Knihovník v dětském oddělení

Z WikiKnihovna
Verze z 19. 5. 2017, 21:19, kterou vytvořil Hroskovaivana (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: == Knihovník na dětském oddělení == =='''Popis práce''' == Jedná se o specializovaného knihovníka, který se zaměřuje na práci s dětmi. Poskytuje základn...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Knihovník na dětském oddělení

Popis práce

Jedná se o specializovaného knihovníka, který se zaměřuje na práci s dětmi. Poskytuje základní služby (například referenční nebo výpůjční) pro své uživatele v dětském oddělení. Náplň jeho práce spočívá v pečlivém zkoumání, výběru a koupi dětské literatury. Své zkušenosti by měl dokázat předat učitelům, rodičům či jiným klientům, kteří by projevili zájem o informace z této literární oblasti. Často se také od něj očekává realizace vzdělávacích akcí. Pro tuto profesi je velice zásadní rozvíjet čtenářskou gramotnost. Dětský knihovník nemá nahrazovat roli učitele, ale poskytovat všechny dostupné prostředky k tomu, aby podpořil schopnosti a znalosti malého čtenáře.

Je důležité upozornit, že children's librarian pracuje pouze s dětmi, které ještě nedosáhli určitého věku (v některých zdrojích se uvádí do věku 12 let). Dospívajícím lidem se poté věnuje Young Adult Librarian. Tito pracovníci mají odlišné požadavky na svou práci, vzhledem k zaměření na jinou cílovou skupinu.

Náplň práce

- Získávání a udržování přehledu o dětské literatuře

- Poskytování základních služeb pro uživatele (referenční, výpůjční, rešeršní…)

- Pořádání akcí (nemusí se primárně týkat vzdělávání dětí)

- Podpora čtenářské gramotnosti a akcí, které s tímto tématem souvisí

- Sdílení nabytých zkušeností například s učiteli nebo rodiči

- Spolupráce s pedagogy

Kompetence

- Schopnost řízení provozu oddělení

- Dobrá komunikace s klienty a dětskými čtenáři

- Znalost potřeb svých uživatelů

- Přehled v oblasti dětské literatury

- Schopnost samostatné efektivní práce a efektivní práce ve skupině

- Schopnost spolupráce s jinými institucemi (například mateřské školky nebo školy)

- Zkušenosti s přípravou a pořádáním akcí

- Zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozvoje čtenářské gramotnosti

- Schopnost propagace


Povinnosti

Children's Librarian je odpovědný za chod celého dětského oddělení, kde zajišťuje poskytování kvalitních služeb klientům. Měl by také neustále udržovat dobrou spolupráci mezi knihovnou a vzdělávacími institucemi, protože je to jeden z klíčových způsobů, jak se knihovníci mohou podílet na rozvoji čtenářství.


Vzdělání

V českém prostředí je dostačující středoškolské vzdělání v oblasti knihovnictví. Podle dostupných zdrojů je, ale situace v zahraničí odlišná. V jiných zemích mohou požadovat po zájemci magisterský titul z oblasti Informační vědy a knihovnictví. Někteří zaměstnavatelé žádají navíc i několikaletou knihovní praxi.

Profesní sdružení

Klub dětských knihoven (KDK) – je jednou ze sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků, sdružuje členy SKIP a knihovníky, kteří se zajímají o témata spojená s dětským čtenářstvím

School Library Association (SLA)- je evropská organizace zabývající se podporou školních knihoven

Zdroje

Children's Librarian. American Library Association [online]. Chicago: American Library Association, 1996 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ala.org/educationcareers/libcareers/jobs/children

Children's Librarian Job Descriptions. Web Juniction [online]. 2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.webjunction.org/documents/webjunction/Children_039_s_Librarian_Job_Descriptions.html

Klub dětských knihoven [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.kdk.munovapaka.cz/

Knihovník/knihovnice v oddělení pro děti. Ikaros [online]. 1997 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ikaros.cz/prace/knihovnikknihovnice-v-oddeleni-pro-deti-0

Librarian, Children Focus, Full-Time. The City Library [online]. Salt Lake City Public Library, 2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.slcpl.org/jobs/view/167#

School Library Association. SLA [online]. 2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.sla.org.uk/