Knihovní lektor

Z WikiKnihovna

Knihovní lektor

Popis práce

Jedná se o specialistu, jejímž hlavním cílem je vzdělávání svých klientů. Měl by mít především znalosti z oblasti pedagogiky, protože v určitých situacích zastupuje roli učitele. Dále pomáhá studentům při zpracování projektů nebo výběru vhodné literatury k četbě. Iniciuje také přípravu a pořádání vzdělávacích akcí.

Při vyhledávání na internetu lze také nalézt slovní spojení „school libraien“. Oba výrazy teacher-librarian a school librarien jsou ve svém významu stejné.

Náplň práce

- Vzdělávání klientů

- Podpora a realizace vizí studentské komunity

- Spolupráce s vedoucími osobnosti

- Zahajování, řízení a ukončování projektů

- Poskytování odborných znalostí

- Příprava a pořádání vzdělávacích akcí

- Tvorba rešerší

- Rozšiřování knihovního fondu podle potřeb studentů

- Poskytování pomoci studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a schopnostmi


Kompetence

- Znalost z oblasti vzdělávání a pedagogiky

- Znalost informační gramotnosti

- Schopnost spolupráce a vytváření vazeb se studenty

- Dobré komunikační schopnosti

- Touha po celoživotním vzdělávání

- Zkušenosti s realizací zábavných a naučných akcí

- Znalost informačních potřeb studentů

- Zkušenosti s budováním knihovních fondů


Povinnosti

Knihovní lektor má povinnost starat se o potřeby studentů. Poskytnout dostatečné informační prostředky a zázemí k rozvoji jejich znalostí. Vytvářet nové příležitosti v oblasti vzdělávání a aktivně se zapojit do výuky.


Vzdělání

V českém prostředí se vyžaduje po kandidátovi úspěšné dokončení středoškolského studia. Jako jeden z dalších požadavků se uvádí praxe v knihovnách. V zahraničí (konkrétně v USA) musí osoba ucházející se o tuto pozici obdržet bakalářský titul.

Profesní organizace

British Association for Information and Library Education and Research - sdružuje vzdělávací výzkumné pracovníky z informačních a knihovnických škol ve Velké Británii a Irsku

Klub školních knihoven - sdružuje osoby, které se snaží zlepšit neuspokojivou situaci ve školních knihovnách a školách

Zdroje

Becoming a school librarian. Tes [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://www.tes.com/articles/becoming-a-school-librarian

British Association for Information and Library Education and Research. Bailer [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bailer.org.uk/


Klub školních knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků [online]. 2010 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/o-nas

What is a teacher librarian? ASLA [online]. 2012 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx