science) na University of Toronto (1979). MLIS je magisterský titul, který je požadován na většině profesionálních knihovnických pozicích v USA a Kanadě. Její ambice ji vedly až k získání PhD. na University of Western Ontario v oblasti informační vědy v roce 1996. S Lynne je spojována přezdívka „Lynne Librarian“. [2]

Dílo

Lynne se zaměřuje hlavně na oblast interakce mezi veřejnými knihovnami, dětmi a čtením. Zapojuje do diskuze i samotné dětské čtenáře. Také se věnuje metodám výzkumu zaměřených na kvalitativní přístupy. Avšak Lynne se zabývá i širšími problematikami, jako je efektivita veřejných knihovních programů, politická ekonomie v oblasti publikování a zastoupení dětí v památnících a muzeích holocaustu. [2] PhD. výzkum Lynne se zaměřoval na to, co děti v knihovně dělají. Zjistila, že jejich chování je jiné, než si myslí dospělí. Děti se chovají jako mladí čtenáři, pomáhají si. [2]

Z metodologického hlediska může být těžké studovat mladé děti, jelikož nemohou formálně absolvovat interview, nebo vyplnit dotazníky. Lynne říká, že místo toho mohou být použité pozorovací přístupy. Lynne tedy navštěvuje děti u nich doma a povídá si s nimi o jejich knihách , které mají ve svých dětských osobních sbírkách. Mluví s nimi o jejich oblíbených i neoblíbených knihách, případně o tom, které četly, nebo nečetly. Lynne od roku 1997 do roku 2004 udělala přes 200 rozhovorů s dětmi za pomocí jejich studentů. Některé její poznatky se snaží poté aplikovat při její výuce. [2]

Úspěchy

Lynne vyhrála v roce 2014 cenu ALISE [3] (Association for Library and Information Science Education), což je nezisková organizace, která slouží jako intelektuální domov fakulty, peronálu a studentům v knihovní a informační vědě a v příbuzných disciplínách. [4] Lynne své další poznatky sdílela v lednu 2015 na Chicago conference for the Association for Library & Information Science Education. [2]

Vybrané publikace

Lynne napsala jen málo monografických článků a publikací. Její publikační činnost je tedy spojena více s kolektivními výzkumy a publikacemi. Zde je výčet několika z nich:

 • MCKECHNIE, Lynne, Skjerdingstad KJELL IVAR, Rothbauer PAULETTE M., Oterholm KNUT a Persson MAGNUS. Plotting the Reading Experience: Theory/Practice/Politics. 2016. ISBN 9781771121729.
Lynne McKechnie byla se svou kolegyní Paulette Rothbauer pozvána ke spolupráci na této knize, když byla na konferenci v Oslu. Na knize s nimi pracovali další dva norští profesoři. Na konferenci mluvila o tom, jak se zbavit předepsaného čtení a vyrovnaného čtení. Na to se Lynne soustředí také ve své kapitole v této knize. [2]
Tato kniha je o zkušenostech se čtením – co člověk cítí, když čte, jak lidé čtou a za jakých podmínek a co vede lidi ke čtení. Autoři zde zkoumají vztah mezi čtenářem a textovou či digitální formou. Kniha je rozdělená do tří částí: teorie, praxe a politika. První poskytuje pohled do operování se zkušenostmi ze čtení. Druhá uvádí různé individuální sociální praktiky čtení. A poslední část objevuje politické a etické aspekty čtenářské zkušenosti a vyzdvihuje otázky ohledně role, kterou čtení hraje v demokracii a občanské participaci. Kniha poskytuje pohled do toho, co to znamená být čtenářem, který čte v různém sociálním, kulturním a politickém kontextu.
 • ROSS, Catherine Sheldrick., Lynne. MCKECHNIE a Paulette M. ROTHBAUER. Reading matters: what the research reveals about reading, libraries, and community. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2006. ISBN 1591580668.
Kniha je dalším projektem, na kterém pracovala Lynne McKechnie s Paulette Rothbauer a profesorkou Catherine Sheldrick Ross. Kniha odhaluje populární mýty o čtení, obhajuje radost z čtení a zkoumá klíčovou roli knihovny v životě čtenářů. Lynne ale říká, že bude potřeba vytvořit novou edici této knihy, jelikož je ta původní již zastaralá pro dnešní pokrokovou dobu. Lynne doufá, že bude nová edice dokončena v roce 2020. [2]
Autoři v této publikaci pokořují mýty o čtení a zabývají se rolí knihovny v životě čtenáře. Tato publikace představuje průvodce, který pomůže v knihovnách a ve školách udělat prioritu z příjemného čtení. Autoři zde mapují výsledky výzkumů o čtení, výpovědi samotných čtenářů, publik, žánrů a hodnoty populární kultury. Čtení si pro radost by mělo být podle autorů vitální a udržováno u všech aktivit, které knihovníci považují za základní: referenční služby, výstavba sbírky, poskytování materiálů, poskytování rad čtenářům, programy o vyprávění, programy pro dospělé čtenáře a další. Také je zde poukázáno na to, jak si čtenář vybírán knihu a je zde zkoumáno čtení jako sociální aktivita.

Další vybrané publikace

 • JEAN T HUNG a LYNNE E.F. MCKECHNIE. Giving the Slip: A Study of the Format and Content of Date Due Slips in Canadian Public Libraries. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, Vol 9, Iss 2 (2014) [online]. 2014, 9(2) [cit. 2017-05-08]. ISSN 19119593.
 • MCKECHNIE, Lynne. Review of Of Two Minds. Children's Literature Review (series level) [online]. [cit. 2017-05-08]. ISSN edsglr.
 • MCKECHNIE, Lynne. Ethnographic Observation of Preschool Children. Library and Information Science Research [online]. 2000, 22(1), 61-76 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1016/S0740-8188(99)00040-7. ISSN 07408188.
 • MCKECHNIE, Lynne, George R. GOODALL, Darian LAJOIE-PAQUETTE a Heidi JULIEN. How human information behaviour researchers use each other's work: a basic citation analysis study. Information Research: An International Electronic Journal, Vol 10, Iss 2, p 220 (2005) [online]. 2005, 10(2), 220-220 [cit. 2017-05-08]. ISSN 13681613.
 • CAREY, Robert F, Lynne E.F MCKECHNIE a Pamela J MCKENZIE. Gaining access to everyday life information seeking. Library and Information Science Research [online]. 2001, 23(4), 319-334 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1016/S0740-8188(01)00092-5. ISSN 07408188.
 • JULIEN, Heidi, Lynne E.F. MCKECHNIE a Sandra HART. Affective issues in library and information science systems work: A content analysis. Library and Information Science Research [online]. 2005, 27(4), 453-466 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1016/j.lisr.2005.08.004. ISSN 07408188.
 • PAULETTE M. ROTHBAUER a LYNNE E.F. MCKECHNIE. Gay and lesbian fiction for young adults: a survey of holdings in Canadian public libraries. Collection Building [online]. 1999, 18(1), 32-39 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1108/01604959910256526. ISSN 01604953.
 • PAULETTE M. ROTHBAUER a LYNNE E.F. MCKECHNIE. The treatment of gay and lesbian fiction for young adults in selected prominent reviewing media. Collection Building [online]. 2000, 19(1), 5-16 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1108/01604950010310848. ISSN 01604953.
 • MCKECHNIE, Lynne E.F. Patricia Spereman and the beginning of Canadian public library work with children. Libraries [online]. 1999, 34(2), 135-152 [cit. 2017-05-08]. ISSN 08948631.
 • SCHREURS, Kathleen a Lynne MCKECHNIE. THE TECH SAVVY CHILD E-READING: CHILDREN’S EXPERIENCES AND PERCEPTIONS OF E-BOOK READING [online]. 2015, , 1-6 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/292144734_THE_TECH_SAVVY_CHILD_E-READING_CHILDREN%27S_EXPERIENCES_AND_PERCEPTIONS_OF_E-BOOK_READING

Citace

 1. FREISEN, Erika. Lynne McKechnie. In: Ontario Library Association [online]. 2015 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.open-shelf.ca/lynne-mckechnie/
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Reading into children's experiences with e-books. In: Faculty of Information & Media Studies - Western University [online]. London, Ontario, Canada: © 1878 - 2017 Western University [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.fims.uwo.ca/research/researcher_spotlight/lynne_mckechnie.html
 3. We are pleased to announce the ALISE 2014 Award Winners! In: Alise [online]. Seattle [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.alise.org/alise-awards---2014---winners
 4. About ALISE. In: Alise [online]. Seattle [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.alise.org/about-alise-2

Externí zdroje