Knihovní lektor: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 3: Řádek 3:
 
== '''Popis práce''' ==
 
== '''Popis práce''' ==
  
Jedná se o specialistu, jejímž hlavním cílem je vzdělávání svých klientů. Měl by mít především znalosti z oblasti pedagogiky, protože v určitých situacích zastupuje roli učitele. Dále pomáhá studentům při zpracování projektů nebo výběru vhodné literatury k četbě. Iniciuje také přípravu a pořádání vzdělávacích akcí.  
+
Toto povolání v sobě zahrnuje knihovnickou a pedagogickou složku.
 +
Jedná se o interního či externího pracovníka knihovny, který má za úkol vzdělávat své klienty. Nelze ho však považovat za učitele, protože se zaměřuje na skupinu jedinců v produktivním věku. Jeho práce spočívá v předávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výuka se může týkat pouze problematiky, na kterou se daný lektor specializuje (často se může jednat o člověka věnující se kromě lektorství i jiným činnostem). Osoba zastávající tuto pozici musí být odborníkem ve svém oboru a zároveň musí splňovat určitá pedagogická kritéria. Díky základní znalosti andragogiky dokáže kvalitně zprostředkovat informace svým klientům.
  
Při vyhledávání na internetu lze také nalézt slovní spojení „school libraien“. Oba výrazy teacher-librarian a school librarien jsou ve svém významu stejné.  
+
== '''Náplň práce''' ==
 +
 
 +
Náplň páce a kompetence se mohou v různých případech odlišovat. Existuje mnoho faktorů ovlivňující tyto dvě oblasti (například pracoviště, ve kterém lektor působí, osoby, kterým zprostředkovává informace nebo jeho specializace).
 +
 
 +
V následujících bodech jsou představeny obecné činnosti a kompetence knihovního lektora.
  
== '''Náplň práce''' ==
 
  
 
- Vzdělávání klientů
 
- Vzdělávání klientů
  
- Podpora a realizace vizí studentské komunity
+
- Poskytování odborných znalostí a dovedností
 +
 
 +
- Získávání nových poznatků z oblasti své působnosti
 +
 
 +
- Sběr a analýza informací
 +
 
 +
- Práce s informačními a komunikačními technologiemi
  
- Spolupráce s vedoucími osobnosti
+
- Spolupráce s vedoucími osobnosti instituce
  
 
- Zahajování, řízení a ukončování projektů
 
- Zahajování, řízení a ukončování projektů
 
- Poskytování odborných znalostí
 
  
 
- Příprava a pořádání vzdělávacích akcí  
 
- Příprava a pořádání vzdělávacích akcí  
  
- Tvorba rešerší
 
  
- Rozšiřování knihovního fondu podle potřeb studentů
+
== '''Kompetence''' ==
  
-      Poskytování pomoci studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a schopnostmi
 
  
 +
- Znalosti z oblasti vzdělávání a pedagogiky
  
== '''Kompetence''' ==
+
- Znalosti a praxe z oblasti informační vědy a knihovnictví
  
 +
- Znalost informační gramotnosti
  
- Znalost z oblasti vzdělávání a pedagogiky
+
- Schopnost vyhledávání a zprostředkování relevantních informací
  
- Znalost informační gramotnosti
+
- Schopnost předávání informací srozumitelnou formou
  
- Schopnost spolupráce a vytváření vazeb se studenty
+
- Schopnost spolupráce a dobré komunikační schopnosti
  
- Dobré komunikační schopnosti
+
- Touha po celoživotním vzdělávání
  
- Touha po celoživotním vzdělávání
+
- Zkušenosti s realizací projektů a vzdělávacích akcí
  
- Zkušenosti s realizací zábavných a naučných akcí
+
- Schopnost kriticky hodnotit realizované akce a stavět na předchozích zkušenostech
  
-       Znalost informačních potřeb studentů
+
- Vstřícnost a příjemné vystupování
  
-      Zkušenosti s budováním knihovních fondů
 
  
  
 
== '''Povinnosti''' ==
 
== '''Povinnosti''' ==
  
Knihovní lektor má povinnost starat se o potřeby studentů. Poskytnout dostatečné informační prostředky a zázemí k rozvoji jejich znalostí. Vytvářet nové příležitosti v oblasti vzdělávání a aktivně se zapojit do výuky.  
+
Knihovní lektor má povinnost starat se o informační potřeby svých klientů. Jeho úkolem je zprostředkovat uživatelům své zkušenosti a poznatky, co nejsrozumitelnější formou. Měl by proto neustále rozšiřovat nabyté znalosti z oblasti, které se věnuje, ale také neustále zdokonalovat své pedagogické dovednosti.
  
  
 
== '''Vzdělání''' ==
 
== '''Vzdělání''' ==
  
V českém prostředí se vyžaduje po kandidátovi úspěšné dokončení středoškolského studia. Jako jeden z dalších požadavků se uvádí praxe v knihovnách. V zahraničí (konkrétně v USA) musí osoba ucházející se o tuto pozici obdržet bakalářský titul.
+
Ideální pro tuto profesi je dosáhnout vysokoškolského vzdělání v oblasti informační vědy a knihovnictví. Avšak toto povolání mohou v českém prostředí také vykonávat osoby s dokončeným středoškolským vzděláním a dlouholetou praxí v téže oblasti. Aby byl člověk kompetentní k zprostředkovávání informací klientům, je nutné získat alespoň pedagogické minimum.
  
 
==''' Profesní organizace''' ==
 
==''' Profesní organizace''' ==
 +
 +
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí
  
 
British Association for Information and Library Education and Research - sdružuje vzdělávací výzkumné pracovníky z informačních a knihovnických škol ve Velké Británii a Irsku  
 
British Association for Information and Library Education and Research - sdružuje vzdělávací výzkumné pracovníky z informačních a knihovnických škol ve Velké Británii a Irsku  
  
Klub školních knihoven - sdružuje osoby, které se snaží zlepšit neuspokojivou situaci ve školních knihovnách a školách
+
 
  
 
==''' Zdroje''' ==
 
==''' Zdroje''' ==
  
Becoming a school librarian. Tes [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://www.tes.com/articles/becoming-a-school-librarian
 
  
 
British Association for Information and Library Education and Research. Bailer [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bailer.org.uk/
 
British Association for Information and Library Education and Research. Bailer [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bailer.org.uk/
  
  
Klub školních knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků [online]. 2010 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/o-nas
+
BURGETOVÁ, Jarmila, ed. Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. 2., aktualiz. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. Aktuality SKIP. ISBN 80-858-5117-2.
 +
 
 +
 
 +
HUČÍNOVÁ, Lucie. Klíčové kompetence v RVP ZV. In: Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/335/klicove-kompetence-v-rvp-zv.html/
 +
 
 +
 
 +
LECTURER IN LIBRARY AND INFORMATION STUDIES. JOBS AT UW: UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON[online]. 2016 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/495541/lecturer-in-library-and-information-studies?source=IND
 +
 
 +
 
 +
MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. Praha: Grada, 2010. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-3236-7.
 +
 
 +
 
 +
SUTTER, Éric.Charakteristika a hodnocení kompetencí v oboru knihovnických a informačních služeb. In: Skip[online]. Praha: 2008 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm
 +
 
  
 
What is a teacher librarian? ASLA [online]. 2012 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx
 
What is a teacher librarian? ASLA [online]. 2012 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx

Verze z 28. 6. 2017, 14:09

Knihovní lektor

Popis práce

Toto povolání v sobě zahrnuje knihovnickou a pedagogickou složku. Jedná se o interního či externího pracovníka knihovny, který má za úkol vzdělávat své klienty. Nelze ho však považovat za učitele, protože se zaměřuje na skupinu jedinců v produktivním věku. Jeho práce spočívá v předávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výuka se může týkat pouze problematiky, na kterou se daný lektor specializuje (často se může jednat o člověka věnující se kromě lektorství i jiným činnostem). Osoba zastávající tuto pozici musí být odborníkem ve svém oboru a zároveň musí splňovat určitá pedagogická kritéria. Díky základní znalosti andragogiky dokáže kvalitně zprostředkovat informace svým klientům.

Náplň práce

Náplň páce a kompetence se mohou v různých případech odlišovat. Existuje mnoho faktorů ovlivňující tyto dvě oblasti (například pracoviště, ve kterém lektor působí, osoby, kterým zprostředkovává informace nebo jeho specializace).

V následujících bodech jsou představeny obecné činnosti a kompetence knihovního lektora.


- Vzdělávání klientů

- Poskytování odborných znalostí a dovedností

- Získávání nových poznatků z oblasti své působnosti

- Sběr a analýza informací

- Práce s informačními a komunikačními technologiemi

- Spolupráce s vedoucími osobnosti instituce

- Zahajování, řízení a ukončování projektů

- Příprava a pořádání vzdělávacích akcí


Kompetence

- Znalosti z oblasti vzdělávání a pedagogiky

- Znalosti a praxe z oblasti informační vědy a knihovnictví

- Znalost informační gramotnosti

- Schopnost vyhledávání a zprostředkování relevantních informací

- Schopnost předávání informací srozumitelnou formou

- Schopnost spolupráce a dobré komunikační schopnosti

- Touha po celoživotním vzdělávání

- Zkušenosti s realizací projektů a vzdělávacích akcí

- Schopnost kriticky hodnotit realizované akce a stavět na předchozích zkušenostech

- Vstřícnost a příjemné vystupování


Povinnosti

Knihovní lektor má povinnost starat se o informační potřeby svých klientů. Jeho úkolem je zprostředkovat uživatelům své zkušenosti a poznatky, co nejsrozumitelnější formou. Měl by proto neustále rozšiřovat nabyté znalosti z oblasti, které se věnuje, ale také neustále zdokonalovat své pedagogické dovednosti.


Vzdělání

Ideální pro tuto profesi je dosáhnout vysokoškolského vzdělání v oblasti informační vědy a knihovnictví. Avšak toto povolání mohou v českém prostředí také vykonávat osoby s dokončeným středoškolským vzděláním a dlouholetou praxí v téže oblasti. Aby byl člověk kompetentní k zprostředkovávání informací klientům, je nutné získat alespoň pedagogické minimum.

Profesní organizace

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí

British Association for Information and Library Education and Research - sdružuje vzdělávací výzkumné pracovníky z informačních a knihovnických škol ve Velké Británii a Irsku


Zdroje

British Association for Information and Library Education and Research. Bailer [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bailer.org.uk/


BURGETOVÁ, Jarmila, ed. Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. 2., aktualiz. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. Aktuality SKIP. ISBN 80-858-5117-2.


HUČÍNOVÁ, Lucie. Klíčové kompetence v RVP ZV. In: Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/335/klicove-kompetence-v-rvp-zv.html/


LECTURER IN LIBRARY AND INFORMATION STUDIES. JOBS AT UW: UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON[online]. 2016 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/495541/lecturer-in-library-and-information-studies?source=IND


MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. Praha: Grada, 2010. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-3236-7.


SUTTER, Éric.Charakteristika a hodnocení kompetencí v oboru knihovnických a informačních služeb. In: Skip[online]. Praha: 2008 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm


What is a teacher librarian? ASLA [online]. 2012 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx