Knižní manipulant

Z WikiKnihovna

Knižní manipulant je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.

Náplň práce

  1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
  2. Rozmisťování knih a vázaných ročníků časopisů do regálů, a naopak také jejich vyřazování z regálů.
  3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
  4. Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
  5. Umývání a čištění samotných regálů.


zdroj