Knihovník správy digitálních aktiv: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: == Knihovník správy digitálních aktiv == == Popis práce == Knihovník správy digitálních aktiv (Digital Asset Management Librarian) je nový obor úzce spjatý s...)
 
 
Řádek 57: Řádek 57:
  
  
Another DAM Blog. What are some DAM job descriptions? [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://anotherdamblog.com/2010/08/02/what-are-some-dam-job-descriptions/
+
Another DAM Blog. What are some DAM job descriptions? [online]. 2010 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://anotherdamblog.com/2010/08/02/what-are-some-dam-job-descriptions/
  
  
DAMNEWS. Who needs a DAM Librarian? Part I: Come Out, Come Out, Wherever You Are [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/who-needs-a-dam-librarian-part-i-come-out-come-out-wherever-you-are/
+
DAVEY, Mark. DAM Foundtion. DAM Foundation is no longer active [online]. 2017 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://damfoundation.org/category/dam-foundation/
  
  
Researchgate. Who Needs a DAM Librarian? Part II: Information Professionals: A Field Guide [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/269166585_Who_Needs_a_DAM_Librarian_Part_II_Information_Professionals_A_Field_Guide
+
FANSLOW, Deborah. DAMNEWS. Who needs a DAM Librarian? Part I: Come Out, Come Out, Wherever You Are [online]. 2014 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/who-needs-a-dam-librarian-part-i-come-out-come-out-wherever-you-are/
  
  
Slideshare. The Roe of Librarians in DAM and in Your Organization, Createsphere 2012 [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/debhunt/the-role-of-librarians-in-dam-and-in-your-organization-createasphere-2012
+
FANSLOW, Deborah. Researchgate. Who Needs a DAM Librarian? Part II: Information Professionals: A Field Guide [online]. 2014 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/269166585_Who_Needs_a_DAM_Librarian_Part_II_Information_Professionals_A_Field_Guide
  
  
DAMNEWS. Why Do We Call DAM a „Library“ For Digital Assets? [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/why-do-we-call-dam-a-library-for-digital-assets/
+
FORD, Denzil. DAMNEWS. Why Do We Call DAM a „Library“ For Digital Assets? [online]. 2016 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/why-do-we-call-dam-a-library-for-digital-assets/
  
  
DAM Foundtion. DAM Foundation is no longer active [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://damfoundation.org/category/dam-foundation/
+
ORR, Chris. Slideshare. The Roe of Librarians in DAM and in Your Organization, Createsphere 2012 [online]. 2012 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/debhunt/the-role-of-librarians-in-dam-and-in-your-organization-createasphere-2012
  
  
DAMNEWS. The Undervalud Role of The Corporate Digital Asset Librarian [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/dam-for-librarians/the-undervalued-role-of-the-corporate-digital-asset-librarian/
+
WINDSOR, Ralph. DAMNEWS. The Undervalud Role of The Corporate Digital Asset Librarian [online]. 2015 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/dam-for-librarians/the-undervalued-role-of-the-corporate-digital-asset-librarian/

Aktuální verze z 28. 6. 2017, 17:53

Knihovník správy digitálních aktiv

Popis práce

Knihovník správy digitálních aktiv (Digital Asset Management Librarian) je nový obor úzce spjatý s technologiemi. Správce digitálních aktiv pracuje s metadaty a digitálním obsahem, určuje a zabývá se právy, přístupem a nakládání s daty a je kontaktní osobou mezi skupinami zaměřenými technickým a kreativním směrem. Knihovník spadající pod správce digitálních aktiv tedy pracuje převážně s digitálními dokumenty. Může mít na starost jejich archivaci, zpracovávání i zpřístupňování. Může jít např. o práci s videi nebo audio nahrávkami. Nahrazením slova „kniha slovem „aktivum“ lze aplikovat Ranganathanovy zákony i na tuto knihovnickou profesi, kde DAM (Digital Asset Management) systém je obdobou klasické knihovny. Povinnosti se mohou lišit a mohou prolínat jiné pozice z oblasti správy digitálních aktiv i jiných oborů (např. Informační specialista), což je dáno i problémy, které vědci mají při pokusech správně definovat nově vznikající profese.


Náplň práce

- Práce s digitálními i tištěnými aktivy

- Archivace, zpracovávání, zpřístupňování aktiv

- Správa DAM systému

- Práce s uživateli DAM systému


Kompetence

- Znalosti z oblasti knihovnictví a informačních věd

- Znalosti z oblasti archivace a správy záznamů

- Znalosti z oblasti IT

- Znalosti z oblasti vyhledávání, sběru a zpracovávání dat (metadat)

- Schopnost samostatné práce i spolupráce

- Znalosti z oblasti licencí a copyright

- Schopnost předávání svých znalostí


Povinnosti

Povinnosti úzce souvisejí s dříve jmenovanými body. Knihovník v oblasti správy digitálních aktiv je zodpovědný za DAM systém, jeho zpřístupňování, práci s ním a jeho uživateli. Pracuje s metadaty a digitálními aktivy, vyhledává, zpracovává a předává metadata a záznamy. Stará se též o jejich archivaci.

Vzdělání

Pravděpodobně jediná škola s magisterským programem zaměřeným na správu digitálních aktiv je King’s College London, i když bakalářské nebo jiné kurzy nabízí více škol nebo jiných organizací. Práci však mohou vykonávat i vystudovaní knihovníci. Vzhledem k interdisciplinaritě jde u tohoto zaměstnání spíše o schopnost práci zastávat, než o titul z jedné určené oblasti. Roli v tomto směru hrají i již získané zkušenosti.


Profesní sdružení

DAM foundation - letos přestalo být po sedmi letech aktivní, jednalo se o instituci sdružující DAM odborníky

American Library Association (ALA) – je největší knihovnická asociace na světě, která vyvíjí a propaguje zlepšení knihovnických a informačních služeb

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí


Zdroje

Another DAM Blog. What are some DAM job descriptions? [online]. 2010 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://anotherdamblog.com/2010/08/02/what-are-some-dam-job-descriptions/


DAVEY, Mark. DAM Foundtion. DAM Foundation is no longer active [online]. 2017 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://damfoundation.org/category/dam-foundation/


FANSLOW, Deborah. DAMNEWS. Who needs a DAM Librarian? Part I: Come Out, Come Out, Wherever You Are [online]. 2014 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/who-needs-a-dam-librarian-part-i-come-out-come-out-wherever-you-are/


FANSLOW, Deborah. Researchgate. Who Needs a DAM Librarian? Part II: Information Professionals: A Field Guide [online]. 2014 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/269166585_Who_Needs_a_DAM_Librarian_Part_II_Information_Professionals_A_Field_Guide


FORD, Denzil. DAMNEWS. Why Do We Call DAM a „Library“ For Digital Assets? [online]. 2016 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/features/why-do-we-call-dam-a-library-for-digital-assets/


ORR, Chris. Slideshare. The Roe of Librarians in DAM and in Your Organization, Createsphere 2012 [online]. 2012 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/debhunt/the-role-of-librarians-in-dam-and-in-your-organization-createasphere-2012


WINDSOR, Ralph. DAMNEWS. The Undervalud Role of The Corporate Digital Asset Librarian [online]. 2015 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://digitalassetmanagementnews.org/dam-for-librarians/the-undervalued-role-of-the-corporate-digital-asset-librarian/